/NASTAVNICI

Slider
doc. art. Ana Horvat, pročelnica odsjeka

doc. art. Ana Horvat, pročelnica odsjeka

DOC. ART. ANA HORVAT

Konzultacije: srijedom od 13:00 do 14:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: ahorvat@aukos.hr

Ana Horvat završila je studij elektroničke kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Zlatka Tanodija. Kompoziciju je učila i kod Marka Ruždjaka te Srđana Dedića. Osim elektroničkih skladbi, te skladbi za akustične instrumente, autorica je glazbe za film, plesne predstave, performanse, operu, radioigre i umjetničke instalacije te je (ko)autorica više umjetničkih instalacija, multimedijalnih radova i plesnih predstava. Zanima je spajanje različitih područja umjetnosti, te umjetnosti i znanosti stoga surađuje s drugim umjetnicima (slikarima, grafičarima, montažerima, redateljima, plesačima, koreografima…), kao i s programerima, znanstvenicima, robotičarima, elektroničarima, hakerima, DIY/DIWO entuzijastima… Autorica je prve ikad skladane akustičkoluminoakustičke skladbe, nastale u suradnji s dvojcem Lightune.G kojeg čine Miodrag Gladović, inženjer elektroakustike i multimedijalni umjetnik Bojan Gagić. U njezinom opusu, posebno se istitče rad s plesačima suvremenog plesa s kojima je ostvarila zapažene plesne predstave kao skladatelj i koautor.  Skladbe i projekti na kojima je sudjelovala predstavljeni su na koncertima, festivalima, izložbama, rezidencijama, radionicama i tribinama u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivni je član zagrebačkog makerspace-a Radione koji djeluje s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije, a u sklopu kojeg je sudjelovala na brojnim izložbama, koncertima, radionicama i istraživanjima. Članica je audio kolektiva MMessy Oscillators, čiji se rad bazira na istraživanju zvuka, izradi elektroničkih instrumenata i izvođenju live elektronike. Od 2017. godine je umjetnički suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a od 2019. radi kao docent.

BIOGRAFIJA Ana Horvat

Bibliografija umjetnika

doc. dr. sc. Hrvoje Mesić

doc. dr. sc. Hrvoje Mesić

Prodekan za umjetnost, kvalitetu i strategiju

DOC. DR. SC. HRVOJE MESIĆ

Konzultacije: ponedjeljkom od 18:00 do 19:00 sati (uz prethodnu najavu e-poštom)
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 33 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: hrvoje.mesic35@gmail.com

Interdisciplinarna područja znanosti:
Filologija
Informacijske i komunikacijske znanosti

Hrvoje Mesić završio je 2003. godine Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2007. na studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti. Doktorski studij Književnost i kulturni identitet upisao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje je položio sve propisane ispite, a doktorirao je 7. prosinca 2017. godine na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 14. siječnja 2008. do 31. kolovoza 2018. godine zaposlen je u Graditeljsko-geodetskoj školi Osijek, 19. srpnja 2016. godine izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, dok je od 1. rujna 2018. godine zaposlen na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u suradničkom zvanju poslijedoktoranda, a od 14. listopada 2020. godine u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Od 7. travnja 2021. imenovan je vršiteljem dužnosti pročelnika Odsjeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku dok je 1. rujna 2021. imenovan pročelnikom istoga Odsjeka. Od 7. svibnja 2024. godine obavlja dužnost prodekana za umjetnost, kvalitetu i strategiju. Usavršavao se u Grčkoj, Izraelu, Norveškoj, Italiji, Mađarskoj, Litvi, Bugarskoj, Turskoj i na Malti. Objavio je dvije znanstvene monografije, 40-ak znanstvenih radova te redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Nagrade:
2023. Nagrada dekanice za izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima u akademskoj 2022./2023. godini.
2022. Zlatna plaketa Evropskog univerziteta Brčko distrikt za poseban doprinos razvoju znanosti.
2022. Priznanje Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za izuzetno zalaganje u znanstveno-istraživačkim projektima.
2019. Priznanje Vijeća Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za izuzetno zalaganje u znanstveno-istraživačkim projektima.

BIOGRAFIJA Hrvoje Mesić

BIOGRAPHY Hrvoje Mesic

CroRIS

Google Znalac

ASST. PROF. HRVOJE MESIĆ, PHD

Interdisciplinary fields of science: Philology and Information and Communication Sciences

Hrvoje Mesić completed his education at the Jesuit Classical Gymnasium with Public Rights in Osijek in 2003. He graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek in 2007, majoring in Library Science and Croatian Language and Literature. He enrolled in the doctoral program in Literature and Cultural Identity at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek, where he passed all required exams, and he successfully defended his doctoral dissertation on December 7, 2017, at the Doctoral School of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. From January 14, 2008, to August 31, 2018, he was employed at the Civil Engineering and Geodesy School in Osijek. On July 19, 2016, he was appointed as an assistant lecturer at the Department of Cultural Studies at the University of Osijek. Since September 1, 2018, he has been employed at the Academy of Arts and Culture in Osijek as a postdoctoral researcher, and since October 14, 2020, he holds the academic title of Assistant Professor. On April 7, 2021, he was appointed Acting Head of the Department of Instrumental Studies and Composition with Music Theory at the Academy of Arts and Culture in Osijek, and on September 1, 2021, he was appointed as the Head of the same Department. As of May 7, 2024, he holds the position of Vice Dean for Arts, Quality and Strategy. He has participated in professional development programs in Greece, Israel, Norway, Italy, Hungary, Lithuania, Bulgaria, Turkey, and Malta. He has published two scientific monographs, around 40 scientific papers, and regularly participates in international and domestic scientific conferences.

Email: hrvoje.mesic35@gmail.com

prof. art. Davor Bobić

prof. art. Davor Bobić

PROF. ART. DAVOR BOBIĆ

Konzultacije: petkom u 12:00 sati prema prethodnoj najavi i dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 31 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: info@davorbobic.com
mobitel: 098/284-698

Skladatelj, pedagog, organizator i voditelj nekad varaždinske, a danas osječke glazbene sezone te dugogodišnji ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, Davor Bobić (1968.) je bez sumnje jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Rođen u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu, na Konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu diplomirao je harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe. Pedagošku karijeru započeo je neposredno nakon studija na varaždinskoj Glazbenoj školi. Nastavlja je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je od 2003. godine docent, od 2008. izvanredni, a od 2014. redovni profesor. Od 2005. do 2009. godine je voditelj Odsjeka za glazbenu umjetnost, a obnašao je i dužnost voditelja katedre za glazbenu pedagogiju. Godine 2009. je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost. Uz niz organizacijskih poboljšanja, pod njegovim se vodstvom ili uz njegovo sudjelovanje na Umjetničkoj akademiji povećava broj studijskih programa (klavir, kompozicija, gitara, muzikoterapija) i uvode potpuno novi (studij tamburice), dok će na Glazbenoj školi u Varaždinu prije svega biti zapamćen po tome što je, sredinom 90-tih godina, prvi i do sad jedini u Hrvatskoj pokrenuo skladateljsku klasu za osnovnu i srednju školu koju s manjim prekidima vodi do danas. U vrijeme kada je bio ravnatelj Koncertnog ureda – od 1999. do 2007. – Varaždin je kao rijetko kad u svojoj povijesti imao kontinuiranu glazbenu sezonu, a dolaskom na čelo Varaždinskih baroknih večeri, 2006. godine, mijenja koncept festivala osmišljavajući ga u skladu sa suvremenim promišljanjima rane glazbe. Skladateljski opus Davora Bobića jedan je od najopsežnijih, najraznolikijih i najizvođenijih u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Obuhvaća instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela. Instrumentalni dio opusa sastoji se od skladbi za različite solo instrumente: najviše harmoniku koju Bobić poznaje i kao interpret, zatim klavir, gudačke i puhačke instrumente uz i bez pratnje klavira. Tu je zatim glazba za najrazličitije komorne sastave – gudačke, puhačke, harmonikaške, kombinacije gudača i puhača itd. -, koncertantna i glazba za različite orkestralne sastave. Što se vokalne glazbe tiče najviše piše za zborove, a cappella ili uz instrumentalnu pratnju (klavir, udaraljke i sl. ili uz kombinaciju s nekim melodijskim instrumentom), dječje, djevojačke, ženske, mješovite. Od opsežnijih vokalno-instrumentalnih djela tu su oratoriji: Kralj Tomislav, Izaija, Kantate; Jerihon i Amida te Vukovarski requiem, a od glazbeno-scenskih balet s pjevanjem Veronika Desinićka. Autor je i filmske glazbe te glazbe za niz kazališnih predstava.

BIOGRAFIJA Davor Bobić

Bibliografija umjetnika

http://davorbobic.com/

 

prof. art. Sanja Drakulić

prof. art. Sanja Drakulić

PROF. ART. SANJA DRAKULIĆ

Konzultacije: srijedom od 19:00 do 21:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: sanja.drakulic@uaos.hr
mobitel: 099/264-0677

Stvaralaštvo Sanje Drakulić širom je otvorilo prostore suvremenoga glazbenog života energičnom gestom moćnog stvaralačkog potencijala. Predstavnica prve generacije mladih skladatelja nove Hrvatske, teško proživjevši dramatične događaje jugoslavenskog raspada, jedva da je bila ušla u razdoblje umjetničke zrelosti, a već je postala autoricom više od stotinu kompozicija u svim žanrovima suvremene glazbe: od velikih scenskih djela – opere i baleta, simfonija, koncerata, oratorija i zborova, do komornoinstrumentalnih kompozicija za različite sastave, solističkih instrumentalnih i vokalnih kompozicija te elektronske glazbe. Drakulić je započela svoje glazbeno putovanje u rodnom Zagrebu: prvo u GŠ Lisinski, a zatim na MA, u klasi istaknute pijanistice P. Gvozdić, koja je među prvima podržala skladateljske eksperimente svoje učenice. Taj novi hobi – komponiranje – uputio je mladu diplomiranu glazbenicu u Moskvu, na pohađanje cijelog studija kompozicije unutar zidina Moskovskoga konzervatorija, kod profesora A. Pirumova i J. Bucka. Tijekom studija u Moskvi Drakulić upija ne samo tradiciju ruske skladateljske škole nego i sve nove i značajne tendencije svjetske kulture, posjećujući seminare vodećih europskih i američkih skladatelja koji su gostovali u Moskvi: Stockhausena, Bouleza, Cloziera, Stroppe, Crumba, Eatona, Appletona i drugih. Upoznavanje različitih slojeva suvremene glazbene kulture oblikovalo je stvaralački stav mlade autorice, koji je već u najranijim djelima prodro u teme univerzalnog značenja te o njima otvoreno i sugestivno govorio. Članica skladateljskih saveza triju zemalja – Hrvatske, Rusije i Velike Britanije, Drakulić je aktivna sudionica međunarodnoga glazbenog života današnjice. Njezine kompozicije čuju se na najvećim međunarodnim forumima suvremene glazbene umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu. Sama nastupa kao pijanist izvodeći poglavito vlastite skladbe.

BIOGRAFIJA Sanja Drakulić

Bibliografija umjetnika

prof. art. Sanda Majurec

prof. art. Sanda Majurec

PROF. ART. SANDA MAJUREC

Konzultacije: po dogovoru s profesoricom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: sanda.majurec@aukos.hr

Sanda Majurec diplomirala je kompoziciju u razredu prof. Stanka Horvata i čembalo, u razredu prof. Višnje Mažuran. Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella. Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu. 2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska. Njezine skladbe izvode se na koncertima te festivalima u zemlji i inozemstvu: Muzički biennale Zagreb, Dubrovačke ljetne igre, Glazbena tribina Opatiji, Osorske glazbene večeri, Dani hrvatske glazbe u Beču, Dani makedonske muzike, Bunt festival u Beogradu, Svjetski dani glazbe u Vancouveru 2017. Talk Town festival u Kopenhagenu. Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Izvodi svoje skladbe i surađuje s istaknutim umjetnicima i ansamblima. Niz godina bavila se razvojem glazbene kreativnosti na predmetu Vježbe iz kompozicije u Glazbenom učilištu Elly Bašić. Zaposlena je kao redovita profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA Sanda Majurec

Bibliografija umjetnika

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

PROF. DR. SC. ZLATKO KRAMARIĆ

KONTAKT:
E-pošta: zlatko.kramaric3@gmail.com

(Osijek, 1956.) Od akademske godine 2010./2011. redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja književne i kulturne teorije. Područja njegova znanstvenog interesa su antropologija, naratologija, postkolonijalna kritika, teorija i filozofija književnosti, rodni studiji, multikulturalizam, teorije identiteta.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, i to kao prvi u generaciji. Magisterij Struktura romana „Velika voda“ (mentor: prof. dr. sc. Milan Đurčinov) obranio je 13. svibnja 1982. iz makedonistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Struktura romana Slavka Janevskog (prilog kritičkoj teoriji proze) obranio je 7. svibnja 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (mentor: prof. dr. sc. Radomir Ivanović). Nakon završenog studija u školskoj godini 1978./1979. radio je kao profesor filozofije u Gimnaziji u Osijeku. Od 1979. do 1992. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 1. rujna 1979. godine izabran je za asistenta, 1985. godine za docenta, a u siječnju 1989. godine za izvanrednog profesora na Pedagoškom (Filozofskom) fakultetu u Osijeku te 2007. za redovitog profesora i 2012. za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od akademske 2010./2011. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju.

U razdoblju od 1990. do 2005. godine bio je gradonačelnik Grada Osijeka te u četiri mandata od 1992. do 2008. godine saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Od 2008. do 2011. godine veleposlanik je Republike Hrvatske na Kosovu, a do 2011. veleposlanik je Republike Hrvatske u Makedoniji.

Tijekom godina kontinuirano se usavršavao u struci u zemlji i inozemstvu: Vancouver, Canada; Washington, SAD; Mannheim, Njemačka; London, Velika Britanija; Ohrid, Skoplje, Makedonija.

U organizaciji UNESCA, Vijeća Europe, Pakta o stabilnosti održao je predavanja u Parizu, Pragu, Ženevi, Oslu, Torontu, Phorzheimu, Kopenhagenu, Mannheimu, Tuzli, Nitri, Grazu, Solunu, Pečuhu, Mariboru, o problemima komunikacije između različitih kultura/književnosti, o tradiciji i ideologiji, o nacionalnom identitetu, o ulozi sveučilišta u procesima globalizacije. U tom je kontekstu kao istraživač oblikovao interdisciplinarni istraživački projekt „Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte“. Objavio je 15 autorskih knjiga. Sudjelovalo je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Održao je niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za promicanje demokracije i ljudskih prava “W. Averell Harriman” Nacionalnog demokratskog instituta, Washington D. C., SAD (Harriman Democracy Award, 1997.). U okviru 20. susreta gradonačelnika svijeta 2004. imenovan je ambasadorom dobre volje Republike Izrael u Jeruzalemu. Knjiga Nacija. Tekst. Identitet., interpretacija crnila makedonske povijesti, Ljevak, Zagreb, 2009., i makedonsko izdanje te knjige iz 2010. u izdavačkoj kući Tabernakul u Skoplju 2012., dobila je nagradu “Kosta Racin” za promicanje hrvatsko-makedonskih književnih i kulturalnih veza, Makedonija. Knjiga Politika. Kultura. Identitet u suautorstvu S Angelinom Banović-Markovskom 2013. osvojila je nagradu “Goceva misao” za afirmaciju i popularizaciju makedonske književnosti, umjetnosti i kulture; za uspostavu i njegovanje kulturnih veza između Republike Makedonije i Republike Hrvatske; za kontinuirano održavanje demokratskih procesa i stalno poticanje kulturnog natjecanja među narodima.

Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Društva književnika Hrvatske.

prof. art. Konstantin Krasnitski

prof. art. Konstantin Krasnitski

PROF. ART. KONSTANTIN KRASNITSKI

Konzultacije: srijedom od 17:00 do 18:00 sati ili po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 31 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: konstantin.krasnitski@uaos.com
mobitel: 099/600-3638

Konstantin Krasnitski dobitnik je prve nagrade i posebne nagrade publike na I. Međunarodnom pijanističkom natjecanju EPTA “Svetislav Stančič” u Zagrebu 1999. godine te četvrte nagrade na III. Međunarodnom pijanističkom natjecanju “S. Rahmanjinov” u Moskvi 2002. Dobitnik je i nagrade posebnog fonda Predsjednika Republike Bjelorusije 2002. Rođen u Minsku u obitelji profesionalnih glazbenika, prvu poduku iz klavira primio je od majke pijanistice. U dobi od pet godina primljen je u Srednju specijalnu glazbenu školu za talentiranu djecu u razred profesora J. Puksta. Nakon uspješnog završetka nastavio se školovati na Bjeloruskoj državnoj muzičkoj akademiji u razredu prof. Vladimira Nehaenka. Veliki utjecaj na mladog Konstantina imalo je njegovo poznanstvo s ruskim pijanistom Viktorom Meržanovom, kod kojeg se usavršavao tijekom sedam godina. Na Bjeloruskoj državnoj akademiji stekao je naziv “magistra umjetnosti”, gdje je od 1999. nastavio djelovati kao pedagog. Ubrzo je postao gostujući profesora Umjetničke akademije Anyang Normal University u Kini, docent Bjeloruske državne akademije te docent Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Krasnitski se bavi pedagoškim radom i aktivno koncertira. Nastupao je u Bjelorusiji, Rusiji, Ukrajini, SAD-u, Kini, Tadžikistanu, Njemačkoj, Turskoj, Austriji, Italiji, Norveškoj, Danskoj, Hrvatskoj, Srbiji, BiH te s vodećim orkestrima u Bjelorusiji i inozemnim orkestrima (Moskovski simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar Hrvatske RTV, Hrvatski komorni orkestar, Varaždinski komorni orkestar). Surađivao je s istaknutim glazbenicima kao što su Pavle Dešpalj, Berislav Šipuš, Vladimir Ziva, Yevgeny Xaviereff, Genadij Provatorov i dr. Nastupao je u Konzerthausu u Berlinu, Velikoj, (Plavoj) “Rahmanjinovskoj” i Maloj dvorani Moskovskog konzervatorija, Queen Elisabeth Hallu u Londonu, KD Vatroslav Lisinski i HGZ u Zagrebu, Palači Republike u Minsku, Steinway Chamber Hallu u Kopenhagenu itd. Nastupao je na brojnim festivalima klavirske glazbe u Bjelorusiji (Minsku, Brestu, Mogilevu i Grodnom); na festivalu “Minsko proljeće”, “Umjetnost – djeci i mladeži”, na koncertima dobitnika prvih nagrada s Bjeloruskom državnom filharmonijom, kao i na brojnim festivalima u Hrvatskoj: “Piano-Fortissimo” u Zagrebu, “Varaždinske barokne večeri”, “Senjske koncertne večeri”, “Dani Milka Kelemena”. “Dubrovačke ljetne igre”, Osječka muzejska glazbena srijeda” i dr. Praizveo je nekoliko skadbi hrvatskih skladatelja D. Bobića, J.Š. Slavenskog i S. Drakulić, a kada je izveo Kelemenov Tango na festivalu “Dani Milka Kelemena”, sam skladatelj je bio toliko ushićen, da je zamolio Krasnitskog da odmah ponovi izvedbu! Snimao je i za radio te gostovao u TV emisijama u Bjelorusiji, Hrvatskoj i BiH. Član je EPTA i Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Izbor iz kritika: Dobroćudni div, on čak pomalo i liči na mladog Rahmanjinova… Krasnitski ima zvuk čiste ljepote – bogat i mekan kojeg postiže zadivljujuće odmjerenim sredstvima (25.4.2002., “U potrazi za novim zvijezdama”, “The Independent”, London).

Program mladog bjeloruskog pijanista sadržavao je cijeli niz djela Rahmanjinova, uključujući njegovu Drugu sonatu, a upravo ta izvedba je bila jednom od najdojmljivijih od svih koje sam ikada slušao (5.6.2004., iz pisma, Dmitrij Baškirov, Minneapolis, S.A.D.).

1999. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, predavač.
2000. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, viši predavač.
2008. Bjeloruska državna akademija glazbe u Minsku, docent.
2010. Umjetnička akademija u Osijeku, docent.
2012. Pedagoški institut Anjan u Anjanu, Kina, počasni profesor.
2018. Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvanredni profesor.
2019./2020. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, zimski semestar.

BIOGRAFIJA Konstantin Krasnitski

Bibliografija umjetnika

izv. prof. art. Mia Elezović

izv. prof. art. Mia Elezović

Autor fotografije: Miro Taradi

IZV. PROF. ART. MIA ELEZOVIĆ

Konzultacije: srijedom (A tjedan) od 12:00 do 13:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: melezovic@uaos.hr, mielauk@gmail.com
mobitel: 099/496-0334

Pijanistica Mia Elezović studirala je i kao devetnaestogodišnjakinja diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zvjezdane Bašić. Studij glazbe nastavila je 1995. na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču, a kasnije se usavršavala na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Frankfurtu, u klasi prof. Herbert Seidela. Usporedo s usavršavanjem u inozemstvu, pripremala je i magisterij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kojega je uspješno i apsolvirala. U veljači 2002. diplomirala je klavir i na Visokoj glazbenoj školi u Frankfurtu. Od 1999. do 2004. godine podučavala je mlade pijaniste na Frankfurt International School. Godine 2004. japanska ju je Vlada pozvala na desetomjesečni studijski boravak u Kyoto, tijekom kojega se na Showa Academia Musicae posvetila intenzivnom studiju djela za glasovir suvremenih japanskih skladatelja. Od 2005. do 2006. godine bila je docentica na klavirskom odsjeku Kyoto City University of Arts. Od 2006. godine Mia Elezović angažirana je kao solo pijanistica u Španjolskom nacionalnom ansamblu za suvremenu glazbu. U rujnu 2007. godine Mia Elezović seli u New York, gdje je od Manhattan School of Music dobila punu stipendiju te započela (drugi) magisterij u programu Contemporary Performance, utemeljenom na proučavanju i izvođenju djela suvremenih skladatelja. Godine 2008. podučavala je mlade pijaniste na Ljetnoj glazbenoj školi u Westfield-Summer-Music-Programm te 2008. i 2009. na Ross School u New Yorku. Od 2010. do 2018. predaje na Conservatoire Royal de Liège, Belgija. Održala je brojne solističke klavirske recitale, a nastupala je i u mnogim različitim komornim sastavima u Europi, Sjevernoj i Srednjoj Americi, Kataru i Japanu. Kao solistica nastupala je sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim komornim orkestrom te Gudačkim orkestrom Gaudeamus. Kazushi Ono, Pavle Dešpalj, Pascal Rophé, Luca Pfaff, Aleksandar Kalajdžić i Zlatan Srzić tek su neki od dirigenata s kojima je do danas vrlo uspješno surađivala. Kao pijanistica istančanog sluha, ali i profinjenog smisla za komorno muziciranje rado je sudjelovala u brojnim glazbenim projektima poput, primjerice, Ljetnih majstorskih tečajeva Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu, u Frankfurtu je surađivala s prof. Marie-Luise Neunecker (rog), prof. Reinhardom Nietertom (trombon) i prof. Maurom Giundaniem (solo pjevanje) i njihovim studentima. U Hrvatskoj je nastupala s poznatim Zagrebačkim gitarskim trijem. Na Muzičkom Biennalu Zagreb, 2013. praizvela je Klavirski koncert dr. Davorina Kempfa, uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Na poziv proslavljenog tenora Williama Lewisa i Franco American Vocal Academy iz SAD-a, od 2012. Mia Elezović provodi svako ljeto u Salzburgu, u vokalnom programu mladih pjevača s kojima radi na Liedu-u i Mozartovim arijama (ujedno je i menadžerski direktor programa). Od 2012. članica je ansambla Alisios Camerata čiju su pažnju publike i kritike odmah privukli, a također i pozornost hrvatskih kompozitora svih generacija koji su za njih napisali ili pišu djela. Činjenica da u posljednjih 25 godina u Hrvatskoj nije nastalo ni jedno djelo za ovakav sastav, a od pojave Alisiosa nastalo ih je već nekoliko, također svjedoči o interesu koji ovaj poseban ansambl pobuđuje. Izvedba Takemitsuova ‘Quatraina I’ uz Zagrebačku filharmoniju na Muzičkom Biennalu Zagreb 2015., ujedno je i prva izvedba toga djela u Hrvatskoj.

BIOGRAFIJA Mia Elezović

Bibliografija umjetnika

LinkedIN profil

doc. art. dr. sc. Goran Filipec

doc. art. dr. sc. Goran Filipec

DOC. ART. DR. SC. GORAN FILIPEC

Konzultacije: po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: goran@goran-filipec.com
mobitel: 091/313-0909

Goran Filipec (Rijeka, 1981.), nakon početnog muzičkog obrazovanja, studirao je klavir pri Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković te nakon navedenih usavršavanja u Hrvatskoj, Italiji, Nizozemskoj, Rusiji i Francuskoj, doktorirao je na pariškoj Sorboni 2018. godine. Dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja te nastupa u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Japanu. Ekskluzivno snima za izdavačku kuću Naxos i tečno govori pet stranih jezika (engleski, francuski, ruski, španjolski i talijanski).

