/ Nastavnici - umjetničko područje


/ UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA


 

/ REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM ZVANJU / glazbena umjetnost

prof. art. Davor Bobić // umjetničko područje / polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

prof. art. Sanja Drakulić // umjetničko područje / polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

prof. art. Sanda Majurec // umjetničko područje / polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

/ REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM ZVANJU / likovne umjetnosti

prof. art. Božica Dea Matasić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana kiparstvo

 

/ REDOVITI PROFESORI / filmska umjetnost

prof. art. Davor Šarić // umjetničko područje / umjetničko polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) / umjetnička grana snimanje (filmsko i elektroničko)

/ REDOVITI PROFESORI / glazbena umjetnost

prof. art. dr. sc. Berislav Jerković // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje)

prof. art. Konstantin Krasnitski // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

/ REDOVITI PROFESORI / kazališna umjetnost

prof. art. Tatjana Bertok Zupković // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

prof. art. Vjekoslav Janković // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

prof. art. Robert Raponja // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

/ REDOVITI PROFESORI / likovne umjetnosti

prof. art. Mario Čaušić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana grafika

prof. art. Vladimir Frelih // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana animirani film i novi mediji

prof. art. Tihomir Matijević // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana kiparstvo

prof. art. Domagoj Sušac // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo

/ REDOVITI PROFESORI / plesna umjetnost i umjetnost pokreta

prof. art. Maja Đurinović // umjetničko područje / plesna umjetnost i umjetnost pokreta / umjetnička grana scensko kretanje

/ REDOVITI PROFESORI / primijenjena umjetnost

prof. art. dr. sc. Saša Došen // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje kostimografija

prof. dr. art. Jasmina Pacek, univ. spec. art. therap. // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje kostimografija

 

/ IZVANREDNI PROFESORI / filmska umjetnost

izv. prof. art. Vjeran Hrpka // umjetničko područje / umjetničko polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) / umjetnička grana filmska fotografija

/ IZVANREDNI PROFESORI / glazbena umjetnost

izv. prof. art. Mia Elezović // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – komorna glazba)

izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (dirigiranje)

/ IZVANREDNI PROFESORI / kazališna umjetnost

izv. prof. art. Tamara Kučinović // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana lutkarstvo

izv. prof. ArtD. Maja Lučić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)

izv. prof. art. Jasmin Novljaković // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)

/ IZVANREDNI PROFESORI / književnost

izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić // umjetničko područje / umjetničko polje književnost / umjetnička grana spisatelj

/ IZVANREDNI PROFESORI / likovne umjetnosti

izv. prof. art. Zlatko Kozina // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana likovna pedagogija

izv. prof. art. Ivica Kurtz // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo

izv. prof. art. Stanislav Marijanović // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana grafika

izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana grafika

izv. prof. dr. art. Ana Sladetić Šabić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana grafika

/ IZVANREDNI PROFESORI / plesna umjetnost i umjetnost pokreta

izv. prof. art. Vuk Ognjenović // umjetničko područje / plesna umjetnost i umjetnostpokreta / umjetnička grana scensko kretanje

/ IZVANREDNI PROFESORI / primijenjena umjetnost

izv. prof. art. Zdenka Lacina Pitlik // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje kostimografija

izv. prof. ArtD. Ria Trdin // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje scenografija

 

/ DOCENTI / glazbena umjetnost

doc. art. dr. sc. Goran Filipec // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

doc. art. Veronika Hardy Činčurak // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje)

doc. art. Ana Horvat // umjetničko područje / polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

/ DOCENTI / kazališna umjetnost

doc. art. Selena Andrić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

doc. art. Domagoj Mrkonjić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

doc. art. Nenad Pavlović // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)

doc. dr. art. Katica Šubarić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

doc. art. Anica Tomić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

/ DOCENTI / likovne umjetnosti

doc. art. Miran Blažek // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo

doc. art. Hrvoje Duvnjak // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo

doc. art. Dejan Duraković // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana kiparstvo

doc. dr. art. Margareta Lekić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana kiparstvo

doc. art. Kristina Marić Lozušić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička granaanimirani film i novi mediji

doc. art. Dubravko Mataković // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana animirani film i novi mediji

doc. art. Mario Matoković // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo

doc. art. Leo Vukelić // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana animirani film i novi mediji

/ DOCENTI / plesna umjetnost i umjetnost pokreta

doc. art. Sanela Janković Marušić // umjetničko područje / plesna umjetnost i umjetnostpokreta / umjetnička grana scensko kretanje

/ DOCENTI / primijenjena umjetnost

doc. art. Sheron Pimpi-Steiner // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje scenografija/ NASTAVNA ZVANJA


 

/ UMJETNIČKI SAVJETNICI / glazbena umjetnost

mr. art. Renata Karša// umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

Xevdet Sahatxija // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – gitara)


/ VIŠI UMJETNIČKI SURADNICI / glazbena umjetnost

Ante Blažević // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

Marko Sesar // umjetničko područje  / umjetničko polje glazbena umjetnost / umjetnička grana glazbena pedagogija


/ UMJETNIČKI SURADNICI / glazbena umjetnost

Yuliya Krasnitskaya // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

/ UMJETNIČKI SURADNICI / likovne umjetnosti

Krunoslav Dundović // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana grafika

Nikola Kovač // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana animirani film i novi mediji

/ UMJETNIČKI SURADNICI / primijenjena umjetnost

Davor Molnar // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje scenografija


/ VIŠI PREDAVAČI / glazbena umjetnost

Davor Dedić // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

dr. sc. Zdravko Drenjančević// umjetničko područje/ polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

Ivan Karša, univ. spec. mus.  // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

dr. sc. Mirna Sabljar// umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir)

/ VIŠI PREDAVAČI / likovne umjetnosti

Goran Tvrtković // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana slikarstvo


/ PREDAVAČI / filmska umjetnost

Kristina Kumrić // umjetničko područje / umjetničko polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) / umjetnička grana režija/ SURADNIČKA ZVANJA


 

/ VIŠI ASISTENTI / glazbena umjetnost

Tihomir Ranogajec // umjetničko područje / polje glazbena umjetnost / umjetnička grana kompozicija

/ VIŠI ASISTENTI / likovne umjetnosti

Ana Petrović // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana animirani film i novi mediji

/ VIŠI ASISTENTI / primijenjena umjetnost

Ivana Živković // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje scenografija


/ ASISTENTI
/ glazbena umjetnost

Darko Čuvidić // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – tambura)

Anja Papa // umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje)

/ ASISTENTI / kazališna umjetnost

Matea Bublić // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)

Marijan Josipović // umjetničko područje / umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) / umjetnička grana gluma

/ ASISTENTI / likovne umjetnosti

Vinko Vidmar // umjetničko područje / umjetničko polje likovne umjetnosti / umjetnička grana kiparstvo

/ ASISTENTI / primijenjena umjetnost

Lorna Kalazić Jelić // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetničko polje oblikovanje i tehnologija lutke

Iris Tomić // umjetničko područje primijenjena umjetnost / umjetnička polje produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti