Natječaj za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru

Posted on Posted in Dani Paje Kolarića, instrumentalne_obavijesti, Obavijesti

Povodom obilježavanja 200-te godišnjice rođenja Paje Kolarića Akademija za umjetnost i kulturu i Hrvatsko društvo skladatelja raspisuju

NATJEČAJ

za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru

CILJ NATJEČAJA:

Cilj ovoga Natječaja je prvenstveno doprinijeti stvaranju nove umjetničke glazbe koja je namijenjena tamburaškim orkestrima. Kompozicija treba biti skladana u čast Paji Kolariću te će ista biti praizvedena na Danima Paje Kolarića koji će biti upriličeni u tjednu od  22. do 29. svibnja 2021. godine u Osijeku.

NAGRADNI FOND:

Odabrana kompozicija bit će nagrađena s 3.750,00 kuna (slovima: tri tisuće sedamsto pedeset kuna) bruto.

Akademija za umjetnost i kulturu (u daljnjem tekstu AUK) i Hrvatsko društvo skladatelja (u daljnjem tekstu HDS) stječu pravo tiska i objavljivanja kompozicije na svojim mrežnim stranicama bez dodatne naknade autoru.

UVJETI NATJEČAJA:

 • kompozicija treba biti trajanja od 4,00 do 6,00 minuta,
 • kompozicija ne smije biti prethodno objavljena, nagrađivana ili javno izvedena,
 • kompozicija treba biti na visokoj umjetničkoj razini koja će u potpunosti prikazati zvukovne mogućnosti velikoga tamburaškog orkestra,
 • partitura treba sadržavati 10 dionica i to:

bisernicu 1 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

bisernicu 2 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

bisernicu 3 (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga),

brač 1  (raspon tonova fis-a2),

brač 2  (raspon tonova fis-a2),

brač 3 (raspon tonova fis-a2),

E brač (raspon tonova cis-e2),

čelo (raspon tonova FIS-a1),

bugariju (raspon tonova e-e2),

berde (raspon tonova FIS1-g/zvuči oktavu dublje od zapisanoga),

 • partitura može sadržavati dionice za soliste na instrumentima ili pjevače,
 • skladatelj može prijaviti maksimalno jednu skladbu na ovaj natječaj.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ:

 • kompozicije trebaju sadržavati samo vlastiti naziv bez navedenoga imena autora,
 • kompozicije se šalju u PDF formatu,
 • uz kompoziciju treba poslati i informativni snimak u MP3/MIDI formatu i to iz softvera u kojem je kompozicija pisana,
 • kompozicije se šalju isključivo elektroničkom poštom na adresu pajokolaric2021@aukos.hr
 • pristup navedenoj adresi ima samo administrator, Marko Sesar mag.mus. koji se obvezuje pripremiti pristigle kompozicije u PDF i MP3/MIDI formatu prosudbenom povjerenstvu na način da zadrži anonimnost autora/pošiljatelja.

 

PROSUDBENO POVJERENSTVO:

 • Organizator natječaja imenovati će peteročlano prosudbeno povjerenstvo koje će biti sastavljeno  od eminentnih domaćih kompozitora i pedagoga te predsjednika prosudbenog povjerenstva,
 • U slučaju odustajanja pojedinog člana suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom,
 • Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive,
 • Prosudbeno povjerenstvo neće imati uvid u imena autora / pošiljatelja kompozicije.

 

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE:

 • u obzir će se uzimati kompozicije koje pristignu najkasnije do 15. veljače 2021. godine do 12 sati.

 

REZULTATI NATJEČAJA:

 • rezultati će Natječaja biti objavljeni najkasnije 1. ožujka 2021. godine na mrežnim stranicama AUK-a i HDS-a,
 • nakon objave rezultata autor nagrađene kompozicije je dužan dostaviti partituru i dionice u PDF formatu i formatu softvera u kojem je kompozicija pisana najkasnije do 5. ožujka 2021. godine.

 

DODATNE INFORMACIJE:

više informacija o Natječaju moguće je dobiti na adresi elektroničke pošte voditeljice projekta Dani Paje Kolarića dr.sc. Blanka Gigić Karl bgigickarl@aukos.hr ili na broj telefona  098 64 74 84, te administratora Marka Sesar 098 85 66 78.

 

Natječaj za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru

 

Odabrana je pobjednička kompozicija na Natječaju za novu kompoziciju namijenjenu tamburaškom orkestru

Podijeli...