Umjetničko djelovanje


KONZULTACIJE: srijedom od 11h do 12h
E-Mail: riatrdin@gmail.com

 

Ria Trdin rođena je u Našicama 1972. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Od 1999. do 2004. radi u Restauratorskom zavodu u Osijeku i stječe zvanje restauratora-tehničara.  Diplomirala je 2008. godine na Likovnom odsjeku Umjetničke akademije u Osijeku, smjer slikarstvo, na temu scenografije. Od prosinca 2008. godine radi kao asistent na Odsjeku za kazališnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku na kolegijima lutkarske tehnologije. Doktorirala je 2013. godine na VŠMU, Divadelná fakulta, Bratislava, Slovačka; smjer – lutkarska tehnologija, mentor prof. Hanna Ciganova. Godine 2013. birana je u zvanje docenta a od 2014. radi na Odsjeku za primijenjenu umjetnost.

Bavi se scenografijom i lutkarstvom, slikarstvom i kiparstvom. Kao autorica scenografskih i lutkarskih rješenja surađivala s HNK u Osijeku, Gradskim kazalištem u Zadru i Kazalištem mladih u Splitu, Gradskim kazalištem  Požega, festivalom  Mali BOK u Bjelovaru i Blues festivalu u Osijeku, Gradskim kazalištem Zorin dom u Karlovcu, Dječjim kazalištem Branko Mihaljević u Osijeku, Gradskim kazalištem Joza Ivakić u Vinkovcima, Binocular teatrom u Zagrebu, Hrvatskim kazalištem u Pečuhu, Gradskim kazalištem lutaka Split.

Samostalno izlagala na Danima Dobriše Cesarića u Požegi, Osječkom ljetu kulture i Gradskoj galeriji Joza Ivakić u Vinkovcima. Autorica je biste Stjepana Grubera postavljene ispred muzeja u Županji.

Članica je HDLU-a Osijek. 


<< Nazad