Na temelju članka 43. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Dimitria-Pierrea Udovičkog u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar) na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnika Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar), održat će se na engleskom jeziku u četvrtak 17. siječnja 2019. u 11,00 sati u predavaonici br. 13, zgrada Odsjeka za kazališnu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/g Osijek.

 

  • Pristupnik: Dimitri-Pierre Udovički
  • Tema: Od slike do zvuka

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

 

1. Izv. prof. art. Vjekoslav Janković, predsjednik, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Izv. prof. art. Goran Grgić, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, članica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad