/NASTAVNICI

Slider
doc. dr. sc. Borko Baraban, voditelj Odsjeka

doc. dr. sc. Borko Baraban, voditelj Odsjeka

konzultacije: utorkom, 10:30 — 11:30 sati
kabinet: br. 28
Trg Svetog Trojstva 3, drugi kat
e-pošta: bbaraban@aukos.hrborkob@gmail.com

Borko Baraban rođen je 13. siječnja 1984. u Osijeku gdje je završio svoje osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.

Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a diplomirao je 2007. godine. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku na radnom mjestu profesora hrvatskoga jezika. Od 1. studenoga 2010. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, isprva na radnom mjestu znanstvenoga asistenta, a od srpnja 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda. Od srpnja 2017. godine na radnom je mjestu docenta. Od 1. lipnja 2018. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Drži nastavu iz pet kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima: Hrvatska jezična kultura, Hrvatski jezik, Hrvatski jezik (naglasni sustav), Jezično savjetništvo i funkcionalni stilovi, Hrvatski jezični standard u javnoj komunikaciji. Od 1. ožujka 2021. izabran je za v. d. voditelja Odsjeka za kulturu, medije i menadžment.

Tijekom studiranja dobio je dvije prestižne nagrade i tri stipendije za nadarene studente – Podravkinu nagradu Zaklade prof. Zlate Bartl (2005.), Dekanovu nagradu (2005. – 2006.), Sveučilišnu stipendiju (2003. – 2004.), Županijsku stipendiju (2004. – 2006.) te Top stipendiju za top studente (2006. – 2007.).

Objavljivao je jezične savjete u Glasu Slavonije, na Radiju Osijek i Radiju Megaton, a trenutačno jezične savjete objavljuje na Hrvatskom katoličkom radiju.

U srpnju 2015. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Pranjkovića, doktorirao je s temom Jezikoslovna i normativna uloga časopisa Hrvatski jezik (1938. – 1939.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Upisniku znanstvenih djelatnika RH nalazi se pod brojem 334391. Pročelnik je Odjela za školstvo Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Središnje mu je stručno zanimanje usmjereno normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga jezika, posebice medicinskom nazivlju, te hrvatskom jeziku u 19. i 20. stoljeću. Objavio je jednu znanstvenu knjigu, jednu stručnu suautorsku knjigu, 30-ak znanstvenih i stručnih radova. Uredio je jednu znanstvenu knjigu te je sudjelovao na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

 

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

izv. prof. dr. sc. Vladimir Rismondo

izv. prof. dr. sc. Vladimir Rismondo

konzultacije: utorak: 14:00 – 16:00 h
kabinet: broj Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek
kontakt e-mail: vrismond@gmail.com,  telefon: 091 40 44 333

Vladimir Rismondo (Zagreb, 1966.) diplomirao je studijsku grupu Povijest umjetnosti – Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Poslijediplomski doktorski studij „Književnost i kulturni identitet“ završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje 2010. obranio doktorski rad pod naslovom „Prostor teksta – prostor slike“. Time je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorije i povijesti književnosti.
Bio je samostalni izbornik internacionalnih i nacionalnih umjetničkih selekcija s kataloškim tekstovima, izloženih u okviru djelatnosti splitske Hrvatske udruge likovnih umjetnika: Splitski salon (1992), dva Salona sakralne umjetnosti u Splitu (1993, 1994), Biennale malog formata (1994), autorska selekcija hrvatske sakralne umjetnosti („Prostor sakralnog“, HDLU, Split, 1998). Također je bio izbornikom ULUPUH-ovih izložbenih selekcija na nacionalnoj razini (1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009, 2013), te autor retrospektivnog postava crteža akademika Josipa Vanište s uvodnim kataloškim tekstom (Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Split, 1996). Bio je i autor monografskog postava slikarskog stvaralaštva Mladena Veže s monografskim tekstom (Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Split, 1995).
U razdoblju od 1992. do 2000. godine bio je stalni likovni kritičar u listovima „Slobodna Dalmacija“, „Privredni vjesnik“ i „Hrvatsko slovo“. Od 1992. do danas. obradio je i s pratećim kataloškim tekstovima prezentirao oko dvije stotine samostalnih ili grupnih izložbi hrvatskih i stranih umjetnika. U znanstvenom radu bavi se problemima vezanim uz ontologiju slike, odnosom slike i jezika, te, u posljednje vrijeme, epistemološkim i jezičnim problemima u kontekstu novih medija. Autor je više izvornih znanstvenih radova, a kao autor ili koautor potpisuje pet knjiga.

