/NASTAVNICI

Slider
doc. art. Zlatko Kozina, voditelj Odsjeka

doc. art. Zlatko Kozina, voditelj Odsjeka

KONZULTACIJE: četvrtkom od 14 do 15h, kabinet 28

KONTAKT: E-mail: kozina.zlatko@gmail.com

WEB: http://www.50eura.blogspot.com/

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Odsjek likovne umjetnosti – likovna kultura). Kao profesor likovne kulture bio je zaposlen u osnovnoj školi Viktor Car Emin (D. Andrijevci) od 2000. – 2002. godine, a od 2000. do 2015. u Klasičnoj gimnaziji Fra Marijana Lanosovića (Slavonski Brod) te u gimnaziji Matije Mesića (Slavonski Brod). Zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2015. godine, a od 2017. godine u zvanju docenta umjetnosti. Drži nastavu iz kolegija Metodika nastave likovne kulture I-IV, Metodička školska praksa-likovna kultura I-II, Teorija prostora i oblikovanja I-II.

Godine 2013. objavio knjigu eseja Odgajanje pogleda. Godine 2017. sudjelovao je u radu 2. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku kao recenzent četiri članka za zbornik, te sa usmenim izlaganjem rada Interakcija institucija sa svrhom poučavanja likovne umjetnosti – primjeri dobre prakse u koautorstvu sa Sandrom Marijanović i Dubravkom Milinkovićem.

Redovito objavljuje postove vezane za likovnost na blogu http://50eura.blogspot.hr/

Radovi i izložbe

 

izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić

izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić

KONZULTACIJE: utorkom, 9:00 – 10:00 (uz najavu ili po dogovoru)

Odsjek za likovnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

KONTAKT: E-mail: ines_matijevic@yahoo.com;  ines.matijevic-cakic@uaos.hr

(r. Osijek 1982.)

Diplomirala je 2005. na Grafičkom odsjeku Likovne akademije u Zagrebu, te doktorirala 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Od 2006. godine zaposlena je u zvanju asistentice na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Od 2012. radi u zvanju docentice na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje kolegije Grafika i Crtanje na Preddiplomskom studiju Likovne culture. Od 2016. godine radi kao vanjska suradnica na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje predaje kolegij Crtanje na Preddiplomskom studiju arhitekture i urbanizma.

Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad. Radovi joj se nalaze u sljedećim fundusima i zbirkama: Hrvatskom kabinetu grafike u Zagrebu, Zbirci suvremene hrvatske umjetnosti Fillip trade u Zagrebu, Okolje Consulting Art Collection u Ljubljani, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Popis radova i nagrada

 

izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević

izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević

KONZULTACIJE: 12:30 – 13:30, tjedan A, kabinet kiparstva

KONTAKT: E – mail: tihomir_matijevic@yahoo.com   Telefon: 098 170 6381

Rođen 1975. godine u Našicama. Godine 2000. diplomirao na Kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Stanka Jančića. 1998. godine boravi na Indiana University of Pennsylvania u klasi prof. Jima Nestora (projekt razmjene studenata ALU i IUP). 2013. godine doktorirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom prof. Stjepana Gračana i prof. Leonide Kovač. Izlaže od 1998. godine na skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je nagrade Ex aequo na 22. slavonskom biennalu, jedne od tri jednakovrijedne nagrade na XI. trijenalu hrvatskog kiparstva i posebnog priznanja AICA-e (Međunarodno društvo likovnih kritičara). Zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (kolegij Kiparstvo) od 2005. godine, u zvanju izv. profesora od 2017. godine. Član je HDLU-a Osijek od 2000. godine. Živi i radi u Osijeku.

Izložbe i projekti

izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

KONZULTACIJE: prema prethodnom dogovoru na e-mail

KONTAKT: E-mail: purgar@vizualni-studiji.com

Krešimir Purgar je rođen 1964. u Zagrebu. Diplomirao je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost 1991. te doktorirao iz područja humanističkih znanosti, polja i grane znanost o umjetnosti 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izabran je u zvanje znanstvenog suradnika 2013. i zatim višeg znanstvenog suradnika 2017. Bavi se vizualnim studijima  interdisciplinarnim područjem humanističkih znanosti usmjerenim prema proučavanju umjetnosti, filma, vizualnih aspekata književnosti i slikovnih medija općenito. Bio je hrvatski dopisnik međunarodnog časopisa za suvremenu umjetnost Flash Art od 1989. do 1992. Radio je kao copywriter i kreativni direktor u više hrvatskih reklamnih agencija. Godine 2002. preuzima mjesto urednika u časopisu za vizualne umjetnosti Kontura koji usmjerava prema interdisciplinarnom praćenju suvremenih vizualnih fenomena. Bio je kustos nekoliko izložbi i sudjelovao je na tridesetak znanstvenih i stručnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu, primjerice u sklopu Američkog udruženja talijanističkih studija u Genovi, Colorado Springsu i Taormini; potom na konferencijama o filozofiji umjetnosti u Rimu i Firenci; zatim je kao osnivački član projektne skupine Visual Culture in Europe sudjelovao na skupovima i u okviru projektnih sastanaka u Londonu, Barceloni, Berlinu i Vilniusu, a sudjelovao je s predavanjima na temu literarnih i vizualnih studija i na konferencijama u Manchesteru, Skopju, Dartmouth Collegeu, na University of Western Ontario, kao i na University of Chicago (gdje je održao pozvano predavanje uz prezentaciju vlastite uredničke knjige W.J.T. Mitchell’s Image Theory – Living Pictures u izdanju američkog Routledgea, 2017). Držao je predavanja na sveučilištu u Cagliariju, a trenutno sudjeluje u projektu afirmacije vizualne kulture u Italiji u okviru Doktorskog studija na Sveučilištu u Palermu.

