/NASTAVNICI

Slider
prof. art. dr. sc. Berislav Jerković, pročelnik Odsjeka

prof. art. dr. sc. Berislav Jerković, pročelnik Odsjeka

konzultacije: ponedjeljkom, 13 — 14 sati
kabinet: broj 22,  adresa: Kralja Petra Svačića 1G
kontakt e-mail: bjerkov@yahoo.com, telefon: 099/2169-658

dr. sc. Berislav Jerković, pjevač (bariton), dirigent, glazbeni pedagog; izvanredni profesor pjevanja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje: Pjevanje, Operni studio, Komorno pjevanje, Metodika nastave pjevanja. Diplomirao je Pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Zborsko dirigiranje na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska) i Glazbenu pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski studij završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a poslijediplomsko usavršavanje na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Grazu. Doktorirao je na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Tijekom godina radio je s mnogim uglednim domaćim i inozemnim dirigentima, režiserima, pjevačima, kao i s uglednim orkestrima i ansamblima. U opernim kućama u zemlji i inozemstvu ostvario je niz solističkih uloga u operama, operetama i mjuziklima kao što su Rigoletto, Krabuljni ples, Evgenij Onjegin, Carmen, Gianni Schicci, Sonnambula, Figarov pir, Ljubavni napitak, Tosca, La serva padrona, Nikola Šubić Zrinski, Cosi fan tutte, Ero s onoga svijeta, I Pagliacci, La boheme, Didona i Enej, Čarobna frula, Camelot, Čovjek iz Manche itd. Nastupao je na brojnim festivalima u zemlji: Večeri u Donatu, Splitsko ljeto, Varaždinske barokne večeri, Skopsko leto, BitFest, Štipsko kulturno leto, Osječko ljeto kulture, Zagrebački barokni festival, Sarajevska zima, Hvarsko ljeto, KotorArt sezona… kao i na koncertima i festivalima u inozemstvu (u Sloveniji, Njemačkoj, Srbiji, Austriji, Češkoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Mađarskoj, Španjolskoj, Venezueli, SAD -u, Belgiji, Kini, Južnoj Africi … ). Pored uspješne pjevačke bavi se i intenzivnom dirigentskom djelatnošću, a sa zborovima i ansamblima koncertira u zemlji i inozemstvu te je i dobitnik brojnih nagrada
– kao solist i kao dirigent. Osnivač je i umjetnički ravnatelj Opera Pannonica ansambla. Vodi stručne seminare za pjevače, dirigente i voditelje vokalnih ansambala (Hrvatska, Mađarska, Velika Britanija, Francuska, Kanada, SAD, Južna Afrika, Jordan … ). Dugogodišnji je voditelj Opernog studija Međunarodnog glazbenog centra Grožnjan. Gostujući je profesor na Fakultetu umjetnosti u Pečuhu. Bavi se znanstvenim i umjetničkim istraživačkim radom te izlaže na strukovnim konferencijama i skupovima (Bologna, 2008., Pariz, 2009., Marlborough, 2010., Peking, 2010., Rochester, 2011., Thessaloniki, 2012., Brisbane, 2013., Princeton 2014. i 2016.). Autor je knjige Kurikul nastave pjevanja (2019). Pročelnik je Odsjeka za glazbenu umjetnost, a obnašao je funkciju prodekana za nastavu i studente akademije.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika 

prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj – Jerković

prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj – Jerković

konzultacije: srijeda, 13 — 14 sati
kabinet: broj 33, adresa Kralja Petra Svačića 1f
kontakt e-mail: antoaneta.radocaj-jerkovic@aukos.hr,
telefon: +38598776736

Dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković rođena je 24. srpnja 1976. godine u Osijeku. Diplomirala je solo-pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je zborsko dirigiranje na Fakultetu za glazbenu i vizualnu umjetnost, Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska) i glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Doktorirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dirigentski se usavršavala u inozemstvu – u Mađarskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, na prestižnim glazbenim akademijama kao što su Eastman School of Music i Westminster Choir College. Ostvarila je brojna koncertna gostovanja u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kanadi, Kini, Švedskoj, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Posebno značajan uspjeh postigla je s Vokalnim ansamblom Brevis, s kojim je 2013. godine održala koncert s djelima hrvatskih skladatelja u dvorani
Carnegie Hall u New Yorku (SAD), a 2017. godine u Sydney Opera House u Sydneyju (Australija). Za svoj umjetnički rad primila je preko trideset nagrada na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima pjevačkih zborova. Nagrađivana je posebnim nagradama za najbolje mlade dirigente na natjecanjima u Švedskoj i Italiji. Dobitnica je javnog priznanja Grada Osijeka Grb Grada Osijeka za osobit doprinos glazbenoj kulturi i umjetnosti.
Snimala je za radio i televiziju te izdala više nosača zvuka (12). Njene snimke nalaze se i na više kompilacijskih izdanja te su neke od njih (B. Bjelinski: ciklus Kapljice) postale sastavnim dijelom slušnog repertoara Nastavnog plana i programa Glazbene kulture za osnovnu školu. Pripremala je zborove za opere, operete i mjuzikle te ostvarila nekoliko solističkih uloga u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku. Objavljuje i izlaže radove iz područja glazbene pedagogije i zborskoga pjevanja u zemlji i inozemstvu. Pokrenula je Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, 2014. godine. Do sada je objavila dvije knjige: Pjevanje u nastavi glazbe i Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju. Članica je nacionalnih i međunarodnih žirija na natjecanjima zborske glazbe te redovito održava seminare, predavanja i radionice za voditelje pjevačkih zborova.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

Academia.edu

http://www.brevis-osijek.com

izv. prof. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

izv. prof. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

konzultacije: petkom, 10:30 – 11:30 sati uz prethodnu najavu e-mailom
kabinet: II kat, kabinet br. 36, Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
kontakt e-mail: margareta.turkalj@uaos.hr

Povjesničarka umjetnosti. Znanstveni i stručni interes usmjeren joj je na umjetnost i arhitekturu od 15. do kraja 18. stoljeća, kulturnu baštinu istočne Hrvatske i njezino vrednovanje u hrvatskom i srednjoeuropskom kontekstu te primjenu suvremenih digitalnih metoda u istraživanju, valorizaciji I prezentaciji kulturne baštine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. obranila je doktorsku disertaciju na temu „Sakralna arhitektura prve polovice 18. stoljeća na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije“. Od 2007. godine asistentica je na Odsjeku za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku (kasnije Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti na Akademiji za umjetnost i kulturu), od 2009. u zvanju predavača, a od 2015. godine u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Znanstveno se usavršavala na terenskim i arhivskim istraživanjima u inozemstvu. Mentorica je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na Sveučilištu J. J. Strossmayera predaje kolegije iz područja povijesti umjetnosti na preddiplomskim studijima, specijalističkom poslijediplomskom studiju te na programima cjeloživotnog obrazovanja. Kao članica stručnog povjerenstva Umjetničke akademije u Osijeku sudjelovala je u izradi odobrenog diplomskog studija Ilustracije, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku odobrenog preddiplomskog studija povijesti umjetnosti. Od 2017. do 2018. godine voditeljica je Internog sveučilišnog projekta „Palača Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi – kontekst i valorizacija unutar hrvatske i srednjoeuropske barokne arhitekture“. Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-utvrde jugoistočne granice Habsburške Monarhije, 2018.2022.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ResearchGate

izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić

izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić

konzultacije: srijeda, 8:30 sati
kabinet: broj 34,  adresa: Kralja P. Svačića 1F
kontakt e-mail: jsulentic-begic@aukos.hr,  telefon: 098 270 329

Jasna Šulentić Begić rođena je 9. listopada 1967. u Osijeku. Studij Glazbene kulture upisala je 1987. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i diplomirala u srpnju 1991. U lipnju 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju – magisteriju glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a u ožujku 2013. doktorirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 2008. bila je zaposlena u Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku, a od 1997. do 2008. i u I. gimnaziji u Osijeku. Na Učiteljskom fakultetu/Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku bila je zaposlena od 2008. do 2016. te je izvodila nastavu kolegija Metodika glazbene kulture. Od 2016. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji/Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Mentorica je preko 50 studenata u izradi završnih i diplomskih radova te doktorskih radova. Godine 2006. sudjelovala je u radu Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa glazbene kulture za osnovnu školu. Od 2015. do 2018. bila je članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost te je imenovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i članicom Radne skupine za izradu Prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost. Od 2015. ispitivačica je metodike Glazbene kulture na stručnim ispitima za učitelje razredne nastave. Od 2017. u istoj funkciji sudjeluje na stručnim ispitima za učitelje/nastavnike Glazbene kulture/Glazbene umjetnosti. Recenzentica je knjiga te radova iz područja glazbene pedagogije za časopise i zbornike konferencija. Objavila je tri autorske knjige i više od 50 radova. Sudjelovala je kao izlagačica na više od 20 znanstvenih skupova te je održala preko 40 stručnih radionica i predavanja.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ORCID

Google Znalac

ResearchGate

izv. prof. art. Vuk Ognjenović

izv. prof. art. Vuk Ognjenović

konzultacije: utorkom, od 10h do 12h
kabinet: br.20,  Kralja Petra Svačića, 1/F
kontakt e-mail: vuk.ognjenovic@aukos.hr,  vukenjara@gmail.com,  telefon: 091/899-6168

