/NASTAVNICI

Slider
doc. art. Zlatko Kozina, voditelj Odsjeka

doc. art. Zlatko Kozina, voditelj Odsjeka

konzultacije: ponedjeljkom, 12:00 -13:00 h
kabinet: broj 28, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: zkozina@aukos.hr, telefon: 098/9178972

Zlatko Kozina rođen 1968. u Slavonskom Brodu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci (odsjek likovne umjetnosti/ likovna kultura). Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku radi kao docent. Baveći se metodikom likovne kulture u svom umjetničkom radu također inkorporira i metodičke spoznaje o dječjem crtežu. U profesionalnom umjetničkom radu koristi se crtačkim i slikarskim medijem, a uz umjetničku, odnosno izlagačku praksu, bavi se i teorijom vizualne umjetnosti kroz razne kustoske koncepcije te objavu eseja. Član je HDLU-a Osijek.

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

red. prof. art. Vladimir Frelih

red. prof. art. Vladimir Frelih

konzultacije: srijeda / 14 — 15 sati
kabinet: br. 33,  zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti / Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: frela@gmx.de,  telefon: 099 5959505

Vladimir Frelih diomirao je na Kunstakademie Düsseldorf, gdje 2000. godine ujedno stiče naziv Master of Art/ Meisterschüler. U svom umjetničkom radu često se bavi konceptom vizualizacije medijskih rubova kako digitalnih, tako i analogno materijalni medija i njihove međusobne komunikacije, prevodivosti ili kompatibilnosti. Krajnji produkt, umjetnički rad, nerijetko je estetska, oblikovna nuspojava, bilo da se radi o videu, videoinstalaciji, fotografiji, webu, računalnom programu ili objektu i slici u svim njenim varijacijama. Pojedinac, zajednica, društvo su neodvojivi elementi umjetničkog i pedagoškog promišljanja. Kroz samostalne i skupne izložbe aktivno djeluje na suvremenoj domaćoj i inozemnoj umjetničkoj sceni. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički rad. Njegovi se radovi također nalaze u više javnih i privatnih zbirki i fondacija suvremene umjetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, MSU Zagreb). Na Akademiji za umetnost i kulturu Osijek predaje Fotografiju, Video i film i Multimediju. Od 2011. Godine na Akademiji umetnosti Novi Sad kao gost profesor predaje Suvremenu umjetničku praksu i Metode umjetničkog istraživanja.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

konzultacije: utorak, 15-16 h
kabinet: broj 32,  adresa: Trg sv. Trojstva 3
kontakt e-mail: kresimir.purgar@aukos.hr,  telefon: 091 2257058

Krešimir Purgar je rođen 1964. u Zagrebu. Bio je hrvatski dopisnik međunarodnog časopisa za suvremenu umjetnost Flash Art od 1989. do 1992. Radio je kao copywriter i kreativni direktor u više hrvatskih reklamnih agencija. Godine 2002. preuzima mjesto urednika u časopisu za vizualne umjetnosti Kontura koji usmjerava prema interdisciplinarnom praćenju suvremenih vizualnih fenomena. Sudjelovao je na tridesetak znanstvenih i stručnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu, primjerice u sklopu Američkog udruženja talijanističkih studija u Genovi, Colorado Springsu i Taormini; potom na konferencijama o filozofiji umjetnosti u Rimu i Firenci; zatim je kao osnivački član projektne skupine Visual Culture in Europe sudjelovao na skupovima i u okviru projektnih sastanaka u Londonu, Barceloni, Berlinu i Vilniusu, a sudjelovao je s predavanjima na temu literarnih i vizualnih studija i na konferencijama u Manchesteru, Skopju, Dartmouth Collegeu, na University of Western Ontario, kao i na University of Chicago. Držao je pozvana predavanja na sveučilištima u Palermu, Cagliariju i Genovi. Godine 2006. osnovao je Centar za vizualne studije u kojem je bio zaposlen – najprije kao istraživač, a od 2013. kao znanstveni suradnik. Centar za vizualne studije vodio je kao prvu institucionalnu platformu za promicanje i interdisciplinarno proučavanje vizualnosti i slika u našoj zemlji. U sklopu Centra uređuje biblioteku Vizualna teorija u kojoj su do sada izašla četiri naslova. Od 2010. kao vanjski suradnik, od 2012. kao naslovni asistent, a od ožujka 2014. kao docent predaje vizualno-teorijske predmete na Studiju modnog dizajna Teksilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 2017. izabran je za izvanrednog profesora na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U akademskoj godini 2016./2017. uveo je predmet Teorija slike u okviru Doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi sveučilišni kolegij čija je središnja tema znanost o slici. U okviru istoga Doktorskog studija predaje i kolegije Teorija apstraktne umjetnosti, Teorija konceptualne umjetnosti i Uvod u znanost o slici. Angažiran je na izradi dva nova diplomska programa na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku: Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti te Vizualna umjetnost.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija 

Academia.edu – preuzimanje radova

 

izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić

izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić

konzultacije: utorak / 9:00 do 10:00 sati
kabinet: br. 16,  Ulica cara Hadrijana 8/B, Zgrada odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti
kontakt e-mail: ines_matijevic@yahoo.com,  telefon: 098 612 408

Ines Matijević Cakić rođena je 17. siječnja 1982. u Osijeku. Osnovnu školu završila je u Osijeku. Godine 2000. završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iste je godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Grafika. Diplomirala je 2005. godine u klasi red. prof. Ante Kuduza. Doktorirala je 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva pod mentorstvom red. prof. Ante Rašića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i izv.prod.dr. Lenom Šimić.
Radi u zvanju izvanredne profesorice na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje kolegije Grafika i Crtanje na Preddiplomskom studiju Likovne kulture, te kolegij Studio praksa crtanje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju kreativne terapije. Od 2016. godine radi kao vanjska suradnica na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje predaje kolegij Crtanje na Preddiplomskom studiju arhitekture i urbanizma.
Izlagala je na jedanaest samostalnih i stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad.

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević

izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević

konzultacije: četvrtak / 10 — 11h
kabinet: broj 12, Zgrada kiparstva / Cara Hadrijana 10/a
kontakt e-mail: tihomirmatijevic@yahoo.com,  telefon:098 170 6381

Rođen 1975. godine u Našicama. Godine 2000. diplomirao na Kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Stanka Jančića. 1998. godine boravi na Indiana University of Pennsylvania u klasi prof. Jima Nestora (projekt razmjene studenata ALU i IUP). 2013. godine doktorirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom prof. Stjepana Gračana i prof. Leonide Kovač. Izlaže od 1998. godine na skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Do sada je objavio jednu knjigu Torta i bronca / traktat o ulozi skulpture u javnom prostoru, u izdanju MLU Osijek, 2013. Dobitnik je nagrade Ex aequo na 22. slavonskom biennalu, jedne od tri jednakovrijedne nagrade na XI. trijenalu hrvatskog kiparstva i posebnog priznanja AICA-e (Međunarodno društvo likovnih kritičara). Zaposlen kao izv. prof. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (Kolegij kiparstvo) od 2005. godine. Član je HDLU-a Osijek od 2000. godine. Živi i radi u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

izv. prof. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

izv. prof. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

konzultacije: petkom, 10:30 – 11:30 sati uz prethodnu najavu e-mailom
kabinet: II kat, kabinet br. 36, Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
kontakt e-mail: margareta.turkalj@uaos.hr

Povjesničarka umjetnosti. Znanstveni i stručni interes usmjeren joj je na umjetnost i arhitekturu od 15. do kraja 18. stoljeća, kulturnu baštinu istočne Hrvatske i njezino vrednovanje u hrvatskom i srednjoeuropskom kontekstu te primjenu suvremenih digitalnih metoda u istraživanju, valorizaciji I prezentaciji kulturne baštine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. obranila je doktorsku disertaciju na temu „Sakralna arhitektura prve polovice 18. stoljeća na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije“. Od 2007. godine asistentica je na Odsjeku za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku (kasnije Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti na Akademiji za umjetnost i kulturu), od 2009. u zvanju predavača, a od 2015. godine u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Znanstveno se usavršavala na terenskim i arhivskim istraživanjima u inozemstvu. Mentorica je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na Sveučilištu J. J. Strossmayera predaje kolegije iz područja povijesti umjetnosti na preddiplomskim studijima, specijalističkom poslijediplomskom studiju te na programima cjeloživotnog obrazovanja. Kao članica stručnog povjerenstva Umjetničke akademije u Osijeku sudjelovala je u izradi odobrenog diplomskog studija Ilustracije, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku odobrenog preddiplomskog studija povijesti umjetnosti. Od 2017. do 2018. godine voditeljica je Internog sveučilišnog projekta „Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi – kontekst i valorizacija unutar hrvatske i srednjoeuropske barokne arhitekture“. Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-utvrde jugoistočne granice Habsburške Monarhije, 2018.2022.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ResearchGate

izv. prof. art. Stanislav Marijanović

izv. prof. art. Stanislav Marijanović

konzultacije: utorak i srijeda prema prethodnoj najavi
kabinet:  Zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti, Ulica cara Hadrijana 8/B, Osijek
kontakt e-mail: stanislav.marijanovic@aukos.hr,  telefon: 098 188 4859

Stanislav Marijanović (Tomislavgrad, BiH, 1957) diplomira 1980. na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Alberta Kinerta te počinje djelovati kao samostalni umjetnik. 1988. odlazi u Pariz i provodi dvije godine na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts kao slobodni slušatelj u klasi profesora Vladimira Veličkovića. U razdoblju od 1988. do 1992. pretežno radi u grafičkom ateljeu pariškog Cité Internationale des Arts-a u kojemu oblikuje suhu akvatintu, novu metodu umjetničkog dubokog tiska. U Francuskoj razvija vrlo aktivnu umjetničku djelatnost te 1991. prima uglednu nagradu za grafiku Premier prix Trace / Idémédia-Crédome 91, koja mu otvara široke mogućnosti. Jedan je od članova-osnivača pariškog grafičkog ateljea T. B. Halbirk, međunarodne udruge grafičara. Umjetničko i profesionalno grafičarsko iskustvo stječe u ateljeima u Francuskoj, Danskoj, Argentini, Njemačkoj i Belgiji. Od 1993. glavninu vremena provodi u Grčkoj, gdje polje svog umjetničkog izričaja fokusira na volumen, objekte i konstrukcije. Nekoliko godina radi kao profesor za Ecole Régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne (Francuska) u podružnici u Solunu. Od 2012. godine, kada se vratio u Hrvatsku, predaje grafiku i ilustraciju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Voditelj je niza međunarodnih radionica posvećenih umjetničkoj grafici i jedan od utemeljitelja Diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija, jedinstvena u Hrvatskoj i njezinom širem okružju. Do sada je realizirao gotovo 50 samostalnih i sudjelovao na više od 160 skupnih izložaba. Radovi su mu zastupljeni u značajnim javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Autor je 4 višejezične grafičko-pjesničke mape (tekstovi Georga Trakla, Antonina Artauda, Jorgosa seferisa i Konstantina Kavafisa) te jedne grafičke mape posvećene tehnici suhe akvatinte. Od 1997. piše i ilustrira knjige za djecu i mlade. 13 njegovih autorskih slikovnica objavljeno je ukupno u 23 zemlje, pa govorimo o gotovo osamdeset izdanja. Danas pretežno piše za odrasle.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

http://stanislavmarijanovic.com/smgallery/hr/

izv. prof. art. Mario Čaušić

izv. prof. art. Mario Čaušić

konzultacije: srijeda / 10 — 11 sati ili prema prethodnom dogovoru
kabinet: broj 10,  zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: mcausic@aukos.hr,  telefon: +385 98 988 31 32

Mario Čaušić rođen u Osijeku 1972. Diplomirao grafičko slikarstvo 2001. na ALU Zagreb 2001. u klasi prof. Ante Kuduza. Profesionalno se bavi suvremenom vizualnom umjetnošću izražavajući se u različitim medijma, a poglavito u mediju grafike, crteža, slikarstva, videa te instalacije. Temeljna preokupacija njegovog rada su istraživanja različitih područja prostora te proširivanje područja vizualnog izraza. Članak na tu temu je objavio u američkom časopisu za grafiku CELEBRATING PRINT volume 3, number 1, pod nazivom „Print and Space as an Enduring Challenge in Three Rooms“, objavljen u travnju 2017. godine. Također sustavno radi na proširivanju mogućnosti grafičkog medija te na njegovim povezivanju sa drugim medijma. Aktivno izlaže od 1998. godine, do sada je sudjelovao u više od sto skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a za svoj rad je dobio i značajne nagrade. Bavi se ilustracijom, a neki od radova su mu objavljeni i u međunarodnim časopisima kao npr. „Post (Blank), volume 1“ 2016. i „Post (Blank), Post mortem“ volume 2, 2017. izdavač Madgleam press, dvojezični, francusko-američki,časopis za umjetnost i poeziju. Organizirao je i sudjelovao u više likovno grafičkih radionica. 2010. godine koautor je grafičke mape ‘Izabrani autori 5. hrvatskog trijenala grafike’ u izdanju Kabineta grafike HAZU. U sklopu edicije Argola u izdanju Kabineta grafike HAZU 2017. stvara grafičku mapu pod nazivom“ Ruševine“. Od 2005. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za likovnu umjetnost na kolegiju grafike gdje i danas radi u zvanju izvanrednog profesora. Radovi mu se nalaze u različitim fundacijama u zemlji i inozemstvu. Član je HDLUa Osijek. Živi i radi u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

http://mariocausicartworks.blogspot.com/

izv. prof. art. Domagoj Sušac

izv. prof. art. Domagoj Sušac

konzultacije: četvrtkom 13:30h -14:30 sati
kabinet: broj 23, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: d_susac@yahoo.com,  telefon: 098 958 33 48

Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Maturira na Općoj gimnaziji u Osijeku 1993. godine. Diplomirao je na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2000. godine u klasi prof. Miroslava Šuteja. Profesionalno se bavi umjetničkom djelatnošću u području suvremene vizualne i likovne prakse kroz medij slikarstva, grafike,proširenog kiparstva te umjetničke fotografije.Izlagao je na više od sto izložbi u zemlji i inozemstvu te je više puta nagrađivan za svoj umjetnički rad.Organizirao je više izložbi u zemlji i inozemstvu u svojstvu kustosa -autora koncepcije ili kao član umjetničkog žirija. Dizajnirao je mnoge stručne časopise na području kulture, knjževna izdanja, umjetničke kataloge, strip magazine, plakate itd.Radio je kao grafički urednik u nekoliko književnih časopisa i nakladničkih kuća.Organizator je i suosnivač raznih međunarodnih projekata u Hrvatskoj na području umjetnosti i kulture koje i danas profesionalno djeluju te su prepoznate kao manifestacije od nacionalne važnosti. Od 2001. do 2004. godine radio je na Školi za dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku kao profesor stručnih predmeta (Crtanje, Slikanje, Ilustracija, Teorija oblikovanja). Stručnim suradnikom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku postaje 2004. godine, a od 2005. zaposlen je kao asistent. 2010. godine postaje docent te predaje Slikarstvo i Crtanje na preddiplomskom studiju, a od 2011. do danas nositelj je kolegija Slikarstvo,Crtanje i Tehnologija slikarskih tehnika na diplomskom studiju Likovne kulture te nekoliko kolegija na diplomskom studiju Ilustracije. Predložio i uveo novi i inovirani sadržaj predmeta na diplomskom studiju (izborne predmete): ILUSTRACIJA i STRIP. Bio je predsjednik povjerenstva za izradu diplomskog studija Ilustracije na istoj,a 2019. godine kao predsjednik povjerenstva je predložio i izradio elaborat novog diplomskog sveučilišnog studija Vizualna umjetnost. Trenutno je zaposlen kao izvanredni profesor na Diplomskim sveučilišnim studijima Likovne kulture i Ilustracije.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

konzultacije: četvrtkom uz prethodnu najavu e-mailom, 11 – 12 sati
kabinet: br. 36, Trg Sv. Trojstva 3
kontakt e-mail: jnajcersabljak@uaos.hr,  telefon: 098 / 897-103

dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, izvanredna profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, diplomirala je povijest umjetnosti i povijest, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku kao viša kustosica i voditeljica Zbirki slikarstva, crteža i grafike 18. i 19. stoljeća. Bavi se istraživanjem kulturne baštine istočne Hrvatske, posebno istraživanjem provenijencije te povijesti umjetničkih zbirki i kolekcionarstva, nabave umjetnina domaćih i stranih plemićkih obitelji, u razdoblju 18. i 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Objavila je niz knjiga, stručnih i znanstvenih radova na tu temu od kojih se izdvajaju Likovna baština obitelji Pejačević (MLU, 2013.) i Likovna baština kneževa Odescalchi – od Lombardije i Rima do Iloka (MLU, DPUH, MGI, 2015.). Usavršavala se u Dresdenu, Grazu, Londonu. Suradnica je na znanstvenom projektu HZZZ „Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas“ IP-2018-01-9364.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Academia.edu

izv. prof. art. Vjeran Hrpka

izv. prof. art. Vjeran Hrpka

konzultacije: srijedom / 15—16 sati
kabinet: br. 33, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: vjeran.hrpka@gmail.com,  telefon: 098 1807165

Vjeran Hrpka rođen je 1972. godine u Osijeku. Diplomirao je filmsko snimanje na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu gdje je stekao zvanje akademski snimatelj. Filmsku fotografiju potpisuje na više od 20 filmskih naslova, a filmovi koje je snimio bili su prikazani na filmskim festivalima kako u Hrvatskoj tako i u brojnim zemljama svijeta. Od 2011. radi kao umjetnički suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2014. u zvanju je docenta. Predaje kolegije iz medija fotografije, snimanja i alternativnih fotografskih procesa. Hrpka je za svoj rad više puta nagrađivan na skupnim izložbama fotografija i filmskim festivalima od kojih je najznačajnija godišnja nagrada “Nikola Tanhofer” za snimateljski rad na filmu “Iza lica zrcala”.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

http://vjeranhrpkafragile.from.hr/

doc.dr.sc. Mirela Ramljak Purgar

doc.dr.sc. Mirela Ramljak Purgar

doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić

doc. dr. art. Ana Sladetić Šabić

konzultacije: putem e-maila
kabinet: broj 16, Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti, Ulica cara Hadrijana 8/B, Osijek
kontakt e-mail: ana.sladetic@uaos.hr,  telefon: 0981852158

doc. dr. art. Ana Sladetić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je 2016. doktorirala pod mentorstvom red. prof. art. Ante Rašića i izv. prof. dr. sc. Leonide Kovač. Sudjelovala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, među kojima i nagradu za najbolji rad izložbe World Youth Art Festival (Seul, Južna Koreja, 2017.), ex aequo na 25. slavonskom bijenalu (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.), prvu nagradu Celebrate Originality – Adidas u suradnji s Muzejom za uličnu umjetnost (Zagreb, 2010.) te Grand Prix 30. salona mladih (HDLU, Zagreb, 2009.). Održala je više javnih predavanja i radionica u suradnji s domaćim i stranim kulturnim, muzejskim i galerijskim ustanovama. Usavršavala se i boravila je na umjetničkim rezidencijama u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i SAD-u. Docentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

LinkedIN

Work

doc. art. Dubravko Mataković

doc. art. Dubravko Mataković

konzultacije: ponedjeljkom od 13-14 sati
kabinet Zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti, Ulica cara Hadrijana 8/B, Osijek
kontakt e-mail: dumatako@gmail.com,  telefon: +385 98 270 638

Rođen je 1959. godine u Ivankovu. U Vinkovcima je završio Gimnaziju. Diplomirao je 1983. godine na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Ante Kuduza. Stripom se profesionalno bavi od 1984. godine. Objavljivao je u raznim visokotiražnim novinama i časopisima. Redovito tjedno objavljuje strip na portalu Net.hr (od 2004. godine), u Smibu (od 1984. godine) i u Ok!-u (od 1984. godine). Likovno je oblikovao i izradio ilustracije za desetke knjiga i udžbenika. Autor je dvanaestminutnoga animiranoga filma «Cigla» u produkciji Zagreb filma (2012. godine). Devetnaest godina je djelovao kao samostalni umjetnik, član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika u Zagrebu. Od 2013. godine bio je umjetnički suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od 2017. je docent umjetnosti na Diplomskom studiju Ilustracije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

doc. art. Hrvoje Duvnjak

doc. art. Hrvoje Duvnjak

konzultacije: ponedjeljak od 13:30 do 14:30 sati
kabinet: broj 23, Ulica cara Hadrijana 8/B, Osijek
kontakt e-mail: duvnjakh@gmail.com,  telefon: 0919438156

