Kako vidim budućnost / How I See the Future

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_KREATIVNA EUROPA

Vrsta projekta: Međunarodni studentski projekt

Voditelj projekta: izv. prof. art. Stanislav Marijanović

web stranica: howiseethefuture

 

Opis projekta

Projekt Kako vidim budućnost temelji se na spoznaji da mladi nasljeđuju svijet koji je u nezavidnom, uznemirujućem stanju, pun dosad nepoznatih, iznimno ozbiljnih problema. Njihovo rješavanje zahtijeva radikalnu promjenu načina razmišljanja o budućnosti cijelog planeta te goleme napore i odricanja. Riječ je o globalnim problemima prouzročenim klimatskim promjenama, bezobzirnoj eksploataciji preostalih prirodnih izvora koja proždire ono što bi trebalo biti zalog za budućnost i opstanak, ratnim prijetnjama aktualiziranim novim valom naoružavanja te razvojem oružja za nova područja djelovanja, migracijama čiji se uzroci ne rješavaju, već se nastoje izbjeći njihove posljedice. Među ozbiljne probleme valja ubrojiti i nedostatak općeg konsenzusa o temeljnim etičkim, moralnim i humanističkim vrijednostima te neprincipijelnost u njihovoj primjeni, neshvatljivu inertnost mnogobrojnih centara moći nespremnih za odlučno i efikasno rješavanje zajedničkih globalnih problema, zbunjujuću i manipulacijsku ulogu znatnog dijela medija, sve veću i agresivniju ponudu „rješenja” koja podrazumijevaju daljnje podjele temeljene na isključivosti i uspostavljanju interesnih, izoliranih „otoka”. Dodajmo tomu i opasnost od sve većeg jaza između etabliranog naraštaja na odlasku i dolazećeg, koji će svoje mjesto morati tražiti u sasvim drukčijim okolnostima.

S druge strane sve brži razvoj znanosti i novih tehnologija daje nadu u moguća rješenja, ali istodobno otvara pitanje u kojoj će mjeri ona biti dostupna (svakom) čovjeku i ne vodi li takav razvoj općoj dehumanizaciji. Nije li naivno vjerovati da će samo tehnološke promjene riješiti sve probleme? Mora li se mijenjati i sam čovjek? Uglavnom, čini se da mladi naraštaji od starijih nasljeđuju nezavidnu akumulaciju problema i neplaćenih računa. Unatoč tomu, svjedoci smo njihova nedovoljnog uključivanja u donošenje odluka važnih za oblikovanje svijeta (njihove) sutrašnjice. Zabrinjavajuće malo mladih sudjeluje na izborima, nešto više njih prigodno sudjeluje u prosvjedima, a najviše mladih zbunjeno šuti ili tiho šapuće jer su možda uspavani u nekakvim intimnim gnijezdima virtualne sigurnosti. Postavlja se pitanje što oni o svemu tome zapravo misle. Što osjećaju? Kako vide svoju budućnost? Kako vide svijet budućnosti?

Studenti Diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na Odsjeku za vizualne i medijske umjetnosti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekupod mentorstvom izv. prof. art. Stanislava Marijanovića pokrenuli su međunarodni projekt Kako vidim budućnost / How I See the Future. Pozivi studentima za sudjelovanje upućuju se odsjecima ili studijima likovnih, odnosno vizualnih umjetnosti na stotinu akademija širom svijeta.

Studentski radovi prikupljaju se putem web stranice www.howiseethefuture.com na kojoj se nalaze sve potrebne upute i putem koje se Projekt realizira. Oni će u okviru organiziranih projekcija biti sustavno predstavljani javnosti. Pozivi na sudjelovanje ciklički će se obnavljati, a kada Projekt akumulira više od 500 radova, oblikovat će se i digitalni, virtualni muzej. 

Predviđeno je da prvo predstavljanje projekta, s pomoću projekcije pristiglih studentskih radova, bude u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu (www.gkd.hr) tijekom 8. hrvatskog bijenala ilustracije. Riječ je o izložbi s međunarodnim ugledom koja će biti otvorena 2. lipnja 2020. godine.

Očekujemo da ćemo s pomoću ovog projekta, u koji bismo uključili niz umjetničkih akademija iz Hrvatske i inozemstva, dobiti barem neke odgovore. Ovom prilikom očekujemo ih od studenata koji bi s pomoću vizualna umjetničkog medija, služeći se vlastitim senzibilitetom i maštom, zorno prikazali osobni pogled na budućnost.

 

Podijeli...