4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Kretanja

Objavljeno: Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Obavijesti

English

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

 organizira

4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti

/KRETANJA/

(Osijek, 12.-13. prosinca 2019.)

Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti četvrti je u nizu započetom 2013. godine. Skup se bavi interdisciplinarnim promišljanjem i analizom kulturnih, obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih politika u europskom okružju, kao i njihovim posljedicama na specifične aspekte suvremenoga društvenog i kulturnog okruženja. Prvi skup, održan 2013. godine, bio je posvećen ulozi nacionalnog identiteta u okvirima Europske unije, a drugi je skup, održan 2015. godine, problematizirao kulturne, obrazovne, umjetničke i znanstvene politike u kontekstu 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja Strossmayera. Treći skup, održan 2017. godine, fokus je stavio na suvremene medije i medijsku kulturu.

Krovna tema skupa koji će se održati na Akademiji za umjetnost i kulturu u prostorima Odsjeka za kulturu, medije i menadžment jesu KRETANJA, u najširem smislu riječi, a vezana za neizbježne prilagodbe kulture, menadžmenta, kreativnih industrija, medija i javne komunikacije uopće digitalnom okruženju.

Drugim riječima, pitanje više nije hoćemo li se prilagoditi novim kulturnim, medijskim i ekonomskim trendovima nego na koji način i s kojim dalekosežnijim posljedicama. Digitalna revolucija, društveni mediji, lažne vijesti, kulturna proizvodnja kao dobavljački vođen proces i mnogi drugi aktualni društveni i kulturni fenomeni moraju potaknuti i akademsku zajednicu na znanstveni i analitički pristup suočavanju s rastom tzv. influencerski upravljane kulture i sveprisutnog „YouTube sveučilišta“; prozivanju i pozivanju na odgovornost društvenih medija i šire, internetskih platformi gdje na osnovu europske regulative moraju dokazivati da brinu o istinitosti informacija i ozbiljnom novinarstvu. Umjetnost, znanost i kultura također trebaju prilagodbu novim načinima zatvaranja kruga između umjetnika i publike, ljudi i mjesta uvažavajući kreativne procese,  ali i potrebu razumijevanja tržišnih zakonitosti koji taj proces vode. Posebno treba naglasiti rast broja freelance zaposlenih u području kulturnih i kreativnih industrija, posebice u dizajnu i medijskoj industriji, a kojima uspon u karijeri nije nužno vođen zaradom, već stvaranjem utjecaja.

Odgovori na pitanja kako se prilagoditi ovise o kolaborativnom i fleksibilnom pristupu, ali i pristupu koji otvara nove prostore za suradnju. U tom će smislu upravo kretanja u novim smjerovima, prema inovativnim i atraktivnim rješenjima te provokativnijim promišljanjima osnažiti sinergiju između djelatnosti u kulturi, gospodarstva, posebice kulturnih i kreativnih industrija te javnih komunikacija suvremenoga doba, omogućujući postavljanje poticajne istraživačke platforme sažete i u temeljnim ciljevima našega skupa:

 • Medije i javne komunikacije promatrati u suodnosu s javnom sferom, različitim procesima donošenja i provedbe odluka; u odnosu na ekonomski potencijal i mogućnosti koje nude ili kroz simboličke prakse i usmjerenost na značenja koja prenose kroz medijski sadržaj; kao arenu u kojoj mogu surađivati i razmjenjivati znanja različite disciplinarne tradicije i metodološke osnove u okviru istraživanja medija, a u cilju istraživanja i analize trenutnih i budućih trendova, razvojnih kretanja i medijskih fenomena, a odgovara tematskoj cjelini skupa pod nazivom Mediji i javna komunikacija u političkom, gospodarskom i kulturnom okruženju.
 • Znanstvene, ekonomske i medijske aspekte kulture i umjetnosti propitivati sinkronijski i dijakronijski unutar polja kulture i umjetnosti istraživanjima iz područja regionalne kulture, kulturne geografije, kulturne antropologije, kulturnoga turizma, kulturnog identiteta, kulturnog kapitala, estetike, ideologije, religijske kulture, sociologije kulture, kulturne memorije, baštine i identiteta prostora itd. Načini suočavanja s novim izazovima u kulturi i praćenje aktualnih trendova, poput primjerice snažnoga interveniranja digitalnih tehnologija i u prostore kulture svakodnevnoga življenja pa time i u istraživanja kulture i umjetnosti bit će prezentirani u okviru tematske cjeline Kultura i umjetnost – znanstveni, menadžerski i medijski aspekti.
 • U okviru trećega cilja skupa i tematske cjeline pod nazivom Kulturne i kreativne industrije: pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta namjera je analizirati i uspoređivati ekonomsko stanje kulturnih, kreativnih i ostalih povezanih industrija, utvrditi eksterne i interne čimbenike neophodne za postizanje dinamičnog razvoja, analizirati utjecaj na gospodarstvo Republike Hrvatske i Europske unije u cjelini te utvrditi potencijale i pravce daljnjeg razvoja upravo stoga što su kulturne i kreativne industrije pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta, a o čemu govore i podatci o rastu broju zaposlenih, ostvarenim prihodima, izvozu, broju freelance radnika i novim načinima poslovanja. Osim što zapošljavaju i značajan broj mladih nova generacija Z zaposlenih za cilj nema samo zaradu, već prije svega utjecaj.

