/NASTAVNICI

Slider
doc. art. Sanela Janković Marušić, voditeljica studija

doc. art. Sanela Janković Marušić, voditeljica studija

konzultacije: srijedom od 13-14 h, ili po dogovoru
kabinet: broj 11, Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: sjankovicmarusic@aukos.hr,  sanelajmarusic@gmail.com,  telefon: 091 2532 899

Rođena u Vinkovcima 1971. gdje završava osnovnu školu. U Zagrebu maturira na matematičkoj gimnaziji MIOC, 1990. Sveučilišni studij suvremenog plesa diplomira na London Contemporary Dance School pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK, 1998.
Dodatno završava 4-godišnju edukaciju iz Psihoterapije pokretom i plesom kreirane prema standardima European Association Dance Movement Therapy EADMT. Na diplomskom studiju Kazališna umjetnost, smjer: gluma i lutkarstvo (MA) na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, od 2015. u svojstvu umjetničkog suradnika izvodi nastavu scenskog pokreta iz kolegija Majstorska radionica glume (nositelj kolegija R.Raponja).
Sudjeluje u izradi elaborata Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije iz Terapije pokretom i plesom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Naslovno nastavno zvanje docenta iz umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje stječe 2017. te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativne terapije postaje nositelj umjetničko-terapijske grupe kolegija i koordinator smjera Terapija pokretom i plesom. Od travnja 2018. zaposlena je kao docentica, a od 2019. imenovana za voditeljicu studija Kreativne terapije.
Certificirani je i registrirani psihoterapeut pokretom i plesom pri Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske SPUH te predsjednica Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP. Delegat je iz Hrvatske pri European Association Dance Movement Therapy EADMT. Kao koreograf i plesač više puta izvodi svoje samostalne koreografije u teatru The Place, UK, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu, neovisnim projektima, a potom surađuje na scenskom pokretu u predstavama na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te drugim kazališima. Radi i kao nastavnik suvremenog plesa u umjetničkim i plesnim školama u Labinu i Zagrebu. Primjenjuje terapiju pokretom i plesom u kliničkom radu s različitim populacijama u zdravstvenim institucijama (Psihijatrijska bolnica Vrapče i Sveti Ivan u Jankomiru) i nevladinim organizacijama (Udruga ,,Sve za nju”) te u OŠ Medvedgrad s djecom s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama promovirajući kreativno-terapijsku dimenziju plesne umjetnosti na šire društveno područje te aktivno sudjeluje na brojnim konferencijama i simpozijima.

BIOGRAFIJA 

ART TERAPIJA Izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap.

ART TERAPIJA Izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap.

Izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap., rođena je u Osijeku. Diplomski studij dizajna završila je na Nacionalnoj akademiji za umjetnost i dizajn u Dublinu, Irska, magistrirala na University of California u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirala na Sveučilištu J.J. Strossmayer u suradnji s Rider University iz Princetona, SAD. Kvalifikaciju sveučilišnog specijaliste art terapije stekla je na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku u suradnji s George Washington University, SAD.

Jedna je od autorica i pokretačica Poslijediplomskog sveučilišnog  studija kreativne terapije, prvog takvog studija u Republici Hrvatskoj. Kao prodekanica za studijske programe intenzivno radi  na međunarodnoj vidljivosti ovog programa izlažući na međunarodnim skupovima kao što su primjerice „The American Art therapy Association’s 49th Annual Conference”, Miami, FL, SAD, s izlaganjem  “Creating an Art Therapy Training Program in Croatia: Cultural and Ethical Pitfalls and Successes “ i “Using Ancient Cultural Traditions in Developing Contemporary Croatian Art Therapy”  na Georgae Washington University, Washington D.C., SAD.

Također radi na senzibiliziranju javnosti u Republici Hrvatskoj o postojanju ovog studija, kao i za Hrvatsku novih profesija art terapeuta, drama terapeuta, muziko terapeuta i terapeuta pokretom i plesom  izlažući na konferencijama kao što su “Konferencija program intervencijske podrške za djecu, mlade i obitelji” Udruge Breza  ili „Konferencija integrativne psihijatrije“ Zavoda za Psihijatriju, KBC-a Osijek s predavanjima „Što su to kreativne terapije?”.

Uz uspješnu umjetničku i dizajnersku karijeru u modnoj indrustriji i kostimografiji u SAD-u i Europi, posljednjih godina bavi se lječidbenim aspektima umjetnosti.

Dr. Pacek  primjenjuje protokole art terapije u radu s profesionalnim umjetnicima i istražuje primjenu art terapije u akademskom obrazovanju umjetnika. Također ima iskustva u radu s ratnim veteranima oboljelim od PTSP-a, članovima njihovih obitelji, kao i civilnim žrtvama rata, kako u Hrvatskoj, tako i u Sjedinjenim Državama. Ima raznoliko iskustvo trauma art terapije, rada s tinejdžerskim delinkventima, djecom s posebnim potrebama i obiteljskom terapijom. U posljednje vrijeme intenzivno se bavi grupnom i individualnom  teleterapijom, te primjenom specifičnih prednosti art terapije kao alata osobne terapije ili oblika supervizije za terapeute raznih drugih disciplina (kao što su integrativni psihoterapeuti, gestalt psihoterapeuti, imago terapeuti i dr.).

Jedna je od osnivača HART-a, Hrvatske udruge za art terapiju.

 

 

ART TERAPIJA Doc. dr. sc. Ashley Hartman, ATR-BC

ART TERAPIJA Doc. dr. sc. Ashley Hartman, ATR-BC

Ashley Hartman, dr. sc., ATR je edukatorica, registrirana art terapeutkinja, istraživačica i umjetnica. Doktorirala je filozofiju specijalizacijom iz art terapije sa Sveučilišta Florida gdje je također stekla certifikat o muzejskoj edukaciji i izložbama (MEX) i licencu za savjetovanje o mentalnom zdravlju u Floridi (RMHCI).

Ashley je ranije bila docentica na diplomskom programu art terapije FSU-a, a za vrijeme doktorata radila je kao asistentica na Odjelu za umjetničko obrazovanje. Stekla je magisterij iz art terapije na Sveučilištu Florida, magistrirala pedagošku psihologiju na Sveučilištu Florida Atlantic, a stekla zvanje magistre psihologije na sveučilištu Palm Beach Atlantic gdje je bila kolegijalna košarkašica NCAA DII. Također je završila studij modnog dizajna na Umjetničkom institutu u Seattlu.

Ashley je radila s različitim populacijama i kliničkim okolnostima kao art terapeut i savjetnik za mentalno zdravlje. Radila je kao bihevioralni zdravstveni terapeut i ekspresivni art terapeut u bolničkom psihijatrijskom odjelu, ambulantnim psihijatrijskim programima, te u psihijatrijskoj trijaži u Capital Regional Medical Center. Radila je kao terapeut ekspresivnih umjetnosti u Tallahassee Memorial Hospital u adolescentnoj psihijatrijskoj jedinici gdje je nadzirala socijalni rad, ekspresivnu terapiju i stažiste savjetnike za mentalno zdravlje. Ima iskustva s kognitivno – bihevioralnom terapijom, DBT-om, mindfullness pristupom, trauma-informiranom psihoedukacijom i terapijom orijentiranom na osobu. Kao dio svog kliničkog usavršavanja, Ashley je radila kao pripravnica art terapije na Medicinskom centru Sveučilišta u Washingtonu, Arts in Healing.

Bila je školski umjetnički terapeut za K-12 ESE odjele. Radila je kao art terapeut u kazneno-popravnoj ustanovi Gadsten gdje je radila s klijentima u zatvoru. Veći dio svog rada provela  je u dječjem i školskom okruženju u kojima postoje terapijske usluge i podrška obitelji za djecu s poremećajima iz autističnog spektra (ASD). Naziv njene disertacije je ”Korištenje muzeja kao prostora art terapije za adolescente s visokim funkcionalnim autizmom”.

Njen znanstveni doprinos i fokus je na područjima muzejske art terapije i zdravstvene art terapije. Razvila je programe zajedno s Birmingham Museum of Art, University of Alabama Medical Center i FSU Graduate Art Therapy Program.

Sudjelovala je u London Exchange program na FSU-u, a radila je kao istraživač, terapeut i umjetničko-terapijska veza s Muzejem likovnih umjetnosti FSU (MVP), gdje je izradila programe za nekoliko okruženja u lokalnoj zajednici, kao što su lokalni K-12 privatne i javne škole, umjetnički centri za odrasle s invaliditetom, veteranski centri, fakulteti, mjesne zajednice i ustanove za starije osobe s demencijom (PWD).

