/ Javna nabava

Pravilnik o postupanju prilikom jednostavne nabave

OBRAZAC-ZAHTJEV ZA NABAVU RADOVA, ROBA I USLUGA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBVEZA ZAPRIMANJA I IZDAVANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Plan nabave

PLAN NABAVE ZA 2023

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022

PLAN NABAVE ZA 2022

PLAN NABAVE ZA 2021

Plan nabave za 2020

Plan nabave za 2019

Plan nabave za 2018

Izmjena i dopuna plana nabave za 2017 

Plan nabave za 2017

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016

Plan nabave za 2016

Plan nabave za 2015

Plan nabave za 2014

Plan nabave za 2013

 

Obavijest

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.