izv. prof. ArtD. Ria Trdin

Posted on

konzultacije: ponedjeljak, 12 -13 h
kabinet: nastavnički kabinet #6, zgrada Odsjeka za kreativne tehnologije, Cara Hadrijana 8/c
kontakt e-mail: ria.trdin@uaos.hr,  telefon:099 67 00 889

Ria Trdin rođena je u Našicama 1972. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Od 1998.-2004. radi u Restauratorskom zavodu u Osijeku na restauraciji zidnog slikarstva, štafelajnog slikarastva i polikromije te stječe zvanje restauratoratehničara. Na odsjeku slikarstva Umjetničke akademije u Osijeku diplomirala je 2008.g. Doktorirala je 2013. godine na VŠMU, Bratislava, Slovačka, na odsjeku lutkarske tehnologije pod mentorstvom prof. Hanne Cigánové. Od 2008. zaposlena je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje radi na kolegijima vezanim za lutkarsku tehnologiju i scenografiju. Kao autorica scenografskih i lutkarskih rješenja surađivala je s HNK u Osijeku, HNK u Zadru, Kazalištem mladih u Splitu, Gradskim kazalištem Požega, Gradskim kazalištem Zorin dom u Karlovcu, Gradskim kazalištem Joza Ivakić u Vinkovcima, Hrvatskim kazalištem u Pečuhu, Binocular teatrom u Zagrebu, Zagrebačkim kazalištem lutaka, Dječjim kazalištem Branko Mihaljević u Osijeku, Gradskim kazalištem lutaka Split, festivalom Mali BOK u Bjelovaru i Blues festivalom u Osijeku. Osim scenografijom i restauracijom, bavi se slikarstvom i kiparstvom. Samostalno je izlagala u Galeriji Ciraki u Požegi, Osječkom ljetu kulture i Gradskoj galeriji „Joza Ivakić“ u Vinkovcima a sudjelovala na brojnim skupnim izložbama. Autorica je biste Stjepana Grubera postavljene ispred muzeja u Županji. Članica je HDLU-a Osijek.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika