/ Knjižnica - izvor informacija

Bilo da ste student, znanstvenik ili umjetnik Akademije za znanost i umjetnost u Osijeku ili neke druge visokoškolske, odnosno znanstvene institucije u Hrvatskoj, informacijama koje nudimo na poveznicama na ovim stranicama možete pristupiti slobodno ili uz lozinku sustava AAI@EduHr.

/ Knjižnični katalozi

Knjižnca trenutno raspolaže sa dva knjižnična kataloga:

- Katalog u programu Metelwin obuhvaća građu preuzetu od Umjetničke akademije, te većinu građe preuzetu od Odjela za kulturologiju

- Katalog u programu Crolist obuhvaća dio građe preuzet od Odjela za kulturologiju, te dio građe preuzet od Umjetničke akademije

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku također pokriva potrebe studenata i djelatnika Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za obveznom literaturom koju možete pretražiti u GISKO katalogu .

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokriva potrebe na nacionalanoj razini, stoga literaturu koju ne pronađete u Osijeku možete potražiti u NSK katalogu, a putem međuknjižnične posudbe čitati je u Osijeku.

 

/ Elektronički časopisi i knjige

Na računalima u knjižnici može se slobodno pristupiti bazama podataka s elektroničkim znanstvenim časopisima i knjigama na koje smo pretplaćeni putem nacionalne licence.

Njima se može pristupiti i od kuće, putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu na kojoj se nalazi Proxy u kojem putem svoje oznake i zaporke elektroničkog identiteta AAI@EduHr sustava slobodno možete pretraživati spomenute baze na Portalu.

Hrvatski elektronički znanstveni i stručni časopisi u otvorenom pristupu okupljeni su na portalu Hrčak.

 

/ Repozitoriji

Kao pravni slijednik Umjetničke akademije u Osijeku te Odjela za kulturologiju, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku održava tri repozitorija:

- završne i diplomske radove obranjene na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u razdoblju od 2014. do 2018. godine možete pronaći u Repozitoriju Umjetničke akademije u Osijeku

- završne i diplomske radove obranjene na Odjelu za kulturologiju u razdoblju od 2014. do 2018. godine možete pronaći u Repozitoriju završnih i diplomskih radova Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- završne i diplomske radove obranjene na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku  u razdoblju od 2018. godine do danas možete pronaći u Repozitoriju Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Sve ostale završne ocjenske, ali i znanstvene i stručne radove hrvatskih ustanova u sutavu znanosti i visokog obrazovanja možete pronaći u Dabru.

Da bi i vaš rad bio objavljen u repozitoriju, potrebno je ispuniti  Izjavu o pohrani završnog rada u Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu, odnosno Izjavu o pohrani diplomskog rada u Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu.