/NASTAVNICI

Slider
doc. art. Mia Elezović, voditeljica Odsjeka

doc. art. Mia Elezović, voditeljica Odsjeka

KONZULTACIJE: srijedom od 13:00 – 14:00 uz prethodnu najavu mailom

KONTAKT: E-mail: melezovic@uaos.hr

Mia Elezović diplomirala je i magistrirala klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Zvjezdane Bašić. Studij je nastavila na Hochschule für Musik u Beču te na Hochschule für Musik u Frankfurtu u klasi Herberta Seidela. Na poziv japanske vlade 2004/2005. godine boravila je na Showa University u Kawasakiju u sklopu istraživačkog rada na temu suvremenih japanskih skladatelja za klavir. Godine 2009. magistrirala je u programu Contemporary Performance na ‘Manhattan School of Music’ u New Yorku. Uspješno je nastupala na međunarodnim pijanističkim natjecanjima i primila različite nagrade za uspješno umjetničko djelovanje. Surađivala je s brojnim orkestrima i komornim sastavima u Europi, Japanu i Americi te umjetnicima i dirigentima (K. Ono, P. Dešpalj. P. Rophé, A. Kalajdžić, L. Pfaff, P. Škerjanc, Z. Srzić i dr.). Bila je članica i suradnica mnogih ansambala za suvremenu glazbu poput Španjolskog nacionalnog ansambla za suvremenu glazbu, ECCE ansambla, ‘Le Train Bleu’ u New Yorku, SAD i Cantus ansambla, Hrvatska.

Bila je gošća radijskih i TV programa u Hrvatskoj i Njemačkoj te mnogih domaćih i inozemnih glazbenih festivala. Djelovala je na brojnim inozemnim glazbenim učilištima (npr. Kyoto University for Music and Arts, Manhattan School of Music, Umjetnička akademija u Splitu) a od 2010. predaje na Conservatoire Royal de Liège u Belgiji i od 2016. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Popis radova, nastupa i nagrada

LinkedIN profil

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

KONTAKT: E-mail: zlatko.kramaric3@gmail.com

(Osijek, 1956.) od akademske godine 2010./2011. redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja književne i kulturne teorije. Područja njegova znanstvenog interesa su antropologija, naratologija, postkolonijalna kritika, teorija i filozofija književnosti, rodni studiji, multikulturalizam, teorije identiteta.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, i to kao prvi u generaciji. Magisterij Struktura romana „Velika voda“ (mentor: prof. dr. sc. Milan Đurčinov) obranio je 13. svibnja 1982. iz makedonistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Struktura romana Slavka Janevskog (prilog kritičkoj teoriji proze) obranio je 7. svibnja 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (mentor: prof. dr. sc. Radomir Ivanović). Nakon završenog studija u školskoj godini 1978./1979. radio je kao profesor filozofije u Gimnaziji u Osijeku. Od 1979. do 1992. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 1. rujna 1979. godine izabran je za asistenta, 1985. godine za docenta, a u siječnju 1989. godine za izvanrednog profesora na Pedagoškom (Filozofskom) fakultetu u Osijeku te 2007. za redovitog profesora i 2012. za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od akademske 2010./2011. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju.

U razdoblju od 1990. do 2005. godine bio je gradonačelnik Grada Osijeka te u četiri mandata od 1992. do 2008. godine saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Od 2008. do 2011. godine veleposlanik je Republike Hrvatske na Kosovu, a do 2011. veleposlanik je Republike Hrvatske u Makedoniji.

Tijekom godina kontinuirano se usavršavao u struci u zemlji i inozemstvu: Vancouver, Canada; Washington, SAD; Mannheim, Njemačka; London, Velika Britanija; Ohrid, Skoplje, Makedonija.

U organizaciji UNESCA, Vijeća Europe, Pakta o stabilnosti održao je predavanja u Parizu, Pragu, Ženevi, Oslu, Torontu, Phorzheimu, Kopenhagenu, Mannheimu, Tuzli, Nitri, Grazu, Solunu, Pečuhu, Mariboru, o problemima komunikacije između različitih kultura/književnosti, o tradiciji i ideologiji, o nacionalnom identitetu, o ulozi sveučilišta u procesima globalizacije. U tom je kontekstu kao istraživač oblikovao interdisciplinarni istraživački projekt „Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte“. Objavio je 15 autorskih knjiga. Sudjelovalo je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Održao je niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za promicanje demokracije i ljudskih prava “W. Averell Harriman” Nacionalnog demokratskog instituta, Washington D. C., SAD (Harriman Democracy Award, 1997.). U okviru 20. susreta gradonačelnika svijeta 2004. imenovan je ambasadorom dobre volje Republike Izrael u Jeruzalemu. Knjiga Nacija. Tekst. Identitet., interpretacija crnila makedonske povijesti, Ljevak, Zagreb, 2009., i makedonsko izdanje te knjige iz 2010. u izdavačkoj kući Tabernakul u Skoplju 2012., dobila je nagradu “Kosta Racin” za promicanje hrvatsko-makedonskih književnih i kulturalnih veza, Makedonija. Knjiga Politika. Kultura. Identitet u suautorstvu S Angelinom Banović-Markovskom 2013. osvojila je nagradu “Goceva misao” za afirmaciju i popularizaciju makedonske književnosti, umjetnosti i kulture; za uspostavu i njegovanje kulturnih veza između Republike Makedonije i Republike Hrvatske; za kontinuirano održavanje demokratskih procesa i stalno poticanje kulturnog natjecanja među narodima.

Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Društva književnika Hrvatske.

red. prof. art. Sanja Drakulić

red. prof. art. Sanja Drakulić

KONZULTACIJEsrijedom u 13h.

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 19

KONTAKT: E – mailsanja.drakulic@uaos.hr   Telefon: 099 2640 677

(r. 1963.)

Sanja Drakulić, pijanistica i skladateljica, završila je studij glasovira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a usavršavala se u Nici, Weimaru, Parizu i Moskvi. Kompoziciju je studirala na École Normale de Musique A. Cortot u Parizu, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Beču, na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a od 1987. na Moskovskom državnom konzervatoriju “P. I. Čajkovski“, gdje je magistrirala (1992.) i doktorirala (1994.), te studirala muzikologiju i orgulje. Dvije godine je bila asistent Kompozicije na istom konzervatoriju.
Na sveruskom natjecanju mladih kompozitora u Moskvi (1993.) osvojila je prvu nagradu s kompozicijom Pet intermezza za glasovir solo. Dobitnica je Jeljcinove Predsjednikove stipendije za skladatelje i brojnih nagrada za skladbe u Hrvatskoj.
Članica je Hrvatskog društva skladatelja, Saveza skladatelja Rusije i Britanske akademije skladatelja i pjesnika. Izvanredna je profesorica na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku za predmete: Priređivanje za ansamble i Sviranje partitura. Održava međunarodne tečajeve i seminare iz kompozicije i teorije glazbe.
Bila je voditeljica Međunarodne glazbene tribine u Puli.
Njezina djela izvode poznati solisti, ansambli i orkestri u Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Francuskoj, Grčkoj, Nizozemskoj, Italiji, Japanu, Makedoniji, Moldaviji, Norveškoj, Njemačkoj, Rusiji, SAD, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Turskoj, Ukrajini, Velikoj Britaniji itd., a i sama izvodi svoje glasovirske skladbe.

Objavljeni radovi, djela i nagrade

 

red. prof. art. Davor Bobić

red. prof. art. Davor Bobić

KONZULTACIJE: srijedom u 12h

KONTAKT:  E-mail: info@davorbobic.com

Osnovnu i srednju glazbenu školu te gimnaziju završio u rodnom Varaždinu.
Diplomirao kompoziciju, glazbenu teoriju, te klasičnu harmoniku na poznatom Državnom konzervatoriju ”P.I. Čajkovski” u Kijevu.
Dobitnik  nagrade Ministarstva obrazovanja Ukrajine kao jedan od najboljih inozemnih studenata u akademskoj godini 1992/93.
Nakon povratka u domovinu na Glazbenoj školi u Varaždinu  otvara jedinstvenu klasu kompozicije za osnovno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u  Republici Hrvatskoj.

Od siječnja 2014. u statusu je redovnog profesora Umjetničke akademije Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Voditelj je Odsjeka za Glazbenu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2005-2009. godine,  a obnašao je i dužnost voditelja Katedre za Glazbenu pedagogiju.
2008. godine postaje dobitnikom ugledne nagrade ” Boris Papandopulo” koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja.
U svibnju 2009. biva imenovan prodekanom za znanost i umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
Na Osječkom sveučilištu član je Sveučilišnog vijeća te nekoliko sveučilišnih povjerenstava. Bio je također članom Područnog nacionalnog umjetničkog vijeća u četverogodišnjem mandatu. Član je prosudbenih komisija na nacionalnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima.
U razdoblju od 2008. do 2012. obnašao je dužnost  predsjednika Nadzornog odbora HDS-a.
Od 2012. godine predaje na diplomskim i doktorskim studijima Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te postaje članom Izdavačkog odbora HAZU, ogranka Varaždin. Djela mu izvode vodeći hrvatski i inozemni glazbenici,ansambli i orkestri. Redovito je prisutan izvedbama svojih djela na svim  uglednim festivalima u državi. Njegov bogat stvaralački opus sastavni je dio gradiva na uglednim učilištima u Londonu, Helsinkiju, Kijevu, Minsku, Zagrebu, Osijeku a djela mu se izvode širom svijeta. Napisao više od 140 djela u rasponu od glasovirske minijature do velikih vokalno simfonijskih ostvarenja.

Popis radova i nagrada

red. prof. art. Sanda Majurec

red. prof. art. Sanda Majurec

KONZULTACIJE: Utorkom u B tjednu, 18.30 – 20:00 ili prema dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 3

KONTAKT: E – mail: sanda.majurec@uaos.hr

(r. 1971.)

Sanda Majurec diplomirala je kompoziciju u razredu prof. Stanka Horvata i čembalo, u razredu prof. Višnje Mažuran. Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella. Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu. 2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska. Njezine skladbe izvode se na koncertima i festivalima u zemlji i inozemstvu: Muzički biennale Zagreb, Dubrovačke ljetne igre, Glazbena tribina Opatiji, Osorske glazbene večeri, Dani hrvatske glazbe u Beču, Dani makedonske muzike, Bunt festival u Beogradu, Svjetski dani glazbe u Vancouveru, Talk Town festival u Kopenhagenu. Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica  u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Izvodila je svoje skladbe i surađivala s istaknutim umjetnicima i ansamblima. Niz godina bavila se razvojem glazbene kreativnosti na predmetu Vježbe iz kompozicije u Glazbenom učilištu Elly Bašić.

Popis radova

izv. prof. art. Konstantin Krasnitski

izv. prof. art. Konstantin Krasnitski

KONZULTACIJE: srijedom u 17h.
KONTAKT: E-mail: krasnitski@hotmail.com

Konstantin Krasnitski je: apsolutni pobjednik, laureat I. nagrade i posebne nagrade publike na I. Međunarodnom pijanističkom natjecanju EPTA (European Piano Teachers Association) “Svetislav Stančič” u Zagrebu 1999. Godine. Na III. Međunarodnom pijanističkom natjecanju “S.V.Rahmanjinov” u Moskvi 2002. godine  osvojio je 4. nagradu i zvanje lauteata . Dobitnik je nagrade posebnog fonda Predsjednika Republike Bjelorusije Aleksandra Lukašenka 2002. godine.
Rođen u gradu Minsku u obitelji profesionalnih glazbenika, prvu poduku iz klavira primio je od majke pijanistice Valentine Krasnitskaje. U dobi od 5 godina primljen je u Srednju specijalnu glazbenu školu  za talentiranu  i nadarenu djecu u razred profesora Jevgenija Puksta. Nakon uspješnog završetka nastavio se školovati na Bjeloruskoj državnoj muzičkoj akademiji u razredu priznatog profesora Vladimira Nehaenka. Veliki utjecaj na mladog Konstantina imalo je njegovo poznanstvo s priznatim ruskim pijanistom, profesorom Moskovske, Trossingenske i Varšavske muzičke akademije Viktorom Karpovičem Meržanovom, kod kojeg se Konstantin usavršavao tijekom sedam godina. Na Bjeloruskoj državnoj akademiji Konstantin Krasnitski stekao je naziv “magistra umjetnosti” gdje je od 1999. godine nastavio djelovati kao pedagog.

