sveučilišni diplomski studij

/ PJEVANJE

Pjevač uči dok je živ, a ne samo dok se školuje. Svaki novi koncert, svaka nova uloga, novi je izazov i nova prilika za potvrđivanje vlastitog mjesta pod pjevačkim nebom. Ipak, visoko obrazovanje pjevača sadrži i one elemente općeg glazbenog obrazovanja koji doprinose kvaliteti i stručnosti u pripremi profesionalnih pjevačkih zadataka, kao što su učenje o glazbenim stilovima, interpretaciji i literaturi, učenje nekoliko stranih jezika i slično. Ovaj studij je usmjeren na pripremu pjevača za razvoj karijere, njihov samostalni rad i rad u vokalnoj pedagogiji te suradnju s budućim suradnicima i poslodavcima. Sve to uz javnu umjetničku prezentaciju i afirmaciju kroz brojne nastupe na koncertima, festivalima i opernim projektima.

Što ćeš raditi na studiju?

● Usavršit ćeš vlastiti umjetnički izraz, vokalnu tehniku i interpretaciju.
● Surađivat ćeš s vrhunskim umjetnicima, dirigentima, ansamblima i orkestrima.
● Nastupat ćeš na festivalima, koncertima i opernim predstavama.
● Naučit ćeš kako upravljati vlastitom karijerom.

Što ćeš raditi poslije studija?

● Krenut ćeš u samostalnu solističku karijeru.
● Izvodit ćeš solističke uloge u operama, operetama i mjuziklima.
● Pjevat ćeš u profesionalnim zborovima.
● >Radit ćeš kao nastavnik pjevanja u glazbenim školama i akademijama.

Slider