Knjige

Igor Tretinjak - Suvremeno lutkarstvo i kritika

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Urednica Akademijinih izdanja: Tatjana Ileš
Glavni urednik: Igor Tretinjak
Recenzentice: Izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin, izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato
Prijevodi: Lucija Periš, Katarina Žeravica, Martin Muhek, Sinonim Translations
Lektura i korektura: Igor Tretinjak
Dizajn: Saša Došen
Autori i izvori fotografija: Mihaela Bodlovic, Urška Boljkovac, Amy Downes, Neil Hanna, Ivana Jenjić, Boštjan Lah, Dmitrijus Matvejevas, Edvard Molnar, Toni Soprano, Đorđe Tomić, Laur Vansevici, Jaka Varmuž, arhive Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Teatra ITD, HNK Ivana pl. Zajca, Gradskog kazališta
lutaka Rijeka i Kazališta lutaka Zadar
Naslovna fotografija: Jaka Varmuž / Lutkarsko kazalište Ljubljana: Pješčanik
Priprema za tisak i tisak: Studio HS internet d.o.o.
Naklada: 100
Osijek, prosinac 2022.
ISBN 978-953-8181-52-8

Tihomir Matijević - Na ruskom se umjetnost kaže iskustvo

Nakladnici: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Meandarmedia d.o.o.
Za nakladnike: Helena Sablić Tomić, Emilija Čegec
Urednici: Tatjana Ileš, Branko Čegec
Izvršni urednik: Igor Gajin
Recenzent: Goran Rem
Ilustracije: Tihomir Matijević
Slog i dizajn: Tihomir Matijević, Mario Sabolić
Lektura: Ivan Kardum
Korektura: Igor Gajin
Tisak: Tiskarski obrt Zebra

ISBN: 978-953-334-266-5 Meandarmedia d.o.o. Zagreb
ISBN: 978-953-8181-25-2 Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 001069921

Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u tiskanom i elektroničkom obliku u 2019. godini (Klasa: 402-07/19 -01/00538, Ur. broj: 533-03-19-0002)
Sva prava pridržana. Nijedan dio ove knjige ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku bez prethodnog dopuštenja nakladnika.

Tiskano u Hrvatskoj 09/2020.

 

Matijevićevo pisanje u ja- obliku, pozorno je, neprekoračenih ovlasti, nije projekcija nediscipline nego suprotno – vrlo strogog samonadgledanja procesa promišljanja o vrlo bliskim, ali i vrlo izmičućim fenomenima današnje medijske svijesti. Posebno je značajan stripovski aspekt, jer osvješćuje narušenu suvremenu svijest o samom figurativnom pojmu "pogleda na svijet", gdje stripovsko kadriranje i rakursiranje izrazito doprinose refleksivnosti. Naime, teorijski mišljen problem se ne (samo) ilustrira, nego se i izvodi, uz jako i blisko osvjetljenje promišljanja. Iako naoko lagan i komunikativan, kroz stripovske stop-snimke problema mišljenja o medijskoj pismenosti – Matijević uspostavlja novi zahtjevni znanstveni hibrid, uvođenjem strip-sličica u teorijsko mišljenje, a njegov je doprinos time i inovativan i renovativan.   

 Goran Rem

Ivan Trojan - Prijelom/Layout - Studija o hrvatskoj dramskoj moderni / A Study of Croatian Modernist Drama 

Biblioteka: ars academica
Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić, Emilija Čegec
Recenzenti: prof.dr.sc. Goran Rem, prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić, izv.prof.dr.sc. Lucija Ljubić
Glavna urednica: Tatjana Ileš
Prevoditeljica: Katarina Žeravica
Lektura i korektura: Tena Babić Sesar
Oblikovanje knjižnog bloka i naslovnice: Krešendo Osijek
Tisak xxx

©2020 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.
Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u 2019. godini (Klasa: 402-07/19-01/00540, Ur. broj: 533-03-19-0002).
Objavljivanje sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odlukom br. 35/19.
ISBN 978-953-8181-08-5
CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150110076.

Kratak opis knjige I. Trojana

Sedam studija Ivana Trojana koje analiziraju dramske i kazališne dosege hrvatske moderne u odnosu na bečki kulturni prostor pronalaze središte svog interesa u uskoj povezanosti kazališnih tema i dramske književnosti. Trojan temeljito istražuje manje poznate dijelove hrvatske dramske i kazališne povijesti u kojem se kazalište promatra kao složen mehanizam različitih struka, ali i kao važan društveni čimbenik koji se postavlja u odnos s društvenom zbiljom. U više je studija upozorio na manje poznate ili čak nepoznate dijelove dramskih opusa hrvatskih modernista, a bitno je pridonio i suvremenim znanstveno-teorijskim pristupom djelima hrvatskih dramatičara koji djeluju u prvoj četvrtini 20. stoljeća te time revalorizira njihovo djelo potičući kulturnu javnost na nova čitanja dramske produkcije koja se smatra estetski najkvalitetnijim pismom u povijesti hrvatske drame.

Zlatko Kozina - Tijelo kontinuiteta: umjetnost - usađenost u okolinu

Nakladnici: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Meandarmedia d.o.o.
Za nakladnike: Helena Sablić Tomić, Emilija Čegec
Urednici: Tatjana Ileš, Branko Čegec
Izvršni urednik: Domagoj Sušac
Recenzenti: Krešimir Purgar, Celestina Vičević
Dizajn: Domagoj Sušac
Slog: Luka Cvenić
Lektura: Hrvoje Mesić
Korektura: Hrvoje Mesić
Tisak: Kolor klinika
Na naslovnici: Uzemljenje (detalj), Domagoj Sušac, 2014. Fotografija: Vladimir Frelih

ISBN: 978-953-334-260-3 Meandarmedia d.o.o. Zagreb
ISBN: 978-953-8181-07-8 Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150111038

Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u tiskanom i elektroničkom obliku u 2018. godini (Klasa: 402-07/18 -01/00578, Ur. broj: 533-03-18-0002)
Sva prava pridržana. Nijedan dio ove knjige ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku bez prethodnog dopuštenja nakladnika.

Tiskano u Hrvatskoj 08/2020.

 

Livija Kroflin - Duša u stvari. Osnovne lutkarske tehnike i njihova primjena

Biblioteka: ars academica

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Za nakladnika: Helena Sablić Tomić

Recenzentice: prof. dr. sc. Antonija Bogner Šaban i izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato

Glavna urednica: Tatjana lleš

Urednik: Igor Tretinjak

Fotografije:  Ivan Špoljarec, Livija Kroflin, Davor Šarić, Darko Gorenak, iz arhive PIF-a
Crteži: Ljubica Suturović
Oblikovanje knjižnog bloka i naslovnice: Klinika kreativnosti
Lektura: Igor Tretinjak
Tisak: Krešendo

©2020 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.
Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u 2019. godini (Klasa: 402-07/19 -01/00540, Ur. broj: 533-03-19-0002)
Objavljivanje sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odlukom br. 11/19.
ISBN: 978-953-8181-15-3
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150107097.

 

Duša u stvari temeljna je i prva u Hrvatskoj sustavno napisana knjiga koja lutkarstvu prilazi s teatrološkog stajališta.Knjiga daje osnovni alat, da bi svi koji se bave lutkarstvom znali o čemu govore i kako da o tome govore. Opisane su različite vrste lutaka, dano je objašnjenje njihovog naziva (i eventualnih problema s nazivljem), kratak prikaz povijesnog razvoja s najvažnijim predstavnicima, a na kraju svakog poglavlja – to je ono čega u knjigama obično nema – govori se o poetici i primjeni pojedine lutkarske tehnike.Duša u stvari namijenjena je studentima lutkarstva ali i svima drugima koji se žele upoznati s lutkarstvom: studentima filozofskih i učiteljskih fakulteta i dramskih akademija, učiteljima i odgojiteljima, članovima školskih i drugih amaterskih družina, a koristit će i profesionalcima, pogotovo kritičarima i teatrolozima.Riječ je o udžbeniku koji daleko nadrasta vlastite odrednice, stručnoj literaturi koja stilskom opuštenošću razgrće uske okvire struke, koja na najbolji način spaja ozbiljnost teatrološkog istraživanja i radost lutkarske i scenske igre. Knjiga je pisana opuštenim, razgovornim stilom te protkana anegdotama, dosjetkama, zanimljivostima i digresijama, kojima se nastoji olakšati put kroz obilje podataka koje djelo, kao stručna literatura, dakako ima. Stvorena je tako komunikativna i čitka abeceda lutkarstva za neznalice, ali i za znalce.

 

 

Leo Rafolt - Tijelo kao glagol: Japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu

Autor: Leo Rafolt
Naslov: Tijelo kao glagol: Japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu
Biblioteka: Dioniz
Nakladnici: Klinika kreativnosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, Grad Đakovo
Za nakladnika: Davor Šarić, Helena Sablić Tomić, Marin Mandarić
Urednica izdanja: Tatjana Ileš
Recenzenti: Ivica Buljan, Maja Đurinović, Suzana Marjanić, Boris Senker
Lektura i korektura: Zrinka Breglec
Fotografije: Luka Radek, Vesna Zednik
Grafičko oblikovanje: Hrvoje Duvnjak
Tisak: Print studio d.o.o. Osijek
ISBN: 978-953-8181-20-7

