/ Uprava Akademije

Dekanica:

akademkinja Helena Sablić Tomić

031/ 253-333

hst@aukos.hr

izv. prof. dr. sc. Borko Baraban, prodekan za nastavu i studente

031/ 253-333

borkob@gmail.com

doc. dr. sc. Hrvoje Mesić, prodekan za umjetnost, kvalitetu i strategiju

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Alen Biskupović, prodekan za studijske programe

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, prodekanice za znanost i projekte

031/ 253-333

izv. prof. dr. sc. Tatjana Ileš, prodekanica za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi

031/ 253-333

/ Odsjek u središnjoj službi – Tajništvo Akademije

/

/ Ured dekanice

Irena Kelemen, voditelj Ureda dekana

031/ 253-333

aukos@aukos.hr

irena.kelemen@aukos.hr

/ Ured za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi

Damir Ferenčak, dipl. iur., univ. spec. publ. admin., voditelj Ureda za pravne i stručno-administrativne poslove/pomoćnik tajnika

damir.ferencak@aukos.hr

 

 

 

 

 

/ Ured za poslove organizacije studija

Dražena Stanković, voditelj Ureda za poslove organizacije studija

drazena.stankovic@aukos.hr

 

/ Ured za upravljanje ljudskim resursima

Nelica Špoljarić, voditelj Ureda za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

nelica.spoljaric@aukos.hr

Sandra Čatić, bacc.admin.publ.

Referent za upravljanje ljudskim resursima

031/ 253-348

scatic@aukos.hr

 

/ Ured za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi

 

dr. sc. Vesna Galić, mag. oec., voditelj Ureda za računovodstveno-financijske poslove

031/253-306

Jasenka Pušić, viši referent za izdatke zaposlenika

031/253-305

 

 

 

 

 

Branka Knežević, referent-materijalni knjigovođa

/ Ured za računovodstvene poslove

/

/ Ured za poslovne odnose i nabavu

Larisa Miškić, referent za nabavu

031/253-362

larisa.miskic@aukos.hr

/ Ured za studente i studije

Anastazija Delalić, dipl. oec., voditelj Ureda za studente i studije

031/253-301

Tanja Kolarić Tokić, dipl. oec., suradnik za prijediplomske i diplomske studije

031/253-300

Josip Horvat, mag. oec., suradnik za prijediplomske i diplomske studije

031/253-300

Goran Milanović, mag. cult., suradnik za prijediplomske i diplomske studije

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,

099/402-1812

gmilanov@unios.hr

Ivan Petričević, referent za studentska pitanja

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat,

099/402-1812

/ Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja

Kristina Vinković, mag. cult., suradnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

kristina.vinkovic@aukos.hr

/ Ured za kvalitetu i institucijsko vrednovanje

/ Ured za potporu studentima i razvoj karijera

Antonio Šabić, mag. oec., voditelj Ureda za potporu studentima i razvoj karijera

 

 

 

 

/ Ured za znanost/umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

Mr. sc. Dorotea Telarović, voditeljica Ureda za znanost, umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju

dorotea.telarovic@aukos.hr

Maša Nikolić, mag. cult., referent za projekte

mnikolic@aukos.hr

/ Ured za informatiku i računalnu mrežu

Luka Cvenić, dipl. ing. graph. teh., informatički specijalist

031/253-304

luka.cvenic@aukos.hr

Denis Vrbešić, informatički tehničar

031/253-304

dvrbesic@aukos.hr

/ Ured za centralnu arhivu i fundus umjetnina

Danijela Čarapović, referent fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova

031/253-362

danijela.carapovic@aukos.hr

 

Alen Žužić, referent-arhivar

031/253-362

/Ostale ustrojstvene jedinice u službi nastave - Knjižnica

Slađana Pupovac, mag. cult., diplomirana knjižničarka, knjižničar – voditeljica Knjižnice

Marta Radoš, viša knjižničarka

031/224-299

knjiznica@aukos.hr

Marina Milanović, knjižničarski tehničar

/ Ured za izdavačku djelatnost

Zoran Ljubej, voditelj Ureda za izdavačku djelatnost

031/253-318

/ Ured za tehničke, pomoćne poslove i poslove održavanja

Nikola Žužić, voditelj Ureda za tehničke poslove, pomoćne poslove i poslove održavanja

/ Ured za tehničke poslove, poslove održavanja i zaštite na radu

Renato Sabo, referent za zaštitu na radu

Goran Čizmić, domar

 

Marin Šimleša, domar

/ Ured za pomoćne poslove

 

voditelj Ureda za pomoćne poslove

Ružica Barjaktarević, spremačica

Željka Crnojević, spremačica

Ana Dopsaj, spremačica

Božica Gorup, spremačica

Melita Medarski, spremačica

Bojana Petrović, spremačica

Milena Popović, spremačica

 

Kristina Rot, spremačica