/ Info za studente sa invaliditetom

Umjetnička akademija u Osijeku vodi posebnu brigu o pravima studenata s invaliditetom.
U tu svrhu, Vijeće Akademije je imenovalo dvije kontakt osobe odgovorne za pitanja studenata s invaliditetom:
Mirna Sabljar, predavač
Mob: 099/ 264 06 70
e-mail: mirna.sabljar@uaos.hr
Dražena Stanković, voditeljica Odsjeka pismohrane i administrativnih poslova
Mob: 099 312 61 92
e-mail: drazena.stankovic@uaos.hr
Koordinatorice imaju zadaću pružiti informacije, savjet i pomoć studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava.
Da bi u potpunosti ostvarili sva svoja prava studenti s invaliditetom se trebaju registrirati pri Uredu za studente s invaliditetom popunjavanjem on-line obrasca. Obrasci se mogu preuzeti i u Uredu za studente Umjetničke akademije ili kod koordinatorica.
Akademija odlično surađuje sa sveučilišnim Uredom za studente s invaliditetom.
Sveučilišni ured za studente s invaliditetom je smješten u sveučilišnom campusu na uglu ulica Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića.
Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00
Za termin sastanka izvan radnog vremena Ureda potrebno je najaviti se na e-mail adresu dspanic@unios.hr
Osnovne zadaće Ureda za studente s invaliditetom su:
- pružanje stručne pomoći studentima s invaliditetom,
- praćenje potreba studenata s invaliditetom radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja,
- unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom,
- pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i inozemnih projekata te
- osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti.
Ured je namijenjen studentima s:
oštećenjima vida,
oštećenjima sluha,
motoričkim poremećajima,
višestrukim oštećenjima,
kroničnim bolestima,
psihičkim bolestima i poremećajima,
teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD).
Specijalizirana oprema za studente s invaliditetom

Sveučilište J. J. Strossmayera je studentima s invaliditetom osiguralo specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza. Oprema se može koristiti u Uredu za studente s invaliditetom, ali postoji  i mogućnost posudbe opreme.

Za detaljne informacije o korištenju u Uredu ili mogućnostima posudbe opreme molimo obratite se:

Uredu za studente s invaliditetom na e-mail adresu voditelja Ureda Damira Španića dspanic@unios.hr ili

kontakt osobama na Akademiji:

Mirni Sabljar mirna.sabljar@uaos.hr ili

Draženi Stanković drazena.stankovic@uaos.hr

Popis specijalizirane opreme
Dodatna prava i mogućnosti:
Umjetnička akademija u Osijeku dodjeljuje jednokratne financijske pomoći za studente u stanju socijalne potrebe.
Studenti s invaliditetom mogu se javiti na natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koje redovito rezervira nekoliko stipendija za studente s invaliditetom.