Rođen u Osijeku gdje završava srednju Glazbenu školu Franje Kuhača, dva usmjerenja: glazbenik klavirist i glazbenik teoretičar. U Zagrebu diplomira na Školi za klasični balet u klasi prof. Tatjane Marunić-Brcko. Studirao na UAOS-u (Umjetnička akademija Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku), a tijekom studija pohađao i srednju Glazbenu školu, odjel solo pjevanja, u klasi prof.Vesne Jaić. Diplomirao 2006., te postaje magistar glazbene pedagogije. Već kao mali bavio se glumom i glazbom: snimio 2 filma za mlade: „Pustolovine na 2 kotača“ i „Kugina kuća“; nastupao kao klavirista: Haydnov koncert za solo klavir i orkestar u F-duru; solo pjevač… Članstvo HZSU-a i status slobodnog umjetnika dobiva 1.siječnja 2006.godine, a od prosinca 2008. zaposlen je kao asistent na UAOS-u. Predaje na kolegijima scenskog pokreta Odsjeka za glazbu te Odsjeka za kazalište. Jedan je i od voditelja Dramskog studia unutar Odsjeka za kazalište. 17. travnja, 2013. godine izabran je u zvanje docenta na UOAS-u. Radi(o) i kao baletni pedagog na Odjelu za suvremeni ples u Glazbenoj školi Franje Kuhača i u G.ŠK. u Vukovaru, unutar kojih je pohađao brojna stručna usavršavanja, seminare i skupove iz područja plesne umjetnosti. Umjetnički je voditelj, balet-majstor i član baletnog ansambla HNK u Osijeku, te osnivač i jedan od voditelja Baletnog studia HNK u Osijeku, koji se može pohvaliti činjenicom da je do sada 4 polaznika upisalo Školu za klasični balet u Zagrebu (direktno 1. srednje). U svrhu promoviranja baletne/plesne umjetnosti i edukacije gledatelja, u različitim emisijama, više puta nastupao na HRT-u, STV-u, Osječkoj televiziji … Član je HDPBU-a (Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika). Govori: engleski, njemački i talijanski jezik. Do sada plesao i pleše za: Ballet St. Poelten(Austrija), K&K Ballet Osterreich(Austrija), HNK Zagreb, HNK Rijeka, HNK Osijek, HKK Zadar, ZGK Komedija, INK Pula, GK Požega, Baletnu trupu Croatia. Suradnja s baletnim koreografima: Yuori Vamos, Derek Deane, Peter Breuer, Norman Dixon, Renato Zanella, Gerlinde Dill, Alexander Fend, Michael Fichtenbaum, Sonja Kastl, Milko Šparemblek, Antun Marinić, Svebor Sečak, Dinko Bogdanić, Ljiljana Gvozdenović, Iraida Lukašova, Štefanija Heller, Sorin David, Bohdana Szivacz, Almira Osmanović i mnogi drugi. Gostovanja (s različitim ansamblima) u: Danskoj (Kopenhagen), Turskoj (Izmir, Karsiyaka, Buca, Gundogd), Luksemburgu (Luxembourg), Njemačkoj (Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Basel, Berlin, Bern, Bielefeld, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Dusseldorf, Duisburg, Essen, Frankfurt M., Freiburg, Hamburg, Kassel, Koln, Leipzig, Lubeck, Mannheim, Munchen, Nurnberg, Oldenburg, Rostock, Stuttgart, Ulm, Wolfsburg), Austriji (St.Poelten, Beč, Kufstein), Francuskoj (Lyon), Švicarskoj (Zurich, Laussane, Lugano, St. Gallen), Italija (Gorizia), Madjarskoj (Budimpešta, Pečuh), Sloveniji (Ljubljana, Maribor), Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Tuzla), Srbiji (Novi Sad, Subotica), Crnoj Gori (Podgorica), te diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Šibenik, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Požega, Đakovo…) Predano radi na oživljavanju baletno-plesne scene grada Osijeka, ponovnom otvaranju profesionalnog baletnog ansambla pri HNK u Osijeku te otvaranju Osnovne baletne škole.

BIOGRAFIJA 

Bibliografija umjetnika

izv. prof. dr. art. Ana Sladetić Šabić

izv. prof. dr. art. Ana Sladetić Šabić

konzultacije: putem e-maila
kabinet: broj 16, Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti, Ulica cara Hadrijana 8/B, Osijek
kontakt e-mail: ana.sladetic@uaos.hr,  telefon: 0981852158

Izv. prof. dr. art. Ana Sladetić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je 2016. doktorirala pod mentorstvom red. prof. art. Ante Rašića i izv. prof. dr. sc. Leonide Kovač. Sudjelovala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, među kojima i nagradu za najbolji rad izložbe World Youth Art Festival (Seul, Južna Koreja, 2017.), ex aequo na 25. slavonskom bijenalu (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.), prvu nagradu Celebrate Originality – Adidas u suradnji s Muzejom za uličnu umjetnost (Zagreb, 2010.) te Grand Prix 30. salona mladih (HDLU, Zagreb, 2009.). Održala je više javnih predavanja i radionica u suradnji s domaćim i stranim kulturnim, muzejskim i galerijskim ustanovama. Usavršavala se i boravila je na umjetničkim rezidencijama u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i SAD-u. Docentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNICE

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

LinkedIN

Work

izv. prof. dr. sc. Tihana Škojo

izv. prof. dr. sc. Tihana Škojo

konzultacije: srijeda, 13:30-14:30 sati
kabinet: br. 35,  Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt: tihana.skojo@aukos.hr,  091 122 0006

Tihana Škojo rođena je u Osijeku 18. ožujka 1975. godine. Nakon srednjoškolskoga obrazovanja diplomirala je 1997. godine Glazbenu kulturu na Pedagoškome fakultetu u Osijeku obranom diplomske radnje Igor Stravinski – Petruška, pod mentorstvom akademika red. prof. Marka Ruždjaka. Za izniman uspjeh tijekom studiranja dobitnica je dviju Rektorovih stipendija (1994. i 1995.) te stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije za nadarene studente (1996.). Nakon studija zapošljava se u III. gimnaziji u Osijeku gdje izvodi nastavu Glazbene umjetnosti te kao stručni suradnik na Učiteljskome fakultetu u Osijeku gdje izvodi vježbe iz sviranja. Godine 1998. polaže stručni ispit u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu s izvrsnim uspjehom. Narednih devet godina radno iskustvo stječe u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku gdje realizira nastavu Početničkoga solfeggia, Solfeggia i Metodike, a potom od 2008. godine do 2013. godine u I. gimnaziji u Osijeku i III. gimnaziji u Osijeku izvodi nastavu Glazbene umjetnosti. Poslijediplomski magistarski studij iz glazbene pedagogije, kao interfakultetski studij Muzičke akademije i Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, završila je 2010. godine obranom rada pod nazivom Sinkronijski model nastave glazbene umjetnosti i njegova usporedba s dijakronijskim modelom i stekla akademski stupanj magistra iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane posebnih pedagogija. Doktorski studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 17. srpnja 2015. godine obranom doktorskoga rada Didaktičko-metodičko strukturiranje
kurikuluma glazbe u općem i obveznom obrazovanju pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića i stekla akademski stupanj doktorice iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane didaktike. Od 2013. godine djelatnica je Odsjeka za glazbenu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Znanstvene je radove izlagala na više od 30 znanstvenih konferencija državne i međunarodne razine. Članica je programskih i organizacijskih odbora znanstvenih i umjetničkih simpozija. Recenzentica je radova iz područja glazbene pedagogije

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

doc. dr. sc. Brankica Ban

doc. dr. sc. Brankica Ban

konzultacije: utorak,  19 — 20 sati
kabinet: broj 24, Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: bban@aukos.hr

Brankica Ban (Hincak), rođena je u Vukovaru. Nakon završetka srednje škole upisuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gdje je 1986. diplomirala na Studiju muzikologije. Od 1985. godine uposlena je na Srednjoj glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Od 1992. godine se, uz nastavnu djelatnost, intenzivno bavi i organizacijskim, znanstvenim i istraživačkim radom. Do sada je sudjelovala na brojnim muzikološkim skupovima, nacionalnim (11) i međunarodnim (4). U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Đakovačke i Srijemske biskupije i Župe svetog Mihaela Arkanđela u Osijeku, sudjelovala je na znanstvenom projektu Revitalizacija i zaštita physharmonike Peter Titz iz 19. stoljeća, kao doprinosu hrvatskoj organologiji, održanom 26. svibnja 2006. godine u Župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi. Do sada je napisala i objavila tri knjige: Glazbena kultura Vukovara – kultura hrvatskog nacionalnog identiteta (1995.),monografiju Glazbena škola Franje Kuhača – povijest i život (1996.). Za izdvojiti su i članci koje objavljuje u recentnim monografskim ostvarenjima koja se tiču povijesti Osijeka: Glazbena škola 1918. –1945. u monografiji Od turskog do suvremenog Osijeka; Glazba, u Osijek i okolica (1998.); Hrvatska enciklopedija I. svezak Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, (1998.); Hrvatski biografski leksikon (sv. 5), bibliografska jedinica Ivan Nepomuk Hummel. Istovremeno neprekidno objavljuje znanstvene radove u recentnom muzikološkom časopisu Arti musices.
Diplomirala je 1986. Na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu (s temom Tradicionalno i evolutivno u koncertima Petra Stojanovića (mentor Vlastimir Peričić). Magistrirala je 26. ožujka 2010., na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s temom Glazbeni život Osijeka kroz prizmu djelovanja glazbenih društava u župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi (mentorica Vjera Katalinić); Doktorirala je na studiju Kulturologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 17. veljače 2015, u Doktorskoj školi Društvenohumanističkih znanosti, s temom Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana (Mentori prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, professor emeritus, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku i red. prof. art. Davor Bobić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku). Do sada je napisala i objavila tri knjige: Glazbena kultura Vukovara – kultura hrvatskog nacionalnog identiteta (1995.) te monografiju Glazbena škola Franje Kuhača – povijest i život (1996.), Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana (2017.). Za izdvojiti su i članci koje objavljuje u recentnim monografskim ostvarenjima koja se tiču povijesti Osijeka: Glazbena škola 1918–1945. u monografiji Od turskog do suvremenog Osijeka; Glazba, u Osijek i okolica (1998.); Hrvatska enciklopedija I. svezak Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, (1998.); Hrvatski biografski leksikon (sv. 5), bibliografska jedinica Ivan Nepomuk Hummel. Istovremeno neprekidno objavljuje znanstvene radove u recentnom muzikološkom časopisu Arti musices. Do sada je sudjelovala na brojnim muzikološkim skupovima, nacionalnim (15) i međunarodnim (4).