Autor je triju knjiga; priređivač četiriju uredničkih knjiga i tri zbornika znanstvenih tekstova. Suorganizirao je (zajedno sa Žarkom Paićem) dva međunarodna i osam domaćih znanstvenih simpozija. Godine 2015. pokrenuo je interdisciplinarno znanstveno istraživanje o Juliju Kniferu, prvo takve vrste u Hrvatskoj. Član je Hrvatske sekcije AICA i dobitnik Godišnje nagrade HS AICA za 2009. god. za knjigu Vizualni studiji – umjetnost i mediji u doba slikovnog obrata te za cjelokupan doprinos promjeni paradigme promatranja umjetnosti koju disciplina vizualnih studija donosi u hrvatsku sredinu. Godine 2006. osnovao je Centar za vizualne studije u kojem je zaposlen – najprije kao istraživač, a od 2013. kao znanstveni suradnik. Centar za vizualne studije vodio je kao prvu institucionalnu platformu za promicanje i interdisciplinarno proučavanje vizualnosti i slika u našoj zemlji. U sklopu Centra uređuje biblioteku Vizualna teorija u kojoj su do sada izašla četiri naslova. Od 2010. kao vanjski suradnik, od 2012. kao naslovni asistent, a od ožujka 2014. kao docent predaje vizualno-teorijske predmete na Studiju modnog dizajna Teksilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 2017. izabran je za izvanrednog profesora na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Svoju znanstvenu aktivnost cijelo vrijeme snažno usmjerava prema etabliranju vizualnih studija u hrvatskoj sredini, kako znanstveno-stručnim angažmanom tako i popularizacijom interdisciplinarnih pristupa vizualnosti sudjelovanjem u brojnim televizijskim i radijskim emisijama posvećenima kulturi, umjetnosti i znanosti. U akademskoj godini 2016./2017. uveo je predmet Teorija slike u okviru Doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi sveučilišni kolegij čija je središnja tema znanost o slici. U okviru istoga Doktorskog studija predaje i kolegij Teorija apstraktne umjetnosti. Priprema autorsku knjigu Pictorial Appearing ‒ Image Theory After Representation (Bielefeld, 2018) te dvije uredničke knjige: Iconology of Abstraction ‒ The Language of Non-Figurative Images (London, 2019) i The Routledge Companion to Image Theory (New York, 2020). Angažiran je na izradi novog diplomskog programa Vizualnih studija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Hrvatska znanstvena bibliografija – popis radova

Academia.edu – preuzimanje radova

 

izv. prof. art. Mario Čaušić

izv. prof. art. Mario Čaušić

KONZULTACIJE: petkom od 12:30- 13:30h ili prema prethodnom dogovoru, kabinet br. 16

KONTAKT: E-mail: mcausic@yahoo.com

Mario Čaušić rođen u Osijeku 1972. godine. Godine 2001. diplomirao je grafičko slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, u klasi prof. Ante Kuduza. Pedagoško-psihološku grupu predmeta položio je 2003. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2002. do 2004. zaposlen kao nastavnik likovne kulture, OŠ „Ivan Filipović“, Osijek, a od 2004. do 2005. predaje crtanje, slikanje i plastično oblikovanje na Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku.

Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent pod mentorstvom red. prof. Josipa Butkovića. Povjerena mu je nastava vježbi iz predmeta Grafika I, Grafika II, Grafika III i Grafika IV, te Grafičke tehnike I, II, III, IV. Godine 2010. izabran je u zvanje docenta, te postaje nositelj kolegija za predmete Grafika I, II, III, IV i Grafičke tehnike I, II, III, IV na diplomskom studiju. Godine 2016. izabran je u zvanje izvanrednog profesora, te je i danas nositelj navedenih kolegija.

Predložio je, uveo i izvodio nove predmete na diplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture kako slijedi: IZBORNA GRAFIKA 1, 2, 3, 4, izradio je elaborat cjeloživotnog učenja pod nazivom GRAFIČKE TEHNIKE VISOKOG TISKA, a u više je navrata aktivno sudjelovao u izradi i dopuni studijskog programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura. U razdoblju od 2011. do 2013. vršitelj je dužnost prodekana za međunarodnu i međuakademijsku suradnju. Tijekom tog razdoblja organizirao je brojne aktivnosti u uspostavi međuakademijske i međunarodne suradnje.

Profesionalno se bavi suvremenom vizualnom umjetnošću izražavajući se u različitim medijima, a poglavito u mediju grafike, crteža, slikarstva, videa, te instalacije. Temeljna preokupacija njegovog rada su istraživanja različitih područja prostora, te proširivanje područja vizualnog izraza. Članak na tu temu je objavio u američkom časopisu za grafiku CELEBRATING PRINT volume 3, number 1, pod nazivom Print and Space as an Enduring Challenge in Three Rooms, objavljen u travnju 2017. godine. Također sustavno radi na proširivanju mogućnosti grafičkog medija, te na njegovom povezivanju sa znanstvenim područjima, osobito kemijom. Na tom području je već održao nekoliko predavanja – 2018. predavanje i demonstracija pod nazivom Kemija u umjetničkoj grafici, održano u sklopu VIII. dana grafike u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku; 2017. predavanje Kemija u umjetničkoj grafici održano na simpoziju Kreativne riznice na EFOS-u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Aktivno izlaže od 1998. godine, do sada je sudjelovao u više od sto skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a za svoj rad je dobio i značajne nagrade. Bavi se ilustracijom, a neki od radova su mu objavljeni i u međunarodnim časopisima kao npr. 2017. „Post (Blank),Post mortem“ volume 2 izdavač Madgleam press, dvojezični, francusko-američki, časopis za umjetnost i poeziju. Do sada je sudjelovao u izvedbi jedne skupne 2010. i jedne samostalne grafičke mape pod nazivom „Ruševine“ 2017. u ediciji ARGOLA u izdanju Kabineta grafike HAZU. Radovi mu se nalaze u više domaćih i stranih fundacija i zbirki: Muzej grada Skopja, Makedonija, Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Fundacija Di Carta / Papermade, Palazzo Fogazzaro, Schio, Italija,ULS Zaprešić.

Organizirao je nekoliko studentskih radionica kao i niz studentskih izložbi (ART LAB u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u suradnji s kustosicom Valentinom Radoš 2013., izložbu „STARTER 2“ koja se održala u Arheološkom odjelu Muzeja Slavonije Osijek 2013., izložba “Hodnik” povodom dana UAOS 2012., voditelj je grafičke radionice i suorganizator studentske izložbe povodom međunarodnog obilježavanja Tjedna mozga na temu “Mozak i komunikacija”.2015, izložba studentskih grafika na EFOSU u sklopu Kreativne riznice 2017., suorganizator studentske izložbe grafike u Splitu, Galerija Vaska Lipovca, Sveučilišna knjižnica Split 2017. itd) .

Član je osječkog HDLU-a od 2003. godine. Od 2005. do 2009. je član upravnog odbora HDLU Osijek. Od 2015. godine član je u umjetničkog savjeta galerije Kazamat u Osijeku.

Samostalne izložbe

izv. prof. art. Domagoj Sušac

izv. prof. art. Domagoj Sušac

KONZULTACIJE: četvrtkom 13:30h -14:30 sati, kabinet 23

KONTAKT: E – mail: d_susac@yahoo.com

izv. prof. art. Domagoj Sušac, akademski slikar – grafičar

Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Maturira na Općoj gimnaziji u Osijeku 1993. godine. Diplomirao je na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2000. godine u klasi prof. Miroslava Šuteja. Profesionalno se bavi umjetničkom djelatnošću u području suvremene vizualne i likovne prakse kroz medij slikarstva, grafike, proširenog kiparstva te umjetničke fotografije. Izlagao je na više od sto izložbi u zemlji i inozemstvu te je više puta nagrađivan za svoj umjetnički rad. Organizirao je više izložbi u zemlji i inozemstvu u svojstvu kustosa -autora koncepcije ili kao član umjetničkog žirija. Dizajnirao je mnoge stručne časopise na području kulture, književna izdanja, umjetničke kataloge, strip magazine, plakate itd. Radio je kao grafički urednik u nekoliko književnih časopisa i nakladničkih kuća. Organizator je i suosnivač raznih međunarodnih projekata u Hrvatskoj na području umjetnosti i kulture koje i danas profesionalno djeluju te su prepoznate kao manifestacije od nacionalne važnosti.

Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, Slikanje, Ilustracija, Teorija oblikovanja). Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent. Pod mentorstvom red. Prof. J. Alebića povjerena mu je nastava iz kolegija Crtanje 1, Crtanje 2, Crtanje akta 1 i Crtanje akta 2 na preddiplomskom studiju Likovne kulture. Kao asistent izv. Prof. J. Fatur predaje kolegij Crtanje I. na diplomskog studija Likovne kulture.2010. godine postaje docent te predaje Slikarstvo 5, 6 i Crtanje 3, 4 na preddiplomskom studiju, a od 2011. do danas nositelj je kolegija Slikarstvo, Crtanje i Tehnologija slikarskih tehnika na diplomskom studiju Likovne kulture .

Predložio i uveo novi i inovirani sadržaj predmeta na diplomskom studiju (izborne predmete): ILUSTRACIJA 1, 2 i 3 i STRIP 1, 2 i 3 .

Bio je član povjerenstva za izmjene programa diplomskog studija Likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te je bio Predsjednik povjerenstva za izradu diplomskog studija Ilustracije na istoj. Trenutno je zaposlen kao izvanredni profesor na Diplomskim sveučilišnim studijima Likovne kulture i Ilustracije. 1998. godine osniva i organizira Međunarodnu likovnu radionicu Šolta.

2006. godine je bio koautor koncepcije 20. Slavonskog bijenala.

Od 2003. do 2004.godine vodi grafičku radionicu HDLU Osijek u sklopu Galerije Kazamat te je bio grafički urednik nakladničke kuće Eos iz Osijeka. Od 2005.- 2009. godine obnaša dužnost predsjednika Upravnog odbora HDLU Osijek te od 2005.-2010. godine sudjeluje u kreiranju programa Galerije Kazamat kao član Umjetničkog savjeta.

Od 2007. – 2011. godine član je povjerenstva za reviziju relevantnih i uvaženih izložbenih prostora u Rep. Hrvatskoj za područje Slavonije, a od 2007.-2010. je voditelj Galerije Kazamat.

2011. godine sudjeluje u pokretanju i osnivanju „Međunarodne radionice umjetničke grafike“ u Osijeku te je do danas član organizacijskog odbora iste.

2012. godine član je ocjenjivačkog suda Međunarodnog natječaja za mlade umjetnike MMO-a u Zagrebu. Na VII. danima grafike Osijek ,Bakrorezi i bakropisi iz plemićkih zbirki Slavonije i Srijema, MLU Osijek radio kao Stručni suradnik na obradi umjetničke građe.2017. godine član je organizacijskog odbora i prosudbenog povjerenstva za odabir radova te dodjelu nagrada na 2. Međunarodnom studentskom biennalu „Greška“ u Osijeku.

Izložbe i nagrade

izv. prof. art. Vladimir Frelih

izv. prof. art. Vladimir Frelih

KONZULTACIJE: srijedom, 13 – 15 sati

Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

Zgrada likovnog odsjeka, II kat, kabinet br. 33

KONTAKT: E – mail: frela@gmx.de

Vladimir Frelih rođen u Osijek 2000.g. na Kunstakademie Düsseldorf magistrira u klasi za proširenu skulpturu i instalaciju kod prof. Magralene Jetelove,  2002. godine stiče naziv Master of Art/ Meisterschüler.

U svom umjetničkom radu često se bavi konceptom vizualizacije medijskih rubova kako digitalnih, tako i analogno materijalnih medija i njihove međusobne komunikacije, prevodivosti ili kompatibilnosti. Krajnji produkt, umjetnički rad nerijetko je estetska, oblikovna nuspojava, bilo da se radi o videu, videoinstalaciji, fotografiji, webu, računalnom programu ili objektu i slici u svim njenim varijacijama. Pojedinac, zajednica, društvo su neodvojivi elementi umjetničkog i pedagoškog promišljanja.

Kroz samostalne i skupne izložbe aktivno djeluje na suvremenoj domaćoj i inozemnoj umjetničkoj sceni. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički rad. Njegovi se radovi također nalaze u više javnih i privatnih zbirki i fondacija suvremene umjetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, MSU Zagreb). 2012. godine pokreće i suosniva POPUP projekt. Na AUK Osijek predaje Fotografiju, Video i film i Multimediju. Od 2011 do 2018.na Akademiji umetnosti Novi Sad kao gost profesor predaje Suvremenu umjetničku praksu i Metode umjetničkog istraživanja.

izv. prof. art. Stanislav Marijanović

izv. prof. art. Stanislav Marijanović

KONZULTACIJE: prema prethodnom dogovoru
KONTATK: E-mail: stanislav.iwago@gmail.com

Stanislav Marijanović je rođen 1957. u Tomislavgradu, u učiteljskoj obitelji. Odrastao je u Baranji. 1975. godine upisuje se na Grafički odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. 1980. diplomira u klasi profesora Alberta Kinerta te počinje djelovati kao samostalni umjetnik.

1988. odlazi u Pariz i provodi dvije godine na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts kao slobodni slušatelj u klasi profesora Vladimira Veličkovića. U periodu od 1988. do 1992. pretežno radi u grafičkom ateljeu pariškog Cité Internationale des Arts-a, gdje oblikuje „suhu akvatintu“, novu metodu umjetničkog dubokog tiska. U Francuskoj razvija vrlo aktivnu umjetničku djelatnost te 1991. prima uglednu nagradu za grafiku Premier prix Trace / Idémédia-Crédome 91, koja mu otvara široke mogućnosti. 1992. godine osniva s grupom umjetnika u Parizu grafički atelje T. B. Halbirk, koji 2002. prerasta u međunarodnu udrugu grafičara. Profesionalno grafičarsko iskustvo Marijanović stječe u ateljeima U Francuskoj, Danskoj, Argentini, Njemačkoj i Belgiji. Od 1993. glavninu vremena provodi u Grčkoj. Nekoliko godina radi kao profesor za Ecole Régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne (Francuska) na podružnici u Solunu. Uz grafiku bavi se skulpturom, ilustracijom i književnošću za djecu i mlade. Autor je 10 knjiga (tekst, ilustracije i oprema) od kojih su neke prevedene na dvadesetak jezika. Do sada je realizirao 38 samostalnih i sudjelovao na više od 130 skupnih izložbi širom svijeta. Radovi mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Više puta je nagrađivan te odlikovan zlatnom medaljom “Mérite et Dévouement Français” za umjetnički rad i djelovanje na području grafike. Od 2012. docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, predaje grafiku i ilustraciju. Voditelj je nekoliko međunarodnih radionica posvećenih grafici.

doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

KONZULTACIJE: četvrtkom 11-12 sati

Odsjek za likovnu umjetnost

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 8

KONTAKT: E-mail: jnajcersabljak@uaos.hr

(r. 1975.)

Diplomirala (povijest umjetnosti i povijest), magistrirala i doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku kao kustosica i voditeljica Zbirki slikarstva, crteža i grafike 18. i 19. stoljeća. Koncipirala je i vodila izložbene projekte: Dani grafike i Skriveno blago europskog plemstva. Bavi se istraživanjem kulturne baštine istočne Hrvatske, posebno istraživanjem provenijencije te povijesti umjetničkih zbirki i kolekcionarstva, nabave umjetnina domaćih i stranih plemićkih obitelji, u razdoblju 18. i 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Objavila je niz knjiga, stručnih i znanstvenih radova na tu temu. Bila je suradnica na znanstvenom projektu HZZZ, Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945), trenutno je na projektu  Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present“ IP-2018-01-9364. Izvodi nastavu na kolegijima: Umjetnost 19. stoljeća, Uvod u ikonologiju, Nacionalna povijest umjetnosti I. i II.

Za izložbu Likovna baština obitelji Pejačević  (2013.) dobila je Godišnju nagradu Osječko-baranjske županije za kulturu, Povelju “Radovan Ivančević” Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske te Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

KONZULTACIJE: petkom, 10.30 – 11.30 sati uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 8

KONTAKT: E-mail: margareta.turkalj@uaos.hr

Povjesničarka umjetnosti. Znanstveni i stručni interes usmjeren joj je na umjetnost i arhitekturu od 15. do kraja 18. stoljeća, kulturnu baštinu istočne Hrvatske i njezino vrednovanje u hrvatskom i srednjoeuropskom kontekstu, primjenu suvremenih digitalnih metoda u istraživanju, valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine te kulturni turizam.

Od 2015. članica je radne skupine COST Akcije TD1406 – Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings. Predsjednica Organizacijskog odbora Dani Julija Knifera 2016., Osijek. Od 2017. do 2018. godine voditeljica je Internog sveučilišnog projekta „Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi – kontekst i valorizacija unutar hrvatske i srednjoeuropske barokne arhitekture“. Od 2018. suradnica na projektu HRZZ: Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-utvrde jugoistočne granice Habsburške Monarhije. Znanstveno se usavršavala na Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (2016.) i Österreichische Akademie der Wissenschaften (IKM) u Beču (2017.).