ART TERAPIJA Doc. dr. sc. Mary Ellen Ruff, ATR-BC

ART TERAPIJA Doc. dr. sc. Mary Ellen Ruff, ATR-BC

Mary Ellen Ruff magistrirala je art terapiju na Eastern Virginia Medical School. Licencirani je profesionalni savjetnik (VA i DC), registrirani i certificirani art terapeut (ATR-BC) te klinički supervizor u VA, MD i DC. Tijekom posljednjih 20 godina radila je u različitim okruženjima s posebnim zanimanjem za zlouporabu droga kod adolescenata i odraslih, pojedincima koji su uključeni u sudske procese te jaku vezu traume i ovisnosti. Trenutno se specijalizira za rad s adolescentima i odraslima u svojoj privatnoj praksi i pruža klinički nadzor pojedincima koji trebaju profesionalne dozvole. Doc.dr.sc. Ruff počela je predavati kao vanjski predavač na George Washington University 2007., a potom se pridružuje kao docentica na punom radnom vremenu.

Popis kolegija koje predaje:

  • Art terapija sa ovisnostima
  • Art terapija s adolescentima
  • Etika i profesionalizam
  • Savjetovanje o kliničkim slučajevima traume
  • Supervizija kliničke prakse
ART TERAPIJA Izv. prof. dr. sc. Raquel Chapin Stephenson, ATR-BC, LCAT

ART TERAPIJA Izv. prof. dr. sc. Raquel Chapin Stephenson, ATR-BC, LCAT

Dr. Raquel Chapin Stephenson je izvanredna profesorica i koordinatorica programa arte terapije na Sveučilištu Lesley, SAD i profesorica na Lesley’s Institute for the Arts in Health. Kao Fulbright Scholar predavala je na Sveučilištu Tallinn u Estoniji i nastavlja suradnju kao gostujući predavač. Predavala je na studijskim programima art terapije Sveučilišta u New Yorku i Školi vizualnih umjetnosti. Dr. Stephenson je podučavala, prezentirala i objavljivala svoje radove širom svijeta. Dr. Stephenson je certificirani art terapeut (ATR-BC) i licencirani kreativni art terapeut (LCAT).

Predana radu na poboljšanju života starijih odraslih osoba kroz umjetnost, njen klinički rad i istraživanje usredotočuje se na širok spektar starije populacije. Bila je suosnivačica i umjetnica koja je predavala na programu ”Umjetnik koji podučava, kreativni pristupi zdravom starenju”, financiranog od strane dvije nacionalne fondacije za umjetnost Art Works Grants, u suradnji s Jewish Community Housing for the Elderly i Lesley University Institute for Arts and Health. Bila je osnivačica, klinički supervizor i programski direktor Creative Aging Therapeutic Services na Sveučilištu New York – art terapijski program u zajednici koji je pružao art terapiju starijim odraslim osobama i onima s demencijom. Radila je i na jedinici gerijatrijske psihijatrije u bolnici St. Luke u New Yorku. Dr. Stephenson također je savjetnica za nove programe art terapije u svijetu, a u Estoniji je osmislila i implementirala prvi program kreativne art terapije za starije odrasle osobe s demencijom.

Dr. Stephenson radi u Nacionalnom savjetodavnom vijeću i Programskom savjetodavnom odboru za umjetnost za starenje u Rockvilleu, MD, i u Savjetodavnom vijeću projekta art terapije u New Yorku. Služi i u uredništvu Međunarodnog časopisa o kreativnosti i ljudskom razvoju. Članica je UNESCO-UNITWIN za životni dizajn, dostojanstveni rad i održivi razvoj. Dr. Stephenson aktivno djeluje pri Američkom udruženju za art terapiju, a nedavno je bila član Odbora za pregled obrazovnih programa i Vijeća za akreditaciju za art terapiju.

 

ART TERAPIJA Izv. prof. Heidi Bardot, ATR-BC, LCPAT

ART TERAPIJA Izv. prof. Heidi Bardot, ATR-BC, LCPAT

Ravnateljica studijskog programa art terapije, George Washington University, SAD

Heidi Bardot je magistrirala art terapiju na sveučilištu George Washington. Aktivna je članica Američkog udruženja za art terapiju (American Art Therapy Association AATA) i obnašala je predsjedničke i članske funkcije u brojnim odborima AATA. U ulozi ravnateljice programa Art terapija, dobila je nagradu (Graduate Advisor Award) i izabrana za voditelja diplomske svečanosti na George Washington University 2012. Svojim radom donosi međunarodni fokus na George Washington studijski program od 2007. kreiranjem ljetnih inozemnih tečajeva i edukacija u Francuskoj, Indiji i Južnoj Africi. Surađuje sa sveučilištima u Hrvatskoj i UAE u stvaranju programa art terapije u tim zemljama.