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

 

doc. dr. sc. Amir Begić

doc. dr. sc. Amir Begić

konzultacije: srijeda, 10:15 sati
kabinet: broj 32,  adresa: Kralja P. Svačića 1F
kontakt e-mail: abegic@aukos.hr,  telefon: 098 270 259
Amir Begić diplomirao je 1991. na studiju Glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Godine 2017. doktorirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 1988. do 1989. bio je zaposlen kao nastavnik gitare i solfeggia u Glazbenoj školi pri Osnovnoj školi Augusta Harambašića u Donjem Miholjcu, a od 1989. do 1992. kao nastavnik gitare i solfeggia u CUO Braća Ribar u Osijeku. Od 1998. do 2004. kao vanjski suradnik izvodio je nastavu gitare i solfeggia u Glazbenoj školi pri Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Od 2004. voditelj je Centra za glazbenu poduku Akord u Osijeku u kojem izvodi nastavu gitare. Od 1992. do 2014. bio je nastavnik Glazbene umjetnosti i voditelj pjevačkog zbora u I. gimnaziji u Osijeku. Od 2014. zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku/Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. 2004. godine napredovao je u zvanje profesora mentora od Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, a 2009. i 2014. u zvanje profesora savjetnika. Godine 2018. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za Interdisciplinarno područje znanosti. Komentor je pet diplomskih radova. Od 1996. do 2013. tijekom rada u I. gimnaziji u Osijeku bio je mentor studentima studija Glazbene kulture/pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2009. do 2014. mentor učiteljima pripravnicima u okviru polaganja stručnog ispita iz Glazbene umjetnosti.
U akademskoj godini 2012./13. kao vanjski suradnik izvodio je nastavu iz kolegija Pedagoška praksa na 4. godini preddiplomskog studija Glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Recenzent je radova iz područja glazbene pedagogije za časopise i zbornike konferencija. Objavio je jednu autorsku knjigu i 26 radova. Sudjelovao je kao izlagač na 17 znanstvenih skupova i održao više predavanja.
doc. dr. sc. Zdravko Drenjančević

doc. dr. sc. Zdravko Drenjančević

konzultacije: četvrtak / 9-10 sati
kabinet: broj 35;  adresa K. P. Svačića bb
kontakt e-mail: zdravko.drenjancevic@gmail,  telefon: 098 594-235

Dr.sc. Zdravko Drenjančević je docent na Odsjeku za glazbenu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za predmet Solfeggio.
Završio je osnovnu i srednju glazbenu školu u Osijeku, klavirski odjel. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer Glazbena kultura. Poslijediplomski magistarski i doktorski studij kompozicije i glazbene teorije završio je na Akademiji za glasbo u Ljubljani.
U znanstvenom radu aktivan je na području teorije glazbe, muzikologije i etnomuzikologije.
Član je strukovnih organizacija HDGPP-a i HMD-a.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Bibliografija umjetnika

dr. sc. Mirna Sabljar, viša predavačica

dr. sc. Mirna Sabljar, viša predavačica

konzultacije: utorak/ 16 – 17 sati
kabinet: broj 32,  adresa: Kralja P. Svačića 1/f
kontakt e-mail: msabljar@aukos.hr,  telefon:098585742

Mirna Sabljar rođena je u Đakovu, 1976. godine. Diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala kod eminentnih pijanističkih pedagoga. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je akademski stupanj doktorice odgojnih znanosti s temom iz područja metodike nastave klavira: Procjene nastavnika glasovira o kompetencijama potrebnima za poučavanje sviranja glasovira u glazbenim školama. Od 2001. godine bila je zaposlena u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku kao nastavnica klavira i korepetitor. Od 2008. godine zaposlena je na Umjetničkoj akademiji, danas Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi nastavui na kolegiju Klavir obligatno, a do ak. god. 2018./2019. nastavu kolegija Metodika nastave klavira i Pedagoška praksa. Njezini studenti klavira su osvajači prvih nagrada na međunarodnim natjecanjima. Bavi se umjetničko-znanstvenim radom, a interes joj je usmjeren području metodike nastave klavira, obrazovanju nastavnika klavira kao i povijesti poučavanja sviranja. Izlagala je na međunarodnim znanstvenim konferencijama, te bila pozvana predavačica na stručnim i znanstvenim skupovima. Autorica je znanstvenih radova o obrazovanju nastavnika klavira, o instrumentalnoj glazbenoj pedagogiji i temama vezanim uz povijest sviranja klavira u Hrvatskoj. Recenzentica je znanstvenih radova i knjige Metodika nastave klavira. Bila je umjetnička voditeljica 9. glazbenih božićnih svečanosti, u organizacijskom odboru 1. znanstvenog i umjetničkog međunarodnog simpozija o pedagogiji u umjetnosti. Koordinatorica je za studente s invaliditetom i organizira programe prilagođene osobama s invaliditetom te obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

mr. art. Renata Karša, umjetnička savjetnica

mr. art. Renata Karša, umjetnička savjetnica

konzultacije: ponedjeljkom u 8 sati
kabinet: broj 34,  Ulica kralja Petra Svačića 1/G
kontakt e-mail: renata.karsa@gmail.com,  telefon: 098/470088