Hrvatska znanstvena bibliografija

ResearchGate

doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić

doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić

KONZULTACIJE: putem e-maila

Odsjek za likovnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 16.

KONTAKT: E – mail: ana.sladetic@uaos.hr

WEB: http://anasladetic.com/

Doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je 2016. doktorirala pod mentorstvom red. prof. art. Ante Rašića i izv. prof. dr. sc. Leonide Kovač. Sudjelovala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, među kojima i nagradu za najbolji rad izložbe World Youth Art Festival (Seul, Južna Koreja, 2017.), ex aequo na 25. slavonskom bijenalu (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.), prvu nagradu Celebrate Originality – Adidas u suradnji s Muzejom za uličnu umjetnost (Zagreb, 2010.) te Grand Prix 30. salona mladih (HDLU, Zagreb, 2009.). Održala je više javnih predavanja i radionica u suradnji s domaćim i stranim kulturnim, muzejskim i galerijskim ustanovama. Usavršavala se i boravila je na umjetničkim rezidencijama u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i SAD-u. Docentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Popis radova

Google Scholar

LinkedIN

doc. art. Hrvoje Duvnjak

doc. art. Hrvoje Duvnjak

KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 13:30h do 14:30h, kabinet 23

Hrvoje Duvnjak rođen je 1977. godine u Đakovu. Nakon završene gimnazije upisao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 2002. diplomirao je u klasi profesora Zlatka Kauzlarića – Atača. Od 2005. godine je asistent, te od 2011. docent slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od 2008. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnosti u Osijeku. Godine 2013. i 2014. bio je voditelj Likovnog odsjeka na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2017. izabran je za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Đakova.

Hrvoje Duvnjak izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Osim slikarstva bavi se dizajnom, animacijom i filmom.

Samostalne izložbe i nagrade

doc. art. Vjeran Hrpka

doc. art. Vjeran Hrpka

KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 14-15 ili prema dogovoru

Odsjek za likovnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, (zgrada likovnog odsjeka), II kat, kabinet br. 33

KONTAKT: E – mail: vjeran.hrpka@gmail.com    Telefon: 098 1807 165

Vjeran Hrpka rođen je 1972.g u Osijeku. Diplomirao je filmsko snimanje na Akademiji dramskih umjetnostu u Zagrebu gdje je stekao zvanje akademski snimatelj. Filmsku fotografiju potpisuje na više od 20 filmskih naslova a filmovi koje je snimio bili su prikazani na filmskim festivalima širom Europe, Azije i Amerike. U televizijskoj produkciji surađivao je s domaćim i svjetskim televizijskim kućama ,a u tu svrhu, kao snimatelj i fotograf  radio je u više od 50 zemalja širom svijeta. Od 2011. radi kao umjetnički suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku  gdje predaje kolegije : Fotografija , Filmsko i video snimanje te Alternativni fotografski procesi. Od 2014.g u zvanju je docenta. Hrpka je za svoj rad više puta nagrađivan na skupnim izložbama fotografija i filmskim festivalima. Najznačajnija je nagrada “Nikola Tanhofer” koju je dobio za snimateljski rad na filmu “Iza lica zrcala” 2017. godine. Voditelj je radionice alternativnih fotografskih procesa.

Član je udruženja hrvatskih filmskih snimatelja – HFS.

Filomografija, izložbe i nagrade

doc. art. Marko Živković

doc. art. Marko Živković

KONZULTACIJE: srijedom u 12h – 13h, kabinet 16

KONTAKT: E – mail: zivkovic.marko26@gmail.com

Marko Živković rođen 29. 6. 1956. u Kostrču (BiH). Nakon osnovne škole u Županji upisuje školu primijenjenih umjetnosti (grafički smjer) u Sarajevu koju završava 1976. godine. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu (grafički smjer) gdje diplomira 1981. u klasi prof. Dževada Hoze. Nakon studija radi jednu školsku godinu u osnovnoj školi. Godine 1982. dobiva status “profesionalnog likovnog umjetnika” od ZUH-a u Zagrebu. Istovremeno postaje član HDLU-a u Osijeku. 1982. preuzima štampanje grafičke mape (u dubokom i visokom tisku) posvećene 250. obljetnici rođenja A. M. Reljkovića (izdavač narodno sveučilište “Nada Sremac”, Vinkovci) u kojoj je jedan od autora. Dobiva atelijer u Osijeku 1984. i u njemu je do danas. Uz grafiku i crtež bavi se i slikarstvom. U crkvi srca Isusovog u Bugojnu radi fresku i križni put. Za vrijeme domovinskog rata ostaje u gradu gdje je s ostalim umjetnicima sudjeluje u “osječkom ratnom atelijeru”. Član je International Christian Media u odijelu za tradicionalne medije (traditional media unit) od utemeljenja 1975. u Shefieldu (Austrija). Sudjelovao je na nekoliko konferencija kršćana-umjetnika u Mittersillu 1993., Budimpešti 1995. i 1999. u Osijeku. 1988. godine počinje raditi na novoosnovanoj Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku, kao nastavnik stručnih predmeta: grafičke tehnike, crtanje i slikanje, pismo. Radio je na osnivanju i opremanju grafičkog odjela. Usavršavao se na studijskim putovanjima u Parizu, Beču, Stuttgartu, Kölnu, Budimpešti, Pečuhu. Od 2009. zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao predavač. Od 2013. na istoj akademiji radi kao docent na grafičkom odjelu. Radovi mu se nalaze u: Galeriji likovnih umjetnosti Osijek, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (grafička zbirka), Franjevačkim samostanima u Sarajevu, Visokom i Tolisi, Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla i drugim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu.

Izložbe i nagrade

doc. art. Ivica Kurtz

doc. art. Ivica Kurtz

KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 13:30h do 14:30h, kabinet 23

KONTAKT: E – mail: ivica.kurtz@uaos.hr

Rođen 1974. u Slavonskom Brodu. Godine 2000. upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Kao dobitnik stipendije CEEPUS pohađao je jedan semestar na Sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji (IUP, Indiana, PA, SAD). Diplomirao je na slikarskom odsjeku u klasi Igora Rončevića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine. Od 2005. do 2007. godine zaposlen je kao nastavnik likovne kulture na dvjema osnovnim školama i kao honorarni suradnik na srednjoj školi. Od 2007. godine izabran je u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Godine 2014. izbran je u umjetničko nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo. Nositelj je kolegija Slikarstvo III i IV te Crtanje akta III i IV. Završio je program cjeloživotnog obrazovanja, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Osječkom sveučilištu.

Radovi, izložbe i nagrada

doc. art. Dubravko Mataković

doc. art. Dubravko Mataković

Rođen je 20. kolovoza 1959. godine u Ivankovu, a od 1960. godine živi u Vinkovcima gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Godine 1979. upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i diplomirao 1983. godine na Grafičkom odsjeku u klasi profesora Ante Kuduza.

Od 1993. do 1995. je bio uposlen na Vinkovačkoj televiziji kao dizajner vizualnog identiteta, scenograf i glavni kreator, producent i redatelj televizijskih reklama.

Izradio je više desetaka plakata za razne komercijalne i druge potrebe (plakati Salona stripa, kazališni plakati, plakati za razne glazbene koncerte, Vinkovački ratni plakat, plakati Studentskog lista itd.), likovno, grafički i ilustracijama opremio oko 35 omota CD-a raznih glazbenika u produkciji Croatie records i više omota CD-a drugih nakladnika.

Likovno je oblikovao i izradio ilustracije za desetke knjiga i udžbenika (Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Školska knjiga, Profil itd.)

U povodu 90. godišnjice kazališta u Vinkovcima, 2010. je grafički i likovno opremio monografiju Vinkovačka kazališna tradicija autorice Antonije Bogner u izdanju Gradskog kazališta ”J. Ivakić” Vinkovci.

Preko 30 godina se intenzivno bavi stripom. Objavljivao je u raznim visokotiražnim novinama i časopisima (Studentski list, Polet, Večernji list, Jutarnji list, Novi list, Nedjeljna Dalmacija, Tribuna, Ten, Mladost, Smib, Modra lasta, Ok!, Vox, Godine nove, Stripoholic, Bruh itd.).

Do sada je objavio trinaest strip albuma. Redovito tjedno objavljuje strip na portalu Net.hr (od 2004. godine blizu 1000 tabli), u Smibu (od 1984. godine) i u Ok!-u (od 1984. godine).

Za osječki HNK 2010. napravio je strip po tekstu B. Brechta Opera za tri groša za potrebe istoimenog mjuzikla u režiji Željka Vukmirice.

Godine 2008. izradio je animiranu špicu (scenarij, crtež, animacija, scenografija i režija) za zagrebački Animafest – međunarodni festival animiranih filmova, te bio član međunarodnog žirija.

2012. godine je završio rad na animiranom filmu Cigla (scenarij, knjiga snimanja, glavni crtež, scenografija i režija) u produkciji Zagreb filma.

2006. godine je napisao tekst za komediju Iz Kabula s ljubavlju (po motivima istoimenog stripa) koja se izvodila u profesionalnoj produkciji vinkovačkog kazališta ”Joza Ivakić”, a za predstavu je napravio i scenografiju, oblikovao kostime, glazbu i plakat.

2012. godine je napisao tekst te izradio scenografiju, oblikovao kostime i plakat za nastavak iste predstave- Iz Kabula s ljubavlju TU ( po motivima iz stripova).

Od 2013. do 2017. je bio uposlen u kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima gdje je obavljao poslove scenografa i grafičkog dizajnera.

Oko osamnaest godina je djelovao kao samostalni umjetnik, član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika u Zagrebu.

Vodio je više strip radionica za djecu i mladež u organizaciji škola i knjižnica, između ostalog strip radionice na drugom i trećem ektE festivalu (2016. i 2017. godine) u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Od 2013. kao umjetnički suradnik predavao je na kolegijima Strip i Ilustracija na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

2016. godine, u zimskom semestru je predavao na izbornom kolegiju Strip na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Od 2017. je uposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku i na Diplomskom studiju Ilustracija predaje Grafičko pripovijedanje, Oblikovanje likova i karaktera i Suvremene grafičke tehnike.

Mentorski vodio Umjetničku praksu sa studentima Diplomskog studija Ilustracije u sklopu projekta oslikavanja Dječjeg odjela i ambulante ortopedije u KBC Osijek, 2017. godine.

Član je HDLU u Osijeku.

Imao je niz samostalnih i zajedničkih izložbi slika i stripa u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nagrade

 

Lana Skender, predavač

Lana Skender, predavač

KONZULTACIJE: ponedjeljkom u 15 sati uz prethodnu najavu na mail

KONTAKT: E-mail: lanaskndr@gmail.com    Telefon: 091 8849 683

Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu 2003. godine i stekla zvanje diplomirana povjesničarka umjetnosti i informatologinja – smjer muzeologija. Od 2003. do 2014. radila je kao profesorica u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku a od 2014. zaposlena na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u nastavnom zvanju predavačice kolegija Metodika nastave povijesti umjetnosti i Metodička školska praksa (povijest umjetnosti). 2015. godine odabrana je u stručnu radnu skupinu za cjelovitu kurikularnu reformu nastavnog predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost.Upisana je na Interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni studij Kulturologija u Osijeku, smjer Umjetnost i kultura u europskom kontekstu.