Nakon kliničkog rada u punom radnom vremenu, radila je kao savjetnica u Capital Hospice u Virginiji podržavajući djecu, adolescente i odrasle osobe u borbi sa žalovanjem i gubicima kroz kućne posjete, grupe, radionice i kampove s art terapijom. Bardot trenutno surađuje s humanitarnim organizacijama u Bejrutu u Libanonu, a trenira volontere u prepoznavanju i radu s traumama koristeći umjetnost i fokusirajući se na brigu o sebi. U Libanonu je također radila u izbjegličkim kampovima s djecom i ženama kao i u zatvorima s mentalno oboljelima. Bardot je objavljivala, prezentirala i provodila nacionalne i međunarodne radionice i edukacije s temama rata, sekundarne traume, brige o sebi, otpornosti, tuge, međunarodnog obrazovanja i promicanja mira i nade. Surađivala je s art-terapeutima u Libanonu, Grčkoj, Italiji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Indiji i Francuskoj te organizira programe za osobni razvoj za žene u Francuskoj.

Životopis i popis objavljenih radova

ART TERAPIJA Red. prof. dr. sc. Mercedes Ballbe ter Maat, LPC, ATR-BC

ART TERAPIJA Red. prof. dr. sc. Mercedes Ballbe ter Maat, LPC, ATR-BC

Dr. Mercedes ter Maat, doktor medicine, LPC, ATR-BC profesor je na odsjeku za  savjetovanje na Nova Southeastern University’s College of Psychology (NSU) u Ft. Lauderdale. Prije nego što se pridružila NSU-u, bila je direktorica školskog savjetovanja za diplomski program na George Washington University, Alexandria, VA kampusu i docentica na Virginia Tech. Ima više od 30 godina kombiniranog radnog iskustva kao savjetnik odgajatelj, savjetnik za mentalno zdravlje, školski savjetnik i art terapeut. Dr. ter Maat sudjeluje u lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim poduhvatima vođenja na polju savjetovanja za mentalno zdravlje, školskog savjetovanja i art terapije te često predstavlja teme vezane uz multikulturalno savjetovanje, etiku, motivacijsko intervjuiranje i upotrebu umjetnosti u savjetovanju i terapiji. Aktivno sudjeluje u humanitarnom radu, odnedavno u Argentini, Svazilendu, Libanonu i Peruu, a njezini istraživački interesi su u poboljšanju kvalitete života imigranata, manjinskih obitelji u krizi identificiranjem rizika i promicanjem zaštitnih čimbenika kroz školske i zajedničke zajednice, temeljene intervencije. Ona je bivša predsjednica Američkog udruženja za art terapiju, trenutna predsjednica Hrvatskog udruženja art terapije HART i trenutna predsjednica europskog ogranka American Counseling Association Dr. ter Maat je licencirani profesionalni savjetnik i certificirani art terapeut.

DRAMATERAPIJA Mathew Trustman, viši predavač

DRAMATERAPIJA Mathew Trustman, viši predavač

Matthew Trustman je dramaterapeut i viši predavač na Sveučilištu Roehampton, Odsjek za psihološke terapije gdje predaje na MA studijima dramaterapije i psihoterapije pokretom i plesom. Podržava poduzetničke aktivnosti unutar The School of Human and Life i direktor je www.LetsEngage.co.uk, programa kratkih tečajeva i događanja u okviru kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, otvorenog za javnost, koji crpi ekspertizu iz The School of Human and Life kako bi ponudio niz inovativnih i informativnih kratkih profesionalnih tečajeva. Primjenjuje dramaterapiju u srednjim školama s mladima, roditeljima i nastavnicima. Radi s mladima koji se suočavaju s nizom društvenih i emocionalnih izazova širokog spektra različitih pozadina, uključujući nedavno pristigle imigrante i izbjeglice. Nakon što je radio kao nastavnik i službenik za medijske resurse u ILEA-i, napušta obrazovni sektor kako bi nastavio karijeru u poslovnom razvoju i menadžmentu radeći u nekoliko dijelova svijeta, a kasnije pridonio inicijativama u organizacijskim promjenama u vladi i privatnom sektoru.

