/ Nastavni kalendar

1. Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, te na stručnim studijima kojise izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2019./2020. godini za započinje 1. listopada 2019. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 20. prosinca 2019. godine, te od 7. siječnja do 24. siječnja 2020. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 23. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 27. siječnja do 21. veljače 2020. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 24. veljače do 5. lipnja 2020. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 8. lipnja do 10. srpnja 2020. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 31. kolovoza do 30. rujna 2020. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2019./2020. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

9. Akademska misa na početku akademske godine 2019./2020. je 13. listopada 2019. godine, a na kraju nastave u akademskoj 2019./2020. godini akademska misa je 14. lipnja 2020. godine.