Svaki student mora popuniti obrazac iz priloga i dostaviti mentoru na potpis. Potpisanu zamolbu za odobrenje teme i mentora završnog/diplomskog rada student mora dostaviti u Ured za studente do 28.2.2019. godine.

Odbor za završne i diplomske radove donijet će odluku o odobrenju tema i mentora koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Akademije i oglasnim pločama.

 

Obrasce za prijavu možete preuzeti na linku: http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4603&Itemid=1073 ili u Uredu za studente.

 


<< Nazad