\\
Odsjek za instrumentalne studije
i kompoziciju s teorijom glazbe
\\
Odsjek za instrumentalne studije
i kompoziciju s teorijom glazbe
Slider

/ O odsjeku

Zvanje kompozitora, glazbenog teoretičara ili instrumentalista (klavir, gitara, tambure) s kompetencijom za glazbeni menadžment i produkciju stječe se studiranjem na Odsjeku za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Na Odsjeku se podučava kako postati vrhunski glazbenik – samostalni umjetnik – koji ima sva potrebna znanja kako bi se nosio s izazovima glazbene karijere. Kroz prijediplomske i diplomske studije pružaju se izvođačka, glazbeno-teorijska i tehnička znanja kako bi student postao vrstan interpret na svom instrumentu, kao i skladatelj ili glazbeni teoretičar.

Osim toga, podučavaju se i osnove marketinga i menadžmenta u kulturi i umjetnosti te produciranja uz praktična iskustva nastavnika u svijetu glazbene industrije, a u svrhu postizanja najboljih rezultata u izrazito natjecateljskom svijetu danas. Ukoliko student želi razvijati osobne sposobnosti i sklonosti, nudi se mogućnost odabira pedagoškog modula s kojim se stječu kvalifikacije za pedagoški rad ili modula upravljanja u produkciji s kompetencijama notnog uređivanja, glazbene produkcije te vođenja orkestara ili ansambala.

Integrirajući različite discipline u studij kompozicije, glazbene teorije ili instrumenta studentu se omogućuje profiliranje u buduću karijeru skladatelja, teoretičara, izvođača, producenta kako u umjetničkom tako i u znanstvenom te pedagoškom radu.

/ Obavijesti odsjeka