/ Diplomski i završni radovi

Postupak prijave i obrane završnog rada

Student, u dogovoru s mentorom, odabire područje rada i temu te podnosi Zamolbu
za odobrenje teme i mentora
 Odboru za završne i diplomske radove. Odobrena tema i ECTS bodovi upisuju se u indeks.

Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Završni ispit
prijavljuje se u Uredu za studente najranije osam radnih dana do datuma održavanja ispita.

Ukoliko je uspješno položen završni ispit, potvrdu o istom studenti mogu preuzeti osobno
u Uredu za studente u roku od 7 dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana

ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZAVRŠNE-DIPLOMSKE-TEME-I-MENTORA - L

ZAHTJEV ZA PROMJENU ZAVRŠNE-DIPLOMSKE TEME I MENTORA

 

Postupak prijave i obrane diplomskog rada

Svaki se student mora  prijaviti odabranom mentoru u semestru koji prethodi  onom u kojemu se upisuje diplomski rad. Nakon konzultacija s mentorom i odabira teme diplomskog rada student mora podnijeti Zamolbu za odobrenje diplomske teme i mentora koju može preuzeti u Uredu za studente ili na mrežnim stranicama Akademije.

Nakon što je zamolba potpisana od strane mentora prosljeđuje  se Odboru za završne i diplomske radove.

Student ima pravo prijaviti diplomski ispit kada je ispunio sljedeće uvjete:

1. mentor je prihvatio njegov rad nakon što je temu odobrio Odbor za završne i diplomske radove;

2. položio sve ispite, osim u slučajevima propisanim pojedinim studijskim programom;

3. izvršio sve obveze na studiju za koje je stekao propisane ECTS bodove.

Ured za studente u dogovoru s mentorom otvara rok za obranu rada. Diplomski ispit prijavljuje se u Uredu za studente najranije sedam radnih dana do datuma održavanja ispita.

Ukoliko je uspješno položen diplomski ispit, potvrdu o diplomiranju studenti mogu preuzeti osobno u Uredu za studente u roku od 7 dana nakon obrane ili putem pošte do deset dana.

ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZAVRŠNE-DIPLOMSKE-TEME-I-MENTORA - L

ZAHTJEV ZA PROMJENU ZAVRŠNE-DIPLOMSKE TEME I MENTORA

 

Pravilnici i potrebna dokumentacija:

4. Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima 2019 FINAL (00000003)

HODOGRAM PRIJAVE ZAVRŠNOG-DIPLOMSKOG RADA

Zahtjev za polaganje završnog ili dipl. rada

Izjava o akademskoj čestitosti

IZJAVA.DIPLOMSKI_repozitorij AUKOS

IZJAVA.ZAVRŠNI_repozitorij AUKOS

 

Odobrene teme završnih i diplomskih radova u akademskoj 2018/2019 godini:

ODLUKA- odobrene teme 18-19 Odsjek za glazbenu umjetnost.doc

ODLUKA- odobrene teme 18-19 Odsjek za instrumentalne studij

ODLUKA- odobrene teme 18-19 Odsjek za kazališnu umjetnost

ODLUKA- odobrene teme 18-19 Odsjek za kreativne tehnologije.doc

ODLUKA- odobrene teme 18-19 Odsjek za vizulane i medijske umjetnosti.doc

ODLUKA- odorene teme 18-19 Odsjek za kulturu, medije i menadžement.doc