Na temelju članka 43. Privremenog statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Tihane Škojo u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje docentice i na umjetničko-nastavno radno mjesto docentice iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje obrazovne znanosti, izborna polja Pedagogija i Glazbena umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, privremena dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docentice i na umjetničko-nastavno radno mjesto docentice iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje obrazovne znanosti, izborna polja Pedagogija i Glazbena umjetnost, održat će se u srijedu 3. listopada 2018. u 12,00 sati u predavaonici br. 28, zgrada Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1g, Osijek.

 

  • Pristupnica: dr. sc. Tihana Škojo
  • Tema: Kreativnost učitelja – značajna nastavnička kompetencija

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

 

1. Izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, predsjednica,

    Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, članica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Doc. dr. sc. Renata Jukić, članica, Filozofski fakultet u Osijeku.

 

PRIVREMENA DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad