/ Studenti

Odluke o imenovanju studenata

Odluka Senata o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2019./2020.

Odluka Senata o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2019./2020.

Odluka o uvjetima upisa na Diplomske studije 2019./2020.

Odluka o brisanju upisanog izbornog kolegija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o linearnom modelu studiranja

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama

Odluka o uvođenju i definiranju izbornih predmeta

Polaganje ispita izvan Akademije

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima – 2019

Pravilnik o dodjeli jednokratne financijske pomoći studentima u stanju socijalne potrebe

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku prijave na preddipomske sveučilišne studije akademske godine 2020.- 2021.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za izvanredne studente

Pravilnik o postupku prijave na Preddiplomske studije 2019./2020.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Zahtjev za odobrenje završne/diplomske teme i mentora

Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora završnoga ili diplomskoga rada

Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Zamolbe - predlošci 

/ Uvjeti napredovanja nastavnika

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106-2006)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122-2017)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno-umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima

Pravilnik o provedbi postupka izbora-reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o uvjetima izbora u umjetničko-nastavna zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja 2017

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedokotranada i mentora

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama