4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Kretanja

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Obavijesti

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

 organizira

4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti

/KRETANJA/

(Osijek, 12.-13. prosinca 2019.)

Pokrovitelj

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

English

Zbornik Kretanja – Europski realiteti

Conference Proceedings: Movements – European Realities: New Developing Trends

Program konferencije

Galerija fotografija 

Registracija / prijava na događanja

Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti četvrti je u nizu započetom 2013. godine. Skup se bavi interdisciplinarnim promišljanjem i analizom kulturnih, obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih politika u europskom okružju, kao i njihovim posljedicama na specifične aspekte suvremenoga društvenog i kulturnog okruženja. Prvi skup, održan 2013. godine, bio je posvećen ulozi nacionalnog identiteta u okvirima Europske unije, a drugi je skup, održan 2015. godine, problematizirao kulturne, obrazovne, umjetničke i znanstvene politike u kontekstu 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja Strossmayera. Treći skup, održan 2017. godine, fokus je stavio na suvremene medije i medijsku kulturu.

Krovna tema skupa koji će se održati na Akademiji za umjetnost i kulturu u prostorima Odsjeka za kulturu, medije i menadžment jesu KRETANJA, u najširem smislu riječi, a vezana za neizbježne prilagodbe kulture, menadžmenta, kreativnih industrija, medija i javne komunikacije uopće digitalnom okruženju.

Drugim riječima, pitanje više nije hoćemo li se prilagoditi novim kulturnim, medijskim i ekonomskim trendovima nego na koji način i s kojim dalekosežnijim posljedicama. Digitalna revolucija, društveni mediji, lažne vijesti, kulturna proizvodnja kao dobavljački vođen proces i mnogi drugi aktualni društveni i kulturni fenomeni moraju potaknuti i akademsku zajednicu na znanstveni i analitički pristup suočavanju s rastom tzv. influencerski upravljane kulture i sveprisutnog „YouTube sveučilišta“; prozivanju i pozivanju na odgovornost društvenih medija i šire, internetskih platformi gdje na osnovu europske regulative moraju dokazivati da brinu o istinitosti informacija i ozbiljnom novinarstvu. Umjetnost, znanost i kultura također trebaju prilagodbu novim načinima zatvaranja kruga između umjetnika i publike, ljudi i mjesta uvažavajući kreativne procese,  ali i potrebu razumijevanja tržišnih zakonitosti koji taj proces vode. Posebno treba naglasiti rast broja freelance zaposlenih u području kulturnih i kreativnih industrija, posebice u dizajnu i medijskoj industriji, a kojima uspon u karijeri nije nužno vođen zaradom, već stvaranjem utjecaja.

Odgovori na pitanja kako se prilagoditi ovise o kolaborativnom i fleksibilnom pristupu, ali i pristupu koji otvara nove prostore za suradnju. U tom će smislu upravo kretanja u novim smjerovima, prema inovativnim i atraktivnim rješenjima te provokativnijim promišljanjima osnažiti sinergiju između djelatnosti u kulturi, gospodarstva, posebice kulturnih i kreativnih industrija te javnih komunikacija suvremenoga doba, omogućujući postavljanje poticajne istraživačke platforme sažete i u temeljnim ciljevima našega skupa:

 • Medije i javne komunikacije promatrati u suodnosu s javnom sferom, različitim procesima donošenja i provedbe odluka; u odnosu na ekonomski potencijal i mogućnosti koje nude ili kroz simboličke prakse i usmjerenost na značenja koja prenose kroz medijski sadržaj; kao arenu u kojoj mogu surađivati i razmjenjivati znanja različite disciplinarne tradicije i metodološke osnove u okviru istraživanja medija, a u cilju istraživanja i analize trenutnih i budućih trendova, razvojnih kretanja i medijskih fenomena, a odgovara tematskoj cjelini skupa pod nazivom Mediji i javna komunikacija u političkom, gospodarskom i kulturnom okruženju.
 • Znanstvene, ekonomske i medijske aspekte kulture i umjetnosti propitivati sinkronijski i dijakronijski unutar polja kulture i umjetnosti istraživanjima iz područja regionalne kulture, kulturne geografije, kulturne antropologije, kulturnoga turizma, kulturnog identiteta, kulturnog kapitala, estetike, ideologije, religijske kulture, sociologije kulture, kulturne memorije, baštine i identiteta prostora itd. Načini suočavanja s novim izazovima u kulturi i praćenje aktualnih trendova, poput primjerice snažnoga interveniranja digitalnih tehnologija i u prostore kulture svakodnevnoga življenja pa time i u istraživanja kulture i umjetnosti bit će prezentirani u okviru tematske cjeline Kultura i umjetnost – znanstveni, menadžerski i medijski aspekti.
 • U okviru trećega cilja skupa i tematske cjeline pod nazivom Kulturne i kreativne industrije: pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta namjera je analizirati i uspoređivati ekonomsko stanje kulturnih, kreativnih i ostalih povezanih industrija, utvrditi eksterne i interne čimbenike neophodne za postizanje dinamičnog razvoja, analizirati utjecaj na gospodarstvo Republike Hrvatske i Europske unije u cjelini te utvrditi potencijale i pravce daljnjeg razvoja upravo stoga što su kulturne i kreativne industrije pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta, a o čemu govore i podatci o rastu broju zaposlenih, ostvarenim prihodima, izvozu, broju freelance radnika i novim načinima poslovanja. Osim što zapošljavaju i značajan broj mladih nova generacija Z zaposlenih za cilj nema samo zaradu, već prije svega utjecaj.

Neke od tema za raspravu u okviru tematskih cjelina skupa:

 1. Mediji i javna komunikacija u političkom, gospodarskom i kulturnom okruženju
 • Informacijski poremećaji, dezinformacije, lažne vijesti, cenzura …nove regulative i nove odgovornosti
 • Korisnički generiran medijski sadržaj i koncept građanskog novinarstva
 • Problem No limits kulture
 • Javna sfera u digitalnom okruženju
 • Ne (jednakosti) u pristupu i digitalna podjela
 • Medijska socijalizacija i medijska pismenost – budućnost i razvojna kretanja
 • Publika i prakse sudjelovanja u medijima
 • Ideologije u medijima, manipulacija i propaganda
 • Medijski diskursi: posredovanje i participiranje
 • Odnosi s javnošću kao tekst i profesija
 • Zaštita slobode medija u digitalnom dobu
 • Koncept postdigitalnog doba: jesu li novi mediji još uvijek novi?
 1. Kultura i umjetnost – znanstveni, menadžerski i medijski aspekti
 • Regionalna kultura – emocija, tradicija, brend
 • Kulturalni i umjetnički aspekti emocija
 • Interkulturalna (ne)komunikacija
 • Vernakularne vrijednosti u kulturi i umjetnosti
 • Književnost i druge umjetnosti
 • Medijski identiteti, od zvijezda do selfija
 • Kulturalne reprezentacije i snaga medija
 • Popularna kultura u medijima
 • Cyber kultura ili brisanje granica
 • Ideja virtualnog
 • Pravna zaštita digitalnih kulturnih dobara u informacijskom društvu
 • Kultura i umjetnost dijaspore, imigracije, izbjeglica
 • Kultura i umjetnost, mediji i komunikacije: obrazovni aspekti
 • Čovjek – računalo – čovjek: problem oblikovanja interakcija unutar digitalnih informacijskih prostora
 1. Kulturne i kreativne industrije: pokretači urbane regeneracije i gospodarskog rasta
 • Budućnost / trendovi i projekcije razvoja kulturnih i kreativnih industrija
 • Utjecaj / nekonvencionalnih praksi i digitalnog marketinga
 • Digitalna transformacija
 • Institucijski i korporativni doprinos te inozemna partnerstva (projektno i alternativno financiranje)
 • Poslovno modeliranje i financiranje u digitalnoj eri
 • Razvoj – oblikovanje i prilagodba organizacija dinamičnom okruženju (formiranje, financiranje i vođenje)
 • Kreativna ekonomija – kreativna klasa
 • Menadžment medija
 • Promjene u izdavačkoj industriji
 • Ekonomija reputacije
 • Europski pravni okvir kulturnih i kreativnih industrija
 • Medijska arheologija i informacijska baština
 • (Post)digitalni život muzejskih kolekcija

 

Plenarni predavači

Akademkinja Dubravka Oraić Tolić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska

Prof. Antonio Spadaro, PhD, Pontifical Gregorian University, Italy

Prof. dr. sc. Vlado Obad, redoviti profesor u miru, Filozofski fakultet Osijek, Hrvatska

 

 

Organizatori/suorganizatori

>>> Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

>>>Grad Osijek

>>> Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

>>> Filozofski fakultet u Osijeku

>>> Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava,  Faculty of Mass Media Communication, Slovačka

>>> Hochschule der Medien Stuttgart, Njemačka

>>> Vytautas Magnus University, Academy  of  Education, Litva

>>> Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Spain

>>> Politécnico do Porto, Portugal

 

________________________________________________________________________________________________________

   Partner

Županija Osječko-baranjska

     

 

  Sponzori / Donatori

Pivnica i sobe Merlon

https://merlon.hr/

Nogometni klub Osijek

Institut dentalne implantologije i tkivne regeneracije dr. sc. Stjepan Siber

Muzej Slavonije Osijek

Arheološki muzej Osijek

Turistička zajednica Grada Osijeka

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacijski odbor

Doc. dr. sc. Tatjana Ileš, (predsjednica)

Doc. dr. sc. Borko Baraban

Doc. dr. sc. Iva Buljubašić

Doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

Doc. dr. sc. Marija Šain

Dr. sc. Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, prof.

Dr. sc. Luka Alebić

Dr. sc. Mirna Sabljar

Barbara Balen, mag. cult.

Snježana Barić-Šelmić, mag. cult.

Marina Čepo, dipl. iur.

Maja Haršanji, mag. oec.

Antonija Matić, mr. sc.

Tomislav Levak, mag. cult.

Toni Podmanicki, mag. oec.

 

Znanstveni i programski odbor

Akademik Krešimir Nemec, Hrvatska

Prof. dr. sc. María José Cavadas Gormaz, Španjolska

Prof. dr. sc. Martin Engstler, Njemačka

Prof. dr. sc. Boris Alexander Kühnle, Njemačka

Prof. dr. sc. Burkard Michel, Njemačka

Prof. dr. sc. Uwe Eisenbeis, Njemačka

Prof. dr. sc. Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Španjolska

Prof. dr. sc. Lars Rinsdorf, Njemačka

Prof. dr. sc. Maria Carmen Salgado Santamaría, Španjolska

Prof. dr. sc. Mercedes Zamarra López, Španjolska

Prof.dr.sc. Jacinto Gomez Lopez, Španjolska

Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Rasa Nedzinskaitė, Litva

Doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, Hrvatska (predsjednica odbora)

Doc. dr. sc. Marina Đukić, Hrvatska

Doc. dr. sc. Jasmina Đurašković, Srbija

Doc. dr. sc. Ivica Šola, Hrvatska

Doc. dr. sc. Ján Višňovský, Slovačka

Dr. sc. Andrej Brník, prof. Slovačka

Dr. sc. Dáša Mendelová, prof. Slovačka

Dr. sc. Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, prof., Portugal

Dr. sc. Martin Solík, prof. Slovačka

Izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić, Hrvatska

 

Upute

>>> Obrazac za prijavu za sudjelovanje na konferenciji Europski realiteti 2019

>>> Upute za autore_Europski realiteti 2019

>>> Izjava o autorstvu i originalnosti rada

>>>Editorial Policy

 

Kotizacija

Kotizacija – 500,00 kn / 70,00 €

Studenti poslijediplomskih studija – 400,00  kn / 60,00 €

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima, promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije, zbornik. Kotizaciju je potrebno uplatiti do 25. studenog 2019.

Svaki sudionik u svojstvu autora ili koautora može sudjelovati samo s jednim člankom u konferenciji.

Uplate kotizacije vršiti na

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

P. Svačića 1f, Osijek

IBAN: HR7323600001102689236

OIB:60277424315

S naznakom kotizacija  za sudjelovanje na znanstvenom skupu, ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija.

Projekcije važnih datuma

 • Rok za slanje sažetka: do 5. studenoga (rok je produžen)
 • Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 10. listopada 2019.
 • Rok za plaćanje kotizacije: 25. studenog 2019.
 • Konferencija: 12. i 13. prosinca 2019.
 • Rok za slanje cjelovitog rada i dostavu izjave o originalnosti i autorstvu: do 31. ožujka 2020.

Radovi koji nisu dostavljen u okviru definiranih datuma neće biti upućeni u recenzentski postupak niti objavljeni u zborniku.

Conference proceedings in English will be submitted for evaluation to databases Web of Science and EBSCO (please note that the selected texts have to meet all requirements related to academic texts in English; the highest quality of professional translation is required).

>>> Projekcije važnih datuma i kontakti

Elektronička adresa konferencije na koje se dostavljaju prijave: kmm@aukos.hr

Kontakti za komunikaciju:

doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić (ibbukvic@unios.hr; tel. 091 449 42 00)

doc. dr. sc. Marina Đukić (mdjukic@unios.hr; tel. 095 909 30 88)

doc. dr. sc. Tatjana Ileš (tiles@unios.hr; tel: 098 811 909)

Tajnica konferencije

Marina Čepo, dipl. iur. (mcepo@uaos.hr; tel: 098 167 91 59)

Službeni jezici konferencije: hrvatski / English

 

>>>Upute o lokaciji i smještaju

 

 

Prethodne konferencije i zbornici radova

>>> Zbornik radova “Mediji i medijska kultura – Europski realiteti” 2017.

 

>>> Zbornik radova “Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – Europski realiteti” 2015.

>>> Zbornik radova “Kultura, identitet, društvo- Europski realiteti” 2013.

 

Podijeli...