/NASTAVNICI

Slider
doc. dr. sc. Hrvoje Mesić, voditelj Odsjeka

doc. dr. sc. Hrvoje Mesić, voditelj Odsjeka

DOC. DR. SC. HRVOJE MESIĆ

Konzultacije: ponedjeljkom od 18:00 do 19:00 sati (uz prethodnu najavu e-poštom)
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 33 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: hrvoje.mesic35@gmail.com
mobitel: 099/496-0340

Interdisciplinarno područje znanosti:
6.03. Filologija
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Hrvoje Mesić završio je 2003. godine Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2007. na studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti. Doktorski studij Književnost i kulturni identitet upisao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje je položio sve propisane ispite, a doktorirao je 7. prosinca 2017. godine na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 14. siječnja 2008. do 31. kolovoza 2018. godine zaposlen je u Graditeljsko-geodetskoj školi Osijek, 19. srpnja 2016. godine izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, dok je od 1. rujna 2018. godine zaposlen na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, a od 14. listopada 2020. godine u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Od 7. travnja 2021. imenovan je vršiteljem dužnosti voditelja Odsjeka za instrumentalne studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku dok je 1. rujna 2021. imenovan voditeljem istoga Odsjeka. Usavršavao se u Grčkoj, Izraelu, Norveškoj, Italiji, Mađarskoj, Litvi, Bugarskoj, Turskoj i na Malti. Objavio je jednu znanstvenu monografiju, 30-ak znanstvenih radova te redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Nagrade:
2019. Priznanje Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za izuzetno zalaganje u znanstveno-istraživačkim projektima.
2022. Zlatna plaketa Evropskog univerziteta Brčko distrikt za poseban doprinos razvoju znanosti.

BIOGRAFIJA

CROSBI Popis radova

Google Znalac

red. prof. art. Sanja Drakulić

red. prof. art. Sanja Drakulić

RED. PROF. ART. SANJA DRAKULIĆ

Konzultacije: srijedom od 19:00 do 21:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: sanja.drakulic@uaos.hr
mobitel: 099/264-0677

Stvaralaštvo Sanje Drakulić širom je otvorilo prostore suvremenoga glazbenog života energičnom gestom moćnog stvaralačkog potencijala. Predstavnica prve generacije mladih skladatelja nove Hrvatske, teško proživjevši dramatične događaje jugoslavenskog raspada, jedva da je bila ušla u razdoblje umjetničke zrelosti, a već je postala autoricom više od stotinu kompozicija u svim žanrovima suvremene glazbe: od velikih scenskih djela – opere i baleta, simfonija, koncerata, oratorija i zborova, do komornoinstrumentalnih kompozicija za različite sastave, solističkih instrumentalnih i vokalnih kompozicija te elektronske glazbe. Drakulić je započela svoje glazbeno putovanje u rodnom Zagrebu: prvo u GŠ Lisinski, a zatim na MA, u klasi istaknute pijanistice P. Gvozdić, koja je među prvima podržala skladateljske eksperimente svoje učenice. Taj novi hobi – komponiranje – uputio je mladu diplomiranu glazbenicu u Moskvu, na pohađanje cijelog studija kompozicije unutar zidina Moskovskoga konzervatorija, kod profesora A. Pirumova i J. Bucka. Tijekom studija u Moskvi Drakulić upija ne samo tradiciju ruske skladateljske škole nego i sve nove i značajne tendencije svjetske kulture, posjećujući seminare vodećih europskih i američkih skladatelja koji su gostovali u Moskvi: Stockhausena, Bouleza, Cloziera, Stroppe, Crumba, Eatona, Appletona i drugih. Upoznavanje različitih slojeva suvremene glazbene kulture oblikovalo je stvaralački stav mlade autorice, koji je već u najranijim djelima prodro u teme univerzalnog značenja te o njima otvoreno i sugestivno govorio. Članica skladateljskih saveza triju zemalja – Hrvatske, Rusije i Velike Britanije, Drakulić je aktivna sudionica međunarodnoga glazbenog života današnjice. Njezine kompozicije čuju se na najvećim međunarodnim forumima suvremene glazbene umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu. Sama nastupa kao pijanist izvodeći poglavito vlastite skladbe.