Naslovna riječ glagol, prikladna metafora, jer autor tematizira specifične načine tjelesnoga izražavanja, ovdje označuje pokret kao temeljnu sastavnicu scenske radnje, ali i pokret kao trajno stanje ljudskog tijela, napose izvođačeva tijela. Posebnost je Rafoltove knjige prikladno povezivanje, uvjetno i općenito rečeno zapadne i istočne (pretežito francuske i, u manjoj mjeri anglosaksonske te japanske) misaone tradicije, kao i kritičnost prema europskoj i sjevernoameričkoj sklonosti građenju u sebi koherentnih i dosljednih teorijskih modela - ovdje prije svega teorija tijela - koji se, međutim, kako ističe Rafolt, uglaynom ne uspijevaju povezati s praksom, odnosno pretočiti u praksu. (Boris Senker)

Krešimir Purgar - Pictorial Appearing – Image Theory After Representation

Transcript Verlag, Bielefeld

suizdavač: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

ISBN 978-3-8376-4135-6

2019.

Širenje digitalne tehnologije promijenilo je našu vizualnu percepciju i način na koji tumačimo pojmove kao što su reprezentacija, imerzija i virtualnost. Krešimir Purgar ispituje neke teme ključne za razumijevanje suvremene kulture slika. Glavna je teza ove knjiga da danas svjedočimo tranzicijskom razdoblju slika tijekom kojega one više nisu čiste reprezentacije ali još uvijek nisu niti potpuno imerzivne. Umjesto da postavljamo uvijek isto, tradicionalno pitanje “što slike znače”, trebali bismo se zapitati što su to slike, kako se one pojavljuju kulturalno i tehnolški te što nam i kako čine. Autor predlaže sveobuhvatan koncept “slikovnog pojavljivanja” koji uzima u obzir fenomenološke, semiotičke i umjetničko-povijesne perspektive kako starih tako i novih slika.

 

Krešimir Purgar - Iconologia e cultura visuale – W.J.T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies

Carocci editore, Rim

suizdavač: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

ISBN 978-0-367-20604-8

2019.

Knjiga se bavi slikovnim i književne fenomenima na granici između različitih vrsta reprezentacija, medija i disciplina. Prvi se dio bavi ulogom koju je američki teoretičar W.J.T. Mitchell imao u oblikovanju teorijskog krajolika suvremene vizualne kulture, dok se njegov specifični koncept ikonologije ovdje tumači pojmom “kulturna simptomatologija”. U drugom dijelu raspravlja se o povijesnoj genealogiji i suvremenim aporijama vizualnih studija te o ulozi koju su Mitchell, Moxey, Elkins, Boehm, Belting, Sachs-Hombach i drugi teoretičari i povjesničari umjetnosti i kulture odigrali u širenju vizualnih studija i Bildwissenschafta. Treći dio posvećen je temeljnom problemu vizualne kulture, a to je kompleksan odnos slike i teksta. Iznose se osnove Mitchellovog koncepta književne ikonologije i na kraju se u ikonološko-kulturološkom ključu predlaže originalno tumačenje dvojice talijanskih književnika – Niccolòa Ammanitija i Alessandra Baricca.

 

Berislav Jerković - Kurikul nastave pjevanja

Autor: Berislav Jerković
Naslov: Kurikul nastave pjevanja
Biblioteka: ars academica
Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Tatjana Ileš
Recenzenti: prof. dr. sc. Milica Stojadinović, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Lektura i korektura: Ivana Stipić
Oblikovanje knjižnoga bloka i naslovnice: Luka Cvenić
Tisak: Zebra, Vinkovci
ISBN: 978-953-8181-05-4

Autor knjige Kurikul nastave pjevanja vrlo originalno povezuje teoriju kurikula s pjevačkim obrazovanjem, time kreira okvire za provedbu suvremene nastave pjevanja i moderne, vremenu i profesionalnim potrebama usmjerene vokalne pedagogije. Knjiga Kurikul nastave pjevanja izlaže strukturalne elemente nastave pjevanja i pjevačkog obrazovanja. Autor je odabrao originalnu i aktualnu temu koja glazbenom obrazovanju i vokalnoj pedagogiji daje važan izvorni znanstveni doprinos u području koje je kod nas vrlo slabo pokriveno znanstvenom literaturom. Sadržaj knjige upravo nas vodi prema mogućim rješenjima vokalno-pedagoških problema te unaprjeđenju nastave pjevanje i profesionalnog pjevačkog obrazovanja. (red. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić)

 

Alen Biskupović - Osječka kazališna kritika (1902.- 1945.)

