/ Obavijesti za studente s invaliditetom

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku vodi posebnu brigu o studentima s invaliditetom. Studenti s invaliditetom su studenti koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti, a koje nastaju zbog oštećenja vida, oštećenja sluha, motoričkih poremećaja, višestrukih oštećenja, kroničnih bolesti, psihičkih bolesti i poremećaja ili imaju teškoće u učenju koje su nastale zbog poremećaja kao što su disleksija, disgrafija ili ADHD.

Upis studenata s invaliditetom na Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku

Pristupnicima s invaliditetom moguć je upis na sve studijske programe koji se izvode na Akademiji. Upis budućih studenata na Akademiju se vrši na osnovu rezultata državne mature i položenog razredbenog ispita, odnosno položenih dodatnih provjera specifičnih znanja, vještina, sposobnosti i talenta karakterističnih za pojedini studijski program (izuzev za studijske programe Odsjeka za kulturu, medije i menadžment gdje nema posebnih provjera). Pristupnici s invaliditetom imaju pravo na prilagođeni pristup razredbenom postupku, a kako bi ostvarili ovo pravo trebaju se obratiti članovima Povjerenstva za potporu i pružanje informacija studentima invalidima ili Uredu za studente i studije Akademije.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje sustava potpore i pružanje informacija studentima s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Povjerenstvo za potporu i pružanje informacija studentima invalidima je nadležno tijelo za pomoć studentima s invaliditetom imenovano od Vijeća Akademije. Povjerenstvo je ustrojeno s ciljem da bude podrška i pomoć studentima s invaliditetom pri studiranju na Akademiji.

Zadaće Povjerenstva:

  • budućim studentima koji su osobe s invaliditetom davati informacije o mogućnostima studiranja na Akademiji te organizirati razumne prilagodbe kod dodatnih provjera specifičnih znanja, vještina, sposobnosti i talenata pri razredbenom ispitu,
  • pružati informacije, savjete i pomoć studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava,
  • studentima s invaliditetom tijekom studiranja biti potpora u izvršavanju studentskih obveza kao i u svim pitanjima vezanima za studiranje na Akademiji,
  • komunicirati i biti posrednik između nastavnika, studentskih službi i studenta s invaliditetom kod savjeta i pomoći pri ostvarenju razumnih prilagodbi u izvođenju nastave, prilagodbe nastavnih materijala i ispitnih zadataka i drugih pitanja vezanih uz studiranje na Akademiji,
  • djelovati na promociji i poticanju većeg uključivanja osoba s invaliditetom u visokoškolsko obrazovanje.

 

ČLANOVI POVJERENSTVA:

dr. sc. Mirna Sabljar, v. pred., predsjednica

mobitel: 098/ 585 742

e-mail: mirna.sabljar@aukos.hr

Termin konzultacija za studente s invaliditetom: prema najavi na e-mail ili telefonskim pozivom

prof.art.dr.sc. Berislav Jerković, član

izv.prof.art. Jasmin Novljaković, član

doc.dr.sc. Hrvoje Mesić, član

doc.art. Zlatko Kozina, član

izv.prof.art. Davor Šarić, član

izv.prof.dr.sc. Borko Baraban, član

izv.prof.dr.sc. Alen Biskupović, član

 

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku djeluje Ured za studente s invaliditetom s kojim Akademija odlično surađuje. Osnovne zadaće Ureda su pružanje informacija i podrška te rješavanje individualnih potreba studenata s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom omogućuje:

  • pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom,
  • praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja,
  • unaprijeđivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom,
  • pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i inozemnih projekata,
  • osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju studentima koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti.

Sveučilišni ured za studente s invaliditetom je smješten u sveučilišnom campusu na uglu ulica Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića.

Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00

Za termin sastanka izvan radnog vremena Ureda potrebno je najaviti se na e-mail adresu dspanic@unios.hr

 

Postupak stjecanja statusa studenta s invaliditetom:

Poželjno je da se studenti s invaliditetom popunjavanjem Evidencijskog lista registriraju pri Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Registriranje nije obvezno, ali je potrebno za ostvarivanje dodatnih prava.

Kliknite ovdje ukoliko se želite registrirati pri Uredu za studente s invaliditetom 

Registracija je moguća i osobno u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta, u Uredu za studente i studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku ili kod članova Povjerenstva za studente s invaliditetom Akademije na način da se popuni Evidencijski list.