Poseban interes ima za metode vizualnog istraživanja, korištenje intervencija utemeljenih na umjetnosti u treninzima i organizacijskom razvoju. Uz klinički rad, trenutno radi na doktoratu temeljenom na filmu koji se bavi svakodnevnim iskustvom onih koji su uključeni u tri PFI škole u UK.

Životopis i popis objavljenih radova

DRAMATERAPIJA Red. prof. dr.sc. Anna Seymoure, PFHEA HCPC

DRAMATERAPIJA Red. prof. dr.sc. Anna Seymoure, PFHEA HCPC

Anna Seymour redovna je profesorica MA studija dramaterapije na Sveučilištu Roehampton u Londonu i registrirana dramatherapeutkinja pri Health and Care Professions Council, UK  Međunarodna je edukatorica i savjetnica za nekoliko programa dramatrapije u cijelom svijetu. S iskustvom u profesionalnom kazalištu za zajednice, specijalizirala se za podučavanje terapijskog teatra i istraživanje odnosa između politike, kazališne estetike i dramaterapije. Urednica je serije Dramaterapija: pristupa odnosima, kritičkim idejama (Routledge / Taylor i Francis).

Novije publikacije:

Andersen Warren, M. & Seymour (forthcoming.) A Dramatherapy and Theatre, Routledge Taylor and Francis

Izlaganja:

2018: Seymour, A.  How does contemporary theatre help us to ‘reach beyond the fourth wall’ in our therapeutic performance practice? Keynote speaker, North American Dramatherapy Association, Conference.

2018: Seymour, A. The wounded healer: How dramatherapy might help us find solace. Keynote speaker, Panhellenic Association for Dramatherapists and Playtherapists International Conference: Resilience through Trauma – The Wounded-Healer Archetype Athens 2018

2018: Seymour, A. Countertransference: a Dramatherapist’s perspective on the wounded healer. Keynote Speaker: Countertransference: Contemporary relational views of the therapists use of ‘Self’:  A Myriad of Mirrors, Conference. University of Roehampton, London.

2017: Holloway, P., Seebohm, H. & Seymour, A. “Thesis, antithesis, synthesis: new articulations of stasis and change” Ecarte, Krakow 2017

Životopis i popis objavljenih radova

MUZIKOTERAPIJA Doc. dr. sc. Krzysztof Stachyra, Dr hab., MT-BC

MUZIKOTERAPIJA Doc. dr. sc. Krzysztof Stachyra, Dr hab., MT-BC

Krzysztof Stachyra, doktor znanosti, muzikoterapeut i učitelj glazbe. Voditelj poslijediplomskog studijskog programa muzikoterapije i docent na Odjelu za muzikoterapiju i glazbeno obrazovanje pri Muzičkom fakultetu Sveučilišta Maria Curie-Skidowska, Lublin, Poljska. Predsjednik je Poljskog udruženja muzikoterapeuta, ali i Poljskog udruženja za umjetničke terapije. Suosnivač Art Therapy Centra, Lublin, Poljska. Član Povjerenstva za edukaciju i školovanje pri World Federation of Music Therapy. Glavni urednik časopisa “Terapija umjetnošću” i ko-urednik časopisa Voices: Svjetski forum za muzikoterapiju. Predaje muzikoterapiju na nekoliko sveučilišta u Poljskoj i Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska. Dr Krzysztof Stachyra ima preko 15 godina iskustva u radu s muzikoterapijom s djecom, mladima i odraslima s različitim poteškoćama –mentalnim hendikepom, autizmom, psihijatrijskim poremećajima kao i preventivnim i razvojnim aktivnostima koje se provode sa zdravim ljudima. Istraživački interes: glazba u receptivnim tehnikama i metodama glazbene terapije; uloga zvukova i zvuka glasa u intervencijama muzikoterapije; Vodene slike i glazba; glazba i neuroznanost.

Životopis i popis objavljenih radova

MUZIKOTERAPIJA Doc. dr.sc. Ludwika Konieczna Nowak

MUZIKOTERAPIJA Doc. dr.sc. Ludwika Konieczna Nowak

Dr. Ludwika Konieczna-Nowak – voditeljica odjela muzikoterapije na Glazbenoj akademiji Karol Szymanowski iz Katovica, muzikoterapeut u Specijalnom edukacijskom centru Fr .. Leopold Markiefki, potpredsjednik Poljskog udruženja muzikoterapeuta.

