Dekanski sat

U ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine, u 10 sati, dekanica Akademije prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, održat će dekanski […]

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa 2023

Drage studentice, dragi studenti, i u akademskoj 2022./2023. godini Sveučilište provodi Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu. Anketi možete pristupiti na linku http://anketa.unios.hr logiranjem […]