/ Temeljni dokumenti

/ Poslovnici

/ Pravilnici

/ Financijska izvješća

/ Studenti

Odluka VA - o plaćanju ECTS bodova iz razlikovnih ispita prilikom upisa na diplomske sveučilišne studije

Odluka o imenovanju mentora i sumentora pri izradi-pripremi završnih-diplomskih radova i ispita na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Odluka o iznajmljivanju kostima iz Fundusa Akademije

Odluka o naknadnom brisanju upisanog izbornog kolegija

Odluke o imenovanju studenata

Odluka o uvjetima upisa na Diplomske studije 2019./2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o linearnom modelu studiranja

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama

Odluka o uvođenju i definiranju izbornih predmeta

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima - 2022.

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku prijave na preddipomske sveučilišne studije akademske godine 2020.- 2021.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za izvanredne studente

Pravilnik o postupku prijave na Preddiplomske studije 2019./2020.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZAVRŠNE-DIPLOMSKE-TEME-I-MENTORA - L

ZAHTJEV ZA PROMJENU ZAVRŠNE-DIPLOMSKE TEME I MENTORA

Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Zamolbe - predlošci 

Statut Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2020.

Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata

 

/ Uvjeti napredovanja nastavnika

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106-2006)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122-2017)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno-umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima

Pravilnik o provedbi postupka izbora-reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima izbora u umjetničko-nastavna zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja 2017

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2022.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedokotranada i mentora

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 2022.

Reizbor nastavnika

/ Zakoni i ostali korisni sadržaji

/ Zaštita na radu

/ Odluke Senata i Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku