Raspored od 23.5. do 4.6.

BA – 1. godina DZKFIT od 23.5 BA – 2. godina DZKFIT raspored od 23.5 BA – 3. godina – […]

Raspored od 9.5. do 21.5.

ERASMUS TIMETABLE 9.5. BA – 1. godina DZKFIT od 9.5 BA – 2. godina DZKFIT raspored 9.5 BA – 3. […]

Raspored od 25.4. do 6.5.

ERASMUS TIMETABLE 25.4. – 6.5 BA – 1. godina DZKFIT od 25.4 izmjene BA – 2. godina DZKFIT raspored 2.5 […]