BIOGRAFIJA 

izv. prof. dr. sc. Ivica Šola

izv. prof. dr. sc. Ivica Šola

konzultacije: prema dogovoru
kabinet: broj 12,  adresa: Trg sv Trojstva 3
kontakt e-mail: ivica.sola1@inet.hr,  telefon:098256665

Izv. prof. dr. sc. Ivica Šola je rođen 28. kolovoza 1968. godine u Đakovu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Teologiju je diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Na Alfonsianumu u Rimu 1998. godine magistrira na temu iz židovske filozofske misli pod naslovom „I significati del concetto della decisione nella filosofia di Martin Buber“ . Od 2008. godine radi i kao gost predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za komunikologiju) gdje predaje nekoliku kolegija iz medijske kulture i publicistike. Od iste godine redoviti je predavač na
Komunikološkoj školi Matice hrvatske koja okuplja najbolje studente novinarstva sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Hrvatskih studija. 2012. godine doktorirao je na KBF-u u Zagrebu s temom iz filozofije L. Pareysona pod naslovom «Etički aspekti filozofije Luigija Pareysona. Istina, sloboda, osoba». Bavio se i poduzetništvom (izdavačkim): bio je predsjednik Nadzornog odbora Glasa Slavonije od 2009 – 2011. Urednik posebnih izdanja Glasa Slavonije od 2004. do 2009, kao i zamjenik glavnog urednika. Predsjednik je odjela za medije Matice hrvatske u Osijeku. Kao publicist piše za mnoge dnevnike i revije u RH i inozemstvu (BiH, Švicarska, Slovenija…) Na Odjelu za Kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je stalno zaposlen, bio je predstojnik Katedre za medijsku kulturu u dva mandata, gdje danas predaje etiku medija i kolegije iz odnosa religije i kulture te medija i društva . Autor je više desetaka znanstvenih i stručnih članaka i knjiga. Izabran je u interdisciplinarnom području teologija i komunikacijsko informacijskih znanosti. Živi sa obitelji u Bilju kraj Osijeka. Oženjen, otac dvoje djece.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

 

doc. dr. sc. Marija Šain

doc. dr. sc. Marija Šain

konzultacije: utorak / 10 – 12 sati
kabinet: br. 35, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000, Osijek
kontakt e-mail: mmihalje1@aukos.hr,  telefon: 031/ 224-239

(Osijek, 24.01.1988.) trenutno radi kao docentica na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (2011.), a doktorirala je na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku (2015.) obranom doktorske disertacije pod nazivom „Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj“. U zvanje docenta izabrana je u studenom 2017.godine. Područje njezina znanstvenog interesa je financiranje i menadžment u kulturi i kreativnim industrijama. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

BIOGRAFIJA

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Marina Đukić

doc. dr. sc. Marina Đukić

konzultacije: ponedjeljak / 10 — 11 sati (zimski semestar) i u dogovoru putem e-maila
kabinet:  broj 38, Trg Sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
kontakt e-mail: mdjukic@aukos.hr,

(r. 11.12.1980) Izvodi kolegije iz područja medija i odnosa s javnošću kao što su Medijska politika, Istraživanja u odnosima s javnošću, Istraživačke metode u medijskoj kulturi, Upravljanje u odnosima s javnošću. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2004), završila postdiplomski specijalistički studij „Master in European Studies“ (2008.) te doktorski studij Sveučilišta u Osijeku (2015.) na temu Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske. U zvanje docenta izabrana je u studenom 2017. godine. Dosadašnje radno iskustvo uključuje šest godina rada u agenciji za odnose s javnošću Spona integrirane komunikacije iz Zagreba kao konzultantica. Područja njezinog znanstvenog interesa su istraživanja medijskih agendi, medijskih politika, kulturnog aspekta produkcije vijesti, pitanja identiteta i medijske prezentacije, kao i pitanja novinarske etike – lažne vijesti, uokvirivanje vijesti, dezinformacije itd. Objavila je 24 znanstvena rada i jednu uredničku knjigu, sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, bila recenzentica za znanstveni časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina „Društvene i humanističke studije“ i za Zbornik radova sa skupa Mediji i medijska kultura (2019). Bila je članica Stručnog povjerenstva za izradu novih studijskih programa na prediplomskoj i diplomskoj razini na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Popis radova

Google Znalac

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

konzultacije: ponedjeljak / 10 do 11 sati
kabinet: broj 38, adresa Trg Sv. Trojstva 3
kontakt: e-mail: tatjana.iles@aukos.hr; telefon: 098 811 909

Doc. dr. sc. Tatjana Ileš (r. 1978.) osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Orahovici, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirala 2002. smjer Hrvatski jezik i književnost. Doktorirala je u ožujku 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku temom Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi. Od studenoga 2014. godine radi na Odjelu za kulturologiju (danas na Akademiji za umjetnost i kulturu). Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je Matice hrvatske Ogranka Osijek. Od 2019. godine glavna je i odgovorna urednica časopisa za književnost i kulturu Književna revija, te povremena urednica Matičinih izdanja. Predsjednica je i project managerica udruge Oksimoron iz Osijeka.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

konzultacije: srijeda / 9,00 — 11,00 sati
kabinet: broj 39, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000, Osijek
kontakt e-mail: buljubasic.unios@gmail.com,  telefon: 031 224 204

Iva Buljubašić, trenutačno radi na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na odsjeku za kulturu, medije i menadžment kao docentica i glavna Erasmus koordinatorica. Stekla je doktorat 2015. godine na temi nekonvencionalnoga marketinga u institucijama kulture u Republici Hrvatskoj na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2017. predstavljala je Sveučilište u Osijeku na elitnom ekonomskom forumu mladih lidera u Nowom Saczu u Poljskoj i imala je vlastiti kolegij pod nazivom “Gerila marketing komunikacija” na Fakultetu elektroničkih medija u Stuttgartu. Godine 2018. vodila je studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u marketing kampanji za „Landesmuseum Württemberg“ u Stuttgartu za koji su studenti dobili i Rektorovu nagradu Sveučilišta u Osijeku te je iste godine dobila financijsku potporu za svoj znanstvenoistraživački rad od Sveučilišta u Osijeku u kategoriji mladih istraživača. Daljnja svoja znanstvena usavršavanja je radila 2018. godine na Sveučilištu u Šangaju za međunarodno poslovanje i ekonomiju i 2019. godine pod znanstvenom stipendijom Bavarske državne kancelarije i Bavarskoga ministarstva znanosti i umjetnosti na Katoličkom sveučilištu Eischsttät – Ingolstadt. Od neformalne dodatne edukacije najvažnije je spomenuti da je 2014. godine dobila diplomu Ulm Danube School for Arts Management koju podupiru Robert Bosch zaklada i Goethe institut München.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

konzultacije: utorkom / 10 — 12 sati
kabinet: broj 39, adresa: Trg sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
kontakt e-mail: marta.boric5@gmail.com,  mboric@aukos.hr,  telefon: 031/ 224-204

Rođena 1986. godine u Osijeku. Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. Od 1. studenoga 2011. zapošljava se kao asistentica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je 2016. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2017. godine postaje poslijedoktorant, a 2018. godine stječe zvanje docenta te samostalno izvodi kolegije iz područja menadžmenta, organizacije te kulturnih i kreativnih industrija. Trenutačno je zaposlena na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Područja njezinog znanstvenog interesa su: menadžment, organizacija, turizam, kulturne i kreativne industrije.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Damir Šebo

doc. dr. sc. Damir Šebo

konzultacije: utorkom / 10 — 12 sati
kabinet: broj 41,  adresa: Trg Svetog Trojstva 3, 31000, Osijek
kontakt e-mail: dsebo@aukos.hr,  telefon: +385912241442
Doc. dr. sc. Damir Šebo, rođen je 10. siječnja 1980. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završio je u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2008. godine, a doktorirao 2017. godine. Tijekom studija na Ekonomskom fakultetu Osijek bio je u nekoliko mandata predstavnik studenata i član Fakultetskog vijeća. Bio je u jednom mandatu i koordinator odbora Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku. Jedan je od osnivača i prvi glavni urednik Studentskog lista Info-efo na Ekonomskom fakultetu Osijek. Jedan je od osnivača Studentskog sportskog društva Efos. Po završetku Fakulteta 2008. godine zaposlio se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je radio na poslovima stručnog referenta za kvalitetu i studentska pitanja, a od 2012. godine na mjestu voditelja Ureda za nabavu. 2011. godine položio je specijalističku izobrazbu iz javne nabave te postao specijalist javne nabave. 2014. godine izabran je za naslovnog asistenta na Medicinskom fakultetu Osijek. U svibnju 2015. godine postaje član nadzornog odbora Medicinskog centra Mursa te predsjednik uprave Nacionalnog centra za integrativnu medicinu. Od 2016. godine postaje član skupštine CDP d.o.o. te privremeni ravnatelj Sveučilišne poliklinike Strossmayer u osnivanju. Sudjelovao je u osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo gdje je radio od 2017. radi kao voditelj Ureda za organizacijske, stručno-administrativne poslove, nabavu, plan i analizu. Od 2019. izabran je na radno mjesto docenta na katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Jedan je od osnivača Zavoda za kliničku epidemiologiju na Medicinskom fakultetu Osijek, kao i Zavoda za dentalnu medicinu, Zavoda za integrativnu medicinu, Zavoda za biologiju, Zavoda za integrativnu psihijatriju i Zavoda za sestrinstvo “prof. dr. sc. Radivoje Radić” na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kao rukovoditelj cjelokupnog administrativnog odjela, bio je član dekanskog kolegija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Sudjelovao je u kreiranju studijskog programa Sveučilišnog diplomskog studija fizioterapija. Od rujna 2019. radi na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.
doc. dr. sc. Nebojša Lujanović

doc. dr. sc. Nebojša Lujanović

konzultacije: prije i nakon predavanja
kabinet: 2. kat, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
kontakt e-mail: nlujanovic@aukos.hr

(r. 1981.) diplomirao komparativnu književnost i sociologiju (radom o Andrićevim pripovijetkama), te politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Poslijediplomski studij komparativne književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma u Zagrebu dovršava 2012.g. obranom disertacije Između nacionalnih književnosti – identitet i pozicioniranje autora od Andrića do Jergovića. Predavački i znanstveno djeluje u području teorije književnost, sociologije književnosti, kulturalnih studija i suvremene hrvatske književnosti. Nakon tridesetak znanstvenih radova iz navedenih područja, objavio znanstvenu knjigu Prostor za otpadnike. Prikaze znanstvenih i publicističkih naslova objavljuje u Bibliovizoru (Treći program Hrvatskog radija) Ujedno se kontinuirano bavi spisateljskim radom; piše kratke priče (S pogrebnom povorkom nizbrdo), romane (Godina svinje, Orgulje iz Waldsassena, Oblak boje kože, Južina), eseje (Fatalne simetrije), scenarije itd. Knjige su recenzirane, predstavljene i prodavane diljem regije. Aktivan u sferi kulture: održava književne promocije i tribine, sudjeluje u različitim kulturnim projektima, vodi festivale (umjetnički voditelj Pričigina, splitskog festivala pričanja priča). Niz godina vodi radionice kreativnog pisanja u različitim gradovima; nakon stečenog iskustva objavio priručnik za kreativno pisanje Autopsija teksta. Surađivao s nekoliko fakulteta kao vanjski suradnik (Split, Zadar, Zenica). Živi u Splitu.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

konzultacije: petak / 16 — 17 sati
kabinet: broj 13, adresa: Trg Svetog Trojstva 3
kontakt e-mail: gajinigor@gmail.com,  telefon: 097 951 6513

Rođen 1973. godine u Požegi. Diplomirao 2000. godine na studiju hrvatskog jezika i književnosti bivšeg Pedagoškog fakulteta u Osijeku. Od sredine devedesetih radio kao novinar, novinski urednik i književni kritičar, a novinarski posao napušta 2010. s pozicije zamjenika glavnog urednika. Od 2012. bio na Umjetničkoj akademiji u Osijeku asistent na kolegijima književnosti za studente glume i lutkarstva, a od 2018. na kulturološkim kolegijima Akademije za umjetnost i kulturu. 2018. godine doktorirao na temu postsocijalističke tranzicije u hrvatskoj kulturi, medijima i književnosti. Objavljuje u dnevnom tisku, novinama za kulturu, književnim časopisima i stručnim periodikama radove iz područja suvremene hrvatske i svjetske književne produkcije, problematike suvremenih medija i na teme kulturalnih efekata tranzicijsko-globalizacijskih procesa. Suautor kulturne strategije grada Osijeka, uređivao u izdavačkoj djelatnosti Umjetničke akademije u Osijeku te suautor panorame suvremene osječke književnosti Osijek 2.0.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

dr. sc. Igor Mavrin, poslijedoktorand

dr. sc. Igor Mavrin, poslijedoktorand

konzultacije: utorak / 11 — 12 sati
kabinet: broj 35, Trg svetog Trojstva 3
kontakt e-mail: imavrin@aukos.hr

Dr.sc. Igor Mavrin doktorirao je 2013. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju Management Ekonomskog fakulteta u Osijeku s temom ‘Kulturni mega-eventi kao generator urbanog i regionalnog razvoja’. Autor je i koautor niza znanstvenih radova na temu kulturalnog menadžmenta i kulturnih politika te koautor sveučilišnog udžbenika ‘Urbani management – izazovi, upravljački trendovi i regeneracijske prakse za gradove’. Od početka kandidature Osijeka za naslov Europske prijestolnice kulture dio je užeg projektnog tima. U drugoj fazi projekta Osijek 2020 bio je glavni urednik završne prijavne knjige. U projektu EPK kandidature Novi Sad 2021 imao je konzultantsku ulogu za cjelokupan sadržaj finalne prijavne knjige. Koordinirator je projektne suradnje Fondacije Novi Sad 2021 i osječkog kulturnog sektora. Od 2016. do 2018. godine sudjelovao je u Jean Monnet projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Sudjelovao je u radu povjerenstava za procjenu projektnih prijava Zaklade Kultura nova. Član je Odbora za kulturu Grada Osijeka i Kulturnog vijeća Grada Osijeka te predsjednik Odbora za turizam i promidžbu Grada Osijeka.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

LinkedIN

dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

konzultacije: srijeda/ 10 — 11 sati (zimski semestar) i u dogovoru putem e-maila
kabinet: broj 39,  Trg Sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
kontakt e-mail: lalebic@aukos.hr,  telefon: ++ 385 91 575 52 33

(Osijek, 1979.), od 2018. postdoktorand na Akademiji za znanost i kulturu. Izvodi kolegije iz područja teorije medija, komunikologije, vizualne i medijske pismenosti. Područja znanstvenog interesa su teorija medija, komunikologija, teorija interfejsa, digitalna humanistika, vizualna i pismenost. Diplomirao je 2008. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu stekao zvanje magistra komunikoloških znanosti 2014. godine s tezom Vizualna pismenost kao poticaj kognitivnim sposobnosti razumijevanja i shvaćanja. Konačno 2018. doktorirao s tezom Pogled na digitalnu humanistiku: O fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologije sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Završio je Visoku školu novinarstva Media Plan u Sarajevu i Lillu, i tečaj grafičkog dizajna Otvorenog učilišta Algebra. Od 2005. do 2010. radio je kao novinar u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (Rez, RTL i Slavonski dom). 2011. i 2012. u Belju d. d. obavljao je poslove vezane uz odnose s javnošću. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

dr. sc. Snježana Barić-Šelmić, poslijedoktorandica

dr. sc. Snježana Barić-Šelmić, poslijedoktorandica

konzultacije: srijeda, 13 do 15 sati
kabinet: broj 40, adresa Trg Sv. Trojstva 3 (Tvrđa), II. kat
kontakt: e-mail: sbaric@aukos.hr ; snjezana.baric@gmail.com,  telefon: 099 324 0602

(r. 1973.) Asistentica je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Područja znanstvenog interesa su joj informacijske i komunikacijske znanosti, masovni i novi mediji, integrirane komunikacije, društvo i identitet. Doktorirala je na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera – smjer Kulturologija – modul Medijska kultura 2021. godine, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Generacijske vrijednosne razlike i njihov utjecaj na upotrebu društvenih mreža” te stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju te stekla naziv magistre kulturologije i medijske kulture.  Završila je menadžerske programe IEDC Bled School of Management i Management Zentrum St. Gallen. Radno iskustvo stječe u financijskom sektoru, gdje je od 2000. do 2008. godine bila direktorica Marketinga i Odnosa s javnošću Slavonske banke d.d. Osijek te od 2008. do 2016. godine direktorica Marketinga Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb. Sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim konferencijama i simpozijima, objavljuje znanstvene radove te priređuje i uređuje zbornike radova. Glavna je urednica internetske stranice, kao i svih društvenih mreža Akademije za umjetnost i kulturu.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ORCID

