Na studiju postoje  četiri smjera, te polaznik bira jedan od navedenih:

a)      Art terapija

b)     Terapija pokretom i plesom

c)      Muzikoterapija

d)     Dramaterapija

 

1.       UVJETI UPISA NA STUDIJ

Pravo prijave za upis na ovaj poslijediplomski specijalistički studij imaju pristupnici/e koji imaju završen diplomski bolonjski ili dodiplomski predbolonjski studij umjetničkog, društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera (ples, gluma, likovna kultura, glazba, psihologija, socijalna pedagogija, socijalni rad, edukacija i rehabilitacija, pedagogija, logopedija, medicina itd); ostale srodne discipline i smjerovi će se također razmotriti; pristupnici sa završenim diplomski studijem koji nije u polju navedenih smjerova će se individualno razmotriti te iznimno odobriti uz ispunjavanje ostalih kriterija.

Prethodno terapeautsko iskustvo nije uvijet za upis, ali je prednost. Takvo iskustvo može biti u radu s grupom klijenata kliničke populacije obuhvaćene programom specijalističkog studija (npr. djeca s emocionalno-ponašajnim poteškoćama ili posebnim potrebama, populacija oboljelih od psihičkih bolesti, treća životna dob, populacija ovisnika, delikventna populacija, disfunkcionalne obitelji, itd.), ovo iskustvo može biti profesionalno ili volonterski, u formalnom ili neformalnom okruženju.

Budući da studij zahtjeva određenu razinu osobne zrelosti i samosvijesti prikladne za terapeutsko zvanje dio prijave je i motivacijsko pismo/esej te će se sa kandidatima vršiti i motivacijski razgovor; pristupnici moraju imati adekvatan stupanj psihološke zrelosti uključujući sposobnost ostvarivanja i zadržavanja adekvatnog i empatičnog odnosa s klijentima; također moraju pokazati emocionalnu stabilnost i sposobnost samoreflektivnosti.

Kandidati uz prijavu prilažu svoj detaljan životopis sa svim oblicima formalnog i neformalnog školovanja, prethodnim radnim i volonterskim iskustvom, interesima i hobijima. Ako je kandidat bio uključen u bilo koji oblik terapijskog djelovanja, potrebno je priložiti pisma preporuke.

Osim općih uvijeta upisa, koji su zajednički za sva četiri smjera, postoje i specifični uvijeti koji su vezani za svaki pojedini smjer te se i segment prijemnog ispita, odnosno provjera umjetničkih sposobnosti za svaki od četiri smjera razlikuje.

 

1.1. Art terapija

Svi kandidati za upis na program specijalističkog studija art terapije uz uvodni motivacijski esej i razgovor moraju priložiti portfolio i proći razredbeni ispit likovne umjetnosti.

Portfolio bi trebao sadržavati:

Od 15 do 20 radova koji prezentiraju osobnu ekspresiju kao i tehničke vještine rada u različitim tehnikama vizualne umjenosti: crteži, slike, sculpture, grafike, multimedija (može sadržavati i radove iz područja primjenjenih likovnih umjetnosti kao što su kostimografija, scenografija, lutkarsko oblikovanje, itd.). Ako se radi o trodimenzionalnim radovima ne prilagati orginale nego fotografije ili video-zapise.

Radovi trebaju biti numerirani te treba priložiti listu radova koja sadržava naziv rada, tehniku, dimenzije (ako je priložena fotografija a ne orginal, datum nastanka te umjetnička izjava/objašnjenje svakog rada (artist statement).

Radovi ne moraju biti figurativni, ali je prednost pokazati dokaz da se može raditi i figurativno da bi se moglo asistirati klijentima u radu.

Prijemni ispit će se sastojati od radionice u kojoj će se provjeravati sposobnosti kandidata da izrati svoje misli i ideje slikovno.

Elementi koji će se procjenjivati u portfoliju i u radovima nastalim u radionici na prijemnom ispitu su:

a.       orginalnost;

b.      raznolikost;

c.       vladanje odabranim likovnim tehnikama;

d.      razumijevanje kreativnog procesa;

e.      umjetnički elementi;

f.        kompozicija;

g.       prezentacija.

