5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Moć

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Obavijesti

English

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

 organizira

5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti

/MOĆ/

(Osijek, 25. ožujka 2022.)

Suorganizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

 

 

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Program konferencije

Pozivno pismo MOĆ

Prijavnica_Application form European Realities 2022

Upute za autore Europski realiteti 2022

Izjava o autorstvu i originalnosti rada

 

Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti peti je u nizu započet 2013. godine. Skup se bavi interdisciplinarnim promišljanjem i analizom kulturnih, obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih politika u europskom okružju kao i njihovim posljedicama na specifične aspekte suvremenoga društvenog i kulturnog okruženja. Prvi skup, održan 2013. godine, bio je posvećen ulozi nacionalnog identiteta u okvirima Europske unije, a drugi je skup, održan 2015. godine, problematizirao kulturne, obrazovne, umjetničke i znanstvene politike u kontekstu 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja Strossmayera. Treći skup, održan 2017. godine, fokus je stavio na suvremene medije i medijsku kulturu, a četvrti skup, održan 2019. godine, bio je vezan za neizbježne prilagodbe kulture, menadžmenta, kreativnih industrija, medija i javne komunikacije uopće digitalnom okruženju.

Krovna je tema skupa koji će se održati na Akademiji za umjetnost i kulturu, u organizaciji Odsjeka za kulturu, medije i menadžment, MOĆ u najširem smislu riječi, kao društveni fenomen koji podrazumijeva mogućnost stvaranja, odnosno sprječavanja neke promjene. Na koji se način prilagoditi ovisi o kolaborativnom i fleksibilnom pristupu, ali i pristupu koji otvara nove prostore za suradnju.

U tom kontekstu, moć uvelike ovisi o kulturnim, medijskim i ekonomskim trendovima te se iskazuje u vidu fenomena kao što je primjerice „Cancel“ kultura koja pomoću društvenih mreža i medija pojedincima daje i/ili oduzima moć. U tu svrhu ističe se kakvu vrstu moći preispituju i stvaraju pokreti poput «#Me Too» ili «Black Lives Matter»?  Posljedice COVID-19 pandemije utjecale su na raspodjelu moći u različitim ekonomskim, medijskim, znanstvenim, pravnim, obrazovnim i kulturno-umjetničkim aspektima te je potrebno potaknuti akademsku zajednicu na interdisciplinarno promišljanje problema moći u našoj suvremenosti te analitički pristup suočavanju s odnosima moći u navedenim fenomenima.

Ovaj skup propituje tko i na koji način definira, prenosi i stvara moć te osnažuje sinergiju između kulturnih, obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih politika te javnih komunikacija suvremenoga doba, omogućujući postavljanje poticajne istraživačke platforme sažete i u temeljnim ciljevima skupa:

 • Moć i digitalni univerzum – medijski, obrazovni i društveni aspekti – na koje načine digitalna tehnologija i dominantni masovni mediji današnjice – poput interneta i televizije – definiraju, prenose, ali i stvaraju moć. Sveprisutne digitalne platforme, influenceri, digitalni humanitet, umjetna inteligencija mogu repozicionirati postojeće, odnosno stvoriti nove odnose moći. Online školovanje – naglašeno u doba krize uzrokovane koronavirusom – utjecalo je na odnose moći u obrazovnim sustavima gdje se mijenja poimanje znanja. Tematska cjelina dotiče se najšireg raspona načina putem kojih jezični, rasni, nacionalni, politički, socijalni, klasni, religijski, lokalni, rodni, modni, ili bilo koji drugi identiteti reflektiraju utjecaj, ili pak služe stvaranju neke moći u suvremenim društvima.
 • Moć u pravnom, ekonomskom i znanstvenom okruženju – moć podrazumijeva posjedovanje resursa – materijalnih i nematerijalnih – koji utječu na sposobnost stvaranja, djelovanja i utjecaja na ishod. Na koji način prilagodljivost, inovativnost, radnici znanja, umrežavanje, ICT tehnologija, kreativnost, ali i drugi čimbenici, doprinose razvoju konkurentnosti i omogućavaju multipliciranje moći? Krize poput one migrantske koja u Europi traje od 2015. godine, ili ove aktualne uzrokovane koronavirusom stvorile su potrebu za novim promišljanjima odnosa moći i identiteta te potrebe pronalaska novih normativno-pravnih rješenja.
 • Moć u kulturnom i umjetničkom prostoru i produkciji – tiče se suvremene umjetničke produkcije i njezina odnosa spram moći. Moć se oduvijek zrcalila u činjenici da je umjetnička produkcija odražavala uvjerenja koja su već bila, ili će tek postati društveno prihvaćena, pa i dominantna. Pitanje je može li se djelovanje u području kulture i umjetnost promatrati izvan aktivističkog konteksta i odnosa prema (inter)nacionalnoj moći – je li to moguće bez pomoći menadžmenta, tržišta i njegovih parametara moći?

 

Neke od tema za raspravu u okviru tematskih cjelina skupa:

 1. Moć i digitalni univerzum – medijski, obrazovni i društveni aspekti
 • Informacijski poremećaji, manipulacija informacijama, govor mržnje – nove regulative i nove odgovornosti
 • Kultura i estetika influencera – „Cancel“ kultura, Cyber kultura, ideja virtualnog, od zvijezda do selfija
 • Kulturalne reprezentacije i snaga medija
 • Ekstaza medija i komunikacije, digitalna transformacija
 • Popularna kultura u medijima
 • Zaštita slobode medija u digitalnom dobu
 • Umjetna inteligencija i digitalni humanitet
 • Identitet – jezični, rodni, medijski, virtualni
 • Obrazovni aspekti u digitalnoj eri
 • Javna sfera u digitalnom okruženju
 • Odnosi s javnošću kao tekst i profesija

 

 1. Moć u pravnom, ekonomskom i znanstvenom okruženju
 • Kreativna ekonomija: budućnost i trendovi razvoja
 • Utjecaj nekonvencionalnih praksi i digitalnog marketinga
 • Projekti i partnerstva – modeliranje i financiranje u digitalnoj eri
 • Razvoj – oblikovanje i prilagodba organizacija dinamičnom okruženju (formiranje, financiranje i vođenje)
 • Ekonomija reputacije: brendiranje, turizam, poduzetništvo, ICT
 • Odnos ekonomske i političke moći
 • Migracije – europski aspekti, pravna regulativa i kulturna prava
 • Europski pravni okvir – informacija, institucija, pojedinac

 

 1. Moć u kulturnom i umjetničkom prostoru i produkciji
 • Umjetnost i kreativnost kao odgovornost
 • Digitalne tehnologije u produkciji i diseminaciji umjetnosti
 • Tehnokreativnost
 • Kreativna raskrižja: suradnja kulture i umjetnosti s drugim područjima, institucijama i pojedincima
 • Estetika glazbe
 • Književnost, kulturna baština, kulturni konzumerizam, teatrologija – potencijali razvoja

 

Navedene odrednice nisu obvezujuće. One tek upućuju na višestrukost mogućih sagledavanja moći kao trajno prisutne i načelnog društvenog fenomena. K tomu, čini se teško mogućim, primjerice, govoriti o kulturnom identitetu ili raspravljati o umjetničkoj produkciji izvan njihovih digitalnih odraza. U tom su smislu i sudionici 5. Međunarodnog znanstvenog skupa Europski realiteti – MOĆ pozvani na interdisciplinarno promišljanje problema moći, a načelna podjela na tri tematske cjeline samo je orijentacijske prirode.

 

Plenarni predavači:

 

Prof. Dr. Joaquin Barriendos

 Universidad Andina Simón Bolívar, Quito

Ecuador

Prof. Dr. David Freedberg

Pierre Matisse Professor of the History of Art,

Columbia University

SAD

Dr. sc. Ivana Nobilo

Swiss School of Business and Management Geneva,

Švicarska

 

 

Organizatori/suorganizatori

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Hrvatska

Hochschule der Medien, Njemačka

Politécnico do Porto, Portugal

Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Swiss School of Business and Management Geneva, Švicarska

Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

 

Organizacijski odbor

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

Doc. dr. sc. Borko Baraban

Doc. dr. sc. Hrvoje Mesić

Doc. dr. sc. Marija Šain, predsjednica

Doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

Doc. dr. sc. Damir Šebo

Doc. dr. art. Ana Sladetić

Doc. dr. sc. Tomislav Dagen

Dr. sc. Igor Gajin

Dr. sc. Darija Kuharić

Dr. sc. Igor Mavrin

Dr. sc. Luka Alebić

Dr. sc. Snježana Barić – Šelmić

Dr. sc. Marina Jambrešić

Dr. sc. Antonija Matić

Maja Haršanji, mag. oec.

Marija Tolušić, univ. spec. oec

Tomislav Levak, mag. cult.

Toni Podmanicki, univ. spec. oec.

Barbara Balen, mag. cult.

Lucija Periš, mag. philol. angl. et mag. educ. philol. croat.

Tomislav Nedić, mag. iur.

 

Znanstveni i programski odbor

Doc. dr. sc. Iva Buljubašić (predsjednica), Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr. sc. Alen Biskupović, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Rismondo, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Izv. prof. dr. sc. Ivica Šola, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr. sc. Marina Đukić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr. sc. Tatjana Ileš, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Martin Engstler, Hochschule der Medien, Njemačka

Prof. dr. Uwe Eisenbeis, Hochschule der Medien, Njemačka

Prof. dr. Burkard Michel, Hochschule der Medien, Njemačka

Prof. dr. Lars Rinsdorf, Hochschule der Medien, Njemačka

Mgr. Dáša Franić, PhD., Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Assoc. prof. dr. Ján Višňovský, PhD., Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Prof. ing. Alena Kusá, PhD., Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Mgr. Andrej Brník, PhD., Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Prof. Maria Jose Cavadas Gormaz, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. dr. sc. Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. dr. sc. Maria Carmen Salgado Santamaría, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. dr. sc. Mercedes Zamarra López, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof.dr.sc. Jacinto Gomez Lopez, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. Maria del Mar López Talavera, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. Andreu Csastellet Homet, Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Španjolska

Prof. dr. sc. Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, Politécnico do Porto, Portugal

Izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Prof. v. š. dr. sc. Dario Silić, Swiss School of Business and Management Geneva, Švicarska

Prof. dr. sc. Zoran Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof.dr.sc. Dragan Čalović, Megatrend Univerzitet, Srbija

 

Partneri:

Grad Osijek          Osječko-baranjska županija

                           

 

Projekcije važnih datuma

 • Rok za slanje sažetka: produljenje roka 28. veljače 2022.
 • Obavijest o prihvaćanju sažetka: 18. veljače 2022.
 • Rok za plaćanje kotizacije: 1. ožujka 2022.
 • Rok za slanje cjelovitog rada i dostavu izjave o originalnosti i autorstvu: 30. lipnja 2022. – produženje do 15.9.2022.

 

Kotizacija

Kotizacija – 750,00 kn / 100,00 € po radu

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima, promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije, zbornik. Kotizaciju je potrebno uplatiti do 1. ožujka 2022.

Svaki sudionik u svojstvu autora ili koautora može sudjelovati samo s jednim člankom u konferenciji.

Sudjelovanje bez izlaganja rada (slušanje, uz dobivanje potvrde) – 300kn / 40 €

Kotizacije plaćati na:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

P. Svačića 1f, Osijek

IBAN: HR7323600001102689236

OIB:60277424315

 • s naznakom: kotizacija za sudjelovanje na znanstvenom skupu, ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija i OIB

Radovi koji nisu dostavljeni u okviru određenih datuma neće biti upućeni u recenzentski postupak niti objavljeni u zborniku.

Conference proceedings in English will be submitted for evaluation to databases Web of Science and EBSCO (please note that the selected texts have to meet all requirements related to academic texts in English; the highest quality of professional translation is required).

 

Elektronička adresa konferencije na koje se dostavljaju prijave i konačni radovi s Izjavom o originalnosti rada i autorstvu : europskirealiteti@gmail.com

 

Kontakti za komunikaciju:

Doc. dr. sc. Marija Šain (marija.sain@aukos.hr)

Barbara Balen, mag. cult. (barbarabalen8@gmail.com)

Dr. sc. Marina Jambrešić (marinacepo@outlook.com)

 

Tajnica konferencije

Dr. sc. Marina Jambrešić (marinacepo@outlook.com)

 

Službeni jezici konferencije: hrvatski / English

 

VAŽNE NAPOMENE:

Predviđeno je održavanje konferencije u kontaktnom obliku (uživo).

U slučaju izrazito nepovoljne epidemiološke situacije, organizatori zadržavaju pravo promjene načina održavanja konferencije.

U slučaju izrazito nepovoljne epidemiološke situacije organizatori zadržavaju i pravo promjene datuma održavanja konferencije.

Svi prijavljeni sudionici bit će pravovremeno obaviješteni o mogućim promjenama, a obavijest će biti objavljena i na službenoj mrežnoj stranici Konferencije na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Predviđeni datumi dostavljanja radova i predviđeni rokovi publiciranja zbornika radova neće se mijenjati bez obzira na epidemiološku situaciju i moguće promjene datuma i načina održavanja  konferencije.

 

 

4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Kretanja (2019.)

 

 

 

Prethodne konferencije i zbornici radova

Zbornik radova “Mediji i medijska kultura – Europski realiteti” 2017.

 

Zbornik radova “Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – Europski realiteti” 2015.

Zbornik radova “Kultura, identitet, društvo- Europski realiteti” 2013.

 

Podijeli...