ERASMUS+ info dan za studente

Info dan o Erasmus+  programu mobilnosti za akademsku godinu 2020./2021. 8.10.2020. 12 sati Filozofski fakultet (FFOS); Svečana dvorana (učionica 60) […]