Dekanski sat

U ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine, u 10 sati, dekanica Akademije prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, održat će dekanski […]