\\\\\
Odsjek za kulturu, medije i menadžment
Slider

/ O odsjeku

Odsjek za kulturu, medije i menadžment jedinstven je po svojem interdisciplinarnom modelu studija. Na preddiplomskoj razini izvodi se studij Kultura, mediji i menadžment, a na diplomskoj razini ponuđena su dva studijska programa: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama te Mediji i odnosi s javnošću.Na ovom odsjeku izvodili su se, na preddiplomskoj i diplomskoj razini, i studiji Kulturologije (smjerovi: Medijska kultura, Kulturalni menadžmentai Knjižničarstvo).

Osim interdisciplinarnosti, studijski programi Odsjeka za kulturu, medije i menadžment omogućuju primjenu analitičkih diskurza u praksi. Promoviraju se inovativni modeli učenja koji u praktičnom dijelu nastave (pr)ovjeravaju teorijska ishodišta. Nastava se ostvaruje u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan službenih prostorija kako bi studenti u izravnom susretu s različitim djelatnostima u kreativnim industrijama i odnosima s javnošću stekli neophodne kompetencije i vještine potrebne na suvremenom tržištu rada.

/ Izbornik

/ Raspored

/ Projekti odsjeka

/ Obavijesti odsjeka