Autor: Alen Biskupović
Naslov: Osječka kazališna kritika (1902.- 1945.)
Biblioteka: ars academica
Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Recenzenti: prof. dr. sc. Sanja Nikčević, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Marta Radoš
Korektura i kazalo imena: Hrvoje Mesić
Oblikovanje knjižnoga bloka i naslovnice: Oksimoron
Tisak: Zebra, Vinkovci
ISBN: 978-953-8181-13-9

Autor se u svojoj knjizi bavi teatrološki iznimno važnom i do sad neobrađenom temom. Budući da je kazališna kritika uvijek uglavnom služila kao izvor za proučavanje kazališta, a vrlo su rijetki radovi o samom žanru, ovaj rad je pionirski ne samo za osječku kazališnu kritiku pa čak ne samo i za hrvatsku kazališnu kritiku, već i za teatrologiju općenito. Autor svojom knjigom tako radi dvojako korisnu stvar za teatrološko područje: potvrđuje postavljenu hipotezu o postojanju kontinuirane, kvalitetne i važne kazališne kritike u Osijeku te kroz analizu rada devet najznačajnijih kazališnih kritičara pokazuje i dokazuje jasnu strukturu kazališne kritike kao žanra (njezine dijelove, način odabira sadržaja), stil i funkciju. Autor to radi sustavno i temeljito, a analiza ovakvog širokog korpusa je provedena znalački, metodološki, znanstveno utemeljeno te je dovela i do logičnih zaključaka koji otvaraju put daljim istraživanjima.

 

Robert Raponja - Pisma studentima

Autor: Robert Raponja
Naslov: Pisma studentima
Biblioteka: ars academica
Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Recenzenti: akademik Boris Senker, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Marta Radoš
Lektura: Valentina Majdenić
Korektura: Antonio Šabić
Oblikovanje knjižnoga bloka i naslovnice: Davor Ileš
Tisak: Zebra, Vinkovci
ISBN: 978-953-8181-06-1

Posebno je vrijedna iskustvena dimenzija ovih tekstova jer se kroz njih otvara mogućnost da oni recepcijski budu zanimljivi i širem krugu čitatelja kao što su kazališni pedagozi, nastavnici i profesori po osnovnim i srednjim školama te studentima umjetničkih doktorskih studija. U isto vrijeme ona se može čitati i kao poticaj u promišljanjima pozicije hrvatske kulture i medija u srednjoeuropskom kontekstu. (Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić)

 

Helena Sablić Tomić - Kroćenje unutarnjeg nemira: ja, žena, prostor

Autor: Helena Sablić Tomić
Naslov: Kroćenje unutarnjeg nemira: ja, žena, prostor
Naslov na engleskom jeziku: Taming of restlessness: I, woman, space
Biblioteka: ars academica
Nakladnik: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Recenzenti: akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Krešimir Nemec
Glavna urednica: Marta Radoš
Na engleski jezik prevela: Marija Erl Šafar
Lektura: Valentina Majdenić
Korektura: Antonio Šabić, Jurica Novaković (engleski jezik)
Oblikovanje knjižnoga bloka i naslovnice: hd
Tisak: Zebra, Vinkovci
ISBN: 978-953-8181-04-7

U knjizi eseja "Kroćenje unutarnjeg nemira: ja, žena, prostor" kroz tri poglavlja propituju se različiti tematski i žanrovski odnosi ženskoga identiteta s književnim tekstom. Zašto? Odgovor je jednostavan - nakon osamdesetih godina prošloga stoljeća koje su propitivale fenomen ženskoga u tekstu, devedesete su razotkrivale dimenzije ženskoga identiteta, dok početkom dvadesetprvoga stoljeća  žena, posebno ako hoće i zna, može djelovati u prostoru stvarnosti i odrediti se prema njoj. Ova knjiga je i pogled unatrag prema prostorima u kojima se konstruirao ženski subjekt kao onaj koji stvarnost osjeća kao narativni izazov. Pri tome će se u njoj pozornost usmjeravati posebice prema onim mjestima u ženskoj hrvatskoj prozi, autobiografskim tekstovima i kazališnim predstavama u kojima se javno priznaje osobna krhkost, slabost i ranjivost utisnuta u pukotine kulturalne konstrukcije ženskoga roda u društveno zadan prostor.