 

Prava i mogućnosti korištenja dodatnih potpora pri studiranju:

Studenti s invaliditetom imaju određena prava i mogućnosti pri studiranju sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. i drugim propisima na nacionalnoj ili na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera. Za ostvarenje određenog prava, za dodatne informacije, savjete i pomoć pri pokretanju postupaka ostvarivanja određena prava studentima su na raspolaganju članovi Povjerenstva za potporu i pružanje informacija studentima invalidima, Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta i Ured za studente i studije Akademije.

Pravo upisa izvan upisnih kvota

Pristupnici sa 60 % i višim invaliditetom imaju pravo upisa na studijske programe izvan redovne kvote, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje

Pravo izravnog smještaja imaju redoviti studenti s invaliditetom 1. do 5. kategorije invaliditeta.

Pravo naknade dijela troškova prijevoza

Ovo pravo mogu ostvariti redoviti studenti sa 60 % i većim invaliditetom.

Mogućnost korištenja specijalizirane opreme za studente s invaliditetom

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku je studentima s invaliditetom osiguralo specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza. Oprema se može koristiti u Uredu za studente s invaliditetom, ali postoji  i mogućnost posudbe. Za detaljne informacije o korištenju molimo obratite se na e-mail adresu voditelja Ureda Damira Španića dspanic@unios.hr ili članovima Povjerenstva za studente s invaliditetom Akademije.

Mogućnost apliciranja Sveučilišnim stipendijama

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati na stipendije koje dodjeljuje Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, a koje su u kategoriji C 2 namijenjene za  studente s invaliditetom.

Mogućnost apliciranja na državnu stipendiju u kategoriji posebnih skupina studenata

Studenti s invaliditetom imaju mogućnost aplicirati i na stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Pravo osobne asistencije

Akademija je u mogućnosti organizirati studente-asistente za pomoć studentima s invaliditetom pri njihovim svakodnevnim studentskim obvezama.

 

Aktivnosti studenata s invaliditetom i aktivnosti vezane uz osobe s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu

Akademija potiče studente s invaliditetom da se uključuju i u izvannastavne aktivnosti i snažno potiče afirmaciju studenta s invaliditetom koji studiraju na Akademiji. Različitim aktivnostima nastoji se djelovati na smanjenju diskriminacije u sudjelovanju osoba s invaliditetom u umjetničkim programima. Na Akademiji se svake godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom kroz različite projektne aktivnosti s ciljem da se promovira i potakne studiranje i visokoškolska naobrazba osoba s invaliditetom te da se osobama s invaliditetom omogući praćenje umjetničkih programa koje su za njih priredili studenti Akademije. Tako se i nastavnici koji pripremaju programe uključuju u obrazovanje i senzibiliziranje studenata Akademije za prilagodbu programa za praćenje osobama različitih oblika invaliditeta.

Projekti - Aktivnosti studenata s invaliditetom i aktivnosti vezane uz osobe s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu 

 

Klinika kreativnosti – Online predavanje Kreativne terapije za osobe s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2016. "Pogled na svakodnevicu iz sjedeće perspektive"

Iz sjedeće perspektive - Izložba fotografija studenta s invaliditetom Alena Kasumovića – Studentski centar u Osijeku, 2. – 10. 12. 2016.

Mrak projekcija filma Kauboji – projekcija filma namijenjena slijepim i slabovidnim osobama - Suradnja s udrugom Zamisli iz Zagreba, Studentski centar u Osijeku, 2. 12. 2016.

 

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2017.

Poštarska bajka – Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek, 1.12.2017.

Lirske i epske narodne pjesme – Umjetnička akademija u Osijeku, 3.12.2017.

 

 

 

Obilježavanje međunarodnoga dana osoba s invaliditetom - prosinac 2018.

Umjetnošću kroz epohe – 3.12.2018. program za osobe s oštećenjima sluha

Iz druge perspektive - Izložba studenta s invaliditetom A. Rendulića i A. Kasumovića–– Galerija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Zagreb, 3.-10.12.2018.

 

 

Galerija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zajednička izložba Antonio Rendulić i Alen Kasumović: Iz druge perspektive

 

Umjetnošću kroz epohe - autor fotografija Gojko Mitić, Glas Slavonije

 

 

Grafički rit - samostalna izložba slika Antonija Rendulića

 

 

1.međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju – prosinac 2019. godine.