Artos

ARTOS

Online časopis Umjetničke akademije u Osijeku
Časopis izlazi dva puta godišnje.

 

Impressum

Glavni urednik: 

Igor Tretinjakitretinjak@aukos.hr

dr. sc. Alen Biskupović (2014.-2017.)

 

Zamjenik glavnog urednika:

Igor Gajingajinigor@gmail.com

Uredništvo:

Igor Loinjakigor.loinjak@gmail.com

dr. sc. Zdravko Drenjančevićzdravko.drenjancevic@aukos.hr

Tihomir Ranogajectranogaj@gmail.com

doc. dr. sc. Katarina Žeravicakatarina.zeravica@aukos.hr

doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanickimargareta.turkalj@aukos.hr

 

Uredničko vijeće:

red. prof. art. Davor Bobić

izv. prof. art. Berislav Jerković

doc. dr. sc. Livija Kroflin

izv. prof. art. Jasmina Pacek

Jurica Novaković

 

Međunarodno uredništvo:

Ajda Rooss (Slovenija), ajda.rooss@guest.arnes.si

Omer Blentić (BiH), omerblentic@yahoo.com

Yordanka Gesheva (Bugarska), ygesheva@abv.bg

Maria Ignatieva (SAD), ignatieva.1@osu.edu

Kalina Stefanova (Bugarska), 111@kalina-stefanova.com

Siniša Jelušić (Crna Gora), sinisaj@ac.me

Kyriakos Loukakos (Grčka), loukakosk@gmail.com

Marijana Petrović (Srbija), maramoma@ptt.rs

Božidar Zrinski (Slovenija), bozidar.zrinski@mglc-lj.si

 

Odgovorna osoba za strane jezike:

Jurica Novakovićjurica.novakovic@aukos.hr

 

Grafički dizajn logotipa i naslovnica:

Tomislav Marijanovićtomislav.marijanovic@aukos.hr

 

Web dizajn i programiranje:

Tomislav Marijanovićtomislav.marijanovic@aukos.hr

 

Web administracija:

Igor Tretinjakitretinjak@aukos.hr

Tomislav Marijanovićtomislav.marijanovic@aukos.hr

 

Nakladnik:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kralja Petra Svačića 1/F

 

Za nakladnika:

Helena Sablić Tomić

ISSN 1849-4730