 

Zbornik radova "Mediji i medijska kultura - Europski realiteti"

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sunakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Hochschule der Medien Stuttgart, Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty masmediálnej komunikácie, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Za sunakladnike: akademkinja Vlasta Piližota, Alexander W. Roos, Ľudmila Čábyová, Ivan Rogić
Uredništvo: akademkinja Vlasta Piližota, Ivana Bestvina Bukvić, Miljenko Brekalo, Marina Đukić, Martin Engstler, Boris Alexander Kühnle, Lucija Ljubić, Burkard Michel, Željko Pavić, Dáša Mendelová, Andrej Brník, Lars Rinsdorf, Martin Solík, Ján Višňovský, Ivana Žužul
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, doc. dr. sc. Anita Dremel, doc. dr. sc. Tatjana Ileš
Tisak Degel d.o.o., Osijek
©2018 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.
Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2018. god (Klasa: 402-07/18-01/00575, Ur. broj: 533-03-18-0002)
ISBN 978-953-8181-09-2 (tiskano) ISBN 978-953-8181-17-7 (e-knjiga)
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141126029

 

Alois Tománek: Vrste lutaka

Autor: Alois Tománek
Naslov: Vrste lutaka
Uredništvo: Livija Kroflin, glavna urednica, Jasminka Mesarić, izvršna urednica, Vesna Balabanić, Saša Došen, Petra Mrduljaš, Maja Verdonik, Teodora Vigato
Impresum: Osijek : Matica hrvatska, ogranak Osijek : Umjetnička akademija ; Zagreb : Hrvatski centar UNIMA, 2018.
Materijalni opis: 156 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-953-96856-7-4
Vrste lutaka sveobuhvatno je djelo u kojem vrsni scenograf i kazališni tehnolog pokazuje u kakvim se sve oblicima, prilikama, ''utjelovljenjima'' javlja lutka, daje pregled lutkarskih tehnika, vrste lutaka i njihovog scenskog prostora, s nizom crteža, nacrta i konkretnih uputa, a sve temelji na vlastitom dugogodišnjem iskustvu kao i na stručnoj literaturi i radovima svojih kolega.
Livija Kroflin, urednica.

Helena Sablić Tomić. U osječkom Nutarnjem gradu = In der Inneren Stadt von Essek

Autor: Helena Sablić Tomić 
Naslov: U osječkom Nutarnjem gradu = In der Inneren Stadt von Essek
Urednik: Akademik Andrija Mutnjaković
Recenzenti: Akademik Andrija Mutnjaković, prof. dr. sc. Damir Matanović
Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste; Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku = Institut für wissenschaftliche und kulturelle Arbeit der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Osijek

Sunakladnici: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek; Umjetnička akademija u Osijeku = Kunstakademie in Osijek; Osječko-baranjska županija = Osijek-Baranja Gespanschaft; Grad Osijek = Stadt Osijek; DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek = Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Osijek

Impresum: Zagreb - Osijek, 2017.
Materijalni opis: 305. str: ilustr.; 31 cm. -

ISBN 978-953-347-118-1
Cijena: 290,00

 

Sačuvana je tristogodišnja jezgra Nutarnjeg grada u silovitom okruženju silnih bedeme, koji su njegov život štitili poput koštunjave školjke u čijim njedrima svjetluca dragocjeni biser. Danas Nutarnji grad štite parkovi i travnjaci s rascvjetanim tratinčicama, koje svoj plodonosni žuti prašnik čuvaju nježnim bijelim vjenčićem latica. Kada naiđe oluja ili mrka noć tratinčice sklope latice i skriju životnu plodnicu. Isto tako vrtovi tratinčica štite danas osječki Nutarnji grad. Od oluje? Ne. Od čovjeka. Čovjeka spremnog opetovano likvidirati Gradski vrt.
Ovaj biser zaštićen tratinčicama virtuozno nam je predstavila Helena Sablić Tomić. proživjela je ona u Nutarnjem gradu tih tristo godina bivanja grada, istražujući udes, radost i ljepotu življenja stanovnika. Helena je voljela jednog od njegovih imaginarnih stanovnika da bi nam Nutarnji grad postao cijeli svijet.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/u-osjeckom-nutarnjem-gradu/

Antoaneta Radočaj-Jerković. Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju

Autor: Antoaneta Radočaj-Jerković
Naslov: Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju
Urednica: Marta Radoš
Recenzenti: doc.dr.sc. Jasna Šulentić Begić, prof.dr.sc. Pavel Rojko, prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Materijalni opis: 211 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-58055-8-8
Cijena: 148,00

 

O knjizi: Na osnovi analize relevantne literature te rezultata domaćih i stranih istraživanja,

knjiga nudi smjernice za kvalitetnije usklađivanje aktivnosti zborskog pjevanja u školama

s općim ciljevima suvremenog odgoja i obrazovanja, interesima učenika i učitelja

te nastojanjima glazbenih stručnjaka za proširenjem umjetničkog utjecaja

i djelovanja u području kreiranja kulture suvremene škole.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/zborsko-pjevanje-u-odgoju-i-obrazovanju/

Antoaneta Radočaj-Jerković. Pjevanje u nastavi glazbe

Autor: Antoaneta Radočaj-Jerković
Naslov: Pjevanje u nastavi glazbe
Urednik: Tihana Škojo
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Materijalni opis: 180 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-9-5
Cijena: 148,00 kn

 

Objavljivanje znanstvene knjige odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom br. 8/17.