BIOGRAFIJA Goran Filipec

Bibliografija umjetnika

https://www.goran-filipec.com/

doc. art. Veronika Hardy Činčurak

doc. art. Veronika Hardy Činčurak

DOC. ART. VERONIKA HARDY ČINČURAK

Konzultacije: petkom od 13:00 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 20 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: vhardy@uaos.hr; veronika.hardy@gmail.com
mobitel: 091/574-5948

Doc. art. Veronika Hardy Činčurak rođena je 1987. godine u Osijeku, gdje je završila Glazbenu školu Franje Kuhača – klavirski odjel i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 2006. godine upisala je studij Pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u klasi izv. prof. mr.art. Berislava Jerkovića. Kao izvrstan student, preddiplomski četverogodišnji studij završila je u kraćem roku, odnosno u tri godine. Diplomski studij pjevanja završila je u lipnju 2010. godine. Usavršavala se kod prof. Darije Hreljanović i doc. Simona Dešpalja. Dobitnica je Dekanove nagrade. Od 2013. godine zaposlena je na Odsjeku za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnosti i kulturu Osijeku kao asistent, a od 2016. godine djeluje i na Odsjeku za kazališnu umjetnost. U zvanje docenta izabrana je 2019. godine. Debitirala je 2010. g. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku ulogom Papagene u operi „Čarobna frula“ W.A.Mozarta. 2015. g. ostvaruje ulogu Donne Anne u Mozartovom „Don Giovanniju“ (HNK Osijek). U sklopu Creskih kulturnih večeri ostvaruje naslovnu ulogu u opernoj predstavi „Anna Bolena“ G. Donizettija, ulogu llije u Mozartovom „Idomeneu“, te ulogu Helmwige u koncertnoj izvedbi Wagnerove opere „Die Walküre“ pod umjetničkim vodstvom Mo. Simona Dešpalja. Intenzivno se bavi koncertnom djelatnošću u zemlji i inozemstvu. Ostvaruje nastupe sa Zagrebačkom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom Mostar. Nastupa kao član komornog baroknog tria, te surađuje s komornim ansamblom Umjetnost bez granica (Dubrovnik). Osvaja nagrade na međunarodnim pjevačkim natjecanjima.

BIOGRAFIJA Hardy Činčurak

Bibliografija umjetnika

Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

Xhevdet Sahatxhija, umjetnički savjetnik

XHEVDET SAHATXHIJA, UMJETNIČKI SAVJETNIK

Konzultacije: srijedom od 13:00 do 14:00 sati ili po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 23 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: xhevdet.sahatxhija@gmail.com
mobitel: 099/538-6252

Xhevdet Sahatxhija diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Darka Petrinjaka. Dugo godina je radio kao profesor gitare u Glazbenoj školi Pavla Markovcu u Zagrebu. Umjetnički savjetnik je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predavač na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu i na Fakultetu za lijepe umjetnosti u Prištini. Obrazovao je mnoge naraštaje mladih gitarista od kojih su mnogi osvojili vrijedne nagrade na međunarodnim i državnim natjecanjima a danas su priznati umjetnici i glazbeni pedagozi. Sudjelovao je na mnogim renomiranim festivalima kao što su: Anna Amalia u Weimaru (Njemačka), Guitar Art Festival, Enrico Mercatali u Goriziji (Italija), Mörska Sobota i Svirel u Sloveniji, Zagreb Guitar Fest, Sarajevo Guitar Fest, Poreč Fest, Split Guitar Fest, Tirana Guitar Festival, Omiš Guitar Fest, Daleki akordi, Tremolo Skopje, Ohrid Summer Guitar Academy (Sjeverna Makedonija), ESMA (Kosovo)… Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskog društva glazbenih plesnih pedagoga za 2004. godinu. U razdoblju od 2003. do 2009. godine bio je voditelj stručnih vijeća za učitelje gitare i mentor mladim nastavnicima. Od 2010. do 2017. godine bio je predsjednik Hrvatske udruge gitarskih pedagoga. U razdoblju od 2009. do 2014. godine bio je ravnatelj Glazbene škole u Novskoj. Prije četiri godine promoviran je u zvanje mentora. Uz redovan pedagoški rad vodio je Međunarodnu ljetnu gitarsku školu u Pučišćima i Milni na Braču, a zadnjih godina u Poreču. Umjetnički je ravnatelj Peja International Guitar Festival-a. Član je mnogih ocjenjivačkih sudova na međunarodnim, državnim i regionalnim natjecanjima. Uz pedagoški rad nastupa solo ili kao član raznih komornih sastava na koncertima u zemlji i inozemstvu.

BIOGRAFIJA Xhevdet Sahatxhija

Goran Tvrtković, viši predavač

Goran Tvrtković, viši predavač

konzultacije: srijeda / 12 — 13 sati
kabinet: br. 23,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: goran.tvrtkovic@gmail.com, telefon:0923141504

Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine. Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama. Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina, Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi. od 2011. predavač na UAOS danas Akademiji za umjetnost i kulturu. Predaje na diplomskom i preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture predmete; Slikarstvo I-II, Likovna anatomija III te Tehnologija slikarskih tehnika I-II, a također održava nastavu na preddiplomskom studiju Kazališnog oblikovanja iz predmeta Osnove likovne anatomije i Scenskog slikarstva. 2017 – viši predavač na UAOS na odsjeku za primijenjenu umjetnost, predaje na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju likovna kultura te na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje (Likovna anatomija, Slikarstvo, Tehnologija slikarskih tehnika, Scensko slikarstvo.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

