/ Studentski zbor

Studentski zbor je zakonom određeno studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenta, sudjeluje u odlučivanju u Senatu i stručnim vijećima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

26 članova

9 članova izravno na sveučilišnoj listi

17 predstavnika sa sastavnica Sveučilišta

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera

Stjepan Ćurčić

Zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera

Vinko Vidmar

Potpredsjednik za nastavu i studenta

Matija Fenrich

Potpredsjednica za marketing i odnose s javnošću

Tamara Jakšić

Potpredsjednik za projekte i međunarodnu suradnju

Ivan Šarić

Studentska pravobraniteljica Sveučilišta J. J. Strossmayera

Marina Čović

 

Studentski zbor Umjetničke akademije u Osijeku, članovi vijeća

JOSIP PRATNEMER, predsjednik,  2. god. preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura

EMA LUTRING, zamjenica, 1. god. diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Medijska kultura

Predstavnici studenata u Vijeću Akademije Umjetničke akademije u Osijeku:

  1. NIKO GRGIĆ, 2. god. preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
  2. DUNJA KEŽA, 1. god. preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
  3. VEDRAN KNEŽEVIĆ, 2. god. preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
  4. EMA LUTRING, 1. god. diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Medijska kultura
  5. IVONA MALČIĆ, 2. god. preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
  6. JOSIP PRATNEMER, 2. god. preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura

Predstavnicima studenata u Vijeću Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku mandat traje dvije (2) godine tj. do 18. lipnja 2021.

Radno vrijeme ureda Studentskog zbora Akademije je po ugovorenom vremenu sastanka sa strankom.

Sastanak se ugovara preko e-mail adrese predsjednika Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Email adresa: josip.pratnemer@aukos.hr

Skupština Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nakon provedenih studentskih izbora 6. lipnja 2019., na I. konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine postupajući po prijedlogu predsjednika Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Josipa Pratnemera, imenovala je Anu Mlinarević, studenticu I. godine diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer Medijska kultura,  za studentsku pravobraniteljicu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

Aktivnosti Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku imaju višegodišnju uspješnu suradnju po pitanju studentskih aktivnosti i projekata. Studentski zbor prepoznaje kvalitetu i značaj umjetničkog izričaja studenata Akademije, pomaže u afirmaciji mladih umjetnika i podržava inicijativu svakog projekta koji uvelike pridonose slici Sveučilišta. Projekti realizirani u suradnji Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera i Akademiije kulturno obogaćuju Sveučilište, ali i Osijek kao studentski grad.

U zajedničkoj želji za približavanjem umjetničke scene širem krugu publike, u posljednjih su nekoliko godina uspješno realizirani sljedeći projekti:

Završna izložba studenata Umjetničke akademije u Osijeku 2017.

After party  Završne izložbe studenata Umjetničke akademije u Osijeku 2017.

Kniferova utrka 2017.

2. Likovna izložba OLJM-a 2017.

Kiparska kolonija „Jarčevac“ 2017.

Likovna izložba „Akademija u gostima“ 2017.

Glaz-B-OS 2017.

Dioniz festival 2017.

2. Međunarodno Studentsko Biennale 2017.

Lutkokaz, međunarodna revija lutkarstva 2017.

Jarčevac, likovna kolonija 2017.

Lav Mirski, međunarodno pjevačko natjecanje 2017.