 

O knjizi: Znanstvena monografija Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja izuzetno veliki doprinos suvremenoj glazbenoj pedagogiji , budući da se bavi jednom os temeljnih aktivnosti nastave glazbe u općeobrazovnoj školi- pjevanjem. Unatoč važnosti pjevanja kao jedne od središnjih aktivnosti nastave glazbe, u hrvatskoj glazbeno- pedagoškoj literaturi istraživanju pjevanja do sada se nije pridavao veliki značaj. U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj monografiji jest činjenica da autorica pristupa fenomenu pjevanja kao nečemu što je naučeno i razvojno, a ne kao urođenom glazbenom ponašanju te slijedom toga pokušava ponuditi rješenja koja bi mogla biti od pomoći u ostvarenju tako postavljenog cilja.
izv.prof.dr.sc. Snježana Dobrota

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/pjevanje-u-nastavi-glazbe//

Brankica Ban. Arhivska glazbena građa vukovarskog Franjevačkog samostana

Autor: Brankica Ban
Naslov: Arhivska glazbena građa vukovarskog Franjevačkog samostana
Urednik: Igor Gajin
Recenzenti: red. prof. art. Davor Bobić, fra Ivica Jagodić, gvardijan, dr.sc. Vesna Svalina
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Materijalni opis: 282 str. ; 23 cm
ISBN 978-953-58055-6-4
Cijena: 199,00

 

O knjizi: Rukopis za knjigu Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana autorice Brankice Ban otkriva prije svega istraživača u autorici. Radi se o istraživanju vraćenog glazbenog gradiva Franjevačkog samostana Župne crkve sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Inicijalna ideja bila je franjevački ideološki i skladateljski korpus ugraditi u trajno ostvarivanje nacionalnog identiteta glazbene kulture Vukovara. Ovim vukovarskim franjevačkim korpusom skladatelja u potpunosti je osviješten nacionalni identitet u nas.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/arhivska-glazbena-grada-vukovarskog-franjevackog-samostana/

Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja - Zbornik radova

Naslov: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : [zbornik radova] : 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17.-18. listopada 2014.

Urednici : izv. prof. mr. art. Berislav Jerković, dr.sc. Tihana Škojo
Recenzenti zbornika: izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2016.
Materijalni opis 767 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-5-7

 

U zborniku se nalazi 58 radova na temu pedagogija u umjetnosti, a obuhvaća glazbene, likovne, plesne, dramske i filmske umjetnosti te interdisciplinarno umjetničko i znanstveno područje.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/umjetnik-kao-pedagog-pred-izazovima-suvremenog-odgoja-i-obrazovanja/

Osijek Kniferu

Naslov: Osijek Kniferu : [zbornik]
Urednici: Hrvoje Duvnjak, Igor Gajin, Karmela Puljiz
Recenzenti: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, doc. dr. sc. Andrej Mirčev
Impresum: Zagreb : Meandarmedija ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.
Materijalni opis: 294 str., 21 cm.
ISBN: 9789-953-334-113-2
Cijena: 199,00

 

Središnje mjesto u obljetničkoj godini zauzima umjetničko-znanstveni skup koji je okupio vrsne poznavaoce, autore brojnih znanstvenih i stručnih tekstova o umjetničkom opusu Julija Knifera, čime smo htjeli dopuniti već postojeću kvalitetu saznanja o juliju Kniferu. Budući da je determiniran umjetnikovim rodnim gradom, radno smo ga nazvali Julije Knifer i Osijek te smo širim rasponom predloženih tema, kao što su: Knifer kao polazišna točka kulturološke transformacije grada, Umjetnik i njegov rodni grad, Knifer u osnovnoškolskoj/srednjoškolskoj nastavi i sl., željeli utvrditi aktualnost i primjenjivost u lokalnoj zajednici te poboljšati kvalitetu urbanog života grada.

Karmela Puljiz

http://www.meandar.hr/proizvod/osijek-kniferu/

Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera

Naslov: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera : zbornik radova 2. Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.)

Uredništvo: Željko Pavić et al.
Recenzenti: Branko Matić, Angelina Banović-Markovska, Kristina Peternai Andrić

Impresum: Osijek : Odjel za kulturologiju : Umjetnička akademija ; Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.