(r. 1972.) Diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji Zagreb, a potom u klasi prof. Pavice Gvozdić i magistrirala. Koncertirala je u svim većim glazbenim središtima Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Varaždin, Dubrovnik, Osijek), te u Italiji, Poljskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, B i H, Mađarskoj i Sloveniji. Osim solistički, nastupala je i uz pratnju orkestara, te u komornim sastavima surađujući s mnogim uglednim glazbenicima. Snimala je za potrebe radija i televizije, a od 2014. godine je i službeni korepetitor Međunarodnoga pjevačkog natjecanja Lav Mirski u Osijeku. Izdvajaju se nastupi na XIII. Chopinovom natjecanju u Varšavi i Danima Milka Kelemena, te solistički recital na IX. Memorijalu „Darko Lukić“ u Osijeku. Suradnja s I. Karšom od 2006. u klavirskom duu rezultirala je brojnim koncertima, 3. nagradom na XXII. pijanističkom natjecanju „Camillo Togni“ (Italija) i redakcijom Sonate in Fa za klavir četveroručno A. Sorkočevića (2017.). Od 2007. god. zaposlena je na AUK u Osijeku.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

LinkedIN

Ante Blažević, umjetnički savjetnik

Ante Blažević, umjetnički savjetnik

konzultacije: četvrtak / 12 – 14 h
kabinet: br. 20,  Ulica kralja Petra Svačića 1/F, 2. kat
kontakt e-mail: ante.blazevic@aukos.hr, telefon: 091 509 36 35

Ante Blažević je rođen 1983.g. u Virovitici. Osnovnu glazbenu naobrazbu stekao je u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky u Slatini. Srednju glazbenu školu pohađao je u Osijeku. Klavir je diplomirao na Muzičkoj akademiji Zagreb, područno odjeljenje u Osijeku, klasi prof. Damira Sekošana. Pedagoškim radom počeo se baviti u Slatini 2004.g. Kao korepetitor solo pjevača pri Umjetničkoj Akademiji u Osijeku djeluje od 2008.g. te postaje Umjetničkim suradnikom 2012.g. a Višim umjetničkim suradnikom 2018.g. Usavršavao se na seminarima uglednih svjetskih pedagoga i pijanista ; Leonida Sinceva (Rusija), On Mitanija (Japan), Lasyla Baranya (Mađarska), Eugena Indjica (Francuska), Rubena Dalibaltajana (Armenija).

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

Ivan Karša, univ. spec. mus., viši predavač

Ivan Karša, univ. spec. mus., viši predavač

konzultacije: srijedom u 19 sati
kabinet: broj 34, Ulica kralja Petra Svačića 1/G
kontakt e-mail: ivan.karsa1@gmail.com, telefon: 098/470460

(r. 1981.) Diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji Zagreb gdje je u klasi red. prof. Đure Tikvice završio poslijediplomski specijalistički studij. Koncertira kao solist, korepetitor i član komornih sastava, a redovito surađuje i s orkestrom osječkog HNK (II. Chopinov koncert, praizvedba opere Kraljevi i konjušari…). Ostvario je zapažene izvedbe u 30-ak gradova u Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a njegov širok repertoar čine djela skladatelja od baroka do suvremenika. Više puta je nastupio na festivalu Dani Milka Kelemena koji proteklih 20 godina okuplja vrhunske glazbenike iz cijeloga svijeta. Službeni je korepetitor Međunarodnoga pjevačkog natjecanja Lav Mirski u Osijeku od 2015. godine. U klavirskom duu s R. Karša, uz brojne nastupe, osvojio je 3. nagradu na XXII. pijanističkom natjecanju „Camillo Togni“ (Italija), a objavio je i redakciju Sonate in Fa za klavir četveroručno A. Sorkočevića (2017.). Od 2007. god. zaposlen je na AUK u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

Bibliografija umjetnika

Davor Dedić, viši predavač

Davor Dedić, viši predavač

konzultacije: ponedjeljak / 13 — 14 sati
kabinet: broj 32,  adresa: Ul. kralja Petra Svačića 1/f, Osijek
kontakt e-mail: davor.dedic@aukos.hr1994. godine maturirao je na srednjoj glazbenoj školi Franjo Kuhač u Osijeku struka obrazovni profil-glazbenik klavirist. 2002. godine diplomirao je Glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Nakon diplome umjetničku djelatnost gradi kroz izvođačku kao jazz pijanist i korepetitor vokalnih ansambala i solista. Permanentno se usavršava u području glazbene umjetnosti, podjednako u polju reprodukcije i produkcije glazbe (jazz i umjetnička glazba). Za svoj rad u struci, samostalno i s ansamblima, nagrađivan je brojnim nagradama i priznanjima. Od osnutka, klavirski je suradnik zbora Vokalni ansambl BREVIS s kojim je osvojio brojne međunarodne nagrade i nastupao u najpoznatijim svjetskim dvoranama: Carnegie Hall, New York (2013.) i Sydney Opera House (2017.) Od osnutka 2002. do 2015. godine bio je stalni klavirist i član HGM jazz orkestra (od 2014 Zagreb jazz orkestar), s kojim je održao velik broj koncerata u Hrvatskoj i svijetu te snimio četiri studijska albuma i velik broj video i audio materijala za potrebe Hrvatske radio televizije. Sa svojim ansamblima primio je i 2 nacionalne diskografske nagrade „Porin“ (HGMjazz orkestar-2014 Fluentes-2018.). Skladao je glazbu za nekoliko dokumentarnih filmova. Aktivno sudjeluje u promidžbi kulture i umjetničke glazbe kroz razne organizacijske odbore (Osječko ljeto kulture, Koncertni ciklus Grada, Kulturno vijeća Grada Osijeka) a od 2017. god. predsjednik je Hrvatske glazbene unije, podružnice Osijek.

