Znanstvene knjige

Tretinjak, Igor, ur. Suvremeno lutkarstvo i kritika. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022.

ISBN 978-953-8181-52-8

Suvremeno lutkarstvo već desetljećima kontinuirano ruši vlastite granice, šireći se i bogateći. Na tom putu aktivni gledatelji i kritičari predstavljaju nužne sugovornike i završne suautore izvedbenog čina – oko ovih nekoliko karakteristika oblikovana je knjiga Suvremeno lutkarstvo i kritika.
U prvom dijelu knjige autori tom izrazu u Hrvatskoj, Sloveniji, Škotskoj i Litvi pristupaju teorijski i povijesno, da bi se u drugom dijelu okrenuli kritici i kritičaru. Kako ne bi ostala tek na teorijskim idejama, knjigu zaokružuju primjeri kritika nastalih na radionicama u sklopu projekta Kreativne Europe „Kritička platforma suvremenog lutkarstva EU“. Rezultat projekta je i ova knjiga koja predstavlja mogući temelj za daljnje dijaloge i preplitanja suvremenog lutkarskog izraza i teorije, odnosno kritike. (Igor Tretinjak)

Contemporary puppetry and criticism / editor in chief Igor Tretinjak ; editors Lucija Periš, Katarina Žeravica. Osijek : Academy of Arts and Culture in Osijek, 2022.

ISBN 978-953-8181-55-9

Kultura, nacija i diplomacija : zbornik povodom 65. rođendana prof. dr. sc. Zlatka Kramarića / [urednice Kristina PeternaiAndrić, Tatjana Ileš]. Osijek : Filozofski fakultet Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2022.

ISBN 978-953-314-158-9

Nemec, Krešimir. Narativne strategije. Zagreb; Osijek : Matica hrvatska; Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022.

ISBN 978-953-341-223-8 (Matica hrvatska)

ISBN 978-953-8181-49-8 (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)

Sablić Tomić, Helena. U osječkom Nutarnjem gradu = In der inneren Stadt von Essek : drugo dopunjeno izdanje. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku [etc.] : Osječko-baranjska županija : Grad Osijek : Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek ; Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2022.

ISBN 978-953-8181-42-9

Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste; Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku = Institut für wissenschaftliche und kulturelle Arbeit der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Osijek

Sunakladnici: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek; Umjetnička akademija u Osijeku = Kunstakademie in Osijek; Osječko-baranjska županija = Osijek-Baranja Gespanschaft; Grad Osijek = Stadt Osijek; DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek = Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Osijek

 

Baraban, Borko. Ivšićev časopis Hrvatski jezik : (1938. 1939.) : odjeci nekad i sad. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2021.

ISBN 978-953-8181-32-0

Kozina, Zlatko. Tijelo kontinuiteta [umjetnost - usađenost u okolinu]. Zagreb : Meandarmedia ; Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2020.

ISBN 978-953-8181-07-8

 

Jerković, Berislav. Suvremena nastava pjevanja. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2020.

ISBN 978-953-8181-37-5

Biblioteka Ars academica

Čaušić, Mario. Kemija u umjetničkoj grafici = Chemistry in fine art printmaking. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2020.

ISBN 978-953-8181-31-3

Biblioteka Ars academica - Posebno izdanje

Jerković, Berislav. Kurikul nastave pjevanja. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2019.

ISBN 978-953-8181-05-4

Biblioteka Ars academica
Autor knjige Kurikul nastave pjevanja vrlo originalno povezuje teoriju kurikula s pjevačkim obrazovanjem, time kreira okvire za provedbu suvremene nastave pjevanja i moderne, vremenu i profesionalnim potrebama usmjerene vokalne pedagogije. Knjiga Kurikul nastave pjevanja izlaže strukturalne elemente nastave pjevanja i pjevačkog obrazovanja. Autor je odabrao originalnu i aktualnu temu koja glazbenom obrazovanju i vokalnoj pedagogiji daje važan izvorni znanstveni doprinos u području koje je kod nas vrlo slabo pokriveno znanstvenom literaturom. Sadržaj knjige upravo nas vodi prema mogućim rješenjima vokalno-pedagoških problema te unaprjeđenju nastave pjevanje i profesionalnog pjevačkog obrazovanja. (red. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić)

Biskupović, Alen. Osječka kazališna kritika (1902. – 1945.). Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2019.

ISBN 978-953-8181-13-9

Biblioteka Ars academica
Autor se u svojoj knjizi bavi teatrološki iznimno važnom i do sad neobrađenom temom. Budući da je kazališna kritika uvijek uglavnom služila kao izvor za proučavanje kazališta, a vrlo su rijetki radovi o samom žanru, ovaj rad je pionirski ne samo za osječku kazališnu kritiku pa čak ne samo i za hrvatsku kazališnu kritiku, već i za teatrologiju općenito. Autor svojom knjigom tako radi dvojako korisnu stvar za teatrološko područje: potvrđuje postavljenu hipotezu o postojanju kontinuirane, kvalitetne i važne kazališne kritike u Osijeku te kroz analizu rada devet najznačajnijih kazališnih kritičara pokazuje i dokazuje jasnu strukturu kazališne kritike kao žanra (njezine dijelove, način odabira sadržaja), stil i funkciju. Autor to radi sustavno i temeljito, a analiza ovakvog širokog korpusa je provedena znalački, metodološki, znanstveno utemeljeno te je dovela i do logičnih zaključaka koji otvaraju put daljim istraživanjima.

Purgar, Krešimir. Iconologia e cultura visuale – W.J.T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu ; Carocci editore, Rim, 2019.

ISBN 978-0-367-20604-8

Knjiga se bavi slikovnim i književne fenomenima na granici između različitih vrsta reprezentacija, medija i disciplina. Prvi se dio bavi ulogom koju je američki teoretičar W.J.T. Mitchell imao u oblikovanju teorijskog krajolika suvremene vizualne kulture, dok se njegov specifični koncept ikonologije ovdje tumači pojmom “kulturna simptomatologija”. U drugom dijelu raspravlja se o povijesnoj genealogiji i suvremenim aporijama vizualnih studija te o ulozi koju su Mitchell, Moxey, Elkins, Boehm, Belting, Sachs-Hombach i drugi teoretičari i povjesničari umjetnosti i kulture odigrali u širenju vizualnih studija i Bildwissenschafta. Treći dio posvećen je temeljnom problemu vizualne kulture, a to je kompleksan odnos slike i teksta. Iznose se osnove Mitchellovog koncepta književne ikonologije i na kraju se u ikonološko-kulturološkom ključu predlaže originalno tumačenje dvojice talijanskih književnika – Niccolòa Ammanitija i Alessandra Baricca.

 

 

Purgar, KrešimirPictorial Appearing – Image Theory After Representation. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu ; Transcript Verlag, Bielefeld, 2019.

ISBN 978-3-8376-4135-6

Širenje digitalne tehnologije promijenilo je našu vizualnu percepciju i način na koji tumačimo pojmove kao što su reprezentacijaimerzija i virtualnost. Krešimir Purgar ispituje neke teme ključne za razumijevanje suvremene kulture slika. Glavna je teza ove knjiga da danas svjedočimo tranzicijskom razdoblju slika tijekom kojega one više nisu čiste reprezentacije ali još uvijek nisu niti potpuno imerzivne. Umjesto da postavljamo uvijek isto, tradicionalno pitanje “što slike znače”, trebali bismo se zapitati što su to slike, kako se one pojavljuju kulturalno i tehnolški te što nam i kako čine. Autor predlaže sveobuhvatan koncept “slikovnog pojavljivanja” koji uzima u obzir fenomenološke, semiotičke i umjetničko-povijesne perspektive kako starih tako i novih slika.

Rafolt, Leo. Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu. Osijek : Kreativna klinika : Akademija za umjetnost i kulturu ; Đakovo : Grad, 2019.

ISBN 978-953-8181-20-7

Naslovna riječ glagol, prikladna metafora, jer autor tematizira specifične načine tjelesnoga izražavanja, ovdje označuje pokret kao temeljnu sastavnicu scenske radnje, ali i pokret kao trajno stanje ljudskog tijela, napose izvođačeva tijela. Posebnost je Rafoltove knjige prikladno povezivanje, uvjetno i općenito rečeno zapadne i istočne (pretežito francuske i, u manjoj mjeri anglosaksonske te japanske) misaone tradicije, kao i kritičnost prema europskoj i sjevernoameričkoj sklonosti građenju u sebi koherentnih i dosljednih teorijskih modela - ovdje prije svega teorija tijela - koji se, međutim, kako ističe Rafolt, uglaynom ne uspijevaju povezati s praksom, odnosno pretočiti u praksu. (Boris Senker)

 

 

Raponja, Robert. Pisma studentima. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-06-1

Biblioteka Ars academica
Posebno je vrijedna iskustvena dimenzija ovih tekstova jer se kroz njih otvara mogućnost da oni recepcijski budu zanimljivi i širem krugu čitatelja kao što su kazališni pedagozi, nastavnici i profesori po osnovnim i srednjim školama te studentima umjetničkih doktorskih studija. U isto vrijeme ona se može čitati i kao poticaj u promišljanjima pozicije hrvatske kulture i medija u srednjoeuropskom kontekstu. (Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić)

Živić, Tihomir. Trenutak izgubljenih povijesti : Stephen J. Greenblatt i odjeci novoga historizma. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-10-8

 

 

Škojo, Tihana et al. Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi . Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-01-6

Biblioteka Ars academica

Sablić Tomić, Helena. U osječkom Nutarnjem gradu = In der Inneren Stadt von Essek. Zagreb; Osijek : HAZU; Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, 2017. – (sunakladnici Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek)

ISBN 978-953-347-118-1

Sačuvana je tristogodišnja jezgra Nutarnjeg grada u silovitom okruženju silnih bedeme, koji su njegov život štitili poput koštunjave školjke u čijim njedrima svjetluca dragocjeni biser. Danas Nutarnji grad štite parkovi i travnjaci s rascvjetanim tratinčicama, koje svoj plodonosni žuti prašnik čuvaju nježnim bijelim vjenčićem latica. Kada naiđe oluja ili mrka noć tratinčice sklope latice i skriju životnu plodnicu. Isto tako vrtovi tratinčica štite danas osječki Nutarnji grad. Od oluje? Ne. Od čovjeka. Čovjeka spremnog opetovano likvidirati Gradski vrt.
Ovaj biser zaštićen tratinčicama virtuozno nam je predstavila Helena Sablić Tomić. proživjela je ona u Nutarnjem gradu tih tristo godina bivanja grada, istražujući udes, radost i ljepotu življenja stanovnika. Helena je voljela jednog od njegovih imaginarnih stanovnika da bi nam Nutarnji grad postao cijeli svijet.

 

Radočaj-Jerković, Antoaneta. Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

ISBN 978-953-58055-8-8

Biblioteka Ars academica

Na osnovi analize relevantne literature te rezultata domaćih i stranih istraživanja, knjiga nudi smjernice za kvalitetnije usklađivanje aktivnosti zborskog pjevanja u školama s općim ciljevima suvremenog odgoja i obrazovanja, interesima učenika i učitelja te nastojanjima glazbenih stručnjaka za proširenjem umjetničkog utjecaja i djelovanja u području kreiranja kulture suvremene škole.

Vlašić, Vesna. Ispred ženskog zrcala : Požeška snaha Hermina Tomić. Požega; Osijek : Ogranak Matice hrvatske u Požegi; Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

ISBN 978-953-6371-11-2

 

Ban, Brankica. Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.

ISBN 978-953-58055-6-4

Biblioteka Ars academica

Rukopis za knjigu Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana autorice Brankice Ban otkriva prije svega istraživača u autorici. Radi se o istraživanju vraćenog glazbenog gradiva Franjevačkog samostana Župne crkve sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Inicijalna ideja bila je franjevački ideološki i skladateljski korpus ugraditi u trajno ostvarivanje nacionalnog identiteta glazbene kulture Vukovara. Ovim vukovarskim franjevačkim korpusom skladatelja u potpunosti je osviješten nacionalni identitet u nas.

Drenjančević, Zdravko. Slavonski tonski idiomi. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.

ISBN 978-953-340-010-5

Biblioteka Ars academica

Autor svoja zapažanja temelji na ranije objavljenim zbirkama slavonskih narodnih napjeva: ''Il pjevajte il zasvirajte'' Mihaela Ferića, ''Maramica s granama'' Duška Topića i ''Gori lampa nasrid Vinkovaca'' Julija Njikoša, a knjiga obrađuje osobitosti slavonske tradicijske glazbe sa aspekte tonske građe vokalnih folklornih napjeva.

Stjepanović, Boro. Gluma 1., Rad na sebi. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.

ISBN 978-953-340-008-2

Biblioteka Ars academica

U dugogodišnjem radu kao profesor glume i etike glume na kazališnim akademijama u Beogradu, Sarajevu, Cetinju i Osijeku Stjepanović je uvidio da je knjigu o glumi potrebno koncipirati ne samo s teorijskog aspekta, nego je ponuditi i kao sistem vježbi koje potkrepljuju teorijsko razmišljanje i pomažu glumcu da upozna širinu svojih izvođačkih mogućnosti. Svrhovitost vježbi je očita: pomažu da se razvije samosvijest, samoosjećanje i afirmiranje osobnosti, a istovremeno se stvara tehnička osobnost glumca. (Robert Raponja)