Materijalni opis: 573 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-347-104-4

 

Zbornik radova s međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ''Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)'' održanog u Osijeku 18. i 19. svibnja 2015., poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas.
Ivana Žužul

Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ - Zbornik radova

Naslov: Međunarodni znanstveni skup „Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje“ : Osijek, 19.11.2014. : Zbornik radova

Urednica: Livija Kroflin

Recenzenti: prof. dr. sc. Henryk Jurkowski, prof. dr. sc. Radoslav Lazić

Impresum: Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2014.

Materijalni opis: 182 str.; 24 cm

ISBN 978-953-58055-4-0

 

Ovaj zbornik sadrži izlaganja održana na međunarodnom znanstvenom skupu ''Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje'' u Osijeku 19. studenog 2014. g. Skup je održan u okviru znanstvenoistraživačkog projekta Sveučilišta J. J. Strossmayera ''Istraživanje lutkarskog nazivlja''.

Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Naslov: Bajsom kroz meandar : [zbornik]

Urednici: Barbara Balen Domazetović, Snježana Barić Šelmić, Igor Gajin, Tomislav Levak
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2014.

Materijalni opis: 406 str. ; 20 cm

ISBN 978-953-58055-1-9

Cijena: 119,00

 

Na tragu ranijih dvaju zbornika (Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?, Koja si ti LEGEnda!?) u trećem zborniku Bajsom kroz meandar, prireditelji su prenijeli osječku gradsku žilu kucavicu: biciklističke rute.

Jagoda Cvetičanin. 40 godina u znaku povezivanja i klavirskog mozaika

Autor: Jagoda Cvetičanin
Naslov: 40 godina u znaku povezivanja i klavirskog mozaika
Urednik: Igor Gajin
Recenzenti: red. prof. art. Sanja Drakulić, red. prof. art. Davor Bobić
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2014.
Materijalni opis: 284 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-58055-0-2
Cijena: 119,00

 

Autobiografija Jagode Treneske Cvetičanin, čiji životni put spaja dvije domovine, Makedoniju i Hrvatsku, a umjetnički izričaj se prostire u sferi klavirskog mozaika, prvi je naslov kojeg je Umjetnička akademija u Osijeku posvetila nekom od nastavnika.
red. prof. art. Sanja Drakulić-

Zdravko Drenjančević. Slavonski tonski idiomi

Autor: Zdravko Drenjančević
Naslov: Slavonski tonski idiomi
Urednik: Igor Gajin
Recenzenti: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, mr. sc. Brankica Ban
Impresum: Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.
Materijalni opis: 172 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-340-010-5
Cijena: 148,00

 

Autor svoja zapažanja temelji na ranije objavljenim zbirkama slavonskih narodnih napjeva: ''Il pjevajte il zasvirajte'' Mihaela Ferića, ''Maramica s granama'' Duška Topića i ''Gori lampa nasrid Vinkovaca'' Julija Njikoša, a knjiga obrađuje osobitosti slavonske tradicijske glazbe sa aspekte tonske građe vokalnih folklornih napjeva.

 

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=121

Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Naslov: Koja si ti legenda!? : [čitanje grada : zbornik]

Urednici i prireditelji: Barbara Balen Domazetović,Snježana Barić Šelmić, Tomislav Levak.

Impresum: Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku ; Okismoron ; Osječko ljeto kulture, 2012.

Materijalni opis: 438 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-953-56310-5-7

Cijena: 54,00

 

Zbornik ''Koja si ti LEGEnda!?'' posvećen je čitanju kulture grada uz pomoć gradskih legendi. Ovakvo, ponajprije studentsko mapiranje grada, nudi ''manje vidljivu'' kulturnu povijest grada, urbanu supkulturnu i alternativnu scenu.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/koja-si-ti-legenda/

Boro Stjepanović. Gluma 1. : Rad na sebi

Autor: Boro Stjepanović
Naslov: Gluma 1. : Rad na sebi
Urednik: Igor Gajin
Recenzenti: doc. dr. sc. Robert Raponja, doc. dr. sc. Maja Đurinović
Impresum: Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.
Materijalni opis: 320 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-340-008-2
Cijena: 198,00

 

U dugogodišnjem radu kao profesor glume i etike glume na kazališnim akademijama u Beogradu, Sarajevu, Cetinju i Osijeku Stjepanović je uvidio da je knjigu o glumi potrebno koncipirati ne samo s teorijskog aspekta, nego je ponuditi i kao sistem vježbi koje potkrepljuju teorijsko razmišljanje i pomažu glumcu da upozna širinu svojih izvođačkih mogućnosti. Svrhovitost vježbi je očita: pomažu da se razvije samosvijest, samoosjećanje i afirmiranje osobnosti, a istovremeno se stvara tehnička osobnost glumca.
Robert Raponja

 

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=120

Sanja Nikčević. Kazališna kritika ili neizbježni suputnik

Autor: Sanja Nikčević
Naslov: Kazališna kritika ili Neizbježni suputnik
Glavna urednica: Sanja Nikčević
Urednik izdanja: Alen Biskupović
Recenzenti: prof. dr. sc. Boris Senker, prof. dr. sc. Antonija Bogner Šaban, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Impresum: Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2011.
Materijalni opis: 315 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-7534-78-3
Cijena: 168,00

 

Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom br. 49/11.

O knjizi:
Kazališna se kritika piše od 18. stoljeća i, osim što je do sada objavljen doista golem opus toga žanra, on oduvijek izaziva snažne reakcije onih o kojima piše (a i šire). Međutim, o samoj kritici kao o žanru napisano je vrlo malo knjiga, što sadržaju nove knjige Sanje Nikčević „Kazališna kritika ili neizbježni suputnik“ daje dodanu vrijednost. Knjiga je doprinos borbi za dignitet i profesiju kritičara i kazališta kao predmeta o kojem kritičar prosuđuje, zorno pokazujući da je to samosvojna profesija koja ima svoja pravila, razlog i svrhu. Namijenjena je čitateljima koje zanima pisanje o kazalištu, budućim i sadašnjim kazališnim kritičarima i novinarima koji pišu ili žele pisati o kazalištu, a kako je autorica poznata po jasnom, zanimljivom i čitkom pismu, svakako će biti zanimljiva i široj čitateljskoj publici koju zanima kazalište. Nagrada Matice hrvatske za književnu i umjetničku kritiku Antun Gustav Matoš 2013.

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=86

Vladimir Rismondo. Prostor-komunikacija-stil

Autor: Vladimir Rismondo
Naslov: Prostor, komunikacija, stil
Glavna urednica: Sanja Nikčević
Urednik izdanja: Ivan Trojan
Recenzenti: izv. prof. Darko Bakliža, doc. Jagor Bučan, red. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Impresum: Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2010.
Materijalni opis: 244 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-953-7534-55-4
Cijena: 148,00

 

Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom br. 10/09.

 

O knjizi:

Autor već u uvodnom tekstu pruža studentima i zainteresiranim čitateljima uvid u dvije osnovne paradigme o znanosti, čime ostavlja dojam kako pruža čitatelju i temeljnu mogućnost izbora vlastitog mišljenja. Po prvi su puta u isti kontekst stavljeni problemi vezani uz stil, komunikaciju i prostor, s tim da je Vladimir Rismondo za problem prostora odabrao, za naše prilike, inovatorski pristup likovnoj umjetnosti . Prostornost, kao jedno od temeljnih svojstava umjetničkog oblikovanja, u tekstu se propituje ponajprije putem geometrijske analize. Pri tom se čitatelju sugerira kako takva vrsta analize prostora nije i jedina moguća, ali je zasigurno najzornija…
Tekst demonstrira istraživačku metodu utemeljenu na formalnoj analizi i društvenoj kontekstualizaciji, putem koje umjetničko djelo poprima jasno oblikovani identitet, s obzirom na epohu unutar koje nastaje.

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=67

Andrej Mirčev. Iskušavanja prostora

Autor: Andrej Mirčev
Naslov: Iskušavanja prostora
Glavni urednik: Sanja Nikčević
Recenzenti: prof. dr. sc. Boris Senker, prof. dr. sc. Goran Rem, izv. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
Impresum: Zagreb : Leykam international ; Osijek : UAOS, 2009. (Zagreb : Denona)
Materijalni opis: 169 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-953-7534-32-5
Cijena: 158,00

 

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom broj 19/09.

O knjizi:

Knjiga Iskušavanja prostora iz divergentnih vizura tematizira i problematizira posljedice tzv. topological turn-a (topološki zaokret) kojim je - polazeći od prostora kao zajedničkog nazivnika - iz temelja redefiniran pristup humanističkim znanostima. Nastajući na temelju tekstova koje je Andrej Mirčev pisao za različite znanstvene i stručne publikacije, knjiga je svojevrsna čitanka suvremene teorije prostora, koja biva aplicirana na različite slučajeve u rasponu od prostornih metafora u tekstu, do hibridnih umjetničkih žanrova kao što su multimedijalne instalacije i umjetnost performancea. Ono što čini fokus tekstova koji bi bili objavljeni u „Iskušavanju prostora“ je istraživanje prostornih praksi koje se događaju u suvremenim umjetničkim medijima i koje zahtijevaju interdisciplinarno ustrojenu analizu. Tretirajući i sagledavajući problem iz raznolikih perspektiva, pokušavaju se mapirati moguće točke presjeka, dodira te sličnog (ili možda različitog) iskustva prostornosti koje bi moglo postati platformom susreta divergentnih umjetničkih i teorijsko - diskurzivnih praksi.

http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=43