ResearchGate

Academia.edu

Google Znalac

LinkedIN

dr. sc. Marina Jambrešić, asistentica

konzultacije: srijeda, 12 -14 h
kabinet: broj 33,  Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata) II kat
kontakt e-mail: mcepo@uaos.hr,  marinacepo@outlook.com,  telefon: 098/167-9159

(r. 1988) Zvanje magistre prava stekla je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2012. godine, nakon čega je iste godine upisala poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Europski studiji pri Doktorskoj školi društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. U međuvremenu je radila kao savjetnik za poslove lokalne i regionalne samouprave u Upravnom odjelu Grada Otoka. Sudjelovala je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, te objavila više znanstvenih radova prve kategorije. Osim sudjelovanja na konferencijama, sudjelovala je u mnogim oblicima stručnog usavršavanja, kao što su seminari, kolegiji i okrugli stolovi koji su organizirani ispred Jean Monnet katedri za prekogranično kretanje djeteta u EU i za procesno pravo EU, gdje je stekla brojna znanja i iskustva u primjeni europskog prava. Osim toga, sudjelovala je u radu ljetne škole u Bruxellesu u organizaciji Odysseus mreže, a dobitnica je i stipendije u okviru SEE EU (Cluster of excellence in european and International Law) u svrhu istraživanja za potrebe doktorske disertacije. Područje njezinog znanstvenog interesa je europsko pravo, politika azila i migracijska politika EU i sva pitanja povezana s tim područjem, kao i područjem kulturnih prava i prava na kulturu. Od 1. listopada 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Kao asistentica pomaže u izvođenju seminarske nastave na kolegijima vezanim za institucionalni sustav EU, intelektualno vlasništvo, ljudska prava, medijsku kulturu, ekonomiku roda, medijsku politiku i pravne temelje javnog menadžmenta, kao i područje migracijskih procesa i kulturnog identiteta u EU.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

dr. sc. Darija Kuharić, viša predavačica

dr. sc. Darija Kuharić, viša predavačica

DR. SC. DARIJA KUHARIĆ, VIŠA PREDAVAČICA

Konzultacije: srijedom od 11:30 do 12:30 sati ili po dogovoru
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata)
Kabinet: broj 24 (II. kat)
Kontakt:
e-pošta: dkuharic@uaos.hr, darija.kuharic@gmail.com
telefon: 031/224-249

Darija Kuharić rođena je 13. lipnja 1964. u Osijeku gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla titulu profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti (1988.). Od 1989. do 1994. godine radila je u Ekonomskoj školi u Osijeku (predavala engelski i njemački jezik, inokorespondenciju), a nakon toga radila kao predavač (modul: Njemački jezik) na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U 2000. izabrana je u zvanje višeg predavača (moduli: Engleski jezik, Njemački jezik, Poslovno dopisivanje). U akademskoj godini 2015./2016. upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku smjer Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu. Izlagala je radove na domaćim stručnim skupovima te međunarodnim konferencijama. Sudjelovala je u izradi i provedbi sveučilišnog projekta IZIP-2016-123 „Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice“. Objavila je je niz radova iz područja (interdisciplinarnih) humanističkih znanosti. Od 1. svibnja 2018. radi na Akademiji za umjetnost i kulturu kao viši predavač (moduli: Engleski jezik u kulturi, Njemački jezik u kulturi, Engleski jezik, Njemački jezik). Obranila je u srpnju 2020. godine doktorsku disertaciju „Semantika privatnog – obiteljska rukopisna zbirka recepata iz 19./20. stoljeća“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić.

BIOGRAFIJA

Marija Tolušić, viša predavačica

Marija Tolušić, viša predavačica

konzultacije: srijeda / 10,00-12,00 h
kabinet: broj 37,  adresa: Trg sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
kontakt e-mail: mtolusic@unios.hr,  tolusicmarija@gmail.com,  telefon: 031 224-227

Rođena 1960. u Osijeku. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1983., smjer Razmjena i tržište, a 2015. na istom fakultetu završila Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja. Od 1984. do do 1992. godine radi u Pivovari Osijek (opći i kadrovski poslovi, plan i analiza te financijsko knjigovodstvo). U razdoblju od 1992. do 2013. radi kao nastavnik ekonomske skupine predmeta (Poduzetništvo, Dioničarsko gospodarstvo i Marketing) u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku, a od 2011. u zvanju mentorice. Od 2009. do 2012. predavačica je na Visokoj školi menadžmenta u turizmu i informatici u Virovitici (modul: Marketing). Od 1. travnja 2013. predavačica, a zatim od svibnja 2015. viša predavačica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjek za kulturu medije i menadžment. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje znanstvenog i stručnog interesa su ekonomija kulture i kreativnih industrija, marketing, poduzetništvo i menadžment.