BIOGRAFIJA 

Bibliografija umjetnika

red. prof. art. Davor Bobić

red. prof. art. Davor Bobić

RED. PROF. ART. DAVOR BOBIĆ

Konzultacije: petkom u 12:00 sati prema prethodnoj najavi i dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 31 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: info@davorbobic.com
mobitel: 098/284-698

Skladatelj, pedagog, organizator i voditelj nekad varaždinske, a danas osječke glazbene sezone te dugogodišnji ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, Davor Bobić (1968.) je bez sumnje jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Rođen u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu, na Konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu diplomirao je harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe. Pedagošku karijeru započeo je neposredno nakon studija na varaždinskoj Glazbenoj školi. Nastavlja je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je od 2003. godine docent, od 2008. izvanredni, a od 2014. redovni profesor. Od 2005. do 2009. godine je voditelj Odsjeka za glazbenu umjetnost, a obnašao je i dužnost voditelja katedre za glazbenu pedagogiju. Godine 2009. je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost. Uz niz organizacijskih poboljšanja, pod njegovim se vodstvom ili uz njegovo sudjelovanje na Umjetničkoj akademiji povećava broj studijskih programa (klavir, kompozicija, gitara, muzikoterapija) i uvode potpuno novi (studij tamburice), dok će na Glazbenoj školi u Varaždinu prije svega biti zapamćen po tome što je, sredinom 90-tih godina, prvi i do sad jedini u Hrvatskoj pokrenuo skladateljsku klasu za osnovnu i srednju školu koju s manjim prekidima vodi do danas. U vrijeme kada je bio ravnatelj Koncertnog ureda – od 1999. do 2007. – Varaždin je kao rijetko kad u svojoj povijesti imao kontinuiranu glazbenu sezonu, a dolaskom na čelo Varaždinskih baroknih večeri, 2006. godine, mijenja koncept festivala osmišljavajući ga u skladu sa suvremenim promišljanjima rane glazbe. Skladateljski opus Davora Bobića jedan je od najopsežnijih, najraznolikijih i najizvođenijih u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Obuhvaća instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela. Instrumentalni dio opusa sastoji se od skladbi za različite solo instrumente: najviše harmoniku koju Bobić poznaje i kao interpret, zatim klavir, gudačke i puhačke instrumente uz i bez pratnje klavira. Tu je zatim glazba za najrazličitije komorne sastave – gudačke, puhačke, harmonikaške, kombinacije gudača i puhača itd. -, koncertantna i glazba za različite orkestralne sastave. Što se vokalne glazbe tiče najviše piše za zborove, a cappella ili uz instrumentalnu pratnju (klavir, udaraljke i sl. ili uz kombinaciju s nekim melodijskim instrumentom), dječje, djevojačke, ženske, mješovite. Od opsežnijih vokalno-instrumentalnih djela tu su oratoriji: Kralj Tomislav, Izaija, Kantate; Jerihon i Amida te Vukovarski requiem, a od glazbeno-scenskih balet s pjevanjem Veronika Desinićka. Autor je i filmske glazbe te glazbe za niz kazališnih predstava.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

http://davorbobic.com/

 

red. prof. art. Sanda Majurec

red. prof. art. Sanda Majurec

RED. PROF. ART. SANDA MAJUREC

Konzultacije: po dogovoru s profesoricom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: sanda.majurec@aukos.hr

Sanda Majurec diplomirala je kompoziciju u razredu prof. Stanka Horvata i čembalo, u razredu prof. Višnje Mažuran. Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella. Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu. 2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska. Njezine skladbe izvode se na koncertima te festivalima u zemlji i inozemstvu: Muzički biennale Zagreb, Dubrovačke ljetne igre, Glazbena tribina Opatiji, Osorske glazbene večeri, Dani hrvatske glazbe u Beču, Dani makedonske muzike, Bunt festival u Beogradu, Svjetski dani glazbe u Vancouveru 2017. Talk Town festival u Kopenhagenu. Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Izvodi svoje skladbe i surađuje s istaknutim umjetnicima i ansamblima. Niz godina bavila se razvojem glazbene kreativnosti na predmetu Vježbe iz kompozicije u Glazbenom učilištu Elly Bašić. Zaposlena je kao redovita profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

PROF. DR. SC. ZLATKO KRAMARIĆ

KONTAKT:
E-pošta: zlatko.kramaric3@gmail.com

(Osijek, 1956.) Od akademske godine 2010./2011. redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja književne i kulturne teorije. Područja njegova znanstvenog interesa su antropologija, naratologija, postkolonijalna kritika, teorija i filozofija književnosti, rodni studiji, multikulturalizam, teorije identiteta.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, i to kao prvi u generaciji. Magisterij Struktura romana „Velika voda“ (mentor: prof. dr. sc. Milan Đurčinov) obranio je 13. svibnja 1982. iz makedonistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Struktura romana Slavka Janevskog (prilog kritičkoj teoriji proze) obranio je 7. svibnja 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (mentor: prof. dr. sc. Radomir Ivanović). Nakon završenog studija u školskoj godini 1978./1979. radio je kao profesor filozofije u Gimnaziji u Osijeku. Od 1979. do 1992. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 1. rujna 1979. godine izabran je za asistenta, 1985. godine za docenta, a u siječnju 1989. godine za izvanrednog profesora na Pedagoškom (Filozofskom) fakultetu u Osijeku te 2007. za redovitog profesora i 2012. za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od akademske 2010./2011. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju.

