/Poslijediplomski specijalistički
studij kreativne terapije
Slider

/ O studiju

Ovaj jedinstveni poslijediplomski studijski program ujedinjuje kapacitete Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Medicinskog fakulteta u Osijeku te Kliničke bolnice Osijek. Studij osposobljava za samostalan profesionalni angažman u primjeni vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti u terapijske svrhe baziranih na principima glavnih psihoteapijskih pravaca i na načelima humanističke i razvojne psihologije te kognitivno-bihevioralnih tehnika. To uključuje rad sa zdravim i bolesnim ljudima, s djecom i adolescentima s psihičkim tegobama, delinkventskom populacijom, različitim dijagnostičkim kategorijama psihičkih i/ili tjelesnih poremećaja, s oboljelima od onkoloških bolesti, s oboljelima od bolesti ovisnosti, s gerijatrijskom populacijom te drugim specifičnim populacijama.

/ Što ćeš raditi na studiju?

  • Ovisno o smjeru, učit ćeš o različitim tehnikama art terapije, muzikoterapije, dramaterapije i terapije pokretom i plesom.
  • Bavit ćeš se socijalnim i kulturalnim specifičnostima ljudi.
  • Učit ćeš o razvoju ličnosti i psihoterapijskim postupcima.
  • Imat ćeš stručnu praksu u medicinskim i rehabilitacijskim ustanovama.
  • Naučit ćemo te plemenitim stranama umjetnosti.

/ Što ćeš raditi poslije studija?

  • Moći ćeš se profesionalno baviti art terapijom, muzikoterpijom, dramaterapijom i terapijom pokretom i plesom.
  • Radit ćeš u udrugama osoba s posebnim potrebama.
  • Tvoje znanje bit će korisno u domovima za nezbrinutu djecu.
  • Radit ćeš u umirovljeničkim domovima i onima za palijativnu skrb.
  • Profesionalno ćeš pomagati disfunkcionalnim obiteljima.

/ Obavijesti studija