BIOGRAFIJA

Toni Podmanicki, predavač

Toni Podmanicki, predavač

konzultacije: utorak / 11 — 12 sati uz prethodnu najavu
kabinet: broj 28, Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat
kontakt e-mail: tpodmani@unios.hr

Toni Podmanicki je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014. godine završio Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja i stekao zvanje sveučilišni specijalist ekonomije. Trenutno je doktorand Kulturologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Web i grafički dizajn je primarna djelatnost kojim se bavi od 2005. do 2007. godine, a nakon toga radi i poslove programera u Zavodu za informatiku Osijek u periodu od 2006. do 2017. godine. Od 2012. godine ima zvanje predavač te je na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar iz Zaprešića predavao u razdoblju od 2013. do 2016. godine., a od 2009. do 2018. godine bio je stručni suradnik i predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Aktivan je član zajednice Microsoft Community i organizacijskog tima KulenDayz konferencije, potpredsjednik (2014.-2018.) i tajnik (2018.-danas) udruge Vedri grad iz Osijeka te član udruge Matica hrvatska i Osijek Software City.

BIOGRAFIJA

ResearchGate

www.tpodmani.com

Tomislav Levak, predavač

Tomislav Levak, predavač

konzultacije: srijedom / od 11 do 12 sati i prema dogovoru
kabinet: broj 40
adresa: Trg Svetog Trojstva 3, Osijek (2. kat)
kontakt e-mail: tlevak@aukos.hr, tomo.levak@gmail.com
telefon: 00385-91-509-12-08

Rođen je 31. svibnja 1975. godine u Osijeku. Dvostruko zvanje magistra struke stekao je 2014. godine na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na dva studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljega studenta u generaciji, a na diplomskom studiju i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0. Od studenoga 1996. do ožujka 2015. godine radi kao uspješan novinar niza nacionalnih i regionalnih tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjega lista, nakon toga Slavonskoga doma i, na kraju, Glasa Slavonije. Ima praktičnoga iskustva i u televizijskom, radijskom i internetskom novinarstvu. Godine 2015. upisao je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni doktorski studij Komunikologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je pri završetku doktorske disertacije. Od ožujka 2015. do siječnja 2020. godine urednik je Sveučilišnoga glasnika, službenoga glasila Sveučilišta u Osijeku. Od travnja 2015. radi kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu, a od lipnja 2018. kao asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Područja njegova znanstvenoga interesa su novi mediji, komunikologija, medijska pismenost, odnosi s medijima i javnošću, dezinformacije i lažne vijesti, javni nastup, menadžment u kulturi, medijima i kreativnim industrijama. Sudjelovao je već na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te objavio petnaestak znanstvenih radova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Barbara Balen, asistentica

Barbara Balen, asistentica

konzultacije: utorak 15:00 -16:30 sati
kabinet: broj 21, Trg Sv.Trojstva 3, II. kat
kontakt e-mail: barbara@uaos.hr,  telefon: 099 312 61 88

