/ Uprava Akademije

prof. dr .sc. Helena Sablić Tomić, dekanica

031/ 253-333

hst@aukos.hr

izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente

031/ 253-333

antoaneta.radocaj-jerkovic@aukos.hr

prof. art. dr. sc. Saša Došen, prodekanica za umjetnost, kvalitetu i strategiju

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Alen Biskupović, prodekan za studijske programe

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, prodekanice za znanost i projekte

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Tatjana Ileš, prodekanica za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi

031/ 253-333

/ Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije

Doc. dr.sc. Tomislav Dagen, dipl. iur., rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik

031/ 253-309

tomislav.dagen@aukos.hr

 

 

 

 

/ Ured dekanice

Irena Kelemen

031/ 253-333

aukos@aukos.hr

irena.kelemen@aukos.hr

/ Ured za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi

Damir Ferenčak, dipl. iur., univ. spec. publ. admin., pomoćnik tajnika Akademije

damir.ferencak@aukos.hr

 

 

 

 

 

/ Ured za poslove organizacije studija

Dražena Stanković, voditeljica Ureda za poslove organizacije studija

Sandra Čatić, stručna referentica za organizaciju studija

/ Ured za upravljanje ljudskim resursima

Nelica Špoljarić, voditeljica Ureda za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

nelica.spoljaric@aukos.hr

Danijela Čarapović, stručna referentica za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

dcarapovic@aukos.hr

 

/ Ured za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi

 

dr. sc. Vesna Galić, mag. oec., voditeljica Ureda za računovodstveno-financijske poslove

031/253-306

Jasenka Pušić, viša stručna referentica za izdatke zaposlenika

031/253-305

 

 

 

 

 

Branka Knežević, računovodstvena referentica – financijski knjigovođa

/ Ured za računovodstvene poslove

Ivana Vujić, mag. oec., voditeljica Ureda za računovodstvene poslove

031/253-305

/ Ured za poslovne odnose i nabavu

Larisa Miškić, stručna referentica za nabavu

031/253-362

larisa.miskic@aukos.hr

/ Ured za studente i studije

Anastazija Delalić, dipl. oec., voditeljica Ureda za studente i studije

031/253-301

Tanja Kolarić Tokić, dipl. oec., stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

031/253-300

Josip Horvat, mag. oec., stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

031/253-300

Goran Milanović, mag. cult. stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,

099/402-1812

gmilanov@unios.hr

Ivan Petričević, stručni referent za studentska pitanja

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,

099/402-1812

/ Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja

Maša Nikolić, mag. cult., stručna suradnicu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

/ Ured za kvalitetu i institucijsko vrednovanje

/ Ured za potporu studentima i razvoj karijera

Antonio Šabić, mag. oec., voditelj Odjeljka/Ureda za potporu studentima i razvoj karijera

 

 

 

 

/ Ured za znanost/umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

dr. sc. Antonija Matić, dipl. oec., voditeljica Ureda za znanost/umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

031/253-333

amatic@aukos.hr

Kristina Vinković, mag. cult., stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte

/ Ured za informatiku i računalnu mrežu

Luka Cvenić, dipl. ing. graph. teh., voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu

031/253-304

luka.cvenic@aukos.hr

Denis Vrbešić, informatički referent

031/253-304

dvrbesic@aukos.hr

/ Ured za centralnu arhivu i fundus umjetnina

Alen Žužić

031/253-362

/Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica

Slađana Pupovac, mag. cult., diplomirana knjižničarka, voditeljica

Marta Radoš, viša knjižničarka

031/224-299

knjiznica@aukos.hr

Marina Milanović, pomoćna knjižničarka

/ Ured za izdavačku djelatnost

Zoran Ljubej, voditelj Odsjeka

031/253-318

/ Ured za tehničke, pomoćne poslove i poslove održavanja

Nikola Žužić, voditelj Ureda za tehničke, pomoćne poslove i poslove održavanja

/ Ured za tehničke poslove, poslove održavanja i zaštite na radu

Renato Sabo, stručni referent za zaštitu na radu

Goran Čizmić, domar

/ Ured za pomoćne poslove

 

voditelj Ureda za pomoćne poslove

Ružica Barjaktarević, spremačica

Željka Crnojević, spremačica

Ana Dopsaj, spremačica

Božica Gorup, spremačica

Melita Medarski, spremačica

Bojana Petrović, spremačica

Milena Popović, spremačica

 

Kristina Rot, spremačica