Diplomirala je na postdiplomskom studiju muzikoterapije na Wroclaw Academy of Music, po ovoj specijalnosti studirala je i na School of Music University u Louisvilleu (Kentucky, SAD). Sudjelovala je na 24. Međunarodnom institutu za obuku iz neurološke muzikoterapije u Londonu (tečaj završen certifikatom neuromusicotherapist). Doktorirala je 2012. na Sveučilištu za glazbu Fryderyk Chopin u Varšavi (voditeljica: prof. Barbara Kamińska).

Aktivno je sudjelovala na mnogim konferencijama u zemlji i inozemstvu, autor je niza publikacija. Svoje praktične i znanstvene interese usredotočuje na muzikoterapiju za djecu i adolescente s emocionalnim i ponašajnim poteškoćama.

Područje specijalizacije: muzikoterapija djece i adolescenata s emocionalnim i bihevioralnim poremećajima, socijalnom nepravilnošću i blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama – eklektičan pristup.

Praktično iskustvo:

2007/2008 – naukovanje u Louisvilleu (SAD):

– Churchill Park School (djeca s teškim intelektualnim teškoćama, grupna muzikoterapija, mentor: Cheryle Lawrence)

– oralna škola Louisville Deaf (predškolska djeca s oštećenjem sluha, grupna muzikoterapija, voditeljica: Greta Gillmeister)

– Centar Hazelwood (odrasli s teškim intelektualnim teškoćama, individualna muzikoterapija, voditeljica: Julia Purcell)

Od 2008. – muzikoterapeut u Specijalnom edukacijskom centru Fr .. Leopolda Markiefka (individualna i grupna muzikoterapija s djecom i adolescentima s emocionalnim i bihevioralnim poremećajima, socijalnom nepravilnošću i blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama; aktivna muzikoterapija).

Od 2009. – docent, a potom docent na Muzičkoj akademiji Karol Szymanowski u Katowicama; provodi nastavu iz predmeta kao što su tehnike muzikoterapije, praktične muzikoterapije, muzikoterapije u resocijalizaciji, suvremeni smjerovi muzikoterapije.

Životopis i popis objavljenih radova

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Doc. dr. sc. Rosa Maria Rodriguez Jimenez

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Doc. dr. sc. Rosa Maria Rodriguez Jimenez

Rosa Maria Rodriguez Jimenez doktorirala je fiziku (1997. na UCM-u), prvostupničku diplomu iz obrazovanja (posebne potrebe) i prvostupnica je psihologije. Nadalje, magistrirala je terapiju pokretom i plesom (s više od 600 sati kliničke prakse) na Universitat Autonoma Barcelona. Studirala je klasični i suvremeni ples i bila profesionalna plesačica.

Predaje Uvod u terapiju pokretom i plesom na dva MA studija (klinička psihologija i poremećaji prehrane) i na programu plesne znanosti na Univesidad Europea Madrid. Također predaje „Plesni i kreativni pokret za osobe s invaliditetom“, „Terapije kreativnog pokreta“ i „Razvojna psihologija životnog vijeka“. Njezino posebno područje interesa iz terapije pokretom i plesom odnosi se na rano djetinjstvo i razvoj (intersubjektivnost, privrženost) i poremećaje prehrane, a dodatno ima iskustva u radu s osobama s autizmom, drugim invaliditetom i starim ljudima (Alzheimer i Parkinson).

U posljednjih nekoliko godina radila je na projektima vezanim za uvođenje koncepta otjelovljenja (”embodiment”) u visoko obrazovanje nastavnika i studenata različitih stupnjeva kao načina za poboljšanje komunikacije i odnosa te učinkovito učenje.

Gostujući je predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativne terapije, terapija pokretom i plesom na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje kolegij Istraživanja u terapiji pokretom i plesom.

