InterVox 2018

Međunarodni festival vokalne glazbe

Priča o Ivani
Koncert studenata Muzičke akademije Zagreb

Program:
Ivana Lang

Utorak, 08. svibnja 2018. u 19,30 sati
Svečana dvorana, UAOS