Ubrzo je postao gostujući profesor Umjetničke akademije Anyang Normal University u Kini, docent Bjeloruske državne akademije te docent Umjetničke akademije Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Zahvaljujući njegovu dolasku u Osijek utemeljio se studij klavira na Umjetničkoj akademiji, a mnogi njegovi učenici nagrađeni su na međunarodnim natjecanjima i festivalima.Krasnitski se bavi pedagoškim radom i aktivno koncertira.

Popis radova i nagrada

doc. art. Goran Filipec

doc. art. Goran Filipec

doc. art. Ana Horvat

doc. art. Ana Horvat

dr. sc. Hrvoje Mesić, poslijedoktorand

dr. sc. Hrvoje Mesić, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: četvrtkom, 14:00 – 16:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 2

KONTAKT: E-mail: hmesic@uaos.hr

(r. 1984.) Završio je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirao 2007. na studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti. Doktorirao je u prosincu 2017. godine na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temom Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku (mentorica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević). Zaposlen je kao poslijedoktorand na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje se bavi temama iz područja humanističkih i informacijskih znanosti, knjižničarstva i digitalizacije baštine. Autor je više znanstvenih radova i suradnik na projektu Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom (Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti).

CROSBI Popis radova

Google Znalac

Darija Kuharić, viša predavačica

Darija Kuharić, viša predavačica

KONZULTACIJE: četvrtkom, 12.30 – 13.30 ili prema dogovoru
Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 7

KONTAKT: E-mail: dkuharic@ uaos.hr   Telefon: (031) 224 249

Darija Kuharić rođena je 13. lipnja 1964. u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla titulu profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti (1988.). Od 1989.-1994. godine radila je u Ekonomskoj školi u Osijeku, a nakon toga radila kao predavač na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U 2000. izabrana je u zvanje višeg predavača. U akademskoj godini  2015/2016. upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku smjer Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu. Izlagala radove na domaćim stručnim skupovima te međunarodnim konferencijama. Sudjelovala je u izradi i provedbi sveučilišnog projekta IZIP-2016-123 „Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice“. Objavila je je niz radova iz područja (interdisciplinarnih) humanističkih znanosti. Od 1. svibnja 2018. radi na Akademiji za umjetnost i kulturu kao viši predavač.

Popis radova

Blanka Gigić Karl, predavačica

Blanka Gigić Karl, predavačica

KONZULTACIJE: srijedom, od 10-11 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 15

KONTAKT: E-mail: blanka.gigic@gmail.com   Telefon: 031 214 212 ; Mobitel: 098 64 74 84

Blanka Gigić Karl diplomirala je na glazbenoj akademiji u Puli 1993 g. te stekla zvanje Mag.mus.  1993. g.  završava jednogodišnji studij Muzikoterapije pri glazbenoj akademiji u Zagrebu te klinici za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Zagreb. 1994. odlazi u Njemačku, Stuttgart gdje se uz usavršavanje njemačkog jezika u Benedict Schule prijavljuje za rad u  dnevnoj psihijatrijskoj klinici u Ludwigsburgu s kvalifikacijama iz muzikoterapije. Nakon povratka u Hrvatsku 1997. g., uz rad u gimnaziji usavršava se na području glazbe pohađajući seminare i glazbene radionice Klausa Juergena Etzolda (Njemačka, Hannover) „Croatia cantat“ u suradnji s Njemačkim glazbenim savjetnikom (Deutscher Musikrat). 1999. i 2000.god. pohađa i sudjeluje u seminarima i radionicama Richarda Frostica direktora Islington Music centra u Londonu „Glazba za sve- skladanje u učionici“. Akademske godine 2007/2008. Predaje na Evanđeoskom fakultetu „Metodiku glazbe“. 2012.god diplomira na specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, smjer „Organizacija i management“ sa završnim radom „Utjecaj glazbe na ponašanje potrošača“.

