Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije

Posted on Posted in Kreativne_terapije_obavijesti, Obavijesti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 Natječaj za upis na

 POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

u akademskoj godini 2022./2023.

(I. ROK)

 

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju pristupnici/e koji imaju završen diplomski sveučilišni ili dodiplomski sveučilišni studij iz umjetničkog područja, znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti, kao iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstva (npr. gluma, likovna kultura, glazba, ples, psihologija, socijalna pedagogija, socijalni rad, edukacija i rehabilitacija, pedagogija, logopedija, medicina, itd.); ostala srodna znanstvena područja i polja također će se individualno razmotriti, te odobriti uz ispunjavanje ostalih kriterija.

Na studiju postoje četiri smjera te polaznik bira jedan od navedenih:

 1. Art terapija
 2. Terapija pokretom i plesom
 3. Muzikoterapija
 4. Dramaterapija

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Diploma – izvornik ili ovjerena preslika
 2. Potvrda o akademskom priznanju kvalifikacije za kandidate koji su svoje školovanje završili izvan Republike Hrvatske. Kandidati koji su kvalifikaciju stekli izvan RH dužni su provesti postupak akademskog priznavanja kvalifikacije. Postupak traje od 30 do 60 dana. Sve informacije o postupku akademskog priznavanja dostupni su na poveznici http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/
 3. Prijepisi ocjena sa svih razina studija – izvornik ili ovjerena preslika
 4. Preporuke (ako je kandidat bio uključen u bilo koji oblik terapijskog djelovanja, potrebno je priložiti pisma preporuke)
 5. Domovnica – izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci), za strane državljane preslika putovnice
 6. Motivacijsko pismo/esej
 7. Životopis
 8. Odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
 9. presliku uplatnice u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR7323600001102689236 (poziv na broj: 00 – pristupnikov OIB) te s naznakom: za troškove razredbenog postupka Poslijediplomskog studija.
 10. Na Natječaj se prijavljuje na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnoj stranici studija http://www.uaos.unios.hr/poslijediplomski-specijalisticki-studij-kreativne-terapije/ (Za buduće studente / Prijavnica )

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Po uspješnom završetku studija, studenti Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije osposobljeni su za samostalan profesionalni rad u području jedne od četiri nove profesije kreativno-terapijskih modaliteta primjenjujući principe vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti u terapijske svrhe, a temeljenih na teoriji kreativnog procesa, principima glavnih psihoterapijskih pravaca, načelima humanističke i razvojne psihologije te neuroznanstvenih istraživanja. Tijekom studija studenti se osposobljavaju za rad s različitim populacijama djece, adolescenata i odraslih u okviru kliničke prakse pod supervizijom kao što su: rad s djecom i adolescentima s poremećajima u ponašanju, posebnim potrebama, ili psihičkim tegobama, rad s članovima disfunkcionalnih obitelji, rad s djecom i odraslima različitih dijagnostičkih kategorija psihičkih i/ili primarno tjelesnih bolesti s potrebom za psihosocijalnom potporom (PTSP, ovisnost, onkološke ili druge kronične bolesti, traume itd.), rad s populacijom treće dobi te ostalim specifičnim populacijama.

POČETAK I MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: studeni 2022. godine, u Zagrebu i Osijeku. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku za upisanu 4.generaciju studenata Poslijediplomskog specijalističkog studija od akademske godine 2022/2023 nastavu će održavati u Zagrebu i Osijeku (lokacija održavanja nastave biti će naknadno objavljena).

TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE: Trajanje Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije je četiri semestra.

Ukupna školarina studija iznosi 60.000,00 kuna/7.963,37 eura (fiksni tečaj konverzije eura, 1 euro 7,53450 kuna)

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je od 6. rujna 2022. godine završno sa 6. listopadom 2022. godine u 15 sati.

PROVJERA ZNANJA (RAZREDBENI POSTUPAK) održat će se u listopadu 2022. godine u Zagrebu, ili online, u ovisnosti o epidemiološkim smjernicama. Mjesto održavanja te datum razredbenog postupka za svaki pojedini smjer će biti naknadno objavljeni na web stranici studija. Za posebne uvjete razredbenog postupka svakog pojedinog smjera pogledati na http://www.uaos.unios.hr/uvjeti-upisa/.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije
Kralja Petra Svačića 1/F
RH – 31000 Osijek

Kontakt

Kralja Petra Svačića 1/F
RH – 31000 Osijek
tel: +385 31 253 300; +385 31 253 301
e-mail: tanja.kolaric@uaos.hr i sjankovicmarusic@aukos.hr

 

Natječaj – Kreativne terapije 2022-23

Prijavnica-Kreativne-terapije

Podijeli...