/Sveučilišni specijalistički studij Kreativne terapije
Slider

/ O studiju

Ovaj jedinstveni poslijediplomski specijalistički studijski program ujedinjuje kapacitete Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Medicinskog fakulteta u Osijeku te Kliničke bolnice Osijek. Studij ima četiri smjera: Art terapiju, Terapiju pokretom i plesom, Muzikoterapiju i Dramaterapiju. Studij osposobljava polaznike za samostalan profesionalni angažman u području četiri nove profesije kreativno-terapijskih modaliteta primjenjujući principe vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti u terapijske svrhe, a temeljenih na teoriji kreativnog procesa, principima glavnih psihoterapijskih pravaca, načelima humanističke i razvojne psihologije te neuroznanstvenih istraživanja. Tijekom studija studenti se osposobljavaju za rad s različitim populacijama djece, adolescenata i odraslih u okviru kliničke prakse pod supervizijom kao što su: rad s djecom i adolescentima s poremećajima u ponašanju, posebnim potrebama, ili psihičkim tegobama, rad s članovima disfunkcionalnih obitelji, rad s djecom i odraslima različitih dijagnostičkih kategorija psihičkih i/ili primarno tjelesnih bolesti s potrebom za psihosocijalom potporom (PTSP, ovisnost, onkološke ili druge kronične bolesti, traume itd), rad s populacijom treće dobi te ostalim specifičnim populacijama.

/ Što ćeš raditi na studiju?

  • Ovisno o smjeru, učit ćeš o različitim tehnikama art terapije, muzikoterapije, dramaterapije i terapije pokretom i plesom.
  • Bavit ćeš se socijalnim i kulturalnim specifičnostima ljudi.
  • Učit ćeš o razvoju ličnosti i psihoterapijskim postupcima.
  • Imat ćeš stručnu praksu u medicinskim i rehabilitacijskim ustanovama.
  • Naučit ćemo te plemenitim stranama umjetnosti.

/ Što ćeš raditi poslije studija?

  • Moći ćeš se profesionalno baviti art terapijom, muzikoterpijom, dramaterapijom i terapijom pokretom i plesom.
  • Radit ćeš u udrugama osoba s posebnim potrebama.
  • Tvoje znanje bit će korisno u domovima za nezbrinutu djecu.
  • Radit ćeš u umirovljeničkim domovima i onima za palijativnu skrb.
  • Profesionalno ćeš pomagati disfunkcionalnim obiteljima.

/ Obavijesti studija