Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera

Zbornik radova s 2. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ''Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera''

održanog 18. i 19. svibnja 2015. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

Sunakladnici:

Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Umjetnička akademija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Osijek

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Pecsi Tudomanyegyetem Bolcseszettudomanyi Kar Horvat Tanszek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu - Katedra za kroatistiku)

 

Uredništvo:

Željko Pavić, Ivana Žužul, Tihomir Živić, Ivana Bestvina Bukvić, Lucija Ljubić, Zlatko Kramarić, Helena Sablić Tomić, Miljenko Brekalo, Stanislav Marijanović, Antun Tucak, Istvan Blazsetin

 

Recenzenti:

Branko Matić, Angelina Banović-Markovska, Kristina Peternai Andrić

 

ISBN 978-953-6931-92-7 (Odjel za kulturologiju)

ISBN 978-953-58055-7-1 (Umjetnička akademija)

ISBN 978-953-7964-38-2 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

ISBN 978-953-347-104-4 (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

ISBN 978-963-429-068-1 (Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu)