Uprava Akademije

prof. dr .sc. Helena Sablić Tomić, dekanica

031/ 253-333

hst@aukos.hr

izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente

031/ 253-333

antoaneta.radocaj-jerkovic@aukos.hr

izv. prof. dr. art. Jasmina Pacek, prodekanica za studijske programe

031/ 253-333

izv. prof. art. dr. sc. Saša Došen, prodekanica za umjetnost, kvalitetu i strategiju

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar, prodekan za znanost i projekte

031/ 253-333

izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić, prodekan za razvoj kulturne i kreativne industrije

031/ 253-333

 

Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije

dr.sc. Tomislav Dagen, dipl. iur., rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik

031/ 253-309

tomislav.dagen@aukos.hr

Ured dekanice

Irena Kelemen

031/ 253-333

aukos@aukos.hr

irena.kelemen@aukos.hr

Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti - posebna ustrojbena jedinica za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti

prof.dr.sc. Leo Rafolt, voditelj

lrafolt@aukos.hr

Ured za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi

Damir Ferenčak, dipl. iur., univ. spec. publ. admin., pomoćnik tajnika Akademije

Ured za poslove organizacije studija

Dražena Stanković, voditeljica Ureda za poslove organizacije studija

Sandra Čatić, stručna referentica za organizaciju studija

Ured za upravljanje ljudskim resursima

Nelica Špoljarić, voditeljica Ureda za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

Danijela Čarapović, mstručna referentica za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

Ured za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi

Vesna Galić, mag. oec., voditeljica Ureda za računovodstveno-financijske poslove

031/253-306

Jasenka Pušić, viša stručna referentica za izdatke zaposlenika

031/253-305

Matejas Stanić, bacc. oec., viši stručni referent za materijalno knjigovodstvo

031/253-305

Ured za računovodstvene poslove

Ivana Vujić, voditeljica Ureda za računovodstvene poslove

031/253-305

Ured za poslovne odnose i nabavu

Larisa Miškić, stručna referentica za nabavu

031/253-362

larisa.miskic@aukos.hr

Ured za studente i studije

Anastazija Delalić, dipl. oec., voditeljica Ureda za studente i studije

031/253-301

Tanja Kolarić Tokić, dipl. oec., stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

031/253-300

Josip Horvat, mag. oec., stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

031/253-300

Goran Milanović, mag. cult. stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
031/224-288

gmilanov@unios.hr

Ivan Petričević, stručni referent za studentska pitanja

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
031/224-288

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja

Ines Šobota, dipl. oec., stručna suradnica za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
031/224-235

031/224-245

ines.sobota@aukos.hr

Ured za kvalitetu i institucijsko vrednovanje

Gordana Barišić, bacc. ing., voditeljica Ureda za kvalitetu i institucijsko vrednovanje

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,
031/224-235

Ured za potporu studentima i razvoj karijera

Antonio Šabić, mag. oec., stručni suradnik za potporu studentima i razvoj karijera

Ured za znanost/umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

mr. sc. Antonija Matić, dipl. oec., voditeljica Ureda za znanost/umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

031/253-346

amatic@aukos.hr

Kristina Vinković, mag. cult., stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte

Ured za informatiku i računalnu mrežu

Luka Cvenić, dipl. ing. graph. teh., voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu

031/253-304

luka.cvenic@aukos.hr

Ured za centralnu arhivu i fundus umjetnina

Sabina Obranić, stručna referentica fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova

031/253-362

Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica

Marta Radoš, dipl. knjiž. i prof. hrvatskog jezika i književnosti, voditeljica

031/224-299

knjiznica@aukos.hr

Slađana Pupovac, mag. cult., stručna suradnica

Marina Milanović, pomoćna knjižničarka

Ured za izdavačku djelatnost

Stjepan Farkaš, stručni referent za grafičko oblikovanje

031/253-323

Ured za tehničke, pomoćne poslove i poslove održavanja

Nikola Žužić, voditelj Ureda za tehničke, pomoćne poslove i poslove održavanja

Zoran Ljubej, stručni referent za opće poslove

031/253-318

Ured za tehničke poslove, poslove održavanja i zaštite na radu

Renato Sabo, stručni referent za zaštitu na radu

Dario Rajković, domar

Goran Čizmić, domar

Ured za pomoćne poslove

Slavko Jagodić, voditelj Ureda za pomoćne poslove

Ružica Barjaktarević, spremačica

Željka Crnojević, spremačica

Ana Dopsaj, spremačica

Božica Gorup, spremačica

Alma Leinweber, spremačica

Melita Medarski, spremačica

Bojana Petrović, spremačica

Milena Popović, spremačica

Kristina Rot, spremačica