Marija Kristek, predavačica

Marija Kristek, predavačica

konzultacije: utorkom / 12.00 — 13.00 sati
kabinet: broj 20,  Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: mkristek@aukos.hr

Marija Kristek rođena je 29. travnja 1985. godine u Osijeku. Diplomirala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku (diplomirani psiholog- profesor). Nakon diplome radila je u Osnovnoj školi „Mladost“ Osijek kao stručni suradnik psiholog i III. gimnaziji Osijek, prvo kao profesor psihologije, a zatim kao stručni suradnik psiholog. Iste godine radila je kao vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. U lipnju 2011. prelazi na Odjel za matematiku te u listopadu 2016. na Umjetničku akademiju gdje radi i danas. Također je sudjelovala u nastavi kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja na Odjelu za fiziku, Odjelu za biologiju, Odjelu za kemiju te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Osnovno područje zanimanja su edukacijska psihologija i psihologija glazbe. Objavila je nekoliko znanstvenih radova i sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama, licenciranim edukacijama i skupovima te u radu Sekcije za školsku psihologiju. Članica je Hrvatskog društva psihologa, Društva psihologa Osijek te polaznica edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Jurica Novaković, predavač

Jurica Novaković, predavač

konzultacije: utorak / 19:30-20:30 sati
kabinet: broj 28, Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: jurica.novakovic@uaos.hr,  telefon: 099/2640676

Rođen je u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je filozofiju i engleski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završava poslijediplomski stručni prevoditeljski studij 2007. godine. Od prosinca 2008. godine, zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Sudjeluje u nastavi kolegija Engleski jezik.

BIOGRAFIJA

Marko Sesar, viši umjetnički suradnik

Marko Sesar, viši umjetnički suradnik

konzultacije: ponedjeljak/ 15:30 – 16:00 sati
kabinet: br. 22,
kontakt e-mail: msesar@aukos.hr,  marsesar@gmail.com,  telefon:098/856-678

Marko Sesar, rođen 22. veljače 1984. Diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Studiju glazbene pedagogije 2009. Od listopada 2013. upisan na PDS Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od rujna 2009. do ožujka 2012. zaposlen kao učitelj tambure u Glazbenom odjelu OŠ D. Tadijanovića u Vukovaru, a od 2012. do 2014. na istom radnom mjestu u Umjetničkoj školi Beli Manastir. Od prosinca 2013. izabran u vanjskog suradnika – predavača, a od ožujka 2014. zaposlen kao asistent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na Odsjeku za glazbenu umjetnost. U ožujku 2017. izabran za umjetničkog suradnika na istom Odsjeku. Umjetnički je voditelj i dirigent Tamburaškog ansambla pri Odsjeku za glazbenu umjetnost. Usavršavao se na stručnim skupovima AZZO-a te pohađao seminare Clavisa. Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima iz područja glazbene pedagogije. Autor nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz istoga područja. S Tamburaškim ansamblom ostvaruje brojne umjetničke koncerte. Od svibnja 2014. predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

dr. sc. Majda Škrlec, viša asistentica

dr. sc. Majda Škrlec, viša asistentica

konzultacije: utorak, 13:00 – 14:00 sati ili po dogovoru
kabinet: br. 33,  Kralja Petra Svačića 1/G
kontakt e-mail: milinovic.majda@gmail.com, mmilinovic@uaos.hr, telefon: +385992144780

dr. sc. Majda Milinović rođena je u Osijeku 20. svibnja 1991. godine. Diplomirala je Glazbenu pedagogiju na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Od 2015. je zaposlena na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnica je Dekaničine nagrade za poseban uspjeh tokom studiranja u umjetničkom radu na polju glazbene pedagogije i umjetnosti, a kao zaposlenici Odsjeka za glazbenu umjetnost dodijeljeno joj je 2017. godine priznanje za izuzetno zalaganje u umjetničko-znanstvenim istraživanjima. U listopadu 2021. godine je, na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku obranila doktorsku disertaciju te stekla akademski naziv doktorice znanosti iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Interdiciplinarnih društvenih znanosti. Umjetnički je i znanstveno aktivna. Dirigentica je dječjeg zbora „Osječki zumbići“ koji djeluje u sklopu Instituta za zborsku glazbu „Polifonija“ s kojim je osvojila brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Voditeljica je i direktorica Akademskog pjevačkog zbora „Strossmayer“ koji djeluje u sklopu Akademskog kulturno-umjetničkog društva „Strossmayer“. Kao izlagačica sudjeluje na znanstvenim skupovima, održava stručne radionice i predavanja, objavljuje znanstvene radove te se umjetnički, znanstveno i stručno usavršava u zemlji i inozemstvu (Europa Cantat XX Tallinn, Estonia – Conductor and Composers Programme, Online Course Development – Rider University USA, Međunarodni Erasmus + projekt i seminar Broadening the Reach and the Richness of Youth and Culture in Europe, European Choral Association Europa Cantat – Međunarodna škola za zborsku glazbu; Pečuh, Mađarska i dr.).

BIOGRAFIJA

Bibliografija umjetnika

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

Academia.edu

Linkedin

Anja Papa Peranović, asistentica

Anja Papa Peranović, asistentica

konzultacije: utorak / 12,30 — 13,30 sati
kabinet: broj 22
adresa: Kralja Petra Svačića 1/f
kontakt e-mail: anja.papa@aukos.hr; telefon: +385918884832

Anja Papa rođena je 1994. u Bergisch Gladbachu (Njemačka). Diplomirala je Pjevanje i Klavir na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te stekla akademski stupanj magistra muzike. Dobitnica je Dekaničine 2016. i Rektorove nagrade 2017. za ostvarena umjetnička postignuća tijekom studija.
Sudjeluje na domaćim i međunarodnim natjecanjima pjevanja. U kategoriji solo pjevača do 15 godina osvojila je 3. mjesto na međunarodnom natjecanju International Musical Eisteddfod u Llangollenu (Velika Britanija), 2. nagradu u kategoriji ženski glasovi osvojila je 2014. na 1. međunarodnom natjecanju solo pjevača Vera Kovač Vitkai u Novom Sadu. Na Međunarodnom pjevačkom natjecanju Lav Mirski u Osijeku 2015. osvaja 2. nagradu, a na 7. Međunarodnom pjevačkom natjecanju Lav Mirski osvaja 1. nagradu u kategoriji Operni ansambli 2019. godine. Nastupa na koncertima i u opernim izvedbama u Hrvatskoj i inozemstvu kao operna, zborska i koncertna solistica. Sudjeluje na festivalima u zemlji i inozemstvu (Osječko ljeto kulture, Hvarsko ljeto, Skopsko leto, Štipsko kulturno leto, KotorArt, Sarajevska zima i dr.). Godine 2015. uspješno je debitirala ulogom Despine u operi Cosi fan
Tutte, koju je premijerno izveo ansambl Opera Pannonica na Osječkom ljetu kulture (dirigent Balazs Kocsar). S opernim ansamblom Opera Pannonica 2016. godine nastupa u ulozi Gianette u operi Ljubavni napitak G. Donizettija u Grožnjanu, Umagu, Osijeku, Pečuhu, Splitu i Hvaru (dirigent Balazs Kocsar). U ulozi Susanne u Mozartovoj operi Figarov pir nastupila je 2017. godine s istim ansamblom u Grožnjanu i Bujama, a 2019. u ulozi Pamine u Mozartovoj operi Čarobna frula (dirigent Balazs Kocsar) u Pečuhu, Balama i Grožnjanu. U Pečuhu i Grožnjanu je nastupala u ulozi Nelle u Pucinijevoj operi Gianni Schicchi i u ulozi Musette u operi La boheme. Stručno i umjetnički je aktivna pri Institutu za zborsku glazbu Polifonija u Osijeku kao voditeljica zbora Osječki zumbići, Dječjeg zbora Brevis i Dječjeg opernog zbora. Kao dirigentica Dječjeg zbora Brevis (pod imenom Dječji zbor GRM Polifonija Osijek) osvojila je 2017. godine 1. nagradu i 1. mjesto na državnom natjecanju pjevačkih zborova u Varaždinu. Dječji operni zbor pripremala je 2014. za izvedbu opere La Boheme, Tosca (2015.) i Carmen (2018.) u suradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku. Umjetnički se usavršavala na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu kod prof. Michele Creider 2018. te 2020. kod prof. Claudiae Visca na međunarodnom majstorskom tečaju pjevanja Youngmasters u Samoboru. Aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima, priprema i vodi stručne radionice te objavljuje radove.

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

Academia.edu

Lucija Periš, asistentica

Lucija Periš, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 8:00-9:00h ili prema dogovoru, Trg sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), 2. kat, kabinet br. 30

KONTAKT: E-mail: lucija.peris9@gmail.com, lperis@uaos.hr

Lucija Periš rođena je 1994. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2017. godine diplomirala je Engleski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od akademske godine 2017./18. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent (vanjski suradnik) za anglistiku gdje je sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija Engleski jezik 1,2,3,4. Trenutno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave iz kolegija vezanih uz povijest drame i kazališta, a njezini istraživački interesi uključuju američku dramu, englesku dramu te filmske adaptacije književnih predložaka. 2019. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

BIOGRAFIJA