Raspored od 29.11. do 11.12

BA 1. godina – raspored 29.11. BA – 2. godina – raspored 29.11 BA – 3. godina – raspored od […]

Obavijest za planinarenje

U organizaciji Ureda za sportsku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u okviru sportskih aktivnosti u slobodnom vremenu studenata […]