Autor: Antoaneta Radočaj-Jerković
Naslov: Pjevanje u nastavi glazbe
Urednik: Tihana Škojo
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Materijalni opis: 180 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-9-5
Cijena: 148,00 kn

 

Objavljivanje znanstvene knjige odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom br. 8/17. 

 

O knjizi: Znanstvena monografija Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja izuzetno veliki doprinos suvremenoj glazbenoj pedagogiji , budući da se bavi jednom os temeljnih aktivnosti nastave glazbe u općeobrazovnoj školi- pjevanjem. Unatoč važnosti pjevanja kao jedne od središnjih aktivnosti nastave glazbe, u hrvatskoj glazbeno- pedagoškoj literaturi istraživanju pjevanja do sada se nije pridavao veliki značaj. U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj monografiji jest činjenica da autorica pristupa fenomenu pjevanja kao nečemu što je naučeno i razvojno, a ne kao urođenom glazbenom ponašanju te slijedom toga pokušava ponuditi rješenja koja bi mogla biti od pomoći u ostvarenju tako postavljenog cilja.
izv.prof.dr.sc. Snježana Dobrota

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/pjevanje-u-nastavi-glazbe//