Neke od tema za raspravu u okviru tematskih cjelina skupa:

 1. Mediji i javna komunikacija u političkom, gospodarskom i kulturnom okruženju
 • Informacijski poremećaji, dezinformacije, lažne vijesti, cenzura …nove regulative i nove odgovornosti
 • Korisnički generiran medijski sadržaj i koncept građanskog novinarstva
 • Problem No limits kulture
 • Javna sfera u digitalnom okruženju
 • Ne (jednakosti) u pristupu i digitalna podjela
 • Medijska socijalizacija i medijska pismenost – budućnost i razvojna kretanja
 • Publika i prakse sudjelovanja u medijima
 • Ideologije u medijima, manipulacija i propaganda
 • Medijski diskursi: posredovanje i participiranje
 • Odnosi s javnošću kao tekst i profesija
 • Zaštita slobode medija u digitalnom dobu
 • Koncept postdigitalnog doba: jesu li novi mediji još uvijek novi?
 1. Kultura i umjetnost – znanstveni, menadžerski i medijski aspekti
 • Regionalna kultura – emocija, tradicija, brend
 • Kulturalni i umjetnički aspekti emocija
 • Interkulturalna (ne)komunikacija
 • Vernakularne vrijednosti u kulturi i umjetnosti
 • Književnost i druge umjetnosti
 • Medijski identiteti, od zvijezda do selfija
 • Kulturalne reprezentacije i snaga medija
 • Popularna kultura u medijima
 • Cyber kultura ili brisanje granica
 • Ideja virtualnog
 • Pravna zaštita digitalnih kulturnih dobara u informacijskom društvu
 • Kultura i umjetnost dijaspore, imigracije, izbjeglica
 • Kultura i umjetnost, mediji i komunikacije: obrazovni aspekti
 • Čovjek – računalo – čovjek: problem oblikovanja interakcija unutar digitalnih informacijskih prostora
 1. Kulturne i kreativne industrije: pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta
 • Budućnost / trendovi i projekcije razvoja kulturnih i kreativnih industrija
 • Utjecaj / nekonvencionalnih praksi i digitalnog marketinga
 • Digitalna transformacija
 • Institucijski i korporativni doprinos te inozemna partnerstva (projektno i alternativno financiranje)
 • Poslovno modeliranje i financiranje u digitalnoj eri
 • Razvoj – oblikovanje i prilagodba organizacija dinamičnom okruženju (formiranje, financiranje i vođenje)
 • Kreativna ekonomija – kreativna klasa
 • Menadžment medija
 • Promjene u izdavačkoj industriji
 • Ekonomija reputacije
 • Europski pravni okvir kulturnih i kreativnih industrija
 • Medijska arheologija i informacijska baština
 • (Post)digitalni život muzejskih kolekcija

 

Organizatori/suorganizatori

>>> Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

>>> Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

>>> Filozofski fakultet u Osijeku

>>> Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava,  Faculty of Mass Media Communication, Slovačka

>>> Hochschule der Medien Stuttgart, Njemačka

>>> Vytautas Magnus University, Academy  of  Education, Litva

>>> Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Spain

>>> Politécnico do Porto, Portugal

 

Plenarni predavači

Akademik Krešimir Nemec, Akademija za umjetnost i kulturu, Hrvatska

Prof. Antonio Spadaro, PhD, Pontifical Gregorian University, Italy

 

>>> Organizacijski odbor

>>> Znanstveni i programski odbor

 

Upute

>>> Obrazac za prijavu za sudjelovanje na konferenciji Europski realiteti 2019

>>> Upute za autore_Europski realiteti 2019

>>> Izjava o autorstvu i originalnosti rada

 

Kotizacija

Kotizacija – 500,00 kn / 70,00 €

Studenti poslijediplomskih studija – 400,00  kn / 60,00 €

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima, promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije, zbornik. Kotizaciju je potrebno uplatiti do 1. studenog 2019.

Svaki sudionik u svojstvu autora ili koautora može sudjelovati samo s jednim člankom u konferenciji.

Uplate kotizacije vršiti na

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

P. Svačića 1f, Osijek

IBAN: HR7323600001102689236

OIB:60277424315

S naznakom kotizacija  za sudjelovanje na znanstvenom skupu, ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija.

Projekcije važnih datuma

 • Rok za slanje sažetka: do 30. rujna
 • Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 10. listopada 2019.
 • Rok za plaćanje kotizacije: 1. studenog 2019.
 • Konferencija: 12. i 13. prosinca 2019.
 • Rok za slanje cjelovitog rada i dostavu izjave o originalnosti i autorstvu: do 1. veljače

Radovi koji nisu dostavljen u okviru definiranih datuma neće biti upućeni u recenzentski postupak niti objavljeni u zborniku.

>>> Projekcije važnih datuma i kontakti

Elektronička adresa konferencije na koje se dostavljaju prijave: kmm@aukos.hr

Kontakti za komunikaciju:

doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić (ibbukvic@unios.hr; tel. 091 449 42 00)

doc. dr. sc. Marina Đukić (mdjukic@unios.hr; tel. 095 909 30 88)

doc. dr. sc. Tatjana Ileš (tiles@unios.hr; tel: 098 811 909)

Tajnica konferencije

Marina Čepo, dipl. iur. (mcepo@uaos.hr; tel: 098 167 91 59)

Službeni jezici konferencije: hrvatski / English

 

Prethodne konferencije i zbornici radova

>>> Zbornik radova “Mediji i medijska kultura – Europski realiteti” 2017.

 

>>> Zbornik radova “Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – Europski realiteti” 2015.