U razdoblju od 1990. do 2005. godine bio je gradonačelnik Grada Osijeka te u četiri mandata od 1992. do 2008. godine saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Od 2008. do 2011. godine veleposlanik je Republike Hrvatske na Kosovu, a do 2011. veleposlanik je Republike Hrvatske u Makedoniji.

Tijekom godina kontinuirano se usavršavao u struci u zemlji i inozemstvu: Vancouver, Canada; Washington, SAD; Mannheim, Njemačka; London, Velika Britanija; Ohrid, Skoplje, Makedonija.

U organizaciji UNESCA, Vijeća Europe, Pakta o stabilnosti održao je predavanja u Parizu, Pragu, Ženevi, Oslu, Torontu, Phorzheimu, Kopenhagenu, Mannheimu, Tuzli, Nitri, Grazu, Solunu, Pečuhu, Mariboru, o problemima komunikacije između različitih kultura/književnosti, o tradiciji i ideologiji, o nacionalnom identitetu, o ulozi sveučilišta u procesima globalizacije. U tom je kontekstu kao istraživač oblikovao interdisciplinarni istraživački projekt „Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte“. Objavio je 15 autorskih knjiga. Sudjelovalo je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Održao je niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za promicanje demokracije i ljudskih prava “W. Averell Harriman” Nacionalnog demokratskog instituta, Washington D. C., SAD (Harriman Democracy Award, 1997.). U okviru 20. susreta gradonačelnika svijeta 2004. imenovan je ambasadorom dobre volje Republike Izrael u Jeruzalemu. Knjiga Nacija. Tekst. Identitet., interpretacija crnila makedonske povijesti, Ljevak, Zagreb, 2009., i makedonsko izdanje te knjige iz 2010. u izdavačkoj kući Tabernakul u Skoplju 2012., dobila je nagradu “Kosta Racin” za promicanje hrvatsko-makedonskih književnih i kulturalnih veza, Makedonija. Knjiga Politika. Kultura. Identitet u suautorstvu S Angelinom Banović-Markovskom 2013. osvojila je nagradu “Goceva misao” za afirmaciju i popularizaciju makedonske književnosti, umjetnosti i kulture; za uspostavu i njegovanje kulturnih veza između Republike Makedonije i Republike Hrvatske; za kontinuirano održavanje demokratskih procesa i stalno poticanje kulturnog natjecanja među narodima.

Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Društva književnika Hrvatske.

izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević

izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević

IZV. PROF. DR. SC. NIVES TOMAŠEVIĆ

Konzultacije: po dogovoru s profesoricom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 33 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: ntomasevic@aukos.hr, tomasevic.nives@gmail.com

Nives Tomašević (r. 1954., Zagreb) doktorica je znanosti i izvanredna profesorica, teoretičarka kulture, urednica i autorica. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je jugoslavistiku 1986. godine, a 2007. doktorirala u području humanističkih znanosti. Stručnim, znanstvenim i akademskim radom posvetila se svekolikomu području nakladništva: više od 30 godina radila je u nakladničkim kućama (Mladost, Mozaik, Slon, Naprijed, Ljevak) i uredila veći broj knjiga i biblioteka (Rukoljub, Strani pisci, Academica, Razotkrivanja i dr.), a akademsku i znanstvenu karijeru razvijala je na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, gdje je radila od 2009. do 2019. i pokrenula niz kolegija s temama nakladništva i kulturnih studija. Na Odsjeku za instrumentalne studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku izvanredna je profesorica od 2019. godine.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

izv. prof. art. Konstantin Krasnitski

izv. prof. art. Konstantin Krasnitski

IZV. PROF. ART. KONSTANTIN KRASNITSKI

Konzultacije: srijedom od 17:00 do 18:00 sati ili po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 31 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: konstantin.krasnitski@uaos.com
mobitel: 099/600-3638

Konstantin Krasnitski dobitnik je prve nagrade i posebne nagrade publike na I. Međunarodnom pijanističkom natjecanju EPTA “Svetislav Stančič” u Zagrebu 1999. godine te četvrte nagrade na III. Međunarodnom pijanističkom natjecanju “S. Rahmanjinov” u Moskvi 2002. Dobitnik je i nagrade posebnog fonda Predsjednika Republike Bjelorusije 2002. Rođen u Minsku u obitelji profesionalnih glazbenika, prvu poduku iz klavira primio je od majke pijanistice. U dobi od pet godina primljen je u Srednju specijalnu glazbenu školu za talentiranu djecu u razred profesora J. Puksta. Nakon uspješnog završetka nastavio se školovati na Bjeloruskoj državnoj muzičkoj akademiji u razredu prof. Vladimira Nehaenka. Veliki utjecaj na mladog Konstantina imalo je njegovo poznanstvo s ruskim pijanistom Viktorom Meržanovom, kod kojeg se usavršavao tijekom sedam godina. Na Bjeloruskoj državnoj akademiji stekao je naziv “magistra umjetnosti”, gdje je od 1999. nastavio djelovati kao pedagog. Ubrzo je postao gostujući profesora Umjetničke akademije Anyang Normal University u Kini, docent Bjeloruske državne akademije te docent Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Krasnitski se bavi pedagoškim radom i aktivno koncertira. Nastupao je u Bjelorusiji, Rusiji, Ukrajini, SAD-u, Kini, Tadžikistanu, Njemačkoj, Turskoj, Austriji, Italiji, Norveškoj, Danskoj, Hrvatskoj, Srbiji, BiH te s vodećim orkestrima u Bjelorusiji i inozemnim orkestrima (Moskovski simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar Hrvatske RTV, Hrvatski komorni orkestar, Varaždinski komorni orkestar). Surađivao je s istaknutim glazbenicima kao što su Pavle Dešpalj, Berislav Šipuš, Vladimir Ziva, Yevgeny Xaviereff, Genadij Provatorov i dr. Nastupao je u Konzerthausu u Berlinu, Velikoj, (Plavoj) “Rahmanjinovskoj” i Maloj dvorani Moskovskog konzervatorija, Queen Elisabeth Hallu u Londonu, KD Vatroslav Lisinski i HGZ u Zagrebu, Palači Republike u Minsku, Steinway Chamber Hallu u Kopenhagenu itd. Nastupao je na brojnim festivalima klavirske glazbe u Bjelorusiji (Minsku, Brestu, Mogilevu i Grodnom); na festivalu “Minsko proljeće”, “Umjetnost – djeci i mladeži”, na koncertima dobitnika prvih nagrada s Bjeloruskom državnom filharmonijom, kao i na brojnim festivalima u Hrvatskoj: “Piano-Fortissimo” u Zagrebu, “Varaždinske barokne večeri”, “Senjske koncertne večeri”, “Dani Milka Kelemena”. “Dubrovačke ljetne igre”, Osječka muzejska glazbena srijeda” i dr. Praizveo je nekoliko skadbi hrvatskih skladatelja D. Bobića, J.Š. Slavenskog i S. Drakulić, a kada je izveo Kelemenov Tango na festivalu “Dani Milka Kelemena”, sam skladatelj je bio toliko ushićen, da je zamolio Krasnitskog da odmah ponovi izvedbu! Snimao je i za radio te gostovao u TV emisijama u Bjelorusiji, Hrvatskoj i BiH. Član je EPTA i Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Izbor iz kritika: Dobroćudni div, on čak pomalo i liči na mladog Rahmanjinova… Krasnitski ima zvuk čiste ljepote – bogat i mekan kojeg postiže zadivljujuće odmjerenim sredstvima (25.4.2002., “U potrazi za novim zvijezdama”, “The Independent”, London).

Program mladog bjeloruskog pijanista sadržavao je cijeli niz djela Rahmanjinova, uključujući njegovu Drugu sonatu, a upravo ta izvedba je bila jednom od najdojmljivijih od svih koje sam ikada slušao (5.6.2004., iz pisma, Dmitrij Baškirov, Minneapolis, S.A.D.).

1999. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, predavač.
2000. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, viši predavač.
2008. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, docent.
2010. Umjetnička akademija u Osijeku, docent.
2012. Pedagoški institut Anjan u Anjanu, Kina, počasni profesor.
2018. Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvanredni profesor.
2019./2020. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, zimski semestar.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

doc. art. dr. sc. Goran Filipec

doc. art. dr. sc. Goran Filipec

DOC. ART. DR. SC. GORAN FILIPEC

Konzultacije: po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: goran@goran-filipec.com
mobitel: 091/313-0909

Goran Filipec (Rijeka, 1981.), nakon početnog muzičkog obrazovanja, studirao je klavir pri Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković te nakon navedenih usavršavanja u Hrvatskoj, Italiji, Nizozemskoj, Rusiji i Francuskoj, doktorirao je na pariškoj Sorboni 2018. godine. Dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja te nastupa u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Japanu. Ekskluzivno snima za izdavačku kuću Naxos i tečno govori pet stranih jezika (engleski, francuski, ruski, španjolski i talijanski).

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

https://www.goran-filipec.com/

doc. art. Mia Elezović

doc. art. Mia Elezović

Autor fotografije: Miro Taradi

DOC. ART. MIA ELEZOVIĆ

Konzultacije: srijedom (A tjedan) od 12:00 do 13:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: melezovic@uaos.hr, mielauk@gmail.com
mobitel: 099/496-0334

