Ovaj tjedan nastava Kompozicije biti će održana u srijedu 25.travnja u Vijećnici Kulturologije na Rektoratu s početkom u 15.15 sati. Zahvaljujem i pozdravljam.  

Davor Bobić