 

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Susan C. Scarth,  RSMT / EUKCP / RDMP, dip. Sup, SP (1), CMA, MCAT, predavač

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Susan C. Scarth, RSMT / EUKCP / RDMP, dip. Sup, SP (1), CMA, MCAT, predavač

Psihoterapeut pokretom i plesom – registrirani terapeut i pedagog somatskog pokreta (ISMETA), UKCP i ADMP UK registrirani privatni praktičar i supervizor, certificirani analitičar pokreta, senzorimotorni psihoterapeut, edukant iz BodyMind Centering-a

Susan C. Scarth započela je profesionalnu karijeru kao socijalna radnica (1976) na sjeveroistoku Engleske i otada je radila s mnogim klijentima u institucijama i volonterskom sektoru, uvijek zadržavajući fokus na mentalnom zdravlju i dobrobiti. Stalno je razvijala svoje zanimanje za kreativne intervencije i integraciju tjelesnih i umnih procesa, unoseći ekspresivno tijelo u terapeutski prostor. Njezina psihoterapijska praksa objedinjuje humanističke i psihodinamske pristupe s radom na tijelu, analizom pokreta i kreativnom aktivnošću.

Moving Forth njena je privatna praksa (www.movingforth.org) u Edinburghu u Škotskoj gdje nudi individualni terapeutski rad odraslima s traumama. Ovaj rad uključuje rješavanje problema vezanosti i anksioznosti, teških psiho-somatskih stanja i kroničnih psihofizičkih poremećaja. Održava kliničku superviziju zdravstvenim djelatnicima osobno i on line te je edukator i savjetnik za nekoliko programa profesionalne edukacije terapije pokretom i plesom širom Europe. Od 1996. godine bila je predavač, koordinator kliničke prakse i voditeljica programa terapije pokretom i plesom na britanskom sveučilištu Queen Margaret, Edinburg, a trenutno je angažirana kao voditelj Interpersonalne grupe za učenje s MSc Music Therapy također na Sveučilištu Queen Margaret, Edinburgh.

Završila je magisterij iz terapije pokretom i plesom (MCAT) na The Laban Center London 1982. godine, a 2008. dodatno se educirala na Laban / Bartenieff Institute for Movement Studies, New York i stekla certifikat iz analize pokreta (CMA). Od tada je završila certificirani program edukacije specifičan za traumu i tijelo (Senzorimotorna psihoterapija razina 1), reflektivnu praksu i kreativnu psihoterapiju (Dip. Sup.) Trenutno se educira u području  body mind centering-a, s posebnim naglaskom na certifikat za edukatora iz područja dječjeg razvojnog pokreta.

Godine 2016. završila je šestogodišnji mandat predsjednice Europske udruge za terapiju pokretom i plesom (European Association Dance Movement Therapy EADMT) i zadržala ulogu koordinatora radne skupine za standarde obrazovanja i osposobljavanja pri EADMT-u. Njezin angažman u upravljanju i razvoju profesije terapije pokretom i plesom slijedi nakon nekoliko godina u Vijeću profesionalnog udruženja Ujedinjenog kraljevstva (ADMP UK), uključujući i ulogu predsjedatelja.

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Yeva Feldman, MSc, ADMP UK, UKCP

TERAPIJA POKRETOM I PLESOM Yeva Feldman, MSc, ADMP UK, UKCP

Yeva Feldman, MSc, ADMP UK, UKCP is a dance movement psychotherapist and a Gestalt therapist with over 20 years of clinical experience working with groups and individuals in mental health settings and in private practice. She is an experienced clinical supervisor working with individuals and groups.  Over the last 15 years she has developed a group approach integrating Gestalt and DMT for women with Anorexia Nervosa.  She has presented research based on this approach at the UKCP research conference in 2012 and published a ‘Gestalt and dance movement psychotherapy in adults with eating disorders: Moving towards integration through practice and research in Payne, H. (Ed.) (2017),Essentials of Dance Movement Psychotherapy: International Perspectives on Theory, Research and Practice. She co-directs the MA Dance Movement Psychotherapy Programme at the University of Roehampton and presents and teaches internationally. Additional publications include: ‘How body psychotherapy influenced me to become a dance movement psychotherapist’ in Body, Movement and Dance in Psychotherapy Journal in 2015;  ‘Forward’ in Unkovich, G., Butte, C. & Butler, J. (Eds.) (2017) Dance Movement Psychotherapy with People with Learning Disabilities; ‘Building resilience: Developing somatic and relational resources in a Gestalt Movement Therapy group for women with borderline personality disorder and histories of profound trauma’, In A. Chesner & S. Lykou (Eds.) (In Press) Trauma in the Creative and Embodied Therapies: When Words Are Not Enough.