Pijanistica Mia Elezović studirala je i kao devetnaestogodišnjakinja diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zvjezdane Bašić. Studij glazbe nastavila je 1995. na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču, a kasnije se usavršavala na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Frankfurtu, u klasi prof. Herbert Seidela. Usporedo s usavršavanjem u inozemstvu, pripremala je i magisterij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kojega je uspješno i apsolvirala. U veljači 2002. diplomirala je klavir i na Visokoj glazbenoj školi u Frankfurtu. Od 1999. do 2004. godine podučavala je mlade pijaniste na Frankfurt International School. Godine 2004. japanska ju je Vlada pozvala na desetomjesečni studijski boravak u Kyoto, tijekom kojega se na Showa Academia Musicae posvetila intenzivnom studiju djela za glasovir suvremenih japanskih skladatelja. Od 2005. do 2006. godine bila je docentica na klavirskom odsjeku Kyoto City University of Arts. Od 2006. godine Mia Elezović angažirana je kao solo pijanistica u Španjolskom nacionalnom ansamblu za suvremenu glazbu. U rujnu 2007. godine Mia Elezović seli u New York, gdje je od Manhattan School of Music dobila punu stipendiju te započela (drugi) magisterij u programu Contemporary Performance, utemeljenom na proučavanju i izvođenju djela suvremenih skladatelja. Godine 2008. podučavala je mlade pijaniste na Ljetnoj glazbenoj školi u Westfield-Summer-Music-Programm te 2008. i 2009. na Ross School u New Yorku. Od 2010. do 2018. predaje na Conservatoire Royal de Liège, Belgija. Održala je brojne solističke klavirske recitale, a nastupala je i u mnogim različitim komornim sastavima u Europi, Sjevernoj i Srednjoj Americi, Kataru i Japanu. Kao solistica nastupala je sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim komornim orkestrom te Gudačkim orkestrom Gaudeamus. Kazushi Ono, Pavle Dešpalj, Pascal Rophé, Luca Pfaff, Aleksandar Kalajdžić i Zlatan Srzić tek su neki od dirigenata s kojima je do danas vrlo uspješno surađivala. Kao pijanistica istančanog sluha, ali i profinjenog smisla za komorno muziciranje rado je sudjelovala u brojnim glazbenim projektima poput, primjerice, Ljetnih majstorskih tečajeva Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu, u Frankfurtu je surađivala s prof. Marie-Luise Neunecker (rog), prof. Reinhardom Nietertom (trombon) i prof. Maurom Giundaniem (solo pjevanje) i njihovim studentima. U Hrvatskoj je nastupala s poznatim Zagrebačkim gitarskim trijem. Na Muzičkom Biennalu Zagreb, 2013. praizvela je Klavirski koncert dr. Davorina Kempfa, uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Na poziv proslavljenog tenora Williama Lewisa i Franco American Vocal Academy iz SAD-a, od 2012. Mia Elezović provodi svako ljeto u Salzburgu, u vokalnom programu mladih pjevača s kojima radi na Liedu-u i Mozartovim arijama (ujedno je i menadžerski direktor programa). Od 2012. članica je ansambla Alisios Camerata čiju su pažnju publike i kritike odmah privukli, a također i pozornost hrvatskih kompozitora svih generacija koji su za njih napisali ili pišu djela. Činjenica da u posljednjih 25 godina u Hrvatskoj nije nastalo ni jedno djelo za ovakav sastav, a od pojave Alisiosa nastalo ih je već nekoliko, također svjedoči o interesu koji ovaj poseban ansambl pobuđuje. Izvedba Takemitsuova ‘Quatraina I’ uz Zagrebačku filharmoniju na Muzičkom Biennalu Zagreb 2015., ujedno je i prva izvedba toga djela u Hrvatskoj.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

LinkedIN profil

 

doc. art. Ana Horvat

doc. art. Ana Horvat

DOC. ART. ANA HORVAT

Konzultacije: srijedom od 13:00 do 14:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: ahorvat@aukos.hr

Ana Horvat završila je studij elektroničke kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Zlatka Tanodija. Kompoziciju je učila i kod Marka Ruždjaka te Srđana Dedića. Osim elektroničkih skladbi, te skladbi za akustične instrumente, autorica je glazbe za film, plesne predstave, performanse, operu, radioigre i umjetničke instalacije te je (ko)autorica više umjetničkih instalacija, multimedijalnih radova i plesnih predstava. Zanima je spajanje različitih područja umjetnosti, te umjetnosti i znanosti stoga surađuje s drugim umjetnicima (slikarima, grafičarima, montažerima, redateljima, plesačima, koreografima…), kao i s programerima, znanstvenicima, robotičarima, elektroničarima, hakerima, DIY/DIWO entuzijastima… Autorica je prve ikad skladane akustičkoluminoakustičke skladbe, nastale u suradnji s dvojcem Lightune.G kojeg čine Miodrag Gladović, inženjer elektroakustike i multimedijalni umjetnik Bojan Gagić. U njezinom opusu, posebno se istitče rad s plesačima suvremenog plesa s kojima je ostvarila zapažene plesne predstave kao skladatelj i koautor.  Skladbe i projekti na kojima je sudjelovala predstavljeni su na koncertima, festivalima, izložbama, rezidencijama, radionicama i tribinama u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivni je član zagrebačkog makerspace-a Radione koji djeluje s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije, a u sklopu kojeg je sudjelovala na brojnim izložbama, koncertima, radionicama i istraživanjima. Članica je audio kolektiva MMessy Oscillators, čiji se rad bazira na istraživanju zvuka, izradi elektroničkih instrumenata i izvođenju live elektronike. Od 2017. godine je umjetnički suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a od 2019. radi kao docent.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

