/ Obavijesti za studente s invaliditetom

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku vodi posebnu brigu o studentima s invaliditetom. Studenti s invaliditetom su studenti koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti, a koje nastaju zbog oštećenja vida, oštećenja sluha, motoričkih poremećaja, višestrukih oštećenja, kroničnih bolesti, psihičkih bolesti i poremećaja ili imaju teškoće u učenju koje su nastale zbog poremećaja kao što su disleksija, disgrafija ili ADHD.

Upis studenata s invaliditetom na Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku

Pristupnicima s invaliditetom moguć je upis na sve studijske programe koji se izvode na Akademiji. Upis budućih studenata na Akademiju se vrši na osnovu rezultata državne mature i položenog razredbenog ispita, odnosno položenih dodatnih provjera specifičnih znanja, vještina, sposobnosti i talenta karakterističnih za pojedini studijski program (izuzev za studijske programe Odsjeka za kulturu, medije i menadžment gdje nema posebnih provjera). Pristupnici s invaliditetom imaju pravo na prilagođeni pristup razredbenom postupku, a kako bi ostvarili ovo pravo trebaju se obratiti članovima Povjerenstva za potporu i pružanje informacija studentima invalidima ili Uredu za studente i studije Akademije.

Povjerenstvo za potporu i pružanje informacija studentima invalidima

Povjerenstvo za potporu i pružanje informacija studentima invalidima je nadležno tijelo za pomoć studentima s invaliditetom imenovano od Vijeća Akademije. Povjerenstvo je ustrojeno s ciljem da bude podrška i pomoć studentima s invaliditetom pri studiranju na Akademiji.

Zadaće Povjerenstva:

  • budućim studentima koji su osobe s invaliditetom davati informacije o mogućnostima studiranja na Akademiji te organizirati razumne prilagodbe kod dodatnih provjera specifičnih znanja, vještina, sposobnosti i talenata pri razredbenom ispitu,
  • pružati informacije, savjete i pomoć studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava,
  • studentima s invaliditetom tijekom studiranja biti potpora u izvršavanju studentskih obveza kao i u svim pitanjima vezanima za studiranje na Akademiji,
  • komunicirati i biti posrednik između nastavnika, studentskih službi i studenta s invaliditetom kod savjeta i pomoći pri ostvarenju razumnih prilagodbi u izvođenju nastave, prilagodbe nastavnih materijala i ispitnih zadataka i drugih pitanja vezanih uz studiranje na Akademiji,
  • djelovati na promociji i poticanju većeg uključivanja osoba s invaliditetom u visokoškolsko obrazovanje.

 

ČLANOVI POVJERENSTVA:

dr. sc. Mirna Sabljar, v. pred., predsjednica

mobitel: 098/ 585 742

e-mail: mirna.sabljar@aukos.hr

Termin konzultacija za studente s invaliditetom: prema najavi na e-mail ili telefonskim pozivom

red. prof. art. Tatjana Bertok - Zupković, članica

mobitel: 099 520 0805

e-mail: tatjanabz@email.t-com.hr

Termin konzultacija za studente s invaliditetom: prema najavi na e-mail ili telefonskim pozivom

Dražena Stanković, voditeljica ureda

mobitel: 099 312 61 92

e-mail: drazena.stankovic@aukos.hr

Termin konzultacija za studente s invaliditetom: prema najavi na e-mail ili telefonskim pozivom

Dorotea Horvat, studentica, članica

 

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku djeluje Ured za studente s invaliditetom s kojim Akademija odlično surađuje. Osnovne zadaće Ureda su pružanje informacija i podrška te rješavanje individualnih potreba studenata s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom omogućuje:

  • pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom,
  • praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja,
  • unaprijeđivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom,
  • pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i inozemnih projekata,
  • osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju studentima koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti.

Sveučilišni ured za studente s invaliditetom je smješten u sveučilišnom campusu na uglu ulica Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića.

Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00

Za termin sastanka izvan radnog vremena Ureda potrebno je najaviti se na e-mail adresu dspanic@unios.hr

 

Postupak stjecanja statusa studenta s invaliditetom:

Poželjno je da se studenti s invaliditetom popunjavanjem Evidencijskog lista registriraju pri Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Registriranje nije obvezno, ali je potrebno za ostvarivanje dodatnih prava.

