Conference Proceedings

Applied Puppetry in Education, Development, and Therapy: Theory and Practice

Name of the Proceedings: Applied Puppetry in Education, Development, and Therapy: Theory and Practice: Osijek / Charleville-Mézières

Editor: Livija Kroflin

Reviewers: Iva Gruić, PhD, Prof. Alexander Kamenez, PhD, Prof. Edvard Majaron, Tatiana Pushkareva, PhD

Impressum: Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Charleville-Mézières: The UNIMA Education, Development and Therapy Commission, 2022.

Materijalni opis: 268 str.; 24 cm

ISBN 978-953-8181-14-6

The book presents different and new approaches to the use of puppets in up-bringing, education, social work and therapy. It is a significant contribution to the study of applied puppetry, of a research and theoretical nature, with a firm basis in practice. It includes the previously unpublished results of scientific research and case studies. It is aimed at students and teaching staff at humanities and teaching faculties, art academies and medical faculties; scientists and practitioners of applied theatre and puppetry (drama educators, teachers, pre-school teachers, psychologists, social workers and therapists).

Conference Proceedings: Movements - European Realities: New Developing Trends

Publisher: Academy of Arts and Culture, J. J. Strossmayer University of Osijek
Copublishers: Croatian Academy of Sciences and Arts, The Center for Scientific Work in Vinkovci, Faculty of Education in Osijek, Complutense University of Madrid Faculty of Information Sciences, Stuttgart Media University (Hochschule der Medien), Vytautas Magnus University, Academy of Education, Faculty of Humanities and Social Science in Osijek, Polytechnic of Porto, Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communicatio
For Publisher: Helena Sablić Tomić
Executive Editor: Marina Đukić
Editors: Dubravka Oraić Tolić (Croatian Academy of Sciences and Arts), Ivana Bestvina Bukvić (Academy of Arts and Culture, Osijek), Ivana Đurđević Babić (Faculty of Education, Osijek), Tatjana Ileš (Academy of Arts and Culture, Osijek), Jacinto Gomez Lopez (Complutense University of Madrid, Faculty of Information Sciences, Madrid), Dáša Mendelová (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava), Burkard Michel (Hochschule der Medien Stuttgart), Rasa Nedzinskaite (Vytautas Magnus University, Academy of Education), Maria Carmen Salgado Santamaria (Complutense University of Madrid, Faculty of Information Sciences, Madrid), Željko Pavić (Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek), Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, School of Education of Polytechnic of Porto, Ján Višňovský (Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava)
Reviewers: Assoc. Prof. Ivan Trojan, PhD., Assoc. Prof. Valentina Majdenić, PhD.

Zbornik sažetaka Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

Osijek, 23. i 24. listopada 2020. godine

Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Za nakladnika: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Urednica: doc. dr. sc. Tihana Škojo

Lektorica: Tena Babić Sesar
Vizualno oblikovanje naslovnice: Maja Gjajić
Oblikovanje knjižnog bloka: Luka Cvenić

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja.
ISBN 978-953-8181-30-6
CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150219058.

3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

Knjiga sažetaka 1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Tatjana Ileš
Urednice izdanja: Mirna Sabljar, Jasna Šulentić Begić, Tatjana Ileš
Lektori: Tena Sesar (hrvatski jezik), Juraj Gerovac (engleski jezik)
Vizualno oblikovanje naslovnice: Ines Matijević Cakić, Antonio Rendulić
Grafičko oblikovanje: Luka Cvenić
e-knjiga Knjiga sažetaka se izdaje samo u elektroničkom obliku kao prilog očuvanju okoliša 1. Međunarodne konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

ISBN: 978-953-8181-19-1

Prva međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju
Visoko pokroviteljstvo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Pokrovitelji  Osječko-baranjska županija i Grad Osijek
Organizator Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

 

Zbornik radova "Mediji i medijska kultura - Europski realiteti"

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sunakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Hochschule der Medien Stuttgart, Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty masmediálnej komunikácie, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Za sunakladnike: akademkinja Vlasta Piližota, Alexander W. Roos, Ľudmila Čábyová, Ivan Rogić
Uredništvo: akademkinja Vlasta Piližota, Ivana Bestvina Bukvić, Miljenko Brekalo, Marina Đukić, Martin Engstler, Boris Alexander Kühnle, Lucija Ljubić, Burkard Michel, Željko Pavić, Dáša Mendelová, Andrej Brník, Lars Rinsdorf, Martin Solík, Ján Višňovský, Ivana Žužul
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, doc. dr. sc. Anita Dremel, doc. dr. sc. Tatjana Ileš
Tisak Degel d.o.o., Osijek
©2018 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.
Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2018. god (Klasa: 402-07/18-01/00575, Ur. broj: 533-03-18-0002)
ISBN 978-953-8181-09-2 (tiskano) ISBN 978-953-8181-17-7 (e-knjiga)
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126029

 

Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja - Zbornik radova

Naslov: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : [zbornik radova] : 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17.-18. listopada 2014.

Urednici : izv. prof. mr. art. Berislav Jerković, dr.sc. Tihana Škojo
Recenzenti zbornika: izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2016.
Materijalni opis 767 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-5-7

 

U zborniku se nalazi 58 radova na temu pedagogija u umjetnosti, a obuhvaća glazbene, likovne, plesne, dramske i filmske umjetnosti te interdisciplinarno umjetničko i znanstveno područje.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/umjetnik-kao-pedagog-pred-izazovima-suvremenog-odgoja-i-obrazovanja/

Osijek Kniferu

Naslov: Osijek Kniferu : [zbornik]
Urednici: Hrvoje Duvnjak, Igor Gajin, Karmela Puljiz
Recenzenti: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, doc. dr. sc. Andrej Mirčev
Impresum: Zagreb : Meandarmedija ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.
Materijalni opis: 294 str., 21 cm.
ISBN: 9789-953-334-113-2
Cijena: 199,00

 

Središnje mjesto u obljetničkoj godini zauzima umjetničko-znanstveni skup koji je okupio vrsne poznavaoce, autore brojnih znanstvenih i stručnih tekstova o umjetničkom opusu Julija Knifera, čime smo htjeli dopuniti već postojeću kvalitetu saznanja o juliju Kniferu. Budući da je determiniran umjetnikovim rodnim gradom, radno smo ga nazvali Julije Knifer i Osijek te smo širim rasponom predloženih tema, kao što su: Knifer kao polazišna točka kulturološke transformacije grada, Umjetnik i njegov rodni grad, Knifer u osnovnoškolskoj/srednjoškolskoj nastavi i sl., željeli utvrditi aktualnost i primjenjivost u lokalnoj zajednici te poboljšati kvalitetu urbanog života grada.

Karmela Puljiz

http://www.meandar.hr/proizvod/osijek-kniferu/

Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera

Naslov: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera : zbornik radova 2. Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.)

Uredništvo: Željko Pavić et al.
Recenzenti: Branko Matić, Angelina Banović-Markovska, Kristina Peternai Andrić

Impresum: Osijek : Odjel za kulturologiju : Umjetnička akademija ; Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.

Materijalni opis: 573 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-347-104-4

 

Zbornik radova s međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ''Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)'' održanog u Osijeku 18. i 19. svibnja 2015., poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas.
Ivana Žužul

Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ - Zbornik radova

Naslov: Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ : Osijek, 19.11.2014. : Zbornik radova

Urednica: Livija Kroflin

Recenzenti: prof. dr. sc. Henryk Jurkowski, prof. dr. sc. Radoslav Lazić

Impresum: Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2014.

Materijalni opis: 182 str.; 24 cm

ISBN 978-953-58055-4-0

 

Ovaj zbornik sadrži izlaganja održana na međunarodnom znanstvenom skupu ''Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje'' u Osijeku 19. studenog 2014. g. Skup je održan u okviru znanstvenoistraživačkog projekta Sveučilišta J. J. Strossmayera ''Istraživanje lutkarskog nazivlja''.

Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Naslov: Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Urednici: Barbara Balen Domazetović, Snježana Barić Šelmić, Igor Gajin, Tomislav Levak
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2014.

Materijalni opis: 406 str. ; 20 cm

ISBN 978-953-58055-1-9

Cijena: 119,00

 

Na tragu ranijih dvaju zbornika (Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?, Koja si ti LEGEnda!?) u trećem zborniku Bajsom kroz meandar, prireditelji su prenijeli osječku gradsku žilu kucavicu: biciklističke rute.

Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Naslov: Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Urednici i prireditelji: Barbara Balen Domazetović,Snježana Barić Šelmić, Tomislav Levak.

Impresum: Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku ; Okismoron ; Osječko ljeto kulture, 2012.

Materijalni opis: 438 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-953-56310-5-7

Cijena: 54,00

 

Zbornik ''Koja si ti LEGEnda!?'' posvećen je čitanju kulture grada uz pomoć gradskih legendi. Ovakvo, ponajprije studentsko mapiranje grada, nudi ''manje vidljivu'' kulturnu povijest grada, urbanu supkulturnu i alternativnu scenu.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/koja-si-ti-legenda/