XHEVDET SAHATXHIJA, UMJETNIČKI SAVJETNIK

Konzultacije: srijedom od 13:00 do 14:00 sati ili po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: xhevdet.sahatxhija@gmail.com
mobitel: 099/538-6252

Xhevdet Sahatxhija diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Darka Petrinjaka. Dugo godina je radio kao profesor gitare u Glazbenoj školi Pavla Markovcu u Zagrebu. Umjetnički savjetnik je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predavač na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu i na Fakultetu za lijepe umjetnosti u Prištini. Obrazovao je mnoge naraštaje mladih gitarista od kojih su mnogi osvojili vrijedne nagrade na međunarodnim i državnim natjecanjima a danas su priznati umjetnici i glazbeni pedagozi. Sudjelovao je na mnogim renomiranim festivalima kao što su: Anna Amalia u Weimaru (Njemačka), Guitar Art Festival, Enrico Mercatali u Goriziji (Italija), Mörska Sobota i Svirel u Sloveniji, Zagreb Guitar Fest, Sarajevo Guitar Fest, Poreč Fest, Split Guitar Fest, Tirana Guitar Festival, Omiš Guitar Fest, Daleki akordi, Tremolo Skopje, Ohrid Summer Guitar Academy (Sjeverna Makedonija), ESMA (Kosovo)… Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskog društva glazbenih plesnih pedagoga za 2004. godinu. U razdoblju od 2003. do 2009. godine bio je voditelj stručnih vijeća za učitelje gitare i mentor mladim nastavnicima. Od 2010. do 2017. godine bio je predsjednik Hrvatske udruge gitarskih pedagoga. U razdoblju od 2009. do 2014. godine bio je ravnatelj Glazbene škole u Novskoj. Prije četiri godine promoviran je u zvanje mentora. Uz redovan pedagoški rad vodio je Međunarodnu ljetnu gitarsku školu u Pučišćima i Milni na Braču, a zadnjih godina u Poreču. Umjetnički je ravnatelj Peja International Guitar Festival-a. Član je mnogih ocjenjivačkih sudova na međunarodnim, državnim i regionalnim natjecanjima. Uz pedagoški rad nastupa solo ili kao član raznih komornih sastava na koncertima u zemlji i inozemstvu.

BIOGRAFIJA

dr. sc. Blanka Gigić Karl, predavačica

dr. sc. Blanka Gigić Karl, predavačica

DR. SC. BLANKA GIGIĆ KARL, PREDAVAČICA

Konzultacije: utorkom od 11:00 do 12:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: bgigickarl@aukos.hr
mobitel: 098/647-484

Blanka Gigić Karl diplomirala je na glazbenoj akademiji u Puli 1993 godine te stječe zvanje mag.mus. Godine 1993. završava jednogodišnji studij muzikoterapije pri Glazbenoj akademiji u Zagrebu te Klinici za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, Vinogradska 29, Zagreb. Godine 1994. odlazi u Njemačku u Stuttgart gdje se uz usavršavanje njemačkog jezika u Benedict Schule prijavljuje za rad u dnevnoj psihijatriskoj klinici u Ludwigsburgu s kvalifikacijama iz muzikoterapije. Nakon povratka u Hrvatsku od 1997. godine, uz rad na Gimnaziji, usavršava se na području glazbe pohađajući seminare i glazbene radionice Klausa Juergena Etzolda (Njemačka, Hannover) „Croatia cantat“ u suradnji s Njemačkim glazbenim savjetnikom (Deutscher Musikrat). Godine 1999. i 2000. pohađa i sudjeluje u seminarima i radionicama Richarda Frostica direktora Islington Music centra u Londonu „Glazba za sve- skladanje u učionici“. Akademske godine 2007./2008. predaje na Evanđeoskom fakultetu „Metodiku glazbe“. U ožujku 2008. godine u Opatiji, pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje, usavršava se kroz glazbene radionice, na temu ples, pokret, narodni plesovi te rad s djecom s teškoćama u razvoju. U razdoblju od siječnja do kolovoza 2009. pohađa zborske radionice prof. Branka Starca gdje se usavršava na područjima afektivne impostacije glasa: psihotehnika i fiziotehnika pjevanja, vokalna stilistika, govor glazbe: ekspresivna analiza skladbi, znanost o glasu. Godine 2012. diplomirala je na specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku smjer „Organizacija i management“ sa završnim radom „Utjecaj glazbe na ponašanje potrošača“. U akademskoj godini 2014./15. upisala je poslijediplomski sveučilišni studij Kulturologija, smjer: Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Nastavničkom djelatnošću se bavi 20 godina radeći u raznim školama, od osnovne škole do umjetničke akademije. Godine 2006. sudjeluje na državnom natjecanju u disciplini glasovirska dua kao mentor dvije učenice iz Varaždinske glazbene škole te osvaja treću nagradu. Godine 2007. na regionalnom natjecanju u Varaždinu kao mentor osvaja III. nagradu u prvoj kategoriji, disciplina glasovir. Od travnja 2018. zasniva radni odnos kao predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Doktorirala je u rujnu 2020. godine.

