Zbog Dana Julija Knifera u srijedu i četvrtak, 25. i 26. travnja red. prof. art Sanda Majurec neće održavati nastavu osim predmeta Partiture i kolokvija iz harmonije na klaviru koji će se održati 26. i 27. travnja prema naknadno objavljenom rasporedu.