Kliknite ovdje ukoliko se želite registrirati pri Uredu za studente s invaliditetom 

Registracija je moguća i osobno u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta, u Uredu za studente i studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku ili kod članova Povjerenstva za studente s invaliditetom Akademije na način da se popuni Evidencijski list.

 

Prava i mogućnosti korištenja dodatnih potpora pri studiranju:

Studenti s invaliditetom imaju određena prava i mogućnosti pri studiranju sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. i drugim propisima na nacionalnoj ili na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera. Za ostvarenje određenog prava, za dodatne informacije, savjete i pomoć pri pokretanju postupaka ostvarivanja određena prava studentima su na raspolaganju članovi Povjerenstva za potporu i pružanje informacija studentima invalidima, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta i Ured za studente i studije Akademije.

Pravo upisa izvan upisnih kvota

Pristupnici sa 60 % i višim invaliditetom imaju pravo upisa na studijske programe izvan redovne kvote, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje

Pravo izravnog smještaja imaju redoviti studenti s invaliditetom 1. do 5. kategorije invaliditeta.

Pravo naknade dijela troškova prijevoza

Ovo pravo mogu ostvariti redoviti studenti sa 60 % i većim invaliditetom.

Mogućnost korištenja specijalizirane opreme za studente s invaliditetom

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku je studentima s invaliditetom osiguralo specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza. Oprema se može koristiti u Uredu za studente s invaliditetom, ali postoji  i mogućnost posudbe. Za detaljne informacije o korištenju molimo obratite se na e-mail adresu voditelja Ureda Damira Španića dspanic@unios.hr ili članovima Povjerenstva za studente s invaliditetom Akademije.

Mogućnost apliciranja Sveučilišnim stipendijama

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati na stipendije koje dodjeljuje Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, a koje su u kategoriji C 2 namijenjene za  studente s invaliditetom.

Mogućnost apliciranja na državnu stipendiju u kategoriji posebnih skupina studenata

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati i na stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Pravo osobne asistencije

Akademija je u mogućnosti organizirati studente-asistente za pomoć studentima s invaliditetom pri njihovim svakodnevnim studentskim obvezama.

 

Aktivnosti studenata s invaliditetom i aktivnosti vezane uz osobe s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu

Akademija potiče studente s invaliditetom da se uključuju i u izvannastavne aktivnosti i snažno potiče afirmaciju studenta s invaliditetom koji studiraju na Akademiji. Različitim aktivnostima nastoji se djelovati na smanjenju diskriminacije u sudjelovanju osoba s invaliditetom u umjetničkim programima. Na Akademiji se svake godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom kroz različite projektne aktivnosti s ciljem da se promovira i potakne studiranje i visokoškolska naobrazba osoba s invaliditetom te da se osobama s invaliditetom omogući praćenje umjetničkih programa koje su za njih priredili studenti Akademije. Tako se i nastavnici koji pripremaju programe uključuju u obrazovanje i senzibiliziranje studenata Akademije za prilagodbu programa za praćenje osobama različitih oblika invaliditeta.

Projekti - Aktivnosti studenata s invaliditetom i aktivnosti vezane uz osobe s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu 

 

Klinika kreativnosti – Online predavanje Kreativne terapije za osobe s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2016. "Pogled na svakodnevicu iz sjedeće perspektive"

Iz sjedeće perspektive - Izložba fotografija studenta s invaliditetom Alena Kasumovića – Studentski centar u Osijeku, 2. – 10. 12. 2016.

Mrak projekcija filma Kauboji – projekcija filma namijenjena slijepim i slabovidnim osobama - Suradnja s udrugom Zamisli iz Zagreba, Studentski centar u Osijeku, 2. 12. 2016.

 

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2017.

Poštarska bajka – Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek, 1.12.2017.

Lirske i epske narodne pjesme – Umjetnička akademija u Osijeku, 3.12.2017.

 

 

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2018.

Umjetnošću kroz epohe – 3.12.2018. program za osobe s oštećenjima sluha

Iz druge perspektive - Izložba studenta s invaliditetom A. Rendulića i A. Kasumovića–– Galerija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Zagreb, 3.-10.12.2018.

 

 

Galerija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zajednička izložba Antonio Rendulić i Alen Kasumović: Iz druge perspektive

 

Umjetnošću kroz epohe - autor fotografija Gojko Mitić, Glas Slavonije

 

 

Grafički rit - samostalna izložba slika Antonija Rendulića

 

 

1.međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju – prosinac 2019. godine.