\\\\\\
Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost
Slider

/ O odsjeku

Studiranjem na Odsjeku za vizualnu i medijsku umjetnost studenti  će u polju likovnosti  ̶  od crteža, slikarstva, grafike, kiparstva do fotografije te video i filmskog snimanja  ̶  usvojiti potrebna teorijska  znanja i praktične vještine koje će im tijekom cijelog studija  omogućiti artikuliranje vlastitih stavova o suvremenom svijetu kao dominantno vizualnoj slici stvarnosti.

Već nakon završenog prijediplomskog studija studenti će moći s usvojenim tehničkim i teorijskim kompetencijama biti uključeni u svijet umjetnosti kao samostalni umjetnici. Specifična znanja potrebna u daljnjem umjetničkom razvoju nude se kroz diplomske studije:  kojim se  stječu zvanja:  magistra edukacije likovne kulture  ̶   promicanje znanja o likovnosti kroz pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama;

magistra ilustracije  ̶  ilustriranje publicistike i belestristike, plakata,stripa, odnosno stjecanje znanja koja će se moći inkorporirati i u svijet sve popularnije virtualne realnosti, dizajna  i video igara.

magistra vizualne umjetnosti  ̶  intermedijalno povezivanje umjetnosti i disciplina koje nisu nužno umjetničke kroz teoriju, dizajn, marketing i vlastiti umjetnički rad.

/ Obavijesti odsjeka