BIOGRAFIJA

 

Karmela Puljiz, predavačica

Karmela Puljiz, predavačica

KARMELA PULJIZ, PREDAVAČICA

Konzultacije: utorkom i srijedom od 12:00 do 12:30 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 28 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: karmela.puljiz@gmail.com
mobitel: 091/242-1966

Diplomirala je Povijest umjetnosti i bohemistiku te apsolvirala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studijski boravila u mnogim europskim kulturnim/sveučilišnim središtima: Prag, Beč, Budimpešta (Filozofski fakultet Sveučilišta u Beču, Filozofski fakultet Karlovog sveučilišta u Pragu). Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost 19. stoljeća“, „Umjetnost 20. stoljeća“, te izbornih kolegija: „Enformel u hrvatskom slikarstvu“ „Exat i Nove tendencije“ . Na Diplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost danas I“ i „Umjetnost danas II“. Na Diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracije predaje izborni predmet „Umjetnost danas“. Na Odsjeku za instrumentalne studije izvodi nastavu iz obaveznog kolegija „Estetika i teorija suvremene umjetnosti“ te kolegij „Koncept i umjetnička praksa“. Sudjelovala na izradi sadržaja predmeta vezanih uz modernu i suvremenu umjetnost u izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija studija Likovne kulture te na studijskom programu poslijediplomskog diplomskog studija (izradila sadržaj predmeta Umjetnost danas, Koncept i umjetnička praksa te Estetika i teorija suvremene umjetnosti) na Odsjeku za instrumentalne studije. Mentorica oko trideset i više diplomskih radova (Diplomski sveučilišni studij Likovne kulture, Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti) iz područja moderne i suvremene umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija te povijesti i teorije likovnih umjetnosti.

BIOGRAFIJA

 

 

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

YULIYA KRASNITSKAYA, UMJETNIČKA SURADNICA

Konzultacije: srijedom od 17:00 do 18:00 sati ili po dogovoru s profesoricom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: ykrasnitskaya@uaos.hr
mobitel: 099/600-3638

Yuliya Krasnitskaya rođena je u gradu Mozyrje (Bjelarus) u obitelji glazbenika, gdje je i stekla početničko glazbeno obrazovanje. Srednje obrazovanje dobila je u Republikanskom obrazovnom kompleksu gimnazija-koledž pri bjeloruskoj Državnoj akademiji glazbe i mozyrskom Državnom glazbenom koledžu. Školovanje je nastavila u Minsku na bjeloruskoj Državnoj glazbenoj akademiji, u struci fortepijano. Po završetku Akademije, odlukom Državne komisije, stekla je kvalifikaciju „umjetnik komornog ansambla“, „predavač“ i „koncert majstor“. Godine 2011. magistrirala je na bjeloruskoj Državnoj glazbenoj akademiji i stekla zvanje Magistar umjetnosti. Dobitnica je zvanja Laureat i Diplomant na međunarodnim i državnim natjecanjima i festivalima. Sudjelovala je na mnogim koncertima, nastupala je sa solo programom u Bjelorusiji, Njemačkoj, Kini, Rusiji, Ukrajini i Hrvatskoj. Stipendist je Specijalnog fonda predsjednika Republike Bjelorusije za podršku talentirane mladeži. Od 1. listopada 2011. godine predavač je klavira na Bjeloruskoj državnoj akademiji glazbe Od 30. listopada 2013. godine naslovni je asistent klavira na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 29. siječnja 2014. godine asistent je klavira na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 17. siječnja 2018. godine umjetnička je suradnica na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

Tihomir Ranogajec, asistent

Tihomir Ranogajec, asistent

TIHOMIR RANOGAJEC, ASISTENT

Konzultacije: utorkom od 11:00 sati ili po dogovoru s asistentom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 41 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: tranogajec@uaos.hr
mobitel: 098/929-5209

Tihomir Ranogajec rođen je u Osijeku 1990. godine. Po završetku Isusovačke klasične gimnazije upisuje studij glazbene pedagogije na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku koju završava s odličnim uspjehom i dobivenom Rektorovom i Dekanovom nagradom. Apsolventsku godinu odrađuje u Londonu u okviru Erasmus stručne prakse radeći s organizacijom Sound and Music na razvoju nove glazbe i mladih skladatelja. Dobitnik je fonda HDS-a „Rudolp Matz“ za poticaj mladih skladatelja 2015. godine. Skladao je za solo instrumente, različite komorne sastave, zbor i tamburaški orkestar. Majstorske tečajeve kompozicije je radio s eminentnim skladateljima Ninom Šenk, Nilsom Vigelandom, Markom Nikodijevićem, Davorom Vinczeom i Genoel von liliensternom. S tamburaškim orkestrom Batorek je kao dirigent odradio uspješne turneje po Francuskoj, Brazilu i Bugarskoj. Zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kao asistent na Odsjeku za instrumentalne studije.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

 

https://www.linkedin.com/in/tihomir-ranogajec-740617a2/

Darko Čuvidić, asistent

Darko Čuvidić, asistent

DARKO ČUVIDIĆ, ASISTENT

Konzultacije: ponedjeljkom od 12:45 do 13:45 sati ili po dogovoru s asistentom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: dcuvidic@aukos.hr, darko.cuvidic@gmail.com
mobitel: 099/320-3169

Darko Čuvidić rođen je 1989. godine u Pakracu. Osnovnu glazbenu školu, smjer tambura, završio je u Novskoj, a zatim pohađa srednju glazbenu školu, smjer glazbena teorija. Godine 2004. upisuje srednju Ekonomsku školu u Novskoj, smjer ekonomist. Školovanje nastavlja 2008. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju. Nakon završetka studija zapošljava se u Glazbenoj školi u Novskoj kao profesor tambure. Godine 2014. godine završava studij Glazbene pedagogije i modula tambure te stječe naziv magistar glazbene pedagogije (mag. mus). Početkom 2016. godine upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija, modul Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2017. godine zaposlen je u suradničkom zvanju naslovnog asistenta Umjetničke akademije u Osijeku, na Odsjeku za novu glazbu. U srpnju 2019. godine diplomirao je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, smjer Tamburaško umijeće, te stekao akademski naziv magistar muzike (mag. mus.). Od 1. listopada 2020. godine zaposlen je kao asistent na Odsjeku za instrumentalne studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Do sada su njegovi učenici i studenti ostvarili vrhunske rezultate na regionalnim i državnim natjecanjima.

BIOGRAFIJA

Juraj Majstorović, asistent

Juraj Majstorović, asistent

JURAJ MAJSTOROVIĆ, ASISTENT

Konzultacije: srijedom od 13:00 do 14:00 sati ili po dogovoru
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: br. 41 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: majstorovic.juraj@gmail.com
mobitel: 098/187-2287

Juraj MAJSTOROVIĆ (Zagreb, 1992.) završio je srednju Glazbenu školu Pavla Markovca u Zagrebu u razredu prof. Xhevdeta Sahatxhije te Muzičku akademiju u Zagrebu 2015. godine u klasi prof. Darka Petrinjaka. Iznimni talent potvrdio je nizom izvrsnih rezultata na brojnim natjecanjima u zemlji i u inozemstvu.

Na državnom natjecanju 2005. i 2009. godine u Dubrovniku osvojio je 1. nagradu, a 2007. godine 2. nagradu. Na međunarodnom natjecanju Ivan Padovec u Zagrebu 2005. primio je posebnu nagradu, a na Europskom gitarističkom natjecanju Enrico Mercatali u Goriziji (Italija) 1. nagradu 2005. i 2009. te 2. nagradu 2007. godine. Na međunarodnom natjecanju u Murskoj Soboti u Sloveniji nagrađen je 3. nagradom 2006. i 1. nagradom 2008. godine, a na međunarodnom natjecanju Andres Segovia u Velbertu u Njemačkoj uslijedile su 3. nagrada 2006. te 1. nagrada 2008. godine. S međunarodnog  natjecanja Split Guitar Festival odnio je 3. nagradu 2007. i 1. nagradu 2008. godine.

U duu s gitaristicom Leom Peretić primio je dvije 1. nagrade na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Samoboru 2005. (apsolutni pobjednici) i Opatiji 2007 kao i 1. nagradu na međunarodnom natjecanju u Goriziji 2006. godine. S Akademskim gitarskim kvartetom gitara osvaja 1. nagradu  na međunarodnom natjecanju Enrico Mercatali u Goriziji 2014. godine.

Godine 2011. osvojio je 1. nagradu na međunarodnom natjecanju Fernando Sor u Rimu.

Kao solist se istaknuo na koncertima radionice Jeunesses Musicales Junior orkestra pod vodstvom Mihaila Hohlova, u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži i Zaklade Vladimira Spivakova u Međunarodnom kulturnom centru HGM-a u Grožnjanu. U izravnom prijenosu HRT-a 2010. godine bio je finalist na Eurovizijskom natjecanju za mladog glazbenika. Tom prigodom izveo je Ritmico e cavalleresco, III. stavak Prvog koncerta za gitaru i orkestar M. C. Tedesca u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka. Godine 2013. nastupio je sa Zagrebackim solistima u organizaciji HGM-a te sa Zagrebačkim komornim orkestrom.

BIOGRAFIJA