Hrvoje Duvnjak rođen je 1977. godine u Đakovu. Nakon završene gimnazije upisao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 2002. diplomirao je u klasi profesora Zlatka Kauzlarića – Atača. Od 2005. godine je asistent, te od 2011. docent slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od 2008. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnosti u Osijeku. Godine 2013. i 2014. bio je voditelj Likovnog odsjeka na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2017. izabran je za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Đakova.
Hrvoje Duvnjak izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Osim slikarstva bavi se dizajnom, animacijom i filmom.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

doc. art. Ivica Kurtz

doc. art. Ivica Kurtz

konzultacije: ponedjeljak / 13:30 – 14:30 sati
kabinet: broj 23 / Ulica cara Hadrijana 8/B zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti
kontakt e-mail: ivica.kurtz@uaos.hr

Doc. art. Ivica Kurtz (Slavonski Brod, 1974), akademski slikar, diplomirao je 2006. na Slikarskom odjelu zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti u klasi prof. Igora Rončevića. Kao dobitnik stipendije CEEPUS proveo je jedan semestar na Sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji (IUP, Indiana, PA, SAD). Od 2005. do 2007. godine zaposlen je kao nastavnik likovne kulture na dvjema osnovnim školama i kao honorarni suradnik na srednjoj školi. Od 2007. godine radi kao asistent, a od 2014. kao docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture predaje kolegije Slikarstvo III I IV te Crtanje akta III I IV. Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.
Na samostalnim i skupnim izložbama izlaže radove uglavnom velikih formata koji svjedoče o suvremenom, sustavnom i rafiniranom istraživanju slikarskog medija.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

doc. art. Mario Matoković

doc. art. Mario Matoković

konzultacije: četvrtkom / od 12 do 13h, uz prethodnu najavu e-mailom
kabinet: br. 16 / Ulica cara Hadrijana 8/B Zgrada odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti
kontakt e-mail:mmatokovic2@aukos.hr,

Mario Matoković rođen je u Osijeku 1985. godine. Diplomirao je 2010. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Odsjeku za likovnu umjetnost. Profesionalno se bavi umjetničkom djelatnošću u području suvremene vizualne i likovne prakse kroz medij grafike, videa, instalacije te umjetničke fotografije. Izlagao je na brojnim domaćim i nekoliko međunarodnih izložbi. Sudjelovao na više umjetničkih radionica i projekata u domovini i inozemstvu. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Finalist nagrade Radoslav Putar, nagrade za mlade umjetnike do 35 godina u organizaciji Instituta za suvremenu umjetnost. 2017. nagrađen je 3. nagradom na „5. Biennalu suvremene umjetnosti u Novorossyisku“ u Rusiji za rad „Zastava“ te 2018. nagrađen nagradom „Ex Aeuqo“ nagradom na 26.slavonskom Biennaleu u Osijeku. Inicijator umjetničke rezidencije u sklopu projekta MMML Studija koji je zamišljen kao platforma za vizualna istraživanja u vidu kratkih umjetničkih rezidencija ali i projekata koji doprinose unaprjeđenju kreativno-kritičkog mišljenja unutar zajednice. Živi i radi u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

Home

doc. art. Miran Blažek

doc. art. Miran Blažek

konzultacije: srijedom / 14 – 16 sati
kabinet: broj 25, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: blazekmiran@gmail.com

Miran Blažek rođen je 1983. godine u Osijeku. Maturirao je 2002. godine u Školi za primjenjenu umjetnost i dizajn u Osijeku. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine te je završio poslijediplomski magistarski studij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2012. godine. Slikarsko iskustvo odmah po završetku studija počeo je nadopunjavati praksama koje se nisu oslanjale isključivo na tradicionalan pojam štafelajnog slikarstva. U radu se oslanja na granična polja medija, primarno crteža i slike, te se bavi transpozicijom – kroz akciju, materijal ili sami prostor. Blažek varira ideju da se umjetničko djelovanje treba shvatiti kao proces transformacije u kojem cjelina uvijek biva većom od sastavnih djelova. Izlaže na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. 2012. godine dodjeljena mu je Nagrada Radoslav Putar za najboljeg hrvatskog mladog umjetnika do 35 godina u organizaciji Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu. Sudjeluje na nekoliko rezidencijalnih programa za umjetnike u inozemstvu.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

Home page

Front page

Goran Tvrtković, viši predavač

Goran Tvrtković, viši predavač

konzultacije: srijeda / 12 — 13 sati
kabinet: br. 23,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: goran.tvrtkovic@gmail.com, telefon:0923141504

Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine. Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama. Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina, Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi. od 2011. predavač na UAOS danas Akademiji za umjetnost i kulturu. Predaje na diplomskom i preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture predmete; Slikarstvo I-II, Likovna anatomija III te Tehnologija slikarskih tehnika I-II, a također održava nastavu na preddiplomskom studiju Kazališnog oblikovanja iz predmeta Osnove likovne anatomije i Scenskog slikarstva. 2017 – viši predavač na UAOS na odsjeku za primijenjenu umjetnost, predaje na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju likovna kultura te na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje (Likovna anatomija, Slikarstvo, Tehnologija slikarskih tehnika, Scensko slikarstvo.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

dr. sc. Lana Skender, predavač

dr. sc. Lana Skender, predavač

konzultacije: ponedjeljak / 13:00-14:00 sati
kabinet: br.28 / Ulica cara Hadrijana 8/B kabinet: 24 / Trg sv. Trojstva 3
kontakt e-mail: lanaskndr@gmail.com,  telefon: 0918849683

Lana Skender završila je Filozofski fakultet u Zagrebu i stekla akademsko zvanje dipl. povjesničarka umjetnosti i muzeologinja 2003. godine. Od 2003. do 2014. godine radila je kao nastavnica povijesti likovne umjetnosti u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, a od 2012. i kao vanjski suradnik-asistent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2013. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača a 2014. godine zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2015. godine imenovana je u radnu skupinu za reformu nacionalnog kurikuluma za nastavni predmet Likovna umjetnost, od kada kontinuirano radi na edukaciji nastavnika kroz različite oblike nastave, od predavanja na stručnim aktivima do učenja na daljinu.
Od 2017. godine provodi edukativni kulturno-umjetnički program za Ministarstvo kulture, u sklopu projekta Ruksak pun kulture, pod nazivom Igraj s Kniferom. Objavljuje radove s područja interdisciplinarnih humanističkih znanosti – metodika povijesti umjetnosti i znanosti o umjetnosti. Bavi se istraživanjem percepcije i recepcije umjetničkog djela te primjenom suvremenih nastavnih strategija u nastavi. Posebni interesi usmjereni su pozicioniranju vizualne kulture u obrazovnom sustavu te razvijanju dinamičkog pristupa kulturnoj baštini s aspekta digitalne povijesti umjetnosti.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

 

 

 

dr. art. Margareta Lekić, umj.sur.

dr. art. Margareta Lekić, umj.sur.

konzultacije: srijeda / 12 — 14 sati
kabinet: br. 1,  Zgrada kiparstva / Cara Hadrijana 10/a
kontakt e-mail: mlekic@uaos.hr / margaretalekic@gmail.com,  telefon: 0915062380

Margareta Lekić rođena je 1982. Od 2002. do 2007. studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer Kiparstvo. Od 2003. do 2007. korisnik je stipendije Grada Osijeka. Kao dobitnica Ceepus stipendije 2004. godine sudjeluje na strip radionici u Balatonu u Mađarskoj, a 2005. pohađa semestar na Sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji (Indiana, SAD).
2009. dobiva KulturKontakt Austrija stipendiju i pohađa Ljetnu Akademiju likovnih umjetnosti u Salzburgu u Austriji. Od 2008. do 2012. zaposlena je kao vanjski umjetnički suradnik na kiparskom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2016. zaposlena je u zvanju asistenta, a od 2017. je u zvanju umjetničkog suradnika na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Od 2018. zaposlena je u zvanju umjetničkog suradnika na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku. 2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij Kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 2010. i 2011. godine korisnik je stipendije za poslijediplomske studije Grada Zagreba. 2010. godine je sudionik umjetničke rezidencije CEC ArtsLink Residency na Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, MA, SAD. 2013. godine odlazi na umjetničku rezidenciju u Cite international des arts u Pariz u Francusku. 2018. u sklopu Erasmus+ mobilnost nastavnog osoblja odlazi na Universidad Rey Juan Carlos u Madrid u Španjolsku. Izlagala je na dvadeset i četiri samostalne i pedeset i šest skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Održala je javna predavanja 2012. na međunarodnom likovnom simpoziju “XVI. Medulin” u Medulinu, na Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, (MA, SAD) i u CEC ArtsLink-u u New Yorku (NY, SAD).

