Obavještavaju se svi redovni i izvanredni studenti Umjetničke akademije u Osijeku da će se na temelju Odluke rektora Sveučilišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Željka Turkalja,  u utorak, 6. lipnja 2017.  od 7 do 19 sati održati izbori za predstavnike u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članove Studentskoga zbora Umjetničke akademije u Osijeku. Izbori će se održati u Knjižnici Umjetničke akademije.

 

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih diplomskih i integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori će se  provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

 

Kandidacijske liste kao i sve ostale dokumente i Pravilnike možete preuzeti na linku http://www.unios.hr/studenti/studentski-izbori/ 

Molimo studente da poštuju rokove naznačene u hodogramu aktivnosti jer će u protivnom njihove kandidature biti nevažeće. 

 

Predsjednica Izbornog povjererenstva za provedbu studentskih izbora na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku

izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

Prodekanica za nastavu i studente

 

 


PRAVILNIK ZA PROVEDBU STUDENTSKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I STUDENTSKI ZBOR ZNANSTVENO-NASTAVNIH/UMJETNIČKO-NASTAVNIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 

Kandidature na razini sastavnica:

Obrazac 1
Obrazac 2a
Obrazac 2b
Obrazac 3

 

Kandidature na razini Sveučilišta:

Obrazac 1
Obrazac 2a
Obrazac 2b
Obrazac 3