/Ured za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja
Slider

/ Misija

Naša je MISIJA promicati vrijednosti visokog obrazovanja na tragu europske umjetničke i humanističke tradicije izvođenjem vrhunskih umjetničkih, znanstvenih i obrazovnih programa, uz istodobno očuvanje i prezentaciju kulturoloških, umjetničkih i regionalnih posebnosti te stvaranje poticajnog okružja za osobnu afirmaciju studenata, nastavnika i svih zaposlenika.


Our MISSION is promotion of higher education values on the trail of European artistic and humanistic traditions through implementation of quality art, science and study programmes, while preserving and presenting cultural, artistic and regional particularities as well as creating stimulating environment for personal affirmation of students, teachers and all employees alike.

/ Vizija

Naša je VIZIJA postati vodećom regionalnom visokoobrazovnom ustanovom na području umjetničke prakse i teorije, kulturalnih studija i kreativnih industrija kroz razvoj općih i stručnih vještina i kompetencija studenata, koje će im omogućiti sudjelovanje na tržištu rada te ih pripremiti za aktivnu ulogu u razvoju kreativnog i tolerantnog društva.


Our VISION is to become a leading regional higher education institution in the field of artistic practice and theory, cultural studies and creative industries through development of general and specific skills and competencies of students that will enable them to partake in the labour market and prepare them for an active roll in the development of creative and tolerant society.

/ Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je ustrojbena jedinica u Tajništvu Akademije, koja djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i nadležan je za organizaciju, praćenje, provođenje i prosudbu svih aktivnosti vezanih uz osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na Akademiji.

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2021

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2020

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2019

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2018

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2017

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2016

Rezultati sveučilišne studentske ankete 2015

/ Povjerenstva

Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
 1. doc. dr. sc. Borko Baraban, predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tihana Škojo, članica
 3. Toni Podmanicki, predavač, član
 4. Majda Milinović, asistentica, članica
 5. Sara Ilić, predstavnica studenata, članica
 6. Ivica Lučić, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, član
 7. Antun Ptičar, prof., OŠ Frana Krste Frankopana, član
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete
 1. doc. dr. sc. Damir Šebo, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Marija Šain, zamjenica predsjednika
 3. Metea Bublić, asistentica
 4. Sheron Pimpi-Steiner, asistentica
 5. Ivan Petričević, stručni referent (Ured za studente)
 6. Kristina Vinković, stručna referentica za projekte
 7. Dražen Matijašević, student
 8. Sunčana Bašić, ravnateljica Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

/ Dokumenti

Maša Nikolić, mag. cult.

stručna suradnica za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Kralja Petra Svačića 1/f
031/253-333
mnikolic@aukos.hr