Novi diplomski sveučilišni studijski programi Akademije

Posted on Posted in Kazaliste_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Kultura_kreativne_obavijesti, Obavijesti

Devet je novih diplomskih sveučilišnih studijskih programa koji se mogu kombinirati po želji studenta kao jedno- ili dvopredmetni

U Auli Rektorata, 27. svibnja 2019., Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku predstavila je čak devet novih diplomskih studijskih programa, od kojih su neki jedinstveni ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj Regiji.

Akademija u Osijeku jedinstvena je od sada i po svojoj kombinaciji umjetničkog i znanstvenog područja, koji omogućuje studentima vrlo zanimljivo kombiniranje studijskih programa, budući da su novi studijski programi mogući i kao kombinacija dvopredmetnih studija. Na taj način, studenti mogu sami odabirati opcije i kombinacije studijskih programa koje će im značajno proširiti znanja i kompetencije te ih učiniti iznimno zanimljivima na tržištu rada. Također, Akademija svojim studentima, tijekom studiranja, jamči i vrijednu sinergiju s praksom i tržištem, kao i interaktivnost te rad u manjim grupama, što jamči i donosi kvalitetniji pristup načinu studiranja.

Novi studijski programi na diplomskoj (MA) razini su: Gluma, Neverbalni teatar, Lutkarska animacija, Oblikovanje i tehnologija lutke, Kostimografija, Scenografija, Lutkarska režija, Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama te Mediji i odnosi s javnošću.

Jedan od novih i vrlo zanimljivih diplomskih studija zasigurno je Neverbalni teatar, iz umjetničkoga područja, a i ovaj kao i drugi studijski programi moguć je u kombinaciji s nekim drugim umjetničkim ili pak znanstvenim studijem, npr. s diplomskim studijem Glume ili Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama. Neverbalni teatar dinamičan je i otvoren oblik suvremene, angažirane postdramske prakse koji uključuje šire poimanje kazališta pri čemu okuplja izvođače različitih i ravnopravnih polazišta: glume, lutkarstva, plesa, novog cirkusa, mimskog i fizičkog kazališta u novo, zajedničko i aktivno promišljanje i bavljenje kreativnim izvođačkim tijelom i njegovim mjestom i poslanjem u suvremenom teatru.

Diplomski studiji Lutkarske animacije, Oblikovanja i tehnologije lutke i Lutkarske režije jedini su  diplomski sveučilišni studiji u široj regiji koji osiguravaju razvoj lutkarstva. Lutkarska animacija obrazuje kvalitetne i profesionalne lutkarske animatore, kojih nema dovoljno na području profesionalnoga lutkarstva u Hrvatskoj.

Oblikovanje i tehnologija lutke na diplomskoj razini obrazuje studente na području lutkarstva i lutkarske scenografije. Uz tradicionalne tehnike i tipove lutkarskog kazališta, razvija se i sposobnost korištenja lutke u okviru novih medija: primjena lutke u okviru suvremenih kazališnih, televizijskih, filmskih i digitalnih medija, zatim, lutka kao pomagalo u obrazovnom sustavu te terapeutsko sredstvo.

Lutkarska režija objedinjuje umjetnička i tehnička znanja i vještine potrebne za oblikovanje kazališne predstave. Naglasak se stavlja na vizualni izričaj, kroz koji umjetnik-redatelj izražava ideju.

Diplomski studij scenografije jedinstven je u Hrvatskoj, a izlazne kompetencije između ostaloga obuhvaćaju i scenografska rješenja, uz kazalište i film, i za izložbene postave, kulturna i multimedijalna događanja te primjenu visokih i preciznih standarda kvalitete, kao i uporabu digitalnih alata. Diplomski studij kostimografije, u umjetničkome području, tijekom studiranja nudi kvalitetne i interaktivne majstorske radionice kostimografije za film i televiziju, baletnu i plesnu kostimografiju te dramsku i opernu kostimografiju. Vrlo vrijedan je praktičan dio koji, uz rad na projektima i festivalima, omogućuje sinergiju i suradnju s akademijinim kazališnim odsjekom, odnosno studijem glume.

Diplomski studij menadžmenta u kulturi i kreativnim industrijama objedinjuje znanja i vještine potrebne za upravljanje tvrtkama, organizacijama i institucijama, kompetencije vezane uz (ne)konvencionalni marketing, organizaciju događanja (event management), analizu poslovanja i financiranje, komunikaciju s projektnim partnerima, razvoj i provedbu projekata te razvoj publike.

I konačno, posljednji diplomski sveučilišni studij, no ne manje atraktivan: Mediji i odnosi s javnošću. Ovaj studijski program razvija kompetencije i znanja potrebna za  suvremene načine izvještavanja u medijima, razvijanjem vještina i kompetencija za upravljanje komunikacijskim procesima različitih organizacija.

Najznačajnija vrijednost za studente, uz mogućnost odabira individulane kombinacije željenog dvopredmetnoga studija, jest i mogućnost kombiniranja umjetničkoga i znanstvenoga područja, pa se tako uz npr. diplomski studij Glume (što je umjetničko područje) može kombinirati diplomski studij Menadžmenta u kulturi i kreativnim industrijama (znanstveno područje) ili pak Mediji i odnosi s javnošću (znanstveno područje), odnosno umjetničko – umjetničko, znanstveno-znanstveno, što značajno proširuje tržišne horizonte te zapošljivost.

Podijeli...