U akademskoj godini 2014./15. Upisala je poslijediplomski sveučilišni studij Kulturologija, smjer: Menadžment u kulturi , umjetnosti i obrazovanju u Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Od travnja 2018. Zasniva radni odnos kao predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Popis radova i usavršavanja

 

Karmela Puljiz, predavačica

Karmela Puljiz, predavačica

KONZULTACIJE: utorak i srijeda, tjedan B, od 12 do 12:30, kabinet 28

KONTAKT: E – mail: karmela.puljiz@uaos.hr

Rođena 3. srpnja 1969. godine u Zagrebu. Akademski stupanj: diplomirani povjesničar umjetnosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, znanstvena grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija.

Diplomirala Povijest umjetnosti (mentor dr. sc. Zvonko Maković) i Češki jezik i književnost te apsolvirala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studijski boravila u mnogim europskim kulturnim/sveučilišnim središtima: Prag, Beč, Budimpešta (Filozofski fakultet Sveučilišta u Beču, Filozofski fakultet Karlovog sveučilišta u Pragu).

Aktivno govori i piše engleski, njemački i češki jezik te se služi talijanskim i mađarskim jezikom.

Od 2006. godine, kao vanjski suradnik, predaje na Odsjeku za likovnu umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (izborni kolegij preddiplomskog sveučilišnog studija Likovne kulture: «Hrvatsko slikarstvo u kontekstu internacionalnog enformela»)

Od 2010. godine je izabrana u suradničko zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, znanstvena grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost 19. stoljeća“, „Umjetnost 20. stoljeća“, te izbornih kolegija „Enformel u hrvatskom slikarstvu“ i „Exat i Nove tendencije“. Na diplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost danas I“ i „Umjetnost danas II“. Na diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracije predaje izborni predmet „Umjetnost danas“. Na Odsjeku za novu glazbu izvodi nastavu iz obaveznog kolegija „Estetika i teorija suvremene umjetnosti“, te izborni kolegij „Koncept i umjetnička praksa“.

Sudjelovala na izradi sadržaja predmeta vezanih uz modernu i suvremenu umjetnost u izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Likovne kulture te na studijskom programu poslijediplomskog diplomskog studija (izradila sadržaj predmeta Umjetnost danas, Koncept i umjetnička praksa te Estetika i teorija suvremene umjetnosti) na Odsjeku za novu glazbu Umjetničke akademije u Osijeku.

Popis radova

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

Yuliya Krasnitskaya rođena je u gradu Mozyrje (Bjelarus) u obitelji glazbenika, gdje je i stekla početničko glazbeno obrazovanje. Srednje obrazovanje dobila je u Republikanskom obrazovnom kompleksu gimnazija-koledž pri bjelaruskoj Državnoj akademiji glazbe i mozyrskom Državnom glazbenom koledžu. Školovanje je nastavila u Minsku na bjelaruskoj Državnoj glazbenoj akademiji (БГАМ), u struci fortepijano. Po završetku Akademije, odlukom  Državne komisije, stekla je kvalifikaciju „umjetnik komornog ansambla“, „predavač“ i „koncert majstor“. Godine 2011. magistrirala je na bjelaruskoj Državnoj glazbenoj akademiji (БГАМ)  i stekla zvanje Magistar umjetnosti.

Dobitnica je zvanja Laureat i Diplomant na međunarodnim i državnim natjecanjima i festivalima.

Sudjelovala je na mnogim koncertima, nastupala je sa solo programom u Bjelorusiji, Njemačkoj, Kini, Rusiji, Ukrajini i Hrvatskoj.

Stipendist je Specijalnog fonda predsjednika Republike Bjelarus za podršku talentirane mladeži.
1996. godina – laureat je županijske ture međunarodnog natjecanja „Glazba nade“ (Gomelj, Bjelarus)

1996. godina – diplomant je međunarodnog natjecanja „Glazba nade“ (Gomelj, Bjelarus)

1996. godina –  nagrada za odličan nastup na međunarodnom natjecanju „Glazba nade“ (Gradsko vijeće, Mozyr, Bjelarus)

1997. godina – diploma III. stupnja i zvanje Laureat međunarodnog natjecanja klavirista u Wittenbergu (Njemačka)

1998. godina – diploma na II. međunarodnom natjecanju klavirista posvećenom Nikolajevoj (Brjansk, Rusija)

1998. godina – nagrada za uspješan nastup na natjecanju u gradu Brjansk (Mozyr, Bjelarus)

1998. godina – nagrada za uspješan nastup na nacionalnom festivalu „Proljetni susreti“ (Minsk, Bjelarus)

2000. godina – pobjednica državnog natjecanja-festivala „Proljetni susreti“ (Minsk, Bjelarus)

2000. godina – nagrada za uspješan nastup s primitkom posebne nagrade za najbolju izvedbu polifonijske skladbe na III. međunarodnom natjecanju klavirista posvećenom Nikolajevoj (Brjansk, Rusija)

2000. godina – diploma sudionika „Umjetničke škole“ Posebnog fonda predsjednika Republike Bjelarus za podršku talentirane mladeži.

2000. godina – potvrda za stipendiste Posebnog fonda predsjednika Republike Bjelarus za podršku talentirane mladeži.

2001. godina – povelja za aktivno sudjelovanje u koncertnoj djelatnosti  glazbene škole №1. (Mozyr, Bjelarus)

2004. godina – zahvala za aktivno sudjelovanje u glazbenom životu koledža (Mozyr, Bjelarus)

2004. godina – diplomant međudržavnog natjecanja „Slavenski perebory“ (Brjansk, Rusija)

2005. godina – diploma II. stupnja i zvanje Laureat IV. natjecanja glazbenika-izvođača „Inspiracija“ (Gomelj, Bjelarus)

2005. godina – povelja za najbolju izvedbu djela Cantilena na IV. natjecanju glazbenika-izvođača „Inspiracija“ (Gomelj, Bjelarus)

2007. godina – diplomant nacionalnog natjecanja u koncert majstorskim vještinama (Minsk, Bjelarus)

2010. godina  – laureat XI. međunarodnog festivala slavenske klavirske glazbe  (Melitopolj, Ukrajina).

Tihomir Ranogajec, asistent

Tihomir Ranogajec, asistent

KONZULTACIJE: srijeda, 13:00 – 15:00
Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat

KONTAKTI: E-Mail: tranogajec@uaos.hr     Telefon: 098 9295 209

Tihomir Ranogajec rođen je u Osijeku 1990.god. Po završetku klasične gimnazije upisuje studij glazbene pedagogije na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku koju završava s odličnim uspjehom i dobivenom Rektorovom i Dekanovom nagradom. Apsolventsku godinu odrađuje u Londonu u okviru Erasmus stručne prakse radeći s organizacijom Sound and Music na razvoju nove glazbe i mladih skladatelja. Dobitnik je fonda HDS-a „Rudolp  Matz“ za poticaj mladih skladatelja 2015.god.

Skladao je za solo instrumente, različite komorne sastave , zbor i tamburaški orkestar.  Majstorske tečajeve kompozicije je radio s eminentnim skladateljima Nilsom Vigelandom, Markom Nikodijevićem i Genoel von liliensternom.  S tamburaškim orkestrom Batorek je kao dirigent odradio uspješne turneje po Franzuskoj, Brazilu i Bugarskoj. Zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u osijeku kao asistent na odsjeku za novu glazbu.