Rođena u Osijeku, gdje je završila Jezičnu gimnaziju i diplomski studij Kulturologije, smjer medijska kultura na Odjelu za kulturologiju. Pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Doktorskoj školi društvenohumanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Koordinatorica festivala u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku: Međunarodnog festivala kazališnih akademija “Dioniz” od 2009. do 2015. godine, Međunarodne revije lutkarstva “Lutkokaz” od 2010. do 2016., Međunarodnog festivala “Umjetnost i žena” 2016. i 2019. te Dana Julija Knifera 2017. godine. Urednica zbornika studentskih radova “Koja si ti legenda?!” iz 2012. i “Bajsom kroz meandar” iz 2014. godine. U srpnju 2015. godine sudjelovala na ljetnoj školi u organizaciji Leeds Beckett University u Leedsu i na međunarodnom festivalu radikalnog teatra “Flare” u Manchesteru, Velika Britanija te u lipnju 2016. i 2017. godine na međunarodnom kazališnom festivalu “ACT” u Bilbaou, Španjolska. Usavršavala se u rujnu 2019. na ESMAE, Politecnico do Porto, Portugal, tijekom dva tjedna u okviru Erasmus+ mobilnosti. Bila je menadžerica za komunikacije na projektu “All strings attached” (2015-2017.) u okviru programa Kreativna Europa. Završila dvogodišnju edukaciju za menadžere u kulturi (National Arts Management Intensive: Croatia) u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta, Washington D.C. (SAD) 20132015. Tijekom 2018. i 2019, godine bila je članicom Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave programa, Zaklade Kultura nova.
Asistentica na kolegijima Teorija prostora i oblikovanja I. i II., Povijest filma i videa I. i II. , Video snimanje, Video montaža, Produkcija u filmskoj industriji, Medijski praktikum.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Maja Haršanji, asistentica

Maja Haršanji, asistentica

konzultacije: utorkom / 11– 12 sati
kabinet: br. 35, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000, Osijek
kontakt e-mail: majam@unios.hr, telefon: 031/ 224-239

(Osijek, 22.07.1987.) trenutno radi kao asistentica na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (2011.), a trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Radno iskustvo u području financija stječe na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje od 2012. do 2018. radi u Uredu za računovodstvene i financijske poslove, a od 2015. godine rukovodi istim Uredom. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financije i računovodstvo te financiranje i upravljanje organizacija(ma) u kulturi. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ResearchGate

Google Znalac

Tomislav Nedić, asistent

Tomislav Nedić, asistent

konzultacije: utorak, 12 – 14 sati
kabinet: br. 33,  Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata) II kat
kontakt: e-mail: tnedic@aukos.hr, nedict@gmail.com;  telefon: 091 596 0760

 

(r.1991.) Asistent na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment i glavni tajnik sveučilišnog Centra za integrativnu bioetiku kao znanstvene jedinice Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku koji, po definiciji, okuplja međunarodno najuspješnije hrvatske znanstvenike iz područja (integrativne) bioetike. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća: pravne aspekte (integrativne) bioetike (osobito područja sporta, biomedicine, kulturne zoologije i botanike), teoriju i filozofiju prava i države te estetiku i kulturu prava, u okviru kojih često izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nakon završene Klasične gimnazije u Osijeku, 2010. upisuje Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je diplomirao 2015. godine i završio Program stručnoga usavršavanja za pravnike lingviste. Tijekom studiranja sudjeluje na velikom broju pravnih konferencija, seminara, pravnih škola i natjecanja (u Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, BiH i Srbiji). U najznačajnije ubrajaju se: 50. obljetnica potpisivanja Elizejskog sporazuma u berlinskom Bundestagu (Reichstag) gdje sudjeluje kao mladi hrvatski predstavnik s brojnim europskim političkim dužnosnicima (kancelarka Angela Merkel i predsjednik François Hollande) te projekt francuske i njemačke vlade War crimes and trials gdje boravi i na Međunarodnom kaznenom sudu Ujedinjenih naroda za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu (ICTY). Također, nakon završene Regionalne pravne škole iz međunarodnog kaznenog i humanitarnog prava na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu (2012.) kao dio tima Pravnog fakulteta Sveučilišta, u Sarajevu (2012.) sudjeluje na međunarodnom natjecanju iz istog područja u organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) i Veleposlanstva Švicarske konfederacije u BiH.

Nagrađen je Rektorovom nagradom, dva puta Dekanovom nagradom za uspjeh te je dva puta dobitnik Sveučilišne stipendije za najuspješnije studente Sveučilišta. Njegovo je znanstveno djelovanje primarno vezano uz članstvo u Hrvatskom bioetičkom društvu (član Upravnog odbora) i Hrvatskom filozofskom društvu, ali je član i ostalih uglednih znanstvenih udruženja: Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog sociološkog društva i Matice hrvatske. Govori engleski (aktivno) i njemački (pasivno) jezik te se u znanstvenom radu služi latinskim (1. strani jezik Državne mature, A razina) i starogrčkim jezikom.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

ResearchGate

Academia.edu

LinkedIN

Stjepan Farkaš, tehnički suradnik

Stjepan Farkaš, tehnički suradnik

Željko Jelčić, tehnički suradnik

Željko Jelčić, tehnički suradnik