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

Igor Loinjak, predavač

Igor Loinjak, predavač

konzultacije: petak / 12:30 — 13:30 sati
kabinet:  br. 36 (II kat),  adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (Zgrada Rektorata)
kontakt e-mail: loinjakigor@gmail.com,  telefon: 0995090166

Igor Loinjak rođen je u Osijeku 3. travnja 1988. Završivši gimnaziju prirodoslovno-matematičkoga smjera, upisuje studij filozofije i religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Bakalaureat iz područja filozofije stekao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a dvije godine kasnije diplomu magistra struke komparativne književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomske radove kod mentorā Andreje Zlatar Violić i Zvonka Makovića. Iste je godine upisao poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovao je na sveučilišnom projektu „Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica“, pohađao je ljetnu školu „Arhitektura i grad u srednjoj Europi“ (Architecture and the City in Central Europe) organiziranu u suradnji sa Sveučilištem u Pittsburgu (SAD), bio je zamjenik urednika fakultetskoga časopisa „Habitus“, a za vrijeme studija nagrađen je Rektorovom i Dekanovom nagradom za izvrsnost u studiju. Radio je u Gradskim galerijama Osijek i Muzeju likovnih umjetnosti Osijek, a od prosinca 2015. zaposlen je na mjesto asistenta na Likovnom odsjeku Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Umjetnost starog vijeka, Umjetnost srednjeg vijeka i Teorija suvremene umjetnosti. Redovito piše likovne kritike za dnevne novine i časopise iz područja umjetnosti, a od 2015. do 2017. bio je voditelj Galerije Kazamat. Organizirao je nekoliko autorskih izložbi te napisao veći broj uvodnika i predgovora za umjetničke kataloge. Područje su njegova interesa stari i srednji vijek te teorija umjetnosti, napose suvremene. Zanima se za istraživanje duhovnosti i mistike u suvremenoj umjetničkoj praksi. Član je HS AICA-e.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Ana Petrović, asistentica

Ana Petrović, asistentica

konzultacije: srijedom / 13 – 15 sati
kabinet: broj 33 / zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: apetrovic@uaos.hr

Ana Petrović u svom radu istražuje vizualnu elastičnost širokog spektra medija. Rođena je 1985. godine u Bjelovaru. Diplomirala je 2011. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od iste godine je asistentica na kolegijima Video i film i Fotografija, od 2017. u stalnom radnom odnosu. Prezentirala je svoj rad na brojnim grupnim i samostalnim izložbama, a o širokom spektru svog djelovanja održala predavanja u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Sudjelovala je na likovnim kolonijama u Mađarskoj, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Završila je rezident u Grazu, Austrija pri Kulturvermittlung Steiermark. Suosnivačica je Umjetničke organizacije POPUP (osnovana 2012.). U profesionalnom fotografskom radu bavi se fotografijom izložbi i vizualnih radova koji su publicirani u preko 80 različitih kataloga institucija i umjetničkih organizacija u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, te web portalima i novinama.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

home page

https://www.youtube.com/channel

https://www.instagram.com/a.n.a.p.e.t.r.o.v.i.c/

https://www.facebook.com/anapetrovicartist

Kristina Marić Lozušić, asistentica

Kristina Marić Lozušić, asistentica

konzultacije: utorak / 12 — 14 sati
kabinet: br. 33,  zgrada Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti / Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: kmaric@aukos.hr

(r. 1990., Đakovo) Diplomirala je 2015. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za likovnu umjetnost (danas Akademija za umjetnost i kulturu). Aktivno izlaže na izložbama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je Priznanja za najbolji rad iz multimedije u akademskoj godini 2013/2014. Godine 2013. boravi na umjetničkoj rezidenciji Art Quarter Budapest u Budimpešti. Dobitnica je Red Carpet Art Award, austrijske nagrade za mlade umjetnike 2017. Godine 2018. finalistica je Nagrade Radoslav Putar, Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu. 2019. boravi na umjetničkoj rezidenciji Nida Art Colony u Litvi. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Od 2018. voditeljica je Galerije Kazamat u Osijeku. Od 2016. asistentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

http://www.kristinamaric.com/

https://vimeo.com/user40468391

Nikola Kovač, umjetnički suradnik

Nikola Kovač, umjetnički suradnik