Popis radova

Google Znalac

 

 

 

Goran Tvrtković, predavač

Goran Tvrtković, predavač

KONZULTACIJE: srijedom od 11 – 12 sati

KONTAKT: E-mail: marijelaruff@inet.hr

Tvrtković, Goran, akademski slikar, diplomirao slikarstvo na Akademiji  likovnih umjetnosti u Zagrebu 1991. Godine u klasi prof. Friščića. Radio kao asistent scenografa i slikar izvođač u HNK Osijek od 1994-1999, te kao scenograf za diplomski rad prve generacije glumaca u Osijeku (Kukci). Poslije se bavi restauratorskim radovima (AriesOsijek) od 1999-2002. godine.

2008. postaje umjetnički suradnik na Likovnoj akademiji, 2011. predavač , grana slikarstvo, 2014. radi  na katedri za interdisciplinarnost pri UAOS.

Sudjeluje na desetak skupnih izložbi, a kao najznačajnije djelo mogu se nazvati slike sa samostalne izložbe Grijesi (7 smrtnih grijeha) 2001.god. u  Galeriji likovnih umjetnosti Osijek.

Margareta Lekić, umjetnička suradnica

Margareta Lekić, umjetnička suradnica

KONZULTACIJE: srijedom, 12 – 14 sati

Odsjek za Likovnu kulturu, zgrada Kiparstva

Ulica kralja Petra Svačića 1/F

KONTAKT: E-mail: margareta.lekic@gmail.com

(r. 1982.) Margareta Lekić diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine gdje 2008. upisuje Poslijediplomski umjetnički doktorski studij. Stipendist je grada Osijeka i grada Zagreba za poslijediplomske studije. Studijski je boravila u Balatonu (Mađarska), Indiani (PA, SAD) i Salzburgu (Austrija). Rezidencijalno boravi u Bostonu (MA, SAD) i u Parizu (Francuska). Od 2008. do 2012. je umjetnička suradnica na odsjeku kiparstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2011. do 2018. godine je samostalna umjetnica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Od 2013. do 2015. voditeljica je projekata „Aleja skulptura na savskom nasipu“ u Zagrebu i „Park skulptura Jakovlje“ u Jakovlju. Od 2016. do 2017. radi kao vanjska asistentica, a od 2018. je umjetnička suradnica na Akademiji za umjetnost i kulturu, modul kiparstvo, i na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku. Iste godine boravi u sklopu Erasmus+ programa na Universidad Rey Juan Carlos u Madridu (Španjolska).

Radovi, izložbe i nagrade

Miran Blažek, asistent

Miran Blažek, asistent

KONZULTACIJE: utorak od 11-12 sati, kabinet 23

KONTAKT: E-mail: blazekmiran@gmail.com    Telefon: 098 1837 757

WEB: http://miranblazek.com/

Miran Blažek rođen je 1983. godine u Osijeku. Diplomirao je slikarstvo na akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine te je završio poslijediplomski magistarski studij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2012. godine. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu te je sudjelovao na međunarodnim rezidencijalnim programima. Od 2014. godine zaposlen je kao asistent na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku.

Godine 2012. dodjeljenja mu je Nagrada radoslav Putar za najboljeg hrvatskog mladog umjetnika.

2016-2018.g. član umjetničkog savijeta Galerije Kazamat

Projekti, radovi i izložbe

 

 

Igor Loinjak, asistent

Igor Loinjak, asistent

KONZULTACIJE: petak 12:30 – 13:30 (i e – porukom prema dogovoru), kabinet 28

KONTAKT: E-mail: igor.loinjak@gmail.com

Igor Loinjak rođen je u Osijeku 3. travnja 1988. Završivši gimnaziju prirodoslovno-matematičkoga smjera, upisuje studij filozofije i religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Bakalaureat iz područja filozofije stekao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a dvije godine kasnije diplomu magistra struke komparativne književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomske radove kod mentorā Andreje Zlatar Violić i Zvonka Makovića. Iste je godine upisao poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovao je na sveučilišnom projektu „Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica“, pohađao je ljetnu školu „Arhitektura i grad u srednjoj Europi“ (Architecture and the City in Central Europe) organiziranu u suradnji sa Sveučilištem u Pittsburgu (SAD), bio je zamjenik urednika fakultetskoga časopisa „Habitus“, a za vrijeme studija nagrađen je Rektorovom i Dekanovom nagradom za izvrsnost u studiju. Radio je u Gradskim galerijama Osijek i Muzeju likovnih umjetnosti Osijek, a od prosinca 2015. zaposlen je na mjesto asistenta na Likovnom odsjeku Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Umjetnost starog vijeka, Umjetnost srednjeg vijeka i Teorija suvremene umjetnosti. Redovito piše likovne kritike za dnevne novine i časopise iz područja umjetnosti, a od 2015. do 2017. bio je voditelj Galerije Kazamat. Organizirao je nekoliko autorskih izložbi te napisao veći broj uvodnika i predgovora za umjetničke kataloge. Područje su njegova interesa stari i srednji vijek te teorija umjetnosti, napose suvremene. Zanima se za istraživanje duhovnosti i mistike u suvremenoj umjetničkoj praksi. Član je HS AICA-e.

Popis radova, nagrada i priznanja

 

Kristina Marić, asistentica

Kristina Marić, asistentica

KONZULTACIJE: utorkom, 13:00 – 15:00 sati

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, (zgrada Odsjeka za likovnu umjetnost), II kat, kabinet br. 33

KONTAKT: E-mail: kmaric@unios.hr

WEB: www.kristinamaric.com

(r. 1990., Đakovo) Diplomirala je 2015. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za likovnu umjetnost (danas Akademija za umjetnost I kulturu). Aktivno izlaže na izložbama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je Priznanja za najbolji rad iz multimedije u akademskoj godini 2013/2014. Godine 2013. boravi na umjetničkoj rezidenciji Art Quarter Budapest u Budimpešti. Dobitnica je Red Carpet Art Award, austrijske nagrade za mlade umjetnike 2017. Godine 2018. finalistica je Nagrade Radoslav Putar, Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu. 2019. boravi na umjetničkoj rezidenciji Nida Art Colony u Litvi. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Od 2018. voditeljica je Galerije Kazamat u Osijeku. Od 2016.  asistentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Radovi i izložbe

Mario Matoković, asistent

Mario Matoković, asistent

KONZULTACIJE: četvrtkom od 8 do 10h, kabinet 16

KONTAKT: E-mail: mmatok6@gmail.com

WEB: https://mariomatokovic.com/

Mario Matoković rođen je u Osijeku 1985. godine. Maturirao je 2004. godine na Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku. Diplomirao je 2010. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, Odsjek likovne umjetnosti. Profesionalno se bavi umjetničkom djelatnošću u području suvremene vizualne i likovne prakse kroz medij grafike, videa, instalacije te umjetničke fotografije.

Izlagao je na brojnim domaćim i nekoliko međunarodnih izložbi. Sudjeluje na više umjetničkih radionica i projekata u domovini i inozemstvu. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Finalist nagrade Radoslav Putar, nagrade za mlade umjetnike do 35 godina u organizaciji Instituta za suvremenu umjetnost, a 2017. nagrađen je 3. nagradom na „5. biennalu suvremene umjetnosti u Novorossyisku“ u Rusiji za rad „Zastava“.

Od 2010. do 2014. zaposlen u OŠ Jagode Truhelke u Osijeku i OŠ Mate Lovraka u Vladislavcima kao nastavnik Likovne kulture. Godine 2011. dobiva priznanje za uspjeh u razvijanju likovnog stvaralaštva u nastavi likovne kulture i 2. nagradu kao mentor za grupni učenički rad na natječaju „Tradicija i suvremenost“, Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe, UHULI.

Od 2011. do 2014. godine angažiran kao stručni suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te radi kao asistent izv. prof. art. Ines Krasić, doc. art. Marku Živkoviću, izv. prof. art. Stanislavu Marijanoviću i izv. prof. art. Mariju Čaušiću. Od 2014. godine zaposlen je kao asistent pod mentorstvom izv. prof. art Marija Čaušića te mu je povjerena nastava iz kolegija Grafika I, Grafika II, Grafika III, Grafika IV, Grafičke tehnike I, Grafičke tehnike II, Grafičke tehnike III, Grafičke tehnike IV na diplomskom studiju Likovne kulture. Od akademske godine 2017./2018. asistent je doc. dr. art. Ines Matijević Cakić na kolegiju Crtanje I na 1. godini preddiplomskog studija Likovne kulture. Na UAOS je uključen u organizaciju i provedbu nekoliko projekata (radionice, studentske izložbe, okrugli stolovi itd.) vezanih za unaprijeđenje nastave Odsjeka za likovnu kulturu.

Jedan je od osnivača Umjetničke organizacije POPUP za koju od 2012. do 2016. godine radi seriju vizuala (plakati za izložbe, vizuali za društvene mreže), a od 2016. bavi se grafičkim oblikovanjem kataloga, deplijana i plakata za Galeriju Kazamat, HDLU Osijek. Također, urednik je godišnjeg kataloga Galerije Kazamat za 2015. godinu te kordinator nekoliko samostalnih izložbi u navedenoj galeriji. Od 2011. član je organizacijskog odbora Međunarodne radionice umjetničke grafike / IWAGO. Od 2010. do 2017. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku, a od 2013. do 2016. vrši funkciju predsjednika HDLU Osijek.

Osnivač je Udruge za kreativni razvoj Osijek (UKRO) nastale kao inicijativa za poboljšanje percepcije spram likovnosti i predmeta Likovne kulture. U sklopu iste 2009. godine održava niz likovnih radionica s djecom osnovnoškolskog uzrasta (12 – 15 godina) kao i pripreme za upis na umjetničke akademije.

Godine 2017. organizira projekt prve umjetničke rezidencije u sklopu privatnog MMML Studija u kojemu ugošćuje dizajnera i fotografa Filipa Bojovića iz Novog Sada, Srbija.

Zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent na Odsjeku za likovnu umjetnost. Živi i radi u Osijeku.

Radovi, izložbe, nagrade i priznanja

Ana Petrović, asistentica

Ana Petrović, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 13 – 15 sati

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

Zgrada likovnog odsjeka, II kat, kabinet br. 33

KONTAKT: E-mail: apetrovic@uaos.hr

Ana Petrović u svom radu istražuje vizualnu elastičnost širokog spektra medija. Rođena je 1985. godine u Bjelovaru.  Diplomirala je 2011. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od iste godine je asistentica na kolegijima Video i film i Fotografija, od 2017. u stalnom radnom odnosu. Prezentirala je svoj rad na brojnim grupnim i samostalnim izložbama, a o širokom spektru svog djelovanja održala predavanja u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Sudjelovala je na likovnim kolonijama u Mađarskoj, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Završila je rezident u Grazu, Austrija pri Kulturvermittlung Steiermark. Suosnivačica je Umjetničke organizacije POPUP (osnovana 2012.). U profesionalnom fotografskom radu bavi se fotografijom izložbi i vizualnih radova koji su publicirani u preko 80 različitih kataloga institucija i umjetničkih organizacija u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, te web portalima i novinama.

Radovi i izložbe