/ Diplomski i završni radovi

Postupak prijave i obrane završnog rada

Student, u dogovoru s mentorom, odabire područje rada i temu te podnosi Zamolbu
za odobrenje teme i mentora
 Odboru za završne i diplomske radove. Odobrena tema i ECTS bodovi upisuju se u indeks.

Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Završni ispit
prijavljuje se u Uredu za studente najranije osam radnih dana do datuma održavanja ispita.

Ukoliko je uspješno položen završni ispit, potvrdu o istom studenti mogu preuzeti osobno
u Uredu za studente u roku od 7 dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana

Zahtjev - ODOBRENJE TEME I MENTORA

Zahtjev - PROMJENA TEME I MENOTRA

 

Postupak prijave i obrane diplomskog rada

Svaki se student mora  prijaviti odabranom mentoru u semestru koji prethodi  onom u kojemu se upisuje diplomski rad. Nakon konzultacija s mentorom i odabira teme diplomskog rada student mora podnijeti Zamolbu za odobrenje diplomske teme i mentora koju može preuzeti u Uredu za studente ili na mrežnim stranicama Akademije.

Nakon što je zamolba potpisana od strane mentora prosljeđuje  se Odboru za završne i diplomske radove.

Student ima pravo prijaviti diplomski ispit kada je ispunio sljedeće uvjete:

1. mentor je prihvatio njegov rad nakon što je temu odobrio Odbor za završne i diplomske radove;

2. položio sve ispite, osim u slučajevima propisanim pojedinim studijskim programom;

3. izvršio sve obveze na studiju za koje je stekao propisane ECTS bodove.

Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Diplomski ispit prijavljuje se u Uredu za studente najranije sedam radnih dana do datuma održavanja ispita.

Ukoliko je uspješno položen diplomski ispit, potvrdu o diplomiranju studenti mogu preuzeti osobno u Uredu za studente u roku od 7 dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana.

 

Pravilnici i potrebna dokumentacija:

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima 2024

Zahtjev za polaganje završnog ili diplomskog rada

Izjava o akademskoj čestitosti

IZJAVA.DIPLOMSKI_repozitorij AUKOS

IZJAVA.ZAVRŠNI_repozitorij AUKOS

Obrazac_za lektora

 

Odobrene teme završnih i diplomskih radova u akademskoj 2022./2023. godini:

Odluka o završnim i diplomskim temama 23-24

Odluka o promjeni tema-mentora- rujan 15-23

Odluka o završnim i diplomskim temama 22-23

Odluka o promjeni teme i mentora 2022.-2023. (srpanj)

Odluka o promjeni teme i mentora 2022.-2023.