 

1.2. Terapija pokretom i plesom

Svi kandidati za upis na program specijalističkog studija Terapije pokretom i plesom uz uvodni motivacijski razgovor moraju proći audiciju koju će provoditi komisija sastavljena od voditelja programa te voditelja kolegija studija.

Od kandidata se očekuje da imaju prethodno plesno iskustvo: profesionalni ili amaterski rad u polju plesne umjetnosti ili minimalno trogodišnje kontinuirano bavljenje plesom te znanje i iskustvo u barem dvije plesne tehnike (prednost je suvremeni ples) te sposobnost komunikacije, improvizacije i kreativne ekspresije u pokretu.

Provjera plesne sposobnosti sastojat će se od audicije u obliku grupne improvizacije u pokretu s jednim individualnim zadatkom. Način ocjenjivanja nije usmjeren prvenstveno na preciznost i tehničke vještine izvođenja pokreta, nego se temelji na sljedećim kriterijima:

1.            sposobnost neverebalne komunikacije i interakcije u grupi;

2.            širina raspona kretanja;

3.            koordinacija;

4.            muzikalnost;

5.            korištenje prostora;

6.            dinamičke kvalitete pokreta;

7.            sposobnost interpretacije raznih stilova i tehnika kretanja.

U okviru grupne improvizacije pristupnici će dobiti individualni zadatak istraživanja u pokretu na zadanu temu s ciljem sažimanja improvizacijskog materijala u plesnu sekvencu u kojoj će se ocjenjivati ekspresivnost, orginalnost, sposobnost razvijanja improvizacijske teme te kompozicija.

 

1.3. Muzikoterapija

Svi kandidati za upis na program specijalističkog studija Muzikoterapije uz uvodni motivacijski esej i razgovor moraju proći audiciju koju će provoditi komisija sastavljena od voditelja programa te voditelja kolegija studija. Najmanja razina sposobnosti koju pristupnici moraju posjedovati je završena srednja glazbena škola ili moraju biti sposobni na prijemnom ispitu pokazati ekvivalentnu izvođačku razinu na instrumentu (klavir ili gitara).

Primarni instrument kojim pristupnik vlada može biti i glas ili neki drugi melodijski ili harmonijski instrument, ali uz to mora pokazati najmanje gore navedenu traženu razinu poznavanja harmonijskog instrumenta (klavir ili gitara).

Provjera glazbene sposobnosti sastojat će se od audicije u obliku:

a.       Izvedbe jednog glazbenog komada na harmonijskom instrumentu uz pjevanje.

b.      Izvedba jedne skladbe modernog izričaja ili autorska skladba na bilo kojem instrumentu.

c.       Pismena provjera glazbene teorije, na razini znanja završene srednje muzičke škole

 

 

1.4. Dramaterapija

Svi kandidati koji pristupe prijamnom ispitu, osim općeg znanja o kazalištu kao mediju, moraju pokazati na razredbenom ispitu slijedeće sposobnosti:

a.       razumijevanje kazališnog medija i dramske literature;

b.      sposobnost prepoznavanja dramske radnje i imenovanja iste;

c.       sposobnost osmišljavanja i igranja dramskih (životnih) situacija;

d.      otvorenost osjetila;

e.      sposobnost improvizacije u promijenjenim dramskim okolnostima;

f.        sposobnost analiziranja viđenih, igranih situacija;

g.       sposobnost motiviranja grupe da dodju do zajedničkog cilja kroz igru.

 

Kandidati će se tijekom prijamnog ispita bavit dramskim situacijama i improvizacijama na zadanu temu u pojedinačnim i grupnim zadacima. Preporuča se poznavanje drama “Edip” Sofoklo, “Hamlet” W. Shakespearea,  te “Galeb” A. P. Čehova.

Istovremeno s provjerom sposobnosti kandidati će moći iskazati motiviranost za ovaj specijalistički studij.


<< Nazad