Karmela Puljiz, predavačica

Karmela Puljiz, predavačica

KARMELA PULJIZ, PREDAVAČICA

Konzultacije: utorkom i srijedom od 12:00 do 12:30 sati
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 28 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: karmela.puljiz@gmail.com
mobitel: 091/242-1966

Diplomirala je Povijest umjetnosti i bohemistiku te apsolvirala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studijski boravila u mnogim europskim kulturnim/sveučilišnim središtima: Prag, Beč, Budimpešta (Filozofski fakultet Sveučilišta u Beču, Filozofski fakultet Karlovog sveučilišta u Pragu). Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost 19. stoljeća“, „Umjetnost 20. stoljeća“, te izbornih kolegija: „Enformel u hrvatskom slikarstvu“ „Exat i Nove tendencije“ . Na Diplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture izvodi nastavu iz obaveznih kolegija „Umjetnost danas I“ i „Umjetnost danas II“. Na Diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracije predaje izborni predmet „Umjetnost danas“. Na Odsjeku za instrumentalne studije izvodi nastavu iz obaveznog kolegija „Estetika i teorija suvremene umjetnosti“ te kolegij „Koncept i umjetnička praksa“. Sudjelovala na izradi sadržaja predmeta vezanih uz modernu i suvremenu umjetnost u izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija studija Likovne kulture te na studijskom programu poslijediplomskog diplomskog studija (izradila sadržaj predmeta Umjetnost danas, Koncept i umjetnička praksa te Estetika i teorija suvremene umjetnosti) na Odsjeku za instrumentalne studije. Mentorica oko trideset i više diplomskih radova (Diplomski sveučilišni studij Likovne kulture, Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti) iz područja moderne i suvremene umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija te povijesti i teorije likovnih umjetnosti.

BIOGRAFIJA Karmela Puljiz

 

 

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

Yuliya Krasnitskaya, umjetnička suradnica

YULIYA KRASNITSKAYA, UMJETNIČKA SURADNICA

Konzultacije: srijedom od 17:00 do 18:00 sati ili po dogovoru s profesoricom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: ykrasnitskaya@uaos.hr
mobitel: 099/600-3638

Yuliya Krasnitskaya rođena je u gradu Mozyrje (Bjelarus) u obitelji glazbenika, gdje je i stekla početničko glazbeno obrazovanje. Srednje obrazovanje dobila je u Republikanskom obrazovnom kompleksu gimnazija-koledž pri bjeloruskoj Državnoj akademiji glazbe i mozyrskom Državnom glazbenom koledžu. Školovanje je nastavila u Minsku na bjeloruskoj Državnoj glazbenoj akademiji, u struci fortepijano. Po završetku Akademije, odlukom Državne komisije, stekla je kvalifikaciju „umjetnik komornog ansambla“, „predavač“ i „koncert majstor“. Godine 2011. magistrirala je na bjeloruskoj Državnoj glazbenoj akademiji i stekla zvanje Magistar umjetnosti. Dobitnica je zvanja Laureat i Diplomant na međunarodnim i državnim natjecanjima i festivalima. Sudjelovala je na mnogim koncertima, nastupala je sa solo programom u Bjelorusiji, Njemačkoj, Kini, Rusiji, Ukrajini i Hrvatskoj. Stipendist je Specijalnog fonda predsjednika Republike Bjelorusije za podršku talentirane mladeži. Od 1. listopada 2011. godine predavač je klavira na Bjeloruskoj državnoj akademiji glazbe Od 30. listopada 2013. godine naslovni je asistent klavira na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 29. siječnja 2014. godine asistent je klavira na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 17. siječnja 2018. godine umjetnička je suradnica na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA Yuliya Krasnitskaya

Bibliografija umjetnika

Sanel Redžić, umjetnički suradnik

Sanel Redžić, umjetnički suradnik

SANEL REDŽIĆ, UMJETNIČKI SURADNIK

Konzultacije: po dogovoru s profesorom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 41 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: sanelredzic@gmail.com

Sanel Redžić rođen je 25. srpnja 1988. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Gitaru počinje učiti s osam godina u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla, gdje je 2007. godine okončao svoje školovanje s najvišim ocjenama. Nakon toga upisuje Muzičku akademiju „Franz Liszt” u Weimaru, gdje je završio diplomski, master i konzertexamen studij kod velikana u svijetu gitare – Thomasa Müllera-Peringa i Ricarda Gallena. Od 2006. godine konstantno nastupa širom svijeta, kako solo tako i u različitim komornim ansamblima te s orkestrima, i do sada je oduševio publiku i medije na nekoliko stotina koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Bugarskoj, Ukrajini, Poljskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Belgiji, Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Cipru, Portugalu, Meksiku, Čileu, Kini, Japanu, Indiji, Iranu i SAD-u. Koncertirao je na profiliranim pozornicama kao što su Concertgebouw Amsterdam, Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall, Hakuju Hall te Yamaha Hall u Tokiju, Internacionalna kuća glazbe u Moskvi, Smetana Hall u Pragu, Gasteig u Münchenu, National Philharmonic of Ukraine, Philharmonic Paul Constantinescu Ploiesti i mnogim drugim. S poznatim bosansko-hercegovačkim bendom “Divanhana” Sanel Redžić konstantno surađuje i širi glazbene vidike i izvan klasične glazbe. Dokaz tome su mnogobrojni zajednički koncerti te nosači zvuka.

Osvajanjem stipendije na najvećem njemačkom natjecanju za klasičnu glazbu održanom u Bonnu 2016. godine, Redžić je dobio priliku da nastupa u duetima sa violončelistima širom Njemačke u sezoni 2017./18. Na međunarodnim natjecanjima kao što su Tokyo i Tychy, „Forum Gitarre Wien”, Markneukirchen, Changsha u Kini, Parkening natjecanje u Malibuu, „Anna Amalia” Weimar, Fernando Sor Rim, Emilio Pujol Sassari, Iserlohn, „Andres Segovia” Velbert, Kutna Hora, „Guitarmania” u Lisabonu ili „Guitar Art Festival” u Beogradu, stekao je 36 važnih nagrada i priznanja za svoj rad. U međuvremenu je i sam postao član žirija, na mnogim natjecanjima za mlade gitariste te redovno održava majstorske radionice na festivalima širom svijeta te prestižnim sveučilištima.

Od 2006. godine Sanel Redžić je snimao CD-ove u Sarajevu, Leipzigu za MDR, Kölnu te Beogradu. Osim toga imao je priliku snimati za mnoge radio i TV stanice.

Mnogi kompozitori poput Vojislava Ivanovića, Konstantina Vassilieva ili Jana Depretera su pisali i posvetili neka od svojih djela Sanelu Redžiću.

Sanel Redžić je odlučio svoje znanje i iskustvo prenositi na mlade gitariste i glazbenike te je s tim u vezi 2016. godine pokrenuo ljetnu školu gitare koja se do 2021. godine održavala na Zlači kod Tuzle. Od 2022. pokreće „Sedmicu gitare Tuzla“ gdje će tu ideju dalje nastaviti te gdje planira surađivati s profesorima iz Europe i svijeta.

BIOGRAFIJA Sanel Redžić

Tihomir Ranogajec, viši asistent

Tihomir Ranogajec, viši asistent

TIHOMIR RANOGAJEC, VIŠI ASISTENT

Konzultacije: utorkom od 11:00 sati ili po dogovoru s asistentom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 41 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: tranogajec@uaos.hr
mobitel: 098/929-5209

Tihomir Ranogajec rođen je u Osijeku 1990. godine. Po završetku Isusovačke klasične gimnazije upisuje studij glazbene pedagogije na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku koju završava s odličnim uspjehom i dobivenom Rektorovom i Dekanovom nagradom. Apsolventsku godinu odrađuje u Londonu u okviru Erasmus stručne prakse radeći s organizacijom Sound and Music na razvoju nove glazbe i mladih skladatelja. Dobitnik je fonda HDS-a „Rudolp Matz“ za poticaj mladih skladatelja 2015. godine. Skladao je za solo instrumente, različite komorne sastave, zbor i tamburaški orkestar. Majstorske tečajeve kompozicije je radio s eminentnim skladateljima Ninom Šenk, Nilsom Vigelandom, Markom Nikodijevićem, Davorom Vinczeom i Genoel von liliensternom. S tamburaškim orkestrom Batorek je kao dirigent odradio uspješne turneje po Francuskoj, Brazilu i Bugarskoj. Zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kao viši asistent na Odsjeku za instrumentalne studije.

BIOGRAFIJA Tihomir Ranogajec

BIOGRAPHY Tihomir Ranogajec

Bibliografija umjetnika

 

https://www.linkedin.com/in/tihomir-ranogajec-740617a2/

Darko Čuvidić, asistent

Darko Čuvidić, asistent

DARKO ČUVIDIĆ, ASISTENT

Konzultacije: ponedjeljkom od 12:45 do 13:45 sati ili po dogovoru s asistentom
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 27 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: dcuvidic@aukos.hr, darko.cuvidic@gmail.com
mobitel: 099/320-3169

Darko Čuvidić rođen je 1989. godine u Pakracu. Osnovnu glazbenu školu, smjer tambura, završio je u Novskoj, a zatim pohađa srednju glazbenu školu, smjer glazbena teorija. Godine 2004. upisuje srednju Ekonomsku školu u Novskoj, smjer ekonomist. Školovanje nastavlja 2008. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju. Nakon završetka studija zapošljava se u Glazbenoj školi u Novskoj kao profesor tambure. Godine 2014. godine završava studij Glazbene pedagogije i modula tambure te stječe naziv magistar glazbene pedagogije (mag. mus). Početkom 2016. godine upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija, modul Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2017. godine zaposlen je u suradničkom zvanju naslovnog asistenta Umjetničke akademije u Osijeku, na Odsjeku za novu glazbu. U srpnju 2019. godine diplomirao je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, smjer Tamburaško umijeće, te stekao akademski naziv magistar muzike (mag. mus.). Od 1. listopada 2020. godine zaposlen je kao asistent na Odsjeku za instrumentalne studije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Do sada su njegovi učenici i studenti ostvarili vrhunske rezultate na regionalnim i državnim natjecanjima.

BIOGRAFIJA Darko Čuvidić

Dino Žužić, tehnički suradnik

Dino Žužić, tehnički suradnik

/

Željko Jelčić, tehnički suradnik

Željko Jelčić, tehnički suradnik

Stjepan Farkaš, tehnički suradnik

Stjepan Farkaš, tehnički suradnik