/ Javna nabava

Pravilnik o postupanju prilikom jednostavne nabave

OBRAZAC-ZAHTJEV ZA NABAVU RADOVA, ROBA I USLUGA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBVEZA ZAPRIMANJA I IZDAVANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Plan nabave

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022

PLAN NABAVE ZA 2022

PLAN NABAVE ZA 2021

Plan nabave za 2020

Plan nabave za 2019

Plan nabave za 2018

Izmjena i dopuna plana nabave za 2017 

Plan nabave za 2017

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016

Plan nabave za 2016

Plan nabave za 2015

Plan nabave za 2014

Plan nabave za 2013

 

Obavijest

Temeljem izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.