Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstveni skup Pajo Kolarić i njegovo doba

Posted on Posted in Dani Paje Kolarića, Obavijesti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu

poziva Vas na

 MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI UMJETNIČKO-ZNANSTVENI SKUP

 „Pajo Kolarić i njegovo doba“

Osijek, 26. i 27. svibnja 2021. godine

koji će se održati pod pokroviteljstvom

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

English

Program skupa 

Zbornik sažetaka / Book of Abstracts

Suorganizatori:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Agencija za odgoj i obrazovanje

Državni arhiv u Osijeku

Partneri:

Osječko-baranjska županija

Sveučilište u Zagrebu

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizira Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstveni skup Pajo Kolarić i njegovo doba, povodom obilježavanja 200. godišnjice rođenja Paje Kolarića, u sklopu projekta Dani Paje Kolarića.

Cilj Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa:

Informirati kako znanstvenu tako i opću javnost i promovirati povijesni značaj i kulturno nasljeđe rada Paje Kolarića za Osijek, Slavoniju i Hrvatsku. Podsjetiti javnost na značaj Paje Kolarića i njegovih suvremenika na razvoj Osijeka i Hrvatske u 19. stoljeću. Krajnji cilj bit će objava zbornika radova s ovog znanstvenog skupa, koji će predstavljati znanstveni doprinos ovom slabo istraženom području, a vrijednom u smislu kulturne baštine Osijeka, Republike Hrvatske u cjelini i šire.

Opis Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa:

Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstveni skup okupit će umjetnike i znanstvenike koji će s glazbenim, scenskim, društvenim i povijesnim temama upoznati građane s kulturom, umjetnošću i stilom života u vrijeme 19. stoljeća.

Plenarni izlagači će biti znanstvenici koji se bave tematskim područjima Skupa.

Umjetničko-znanstveni skup održat će se u prostorijama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek, Trg Sv. Trojstva 3).

Pajo Kolarić je svoj kratki životni vijek proveo kao pjevač, svirač, skladatelj, tekstopisac, političar, gospodarstvenik i filantrop. Uz Petra Preradovića, Stanka Vraza i ostale mlade umjetnike i književnike, nastojao je promicati hrvatski jezik.

Grad Osijek zadužio je osnivanjem Prve gradske štedionice, prve amaterske kazališne družine i prvog građanskog amaterskog tamburaškog sastava, a tamburašku javnost skladbama koje je napisao na vlastite ili slavonske tekstove.

Ovim umjetničko-znanstvenim skupom nastoji se potaknuti zainteresiranu javnost na revalorizaciju njegovog lika i djela, a kroz znanstveno promišljanje o temama vezanim uz djelovanje Paje Kolarića.

Tematska područja Skupa:

 1. Pajo Kolarić i njegovi suvremenici (moderator sesije: dr. sc. Snježana Barić Šelmić)
 • Pajo Kolarić svojih je malo više od pola stoljeća života proživio u doba Hrvatskog narodnog preporoda, razdoblju afirmacije nacionalne glazbe i kreiranja nacionalnog glazbenog idioma, te je, kao takav, jedan od 18 glazbenih junaka koje Kuhač 1893. godine svrstava u svoju knjigu Ilirski glazbenici. Uz njega, Kuhač izdvaja još ilirska glazbenika vezana uz Slavoniju: Karla baruna Prandaua, Dragutina pl Turanya, Josipa Runjanina te Marijana Jaića. Istraživanje utjecaja i djela ovih glazbenika, kao i drugih njihovih suvremenika svakako će biti velik doprinos hrvatskoj historiografiji
 1. Građansko i amatersko muziciranje u Slavoniji u 19. stoljeću (moderator sesije: Ana Popović)
 • U slavonskim urbanim središtima u 19. stoljeću veoma je važno bilo djelovanje različitih crkvenih i svjetovnih amaterskih pjevačkih društava te različitih orkestara, među kojima su, potpomognuti svesrdnim zalaganjem Paje Kolarića,  tamburaški orkestri uživali veliku važnost. Važno je napomenuti da su neka od tih društava aktivna i danas. U Osijeku je prvo društvo prijatelja glazbe osnovano već 1830 godine, svega tri godine nakon osnutka sličnih društava u Zagrebu i Varaždinu. Veći broj društava osnivan je u drugoj polovici 19. stoljeća. Pri tome, osim njegovanja amaterskog muziciranja putem različitih obrada narodnih napjeva, budnica, koračnica, davorija, starogradskih pjesama, pa i sakralne glazbe, ova su društva osiguravala i pjevački i instrumentalni kadar za gradska kazališta, a u nekim slučajevima čak i bila nositelji produkcije većih opernih i kazališnih komada.
 1. Tamburaška glazba: književni, kulturno-antropološki i etnomuzikološki pogledi (moderator sesije: dr. sc. Blanka Gigić Karl)
 • U vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda važnost tambure raste, nakon što je u 18. stoljeću potisnula upotrebu gusala i gajdi, sredinom 19. stoljeća ona stječe status nacionalnog glazbala. Pajo Kolarić 1847. u Osijeku osniva prvi tamburaški sastav koji se sastojao od šest tamburaša i time utemeljuje skupno i organizirano tamburaštvo u Hrvatskoj. Uz Paju Kolarića, skladatelji dirigenti i promicatelji tamburaške glazbe bili su Mijo Majer, Dragutin Hruza, Josip Andrić, Julije Njikoš, Franjo Bertić, Kamilo Kolb, Adalbert Marković i mnogi drugi. Zahvaljujući njihovim naporima, tambura je našla svoje mjesto i u formalnom glazbenom obrazovanju, najprije u nižim glazbenim školama, a posljednjih godina i u srednjim školama. U Osijeku je 2017., prvi u Hrvatskoj, osnovan i studij tambure na današnjoj Akademiji za umjetnost i kulturu.
 1. Glazba, kultura i baština Osijeka u 19. stoljeću (moderator sesije: doc. dr. sc. Hrvoje Mesić)
 • Cilj je ovog tematskog područja označiti grad Osijek osobinama njegovih stanovnika, njihovim sposobnostima i djelatnostima te duhovnim građanskim specifičnostima. Naime, stanovnici Osijeka u 19. stoljeću imali su jedinstveni ritam privatnoga vremena što nameće tezu kako u građanskom prostoru ponavljanje nije rutina, već ono individualnu naviku pretvara u svojevrstan obred.
 1. Regionalna kulturna baština 19. stoljeća kao tema poučavanja u odgojno-obrazovnom sustavu (moderator sesije: doc. dr. sc. Amir Begić)
 • Regionalni glazbeni, plesni, likovni, dramski i drugi umjetnici, arhitekti i književnici 19. stoljeća – njihova djela i rad kao tema poučavanja u odgojno-obrazovnom sustavu.
 1. Društveno-ekonomski utjecaj Osijeka u 19. stoljeću s naglaskom na rad i djelo Paje Kolarića i njegovih suvremenika  (moderator sesije: dr. sc. Igor Mavrin)
 • Osijek je povijesno oduvijek bio sjecište puteva, dok je u gospodarskom smislu predstavljao važno trgovačko središte. U 19. stoljeću, posebno u njegovoj drugoj polovini, Osijek prolazi tranziciju i postaje industrijski grad, koji na prijelazu u 20. stoljeće rast stanovništva temelji na useljavanju i uvozu radne snage. Industrijski rast utjecao je na društveni razvitak Osijeka, koji je vidljiv i u njegovoj sadašnjosti, kada novi razvoj nastoji temeljiti na suvremenim industrijama i digitalnoj ekonomiji.

Plenarna predavanja:

prof. dr. sc. Vjera Katalinić – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Tema izlaganja: Pajo Kolarić u mreži svojih suvremenika

doc. dr. sc. Vlatka Lemić – Sveučilište u Zagrebu

Tema izlaganja: Programi razvoja publike u baštinskim ustanovama – iskustva arhiva u projektima Kreativne Europe

dr. sc. Dražen Kušen – Državni arhiv u Osijeku

Tema izlaganja: Zapisi o Paji Kolariću u Državnom arhivu u Osijeku

izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava – Sveučilište u Dubrovniku

dr.sc. Zlata Živaković-Kerže – Hrvatski institut za povijest

Tema izlaganja: Sveopće prilike u Osijeku u vrijeme života Paje Kolarića

 

 

Organizacijski odbor

doc. dr. sc. Damir Šebo, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (predsjednik)

izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (potpredsjednica)

doc. dr. sc. Kenan Mahmutović, Ekonomski fakultet Bihać, Univerzitet u Bihaću, BiH

doc. dr. sc. Željko Vojinović, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

doc. dr. sc. Hrvoje Mesić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

dr. sc. Blanka Gigić Karl, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

dr.sc. Anita Gergorić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

dr. sc. Snježana Barić-Šelmić, asistentica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

 

Umjetničko-znanstveni programski odbor

prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica,  Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

prof. dr. sc. Jerko Glavaš, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

izv. prof. dr. sc. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH

izv. prof. dr. sc. Marijana Kokanović Marković, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

doc. dr. sc. Ivan Uroda, Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

doc. dr. sc. Vedrana Marković, Muzička akademija Cetinje, Univerzitet Crne Gore

doc. dr. sc. Valida Akšamija, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju BiH

dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku, Hrvatska

dr. sc. Zlatko Blažeković, New York, SAD

 

Sudjelovanje u konferenciji:

Aktivno sudjelovanje (znanstveni i umjetnički rad) podrazumijeva:

 1. usmeno izlaganje – 10 do 15 minuta, sažetak treba sadržavati kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnijim rezultatima i zaključcima koji će biti prezentirani (do 300 riječi)
 2. prezentacija postera – maksimalna dimenzija postera je 90 × 120 cm, okomito usmjerenje, u sažetku treba navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnijim rezultatima i zaključcima koji će biti prezentirani (do 300 riječi).

Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku trebao bi sadržavati sadržaj izlaganja, odnosno, gotov poster. Rad se dostavlja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova.

Sudionici skupa s izlaganjem rada/prezentacijom postera dobivaju službenu potvrdnicu o sudjelovanju.

Sudionici skupa bez izlaganja rada/prezentacije postera dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

 

Važni datumi:

Prijava i slanje sažetaka: do 2. travnja 2021. 16. travnja 2021. godine.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 26. travnja 2021. godine.

Održavanje skupa: 26. i 27. svibnja 2021. godine.

Slanje cjelovitog rada: do 1. listopada 2021. godine.

Recenzirani radovi bit će objavljeni u zborniku radova skupa.

Autori i ostali sudionici Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa trebaju se registrirati putem online prijave na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku www.aukos.unios.hr (direktan link) ili prijavu poslati na službenu adresu elektroničke pošte umjetničko-znanstvenog skupa: pajokolaric2021@aukos.hr.

Kotizacija:

Za sudionike s izlaganjem rada:

 • 300 kn (40 Eura)
 • Doktorandi i studenti: 100 kn (14 Eura)

Za sudionike bez izlaganja rada:

 • 200 kn (27 Eura)

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti na žiro račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku // IBAN: HR7323600001102689236 // OIB: 60277424315 // Adresa: Kralja Petra Svačića 1 f, 31000 Osijek s naznakom: Pajo Kolarić do 3. svibnja 2021. godine.

Kotizacija uključuje:

 • Sudjelovanje u programu umjetničko-znanstvenog skupa
 • Zbornik umjetničko-znanstvenog skupa

 

Kontakt:

Službena e-adresa Skupa: pajokolaric2021@aukos.hr

Napomena: U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije Simpozij će biti održan virtualno, a kotizacije umanjene razmjerno smanjenju troškova organizacije.

 

Poziv na Medjunarodni umjetnicko-znanstveni skup Pajo Kolaric i njegovo doba

Obrazac-za-prijavu-za-sudjelovanje-na-skupu

Upute-za-autore

 

Podijeli...