/ Alumni

ALUMNI UAOS – Udruga diplomiranih studenata Umjetničke akademije u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Obavještavamo sve zainteresirane da je 20. svibnja 2014. osnovana Udruga diplomiranih studenata Umjetničke akademije u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku skraćeno Alumni UAOS. Motivacija za pokretanje Udruge proistekla je iz  želje i potrebe za okupljanjem i povezivanjem bivših studenata Umjetničke akademije u Osijeku oko zajedničkih ciljeva. Rad Udruge će se odvijati u tri sekcije: Glazbena umjetnost, Kazališna umjetnost, Likovna umjetnost, ovisno o prethodno završenom studijskom programu i interesima članova.

 

 

Udrugu su osnovali izv. prof. art. Antoaneta Radočaj - Jerković, prodekanica za nastavu i studente i Voditelji Odsjeka: izv. prof. art. Maja Đurinović, doc. art. Hrvoje Duvnjak i izv. prof. art. Berislav Jerković.

 

Glavni cilj udruge:

Povezivanje i udruživanje bivših studenata koji su diplomirali na dodiplomskim, prediplomskim i diplomskim studijima Umjetničke akademije u Osijeku, te na studiju Glazbene kulture Pedagoškog/Filozofskog fakulteta u Osijeku kao preteče osnutku Akademije, a u svrhu izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata međusobno, između bivših i sadašnjih studenata, između bivših studenata i Umjetničke akademije, te između ustanova zaposlenja bivših studenata i Umjetničke akademije.

 

Ostali ciljevi Udruge:

•          Očuvanje tradicije Akademije i Odsjeka

•          Promicanje ugleda umjetničkog poziva i zvanja stečenog na Akademiji

•          promicanje ugleda Akademije u Republici Hrvatskoj i u svijetu

•          utjecaj na stvaranje javnog mišljenja i stajališta o razvoju umjetnosti, kulture, umjetničke pedagogije koji proizlaze iz umjetničkih i
znanstvenih područja koja su predmet studiranja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku

•          uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u svijetu. poticanje i unaprjeđivanje znanstvenih, stručnih i kulturnih aktivnosti članova.

Aktivnosti udruge:

•          djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz suradnju s kulturnim, obrazovnim, umjetničkim i znanstvenim institucijama i organizacijama

•          izdavanje umjetničkih, znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija

•          organiziranje susreta članova Udruge

•          razmjenjivanje iskustava među članovima Udruge

•          informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci

•          organiziranje i izvedba različitih stručnih, umjetničkih i znanstvenih projekata i akcija

Sve vijesti o Udruzi i njezinom daljem  razvoju možete pratiti na mrežnim stranicama Akademije pod kategorijom ALUMNI

Adresa elektroničke pošte za upite alumni@uaos.hr

 

Na osnivačkoj Skupštini koja je održana 20. svibnja 2014. izabrano je Upravljačko tijelo udruge koje čini pet članova.

To su: Hrvoje Duvnjak, Berislav Jerković, Zdravko Drenjančević, Katica Šubarić i Davor Dedić.

Za Predsjednika je izabran - Zdravko Drenjančević

Za Dopredsjednicu - Katica Šubarić

Za Tajnicu  – Tihana Škojo

 

Osnovni podaci o Udruzi:

​Naziv: Udruga diplomiranih studenata Umjetničke akademije u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, skraćeno Alumni UAOS ​

 

Sjedište: Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

MB:4242360

OIB: 09441336730

Žiro račun: HR4423600001102449295 (Zagrebačka banka d.d.)​

 

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u rad Udruge ispunjavanjem obrasca za članstvo koji možete naći na ovoj stranici u elektroničkom i pdf formatu (adresa za slanje pdf prijavnice: Alumni UAOS, Kralja Petra Svačića 1f​, 31000 Osijek​)

 

Godišnja članarina za članove ​udruge ​Alumni UAOS iznosi 50,00 kn.

Članarinu je moguće uplatiti na žiro račun udruge: HR4423600001102449295

Alumni statut

Diplomirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku

obrazac